2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB TÜRKİYE VII. ENERJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ


Açılış Bildirisi: TMMOB Enerji Sempozyumlarına Genel Bir Bakış EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi-Cengiz Göltaş

I.OTURUM: ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI, VERİMLİLİK, TEKNOLOJİK, BİLİMSEL GELİŞMELER, ULUSAL SANAYİ VE AR-GE Oturum Başkanı:TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BESLEME

Santrallarda Yerli Malzeme Kullanımı- Mak. Yük. Müh. EÜAŞ Eski Gn. Md. Yrd. Muzaffer Başaran

Kömür Kökenli Metanın Doğal Gaz Olarak Kullanımı - İzzet Karakurt, Gökhan Aydın, Kerim Aydıner; KTÜ Müh. Fak. Maden Müh.

Şebeke Bağlantılı ve Bağımsız Güç Sistemlerinin Ekonomik Analizi - Doç. Dr. Belgin Emre Türkay, Elk Müh. Ali Yasin Telli

Enerji Verimliliği, Enerjinin Etkin ve Verimli Kullanılması Kullanılması ve Çevrenin Korunması Kapsamında Sürdürülebilir Kentler Planlaması ; Uluslararası Uygulama Örnekleri - Dr. H. Hami Yıldırım, Uzman Şehir Plancısı Zümrüt Kaynak, Necati Akgün Kum

Evsel Organik Atık ve Çöp Sızıntı Suyundan İki Kademeli Ar-Ge Tesisinde Biyogaz Üretimi - K. Süleyman Yiğit –Mustafa Gündüz ,Kocaeli Üni. Müh. Fak. Müh. Bölümü; Gülay Şerit, Muhammet Saraç, İZAYDAŞ Atık Yakma ve Atık Değerlendirme A.Ş – Kocaeli Büy

Enerji Kaynaklı Küresel Metan Emisyonlarının İrdelenmesi: 1990-2010 - İzzet Karakurt, Gökhan Aydın, Kerim Aydıner; Ktü Maden Mühendisliği Bölümü

II. OTURUM: ENERJİ, KÜRESEL KRİZ VE SERBEST PİYASA EKONOMİSİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE ÖNGÖRÜLER Oturum Başkanı: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Berna VATAN

Enerji Politikaları ve Planlamanın Geleceği’ne Bir Bakış - DEK-TMK Üyesi Barış Şanlı

Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu(2009-2018) - Emel Erkmen, Gülçin Varol, Türkiye Elektrik İletim AŞ. APK Dairesi Bşk.

Yenilenebilir Enerjilerde Son Gelişmeler, Hedefler ve Uygulanan Politikalar -Elektrik Mühendisi Zerrin Taç Altuntaşoğlu

Serbest Piyasa Modeli Yatırımlar ve Arz Güvenliği - Cengiz Güneş

Enerji Ekonomisi - Hakan Özyıldız

Türkiye Elektrik Sisteminde Kurumsal Yapı ile AB Ülkeleri Elektrik Sistemlerinin Karşılaştırılması - Yusuf Bayrak , Ruhan Aktürk Sezer

III.OTURUM: ENERJİNİN ÇEVRESEL, KÜLTÜREL, TARİHSEL VE SOSYAL ETKİLERİ Oturum Başkanı: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı E. Erhan ARGI

4628 ve Hidrolik Enerji - Meteoroloji Müh. İsmail Küçük

Enerji Sektörünün Küresel Toplam Karbondioksit Salımındaki Rolünün İncelenmesi - Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu

Türkiye Enerji politikalarında Hidroelektrik Santraller - İMO Su Çalışma Grubu Üyesi Gökhan Marım

IV. OTURUM: ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI, MALİYETİ VE ALTERNATİF ENERJİ YÖNETİM MODELLERİ Oturum Başkanı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dündar ÇAĞLAN

Afşin-Elbistan Kömür Havzasının Elektrik Üretimi Bakımından Değerini Biliyor muyuz? - Jeofizik Yük. Müh. Çetin Koçak, Maden Yük. Müh. Dr. Nejat Tamzok, Jeoloji Müh. Selçuk Yılmaz

Elektrik Enerjisi Üretiminde Yerli Kaynak Kullanımı: Bazı Sorunlar ve Politika Önerileri - Maden Müh. Mehmet Kayadelen, Endüstri Müh. Oğuz Türkyılmaz

Avrupa Ortak Enerji Politikasında Elektrik Enterkoneksiyonlarının Önemi Ve Türkiye’nin Konumu - Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu, Elk. Müh. Duygu Papur

Türkiye’de Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği - Elk. Müh. Mustafa Kadıoğlu

Elektrik Enerjisinde Maliyet İncelemesi - Elk. Müh. Yılmaz Kocaoğlu

Petrol Sektöründeki Yatırımların Petrol Kanunlarının Tarihsel Süreci İçinde Değerlendirilmesi, Yatırımların Ülke Ekonomisine Katkısı - Jeofizik Yük. Müh. A. Uğur Gönülalan

Yerli Enerji Kaynağı Kömürün Enerji Sektöründeki Yeri - JMO BTK Üyesi, Ayhan Kösebalaban

Ülkemiz Enerji Bütünlemesinde Kömürün Yeri ve Yeni Projeler - Dr. İlker Şengüler

V.OTURUM : TÜRKİYE’ DE ENERJİ ALANINDAKİ DARBOĞAZLAR, SERBESTLEŞTİRME VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI Oturum Başkanı: TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ

Türkiye’nin Enerji Dışalım Bağımlılığındaki Eğilimlerin Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ile Karşılaştırılması - Doç. Dr. Nazif Hülagü Sohtaoğlu

Elektrik Sektörünün Piyasalaşması DUY Uygulamasının Uludağ EDAŞ Özelinde İrdelenmesi - Elk. Müh. H. Suat Türker, Elk. –Elt. Müh. Arif Akşam

Enerjide Kamu Yapılanması Üzerine Düşünceler - DEK-TMK Üyesi H. Caner Özdemir

Elektrik Hizmeti Kamu Hizmetidir - Yeliz Şanlı

Elektrik Enerjisi Faaliyetlerinin Hukuki Niteliği ve Uygulamalar - Av. Hayati Küçük

Afşin-Elbistan Linyit Santtrali - DEK-TMK Yön. Kur. Üyesi ELK. Müh. Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Genel Sekreteri Maden Yük. Müh. Ömer Ünver

Türkiye’nin Enerji Görünümü - MMO Enerji Çal. Grubu Başkanı. Oğuz Türkyılmaz

SONUÇ BİLDİRGESİ

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.