MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 KOCAELİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

ÖNEMLİ EVRAKLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 BOLU   KOCAELİ   SAKARYA   ZONGULDAK   BARTIN   KARABÜK   DÜZCE 
 

 
MİSEM BANNER
 
MİSEM DIŞI BANNER
 
ÜYELİK
 
ÜYELİKLE İLGİLİ BELGELER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 
TEMSİLCİLİK ADRES VE TELEFONLARI
 
SMM
 
EĞİTİMLER
 
ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU
 
ŞUBEMİZDE SATIŞA SUNULAN KİTAP LİSTESİ
 
ÇALIŞANLAR OLARAK HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİS-MİMAR-ŞEHİR PLANCISI PROFİL ARAŞTIRMASI
 
DERGİ 437. SAYI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELEKTRİK DAĞITIMINA ÖZEL DENETİM İPTAL EDİLDİ


BASIN AÇIKLAMASI

 
Danıştay EMO’nun açtığı davada, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin özel denetim şirketlerince denetlenmesine ilişkin yönetmeliği iptal etti. EMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu açıklamasında, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay`dan çıkan kararlara karşın kamunun asli görevi olan elektrik üretim ve dağıtım şirketlerini denetleme işini özel şirketlere devretme ısrarından vazgeçilmesi istendi. `Kamunun acilen sorumluluk olarak bu denetimleri gerçekleştirecek altyapıyı sağlaması ve denetim sorumluluğunu yerine getirmesi, denetim sonucundaki olumsuzluklar karşısında gerekli yaptırımları uygulaması ve daha da önemlisi bu cezaları kamuoyuna duyurması gerekmektedir` dendi.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

 

ELEKTRİK DAĞITIMINA ÖZEL DENETİM İPTAL EDİLDİ

 

Anayasa`ya aykırı olarak elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin özel denetim şirketleri tarafından denetlenmesini içeren "Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik", EMO`nun açtığı dava üzerine Danıştay 13. Daire tarafından 13 Haziran 2017 tarihinde oybirliğiyle iptal edildi.

EMO`nun; kamunun asli görevi olan, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin denetlenmesi sorumluluğunun özel şirketlere devredilemeyeceğine ilişkin hukuki mücadelesinde haklılığı bir kez daha belgelendi. İlk olarak elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel şirketlere bırakan 7 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan "Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" EMO`nun açtığı dava üzerine 22 Mayıs 2009 tarihinde iptal edilmişti. Danıştay 13. Daire bu davada kamunun asli görevinin Anayasa`ya göre özel şirketlere devredilemeyeceğini ve yasada da denetim yetkisinin EPDK`ya verilmiş olduğu gerekçesiyle düzenlemenin hukuka uygun olmadığına karar vermişti.

Bu karara rağmen AKP iktidarı TBMM`den geçirdiği 29 Aralık 2010 tarihli 6094 sayılı Kanun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun`a "…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" hükmünü ekledi. Bu yasaya dayanarak yeniden özel şirketlere denetim yetkisi veren "Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete`de 12 Ekim 2011 tarihinde yayımlandı. Ancak yasa Anayasa`ya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi`nce 5 Temmuz 2012 tarihli kararla iptal edildi. AKP Hükümeti ise 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete`de yayımladığı 6353 sayılı Torba Yasa ile yeniden özel şirketler tarafından denetim yapılmasına ilişkin yasa düzenlemesi yaptı.

Anayasa`yı, yargı kararlarını yok sayan iktidarın yeni yasa düzenlemesi ile eski yasaya dayanan yönetmeliği yürürlükte tutma şeklinde işlettiği hileli uygulaması ise EMO`nun açtığı dava ile durduruldu. Danıştay kararında EMO`nun dava açtığı yönetmeliğin, dayandığı yasanın Anayasa Mahkemesi`nce iptal edilmesiyle hukuki dayanaktan yoksun kaldığı kaydedildi. Danıştay daha sonra çıkarılan yasal düzenleme ile eski yönetmeliğe hukukilik kazandırılmasının söz konusu olamayacağının da altını çizerken, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına vurgu yaptı. Kararda şöyle denildi:

"…Anayasa kuralları, Anayasa Mahkemesi`nin verdiği iptal kararlarının, itiraz yoluna başvurulmasını isteyen kişi ya da kişiler tarafından açılan davaların yanı sıra iptal edilen hüküm ya da hükümler esas alınarak tesis edilmiş işlemlere karşı ilgililer tarafından açılan ve görülmekte olan davalarda da uygulanması gerektiğini açıkça vurgulamaktadır."

Son olarak AKP iktidarı tarafından 30 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu`nda "Denetim" başlıklı 15. Madde kapsamında yine kamunun asli işi olan denetim görevini özel şirketlerden satın almasına yönelik düzenleme yapıldı. Ancak bu kez özel şirketlerden yaptırımı ve bağlayıcılığı olmayacağı şekilde hizmet satın alınabilmesi öngörüldü. Bu yasal düzenlemeye karşın 2010 tarihli yasayı dayanak gösteren yönetmelik halen yürürlükte tutuluyordu. Yani hem Anayasa`ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi`nce iptal edilmiş, hem yeni bir yasa çıkarılarak önce değiştirilmiş, ardından çıkarılan bir yasa ile tamamen kaldırılmış bir hükme dayanan yönetmelik EPDK`nın sayfasında halen geçerli mevzuat olarak durmaya devam etmektedir. EMO`nun açtığı dava ile de bu yönetmelik iptal edilmiş olup; hiçbir uygulama olanağı kalmamıştır.

Kamunun asli görevi olan elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin denetlenmesi sorumluluğunun özel şirketlere bırakılmasına yönelik bu ısrardan vazgeçilmelidir. Ancak bu da yeterli değildir. Yıllardır elektrik piyasası hiçbir denetim olmaksızın başıbozuk bir şekilde işletilmektedir. Kamunun acilen sorumluluk olarak bu denetimleri gerçekleştirebilecek altyapıyı sağlaması ve denetim sorumluluğunu yerine getirmesi, denetim sonucundaki olumsuzluklar karşısında gerekli yaptırımları uygulaması ve daha da önemlisi bu cezaları kamuoyuna duyurması gerekmektedir.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

KOCAELİ ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU 

2 Ağustos 2017


Çok Okunanlar


WIN FUARINA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ.

KARTONSAN`A EMO-GENÇ TEKNİK GEZİSİ DÜZENLENDİ

EMO KOCAELİ ŞUBESİ TARAFINDAN SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ’NDE TEKNİK SEMİNER DÜZENLENDİ.

SAKARYA TEDAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

EMO MERKEZ KADIN KOMİSYONU KOCAELİ’NDE TOPLANDI.

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ EMO SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ`NDE YAPILDI.

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ EMO GEBZE TEMSİLCİLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

EMO KOCAELİ ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE TEKNİK SEMİNER DÜZENLENDİ.

3 MART İŞ CİNAYETLERİ İLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI--KOCAELİ EMEK PLATFORMU: GÜVENLİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ!

EMO KOCAELİ ŞUBESİ TARAFINDAN KÖRFEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZİYARET EDİLDİ.

Okunma Sayısı: 36


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri