2015

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ BİÇİMİ


 

Türkçe Bildiri Başlığı

Birinci Yazar1, İkinci Yazar2, Üçüncü Yazar1

1Yazarların Bölümü veya Fakültesi

Yazarların Üniversitesi

birinciyazar@e-posta.adresi, ucuncuyazar@e-posta.adresi

 

2Diğer Yazarın Bölümü veya Fakültesi

Diğer Yazarın Üniversitesi

ikinciyazar@e-posta.adresi

 

 

 


Özet

Bu doküman 13-14-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Mersin`de yapılacak olan EMANET 2015 sempozyumuna sunulacak bildiriler için yazım düzenini belirten ve ona göre yazılmış bir taslak bildiridir. Bu bildiri taslağı, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) bildiri yazım biçimine uygun önceki taslaklar temel alınarak düzenlenmiş olup bildirilerin elektronik ortamda istenilen düzen içerisinde daha kolay yazılması için hazırlanmıştır. Bütün bildiriler Türkçe olmak zorundadır. Özet metni kalın harflerle yazılmalı ve iki yana dayalı hizalanmalıdır.

1.        GİRİŞ

Emanet Sempozyumlarının amacı Elektromanyetik alanların çevre, insan sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutları konusunda, üniversitelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, kişilerin güncel ve bilimsel bilgilerini aralarında tartışacağı ve toplumla paylaşacağı bir ortam oluşturmaktır.

Sempozyuma sunulacak bildirilerde yazım düzeni birliği sağlamak için hazırlanmış bu örneğe, sempozyumun web sayfasından ulaşabilirsiniz. Lütfen bildiri sunumunuzu MS-Word® formatında bir dosya şeklinde hazırlayıp PDF formatına dönüştürerek sempozyuma gönderiniz. Bildirilerin tam metninin sunumu hakkındaki bilgiye http://emanet.emo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı adreste bildirilerin hazırlanışı ve taslakların kullanımına ilişkin yönlendirmeler de bulunmaktadır.

 

2.       SAYFA DÜZENİ VE BİÇEM

Sayfa düzeni için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Hazır bir taslak kullanmanız veya ayrıntıların kontrolü için bu örnek dosyayı kullanmanız yazım düzeni isteklerini yerine getirmeniz açısından önerilir.

2.1.   Temel Düzen Özellikleri

Bildiri sayfaları, A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde kağıt üzerine hazırlanmalıdır.

Sayfaların sol ve sağ kenarlarında 25 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm sayfalarda, üst kenarlarda 25 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm sayfalarda alt kenarlarda 25 mm boşluk bırakılmalıdır.

Başlık bölümü ve sayfa genişliğindeki şekiller dışında bildirinin metin bölümü 77.5 mm genişliğinde iki sütundan oluşmalıdır.

Sütunlar arası 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

Metin uzunluğu (sayfa başlığı ve altlığı hariç) en fazla 235 mm.

Paragraf girintisi ve satır aralıkları örnek dosyayla (PDF formatında) karşılaştırarak kontrol edilmelidir.

2.1.1. Başlıklar

Bölüm başlıkları kalın ve ortalanmış olmalı, başlığın tamamı büyük harfler ile yazılmalıdır. Alt başlıklarda ise sadece kelimelerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar da alt başlıklarla aynı formatta yalnız italik harflerle ve kalınlaştırılmadan yazılmalıdır. Üç dereceden fazla başlık kullanılmamalıdır.

2.2.   Yazı Tipi

Ana metin için Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Önerilen karakter boyutu ve aynı zamanda kullanılabilecek en küçük boyut 9`dur. Özel durumlarda diğer yazı karakterleri de kullanılabilir. En son PDF dosyasını oluştururken bütün yazı karakterlerinin eklenmesi unutulmamalıdır.

2.3.   Şekiller

Bütün şekiller sütuna (veya şekil iki sütunu da kaplıyorsa sayfaya) göre ortalanmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin altına yazılmalıdır.

Şekiller koyu veya renkli bölgeler içeriyorsa, yüksek kaliteli, renksiz lazer yazıcılarda düzgün basılabilir olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bildiri metninde kullanılan şekiller gri tonda, sadece imgeler renkli tonda olabilir.

2.4.   Çizelgeler

Bir çizelge örneği Çizelge 1`de verilmiştir. Tipine ve kullanım amacına göre değişik bazı çizelgeler de kullanılabilir. Çizelgenin başlığı çizelgenin üstünde olmalıdır.

 

Çizelge 1: Bir tablo örneği

1. Sütun

2. Sütun

1

1

2

2

3

3

 

2.5.   Denklemler

Denklemlerin her biri ayrı satıra yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.                                                       

2.6.   Köprüler

Bildiride köprüler (hyperlink) kullanılabilir. Köprülerden konuyla ilgili (doküman, ses, çoklu-ortam vs.) daha geniş bilgiye ulaşma olanağını veren bağlantılar olarak yararlanılabilir. Köprünün yazı biçimi metinle aynı olup altı çizili olarak yazılmalıdır.

2.7.   Sayfa Numaraları

Bildiriye sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları daha sonra sempozyum yetkililerince topluca eklenecektir. Bildirilerde sayfa başlığı veya altlığı şeklinde üst ve alt bilgi kullanılmamalıdır.

2.8.   Kaynakça

Kaynakçanın biçimi standart IEEE kaynakça biçimidir. Kaynaklar kullanılış sırasına göre numaralandırılmalıdır. Örneğin [1], [2] ve [3]…

3.       SONUÇLAR

Bu taslağı sempozyumun web sayfasında bulabilirsiniz. http://emanet.emo.org.tr

EMANET 2015 Sempozyumu Düzenleme Kurulu bildirilerinizi bu taslağa uygun bir şekilde hazırlayıp sorunsuz olarak Yürütme Kurulu`na ulaştırdığınız için tüm katılımcılara teşekkür eder.

4.       KAYNAKLAR

[1]   Soyad, A. ve Soyad, B., "Makalenin Başlığı", Yayınlandığı dergi adı, Cilt No., Sayfa numaraları, Yayın yılı.

[2]   Soyad, A. (varsa Editör), Kitabın adı, Yayıncının adı, Yayın yeri, Yayın yılı.

[3]   Soyad, A. ve Soyad, B., "Bildirinin Başlığı", Sunulduğu sempozyumun veya konferansın adı, Yayın yılı, Sayfa numaraları.

 

 

Ek A

 

İtalik

a, A, x, f, AB gibi matematiksel simgeler italik olmalıdır. Yunan harfleri, sayılar, parantezler ve noktalama işaretleri hiçbir zaman italik olmamalıdır. +, ´, =, < gibi matematiksel simgeler ve sin, cos, log gibi kısaltmalar hiçbir zaman italik olmamalıdır. Aynı anda hem italik hem de koyu punto kullanılmamalıdır.

Aralık

Noktalama işaretlerinden önce değil, sonra bir aralık bırakılır. +, -, ´, =, <, » gibi simgelerden önce ve sonra birer aralık bırakılır. Açan parantezden sonra ve kapatan parantezden önce aralık bırakılmaz. Açan parantezden önce ve kapatan parantezden sonra bir aralık bırakılır. Metinde yan yana iki aralık bırakılmaz, yani aralık çubuğuna iki kez üst üste basılmaz. Bu durumu metni yazdıktan sonra kontrol ediniz.

 

      

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri