MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ANAYASA VE MÜHENDİSLER 
Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin yeni sayısında, 16 Nisan’da halkoylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliği ele alındı. “Anayasa ve Mühendisler” kapağıyla yayımlanan dergide, Anayasa paketi ile istenen değişikliklerin neler getireceği ele alınırken, mühendisler üzerine etkisi sorgulandı. Anayasa paketinin; hukuk, kamu yönetimi, siyaset, sağlık, kadın ve çalışma yaşamı gibi alanlarda yaratacağı sonuçları konu uzmanları ve akademisyenlerce irdelendi.
 

 

Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin 460. sayısı yayımlandı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil başyazısında, bir ülkenin siyasal sistemi ve rejiminde yapılacak değişikliklerin mühendislerin iş alanları ve iş yapma biçimlerini de doğrudan etkileyecek sonuçları olacağına dikkat çekti. Anayasa değişikliği ile OHAL koşullarının sisteme tamamen yerleştirilmek istendiğini belirten Yeşil, "Siyaset, toplumdan, insanlardan ve de mühendislerden bağımsız bir alan olamaz. Bizzat egemenler ve kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarından üstün tutanlar; politikayı toplumdan, insanlardan ve biz mühendislerden bağımsız bir alan haline getirerek, kendilerinin keyfi bir özgürlüğe sahip olduğu, bizlerin ise bağımlı olduğu bir yapı kurmak istemektedirler. Bu Anayasa değişikliği de halk ve yöneticiler arasında uçurum açmaya yönelik, halkın var olan egemenlik haklarına göz koyan bir içeriğe sahiptir" görüşünü dile getirdi.

Derginin bu sayısında editörlük görevini üstlenen Elektrik Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Nedim Bülent Damar, "Denetimsiz Güç Tekelleşmesine Hayır" başlıklı yazısında, mühendisler ve mühendislerin iş yapış biçimleriyle Anayasa paketinde öngörülen yönetim sistemini karşılaştırıyor. Mühendislerin tüm işlemlerini bilim ve tekniğin gereklerine göre yapmak zorunda olduğunu ve her zaman bir denetleyenin bulunduğuna işaret ederken, Anayasa paketi ile denetimsiz bir yönetim yaratılmaya çalışıldığının altını çiziyor. Damar, denetimsiz bir yürütmeyle modern toplum olunamayacağını belirterek, "Yürütmenin iyi niyetli olması veya olmaması bu durumu değiştirmez, çünkü denetimsiz gücün sapkınlık doğurmadığı bir toplum bugüne kadar görülmemiştir" uyarısına yer veriyor.

Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Ali Rıza Aydın "Mühendislikten Anayasa`ya Anayasasızlaştırmadan Mühendisliğe" başlıklı makalesinde, 1980 Anayasası ile ilgili bugüne kadar yapılan değişiklikleri özetliyor. Aydın, Anayasa`nın ne olduğundan başlayıp nasıl yapılması gerektiğine uzanan kuramsal bir bakış açısıyla kaleme aldığı yazısında, istenen Anayasa değişikliği ile devletin "anayasalı hükümdara" teslim edileceğine, temel hak ve özgürlüklerin "anayasalı hükümdarın" keyfiliğine bırakılacağına dikkat çekiyor.

EMO Hukuk Müşaviri Hayati Küçük, "Türkiye`nin Anayasa Çıkmazı" başlıklı makalesinde, iktidarın hem Anayasa değişikliğine ilişkin söylemini hem de bugüne kadar gerçekleştirdiği Anayasa değişikliklerinin içeriğini inceleyip karşılaştırıyor. Temel kavramların içeriği ve yaratacağı sonuçlara ilişkin çarpıtmaları da gösteren yazıda, istikrarın "bir partinin uzun süre iktidarda kalması" değil, "demokrasinin işlemesi, adaletin yerini bulması, açlığın olmaması, herkesin iş sahibi olması, toplumun barış ve huzur içerisinde yaşaması" gibi değerlere karşılık geldiği vurgulanıyor. Türkiye`de son 15 yıldır koalisyon olmamasına karşın Anayasa değişikliğine koalisyon öcüsü yaratılarak "Evet" oyu istenmesindeki çarpıklık da yazıda "Toplumsal uzlaşı anlamına gelen koalisyonlar, partilerin dar çıkarlarından çok, değişik toplum kesimlerinin iktidarda söz sahibi olabilmesinin olanaklarını yaratır" ifadesiyle gözler önüne seriliyor.

Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı; emekli Öğretim Üyesi ve 22-23-24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan dosya konumuza, "Erdoğan Anayasası`nın Demokrasi Siyaset ve Toplumsal Yaşam Üzerindeki Olası Etkileri" başlıklı makalesi ile katkı sunuyor. Meşrutiyet anayasalarından beri varlığını koruyan Bakanlar Kurulu yani Meclis`e karşı sorumlu hükümet yapısının ortadan kaldırıldığını belirten Oyan, denetimsiz bir Cumhurbaşkanı yönetimi öngörüldüğünü maddeler üzerinde yapılan çarpıtmaları
ortaya sererek anlatıyor. Yazılı olarak varmış gibi görünen sınırlı denetimin dahi uygulamada hiçbir işlerliği olmayacağını da gösteren Oyan, kontrolsüz gücün demokrasiyi öldüreceği uyarısında bulunuyor. "Fiiliyattan hukukiliğe yükselecek bir diktatörlük rejimi, bugüne kadar birçok kanaldan (Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, üst bürokrasi üzerinden) çok seçenekli olarak sürdürülebilen iktidar temaslarının ve rant alanlarına ulaşma pratiklerinin artık geri dönülmez bir biçimde tek kanala bağlanması demek olacaktır" diyen Oyan`ın yazısı, Anayasa değişikliğinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisine odaklanan önemli saptamalar içeriyor.

EMO Basın`dan Banu Salman "Sermaye Birikim Sürecinde Otoriter Güç Arayışı" başlıklı makalesinde, demokrasinin en temel kriterleri açısından Anayasa değişikliği ele alındıktan sonra demokrasiler ile otoriter yönetimlerin ücretler ve emek verimliliği üzerindeki etkisi çeşitli çalışmalardan alınan verilerle irdeleniyor. Kapitalizm ve yönetim biçimi arasındaki ilişki, Türkiye`nin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik açmaz ve Anayasa değişikliği bağlamında ele alınıyor.

 TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç, "Mühendisler Anayasa Değişikliğini Neden Reddetmeli?" başlıklı yazısında, Anayasa değişikliğinin sermayenin taleplerinin ötesine geçen bir anlamı olduğuna; AKP ve liderinin iktidar sürekliliği ile yasal dokunulmazlık arayışına dikkat çekiyor. İşçi sınıfının ağırlaşan sorunlarına, mühendislerin kendine özgü sorunlarına da değinen Güvenç, "Hayır" diyerek, emekçilerin işlerine, ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıkmaları çağrısını yapıyor.

39 ve 40. Dönem EMO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler, "Anayasa Değişikliği Referandum ve TMMOB" başlıklı yazısında, serbestleştirmelere, özelleştirmelere, yeraltı-yerüstü zenginliklerinin talanına karşı çıkan TMMOB`in Serbest Piyasacı Siyasi İslam için önemli bir engel oluşturduğunu belirterek, Anayasa değişikliğinin demokratik meslek odalarına yönelik baskıyı yükselteceği uyarısında bulunuyor. Ulusaler, ekonomik sıkışmışlık içindeki iktidarın Anayasa paketi ile daha baskıcı bir yapı oluşturmak üzere harekete geçtiğinin altını çiziyor.

EMO Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Aksöz "Demokratik Rejime Sahip Çıkalım!" çağrısını başlığına taşıdığı yazısında, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinin dahi adaletsiz olduğunu örnekleriyle anlatıyor. Aksöz yazısında; Anayasa değişikliğinin içeriğini maddeler halinde özlü bir şekilde sıralarken, yol açacağı sıkıntıları da ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Memleketin ‘Hayrını` Düşünmek" başlıklı yazısında, demokrasi, çoğulculuk, insan hakları ve özgürlükler bağlamında hiçbir karşılığı bulunmayan Anayasa paketinin içinin tuzaklarla dolu olduğunu dile getiriyor. Kozanoğlu, darbelere karşı güçlü yönetim iddiasıyla getirilen Anayasa değişikliğinin bizatihi kendisinin "darbe özlemlerini kabartıcı etki yaratacak" yan etki yaratma riskine işaret ediyor.

Arsuz Belediye Başkanı Elektrik Mühendisi Nazım Culha "Referandum Gün ve Gelecek" başlığını taşıyan yazısında gelecek kuşakların kaderini belirleyecek temel bir an niteliği taşıyan 16 Nisan`da "Hayır" verilmesinin bozulan birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesi için dayanak noktası olacağını vurguluyor.

Avukat Gökçe Bolat "Türkiye`de Kadın Olmanın Dayanılmaz Endişesi" yazısında, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın arttığına dikkat çekiyor. Bolat, demokrasinin gerilediği kamuoyunun iktidarı denetim olanaklarının kısıtlandığı rejimlerde kadınların ancak "kağıt üzerinde" eşit haklara sahip olabileceği uyarısını yaparken, bu anlamda referandumun kadınlar için yaşamsal önem taşıdığının altını çiziyor.

Dergide DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ASMMO tarafından Ankara`da yapılan "Referandum ve Türkiye`nin Geleceği" Paneli ile ilgili habere yer veriliyor. Tek sesliliğin egemen olduğu medya ortamında bulamayacağınız; alanlarında önde gelen öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Prof. Dr. Korkut Boratav`ın görüşlerini; "Demokratik Hukuk Devleti Ortadan Kalkar" başlıklı haberde ayrıntılarıyla okuma olanağı bulacaksınız.

DİSK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürü Umar Karatepe ve DİSK Koordinatörü Hakan Koçak`ın yazısında; başkanlık rejimlerinin işçi ve sendikal haklar açısından yarattığı sorunlar araştırmaya dayanan verilerle ortaya konuluyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği; "Gazetecilik ve Referandum: Olmak ya da Olmamak" başlıklı yazısıyla dergimize katkı sunuyor. Yazıda, gazetecilik tarihinin en karanlık günlerinin yaşandığı belirtilerek "Referandum, haber alma hakkından başlayıp giderek genişleyerek toplumun ‘var olma` ve yönetim mekanizmalarına etki etme hakkının da halkın elinden alınması ve bunun yasalaşması anlamına gelecektir" deniliyor.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu "Anayasa Değişikliği ve Adalet Sistemine Etkileri" başlıklı yazısında, bağımsız yargının olmadığı bir yerde, hukuk devletinden ya da hukukun üstünlüğünden söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor.

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Erdal Eren "Son Derece Tehlikeli Sonuçlar Doğurabilir" başlıklı yazısında, toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve istikrarsızlığa neden olacak bir sürecin fayda getirmeyeceğine işaret ediyor.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi`nin, "Söyleyecek Sözümüz Büyütecek Umudumuz Var... Referandumda Hayır Diyoruz!" başlıklı yazısında da, "Şimdi bu huzursuzluk yaratan, yoksullaştıran, haklarımızı gasp eden, toplumsal sağlığımızı bozan anlayıştan kurtulmak için adım atma zamanıdır" deniliyor.

Anayasa değişikliğinin değerlendirilerek "Hayır" kararının açıklandığı TMMOB 44. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantısına ilişkin haber ile TMMOB`nin Anayasa değişikliğine ilişkin duruşu aktarılıyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin EMO örgütünün görüşlerine de dergide yer veriliyor. Bu kapsamda EMO şube yönetim kurulları, temsilcilikleri ve EMO Yönetim Kurulu eski başkanlarının değerlendirmelerini okuyabilirsiniz.

Her sayımızda olduğu gibi bu sayıda da elektrik istatistikleri, elektrik alanında yeni yayımlanan mevzuat ve kitap tanıtımı bölümlerini dergimizde bulacaksınız. Tayfun Akgül`ün hukuk sistemi ve adalet anlayışına ilişkin yine düşündürücü bir karikatürü de Fennikarikatürler sayfasında sizi bekliyor.

Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin 460. Sayısı`na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

 

Bağlantılar

www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1098&dergi=1
 


KANAL B- HABERLER

01.04.2018
 


Çok Okunanlar


EMO’DA YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

EMO’DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

EĞİTİMLERDE SINAV KOŞULU KALDIRILDI

EMO’DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

EMBK SINAVLARI ERTELENMİŞTİR

EMO’DA DEVİR TESLİM TÖRENİ

EMO 46. OLAĞAN GENEL KURULU 2. GÜN ÇALIŞMALARI

EMO 46. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI

EMO MÜDÜRÜ AYDIN’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

EMO 46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Okunma Sayısı: 568


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri