MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 GAZİANTEP ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADIYAMAN   GAZİANTEP   KAHRAMANMARAŞ   KİLİS 
 

 
FORMLAR
 
ŞUBEMİZ ÜYELERİNE FİRMALAR TARAFINDAN YAPILAN İNDİRİMLER VE SÖZLEŞMELER
 

EMO Gaziantep Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 7

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

SANAYİ DEVRİMİ VE ÜLKEMİZ..


BASIN AÇIKLAMASI


 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı İslim ARIKAN`ın Sanayi Devrimi ve Ülkemiz başlıklı Yeni Sayfa gazetesi köşe yazısı yazımız devamındadır.
 

 Ar-ge ve İnovasyonun yaşam tarzı haline geldiği, Ülkeler arasında güç gösterisi olduğu bu dönemde, 4. Sanayi Devrimi`ne girmiş bulunuyoruz. 

Bilindiği üzere; ilk sanayi devrimi, Endüstri 1.0, buharlı makinelerimizle tanışma, Endüstri 2.0 elektrikle tanışma, Endüstri 3.0 dijital teknolojinin sanayi ve hayatımıza girmesi ile geçen bir süreçtir. Şimdi de, Endüstri 4.0 adıyla da bilinen 4.Sanayi Devrimine ulaşmış bulunuyoruz. 

4. Sanayi Devriminde, robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılar, akıllı üretim süreçleri, akıllı ürünler, uzaktan müdahale edilebilir sistemler, dijital planlama ve izleme ile karşı karşıyayız. Sanayi ve ev hayatı artık bilgisayarlarla iç içe girdi. Teknoloji ile makinelerin kontrolü ivme kazanıyor. Üretimde mekanik kontroller geride kalıyor. Çağımız yazılım ve kodlama çağı olarak süreçteki yerini alıyor.

 Yeni iş alanları oluşturacak, üretimin hızlı, güvenli, verimli şekilde artmasına, Ülkelerin kalkınmasına imkan sağlayacak bu süreçte; yüksek nitelik gerektiren insan gücüne, teknik insan gücüne mutlaka ihtiyaç vardır. Sanayi Devrimleri, teknik alanda uzman kişilerin, Mühendislerin sanayide etkinleşmesi ile başarı kazanmıştır, kazanmaya devam edecektir. 

Üniversite Sanayi işbirliğinin güçlenmesinin adımı, Mühendisin sanayide var olmasıdır. Üniversite Sanayi entegrasyonu ancak Mühendis-Sanayi entegrasonu ile mümkündür. Ancak sanayide mühendisin var olamayışı, olanak tanınmaması, talebe karşılık verecek Mühendislerimizin, Mühendislik eğitimlerinin yetersiz olması, Ülkemizin sanayi devriminde üretici konumunda olmayışının temel nedenlerinden biridir. 

Her zaman olduğu gibi iş dönüp dolaşıp eğitim sistemimize gelmektedir. Artık radikal kararların verilmesi gerekmektedir. Herkesin üniversiteye gitmesi şart değildir. Ticari ve tabela Üniversitelere, akademik kadrosu, laboratuarı olmayan Üniversitelere son verilmelidir.  Ya da istenilen standartlara getirilmelidir. Bölümü olmasına rağmen, Üniversitelerimizin birçoğunda gelişmiş otomasyon laboratuarları bulunmamakla birlikte, bunu dert edinmiş kadrolar da maalesef yoktur. Serbest çalışan, konusunda uzman kişilerin de Üniversitelerde ders vermesi teşvik edilmelidir. Üniversitelerde gelişmiş laboratuarlar kurularak öğrencilerin dönemi etkin şekilde burada geçirmesi sağlanmalıdır. 

İntörn mühendislik uygulaması tüm Üniversitelerde hayata geçirilmelidir. Akademik kadronun çalışma ve yaşama koşulları iyileştirilmelidir. Amacımız, yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmek, meslek öğrenmek, öğretmek olmalıdır. Ülkemizde çok sayıda makale yayınlayan ama maalesef Ülkesine katkı sağlamayan, uzman olmayan akademik kadrolar bulunmaktadır. Bilimsel düzey yükseltilerek, Ülkemize ve ekonomisine katkısı olan makalelere ihtiyacımız bulunmaktadır. Eğitim dili İngilizce olan birçok Mühendislik bölümü mezunu ne İngilizceyi, nede teknik bilgiyi anlayarak mezun olmaktadır. Buna bir son verilmelidir. İngilizce evrensel bir dildir, ancak kişi kendi dilinde eğitimini iyice anlayarak tamamladıktan sonra, yabancı dilini geliştirmelidir. 

Mühendislik eğitiminin yolunun teknik liselerden geçirilmesi yönünde metotlar geliştirilmelidir. Temel birtakım konuları teknik liselerde çözüp, gerçek anlamda Mühendislik eğitimimizi Üniversitelerde almamız sağlanmalıdır. Bir Elektrik/Elektronik Mühendisinin bir kondansatörle, bir diyotla, bir motorla ilk defa Üniversitede karşılaşması ne derece doğrudur? 

GAZİANTEP BİR SANAYİ ŞEHRİDİR. İşletmelerdeki, makinelerin neredeyse tamamı otomasyon ile yönetilmektedir. Yaklaşık 1000 işletmesi olan ve birçoğunda otomasyon sistemleri bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin kaçında acaba Elektrik-Elektronik Mühendisi veya diğer Mühendislik disiplinleri bulunmaktadır? Nisan 2017 Hannover Sanayi Fuarı`nda başta Almanya ve gelişmiş Ülkelerin; tüm dünyada Sanayi 4.0 konusunda öncü bir role soyunduklarını gördük ve 150`nin üzerinde Türkiye`den katılan firma bizleri gururlandırdı, ancak otomasyon, yazılım üzerine teknolojik firma görmek isterdik. Price Waterhouse Coopers (PwC) her yıl dünyada, şirketlerin Ar-Ge harcamalarının listesini yayınlamaktadır.

 BU YAYINA GÖRE;

(www.strategyand.pwc.com/innovation1000#/tab-2015); Almanya firması Volkswagen 13,2 milyar dolar, Güney Kore firması Samsung 12, 7 milyar dolar, A.B.D firması Intel 12,1 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapmıştır. İlk 20`ye giren küresel dev şirketler arasında, A.B.D, Almanya Fransa, Güney Kore, İsviçre, İngiltere Ülkeleri bulunmaktadır. Bu firmaların 2015 yılı Ar-Ge harcaması tutarı, Türkiye`nin yıllık toplam Ar-Ge harcamasının 2 katından fazladır. TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2015 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçları 18 Kasım 2016 tarihi itibarıyla açıklandı. Türkiye`de Ar-Ge harcamaları 2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon TL, yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ar-Ge harcamasının yarısı ticari kesim tarafından yapıldı. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim %50 ile en büyük paya sahipken bunu %39,7 ile yükseköğretim kesimi ve %10,3 ile kamu kesimi takip etti. 

Ar-Ge ve Inovasyon çalışmalarının kamu destekleri açısından bir eksiği görünmemekle birlikte desteklerin artması önemlidir. Ancak global şirketlerimizin yatırımları önem arz etmektedir. Meslek odaları bünyesinde çeşitli sektörde çalışan meslektaşlarımız bulunmaktadır. Sektör sorunlarının irdeleneceği yapı Odalar olmasına rağmen, birçok otorite odalardan uzak durmaktadır. Bu da tasvip edilmeyen, ideolojik bir yaklaşımdır. Taraflar kim olursa olsun Ülkemizin geleceği için, teknikte birleşmeyi öğrenmeliyiz. Artık kaygılanmalıyız, Mühendislik eğitimimizi kökten değiştirerek, global şirketlerimizin Türkiye`yi de bu teknolojinin içerisine sokması için çalışmalar yapmalıyız. Nüfus artışı ile beraber, üretimlerin arttığı, ham madde ve pazar sorunlarının oluştuğu, sömürgeciliğin arttığı Sanayi Devrimlerinde, Tarım üretimini aksatmadan ve hatta teknoloji ile destekleyerek arttırırken, Ağır sanayi üretiminde hız kesmeden TEKNOLOJİ üretmek zorundayız. Ülkemizin Savunma Sanayindeki gelişmeleri gururla takip ediyoruz. Endüstride de teknolojiyi üretmek, geliştirmek zorundayız. Artık okuduğunu anlayan, anladığını uygulayan ve ileriki nesillere aktarabilen, üreten bir topluma ihtiyaç vardır. Aydınlık yarınlar bizim olsun, Enerjimiz bol ve yenilenebilir olsun, yazılım ve kodlama da Ülkemizde çağ atlayacağımız bir dönem olsun. 

Sevgi ve Saygılarımla…

 

Bağlantılar

www.yenisayfa27.com/mobil/kose-yazisi/107/sanayi-devrimi-ve-ulkemiz.html
 


ŞUBEMİZ 11.DÖNEM FAALİYET SUNUMU

20.02.2018
 


Çok Okunanlar


KİŞİSEL GELİŞİME YÖNELİK LİDERLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ANNELER GÜNÜ KAHVALTI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

KAPASİTİF VE REAKTİF SİSTEMLERE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI SEMİNERİ DÜZENLENDİ

GAZİANTEP`TE AFET FARKINDALIĞI VE DUYARLILIĞI SEMPOZYUMU

GENERAL SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

SCHNEIDER ELECTRIC SERVİS ÇÖZÜMLERİ SEMİNERİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

SCHNEİDER ELECTRİK SERVİS ÇÖZÜMLERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİ VE ENDÜSTRİ 4.0`DAKİ YERİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

İMO GAZİANTEP ŞUBESİNE ZİYARET

Okunma Sayısı: 68


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri