MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İZMİR ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

YENİ ÜYELİK

   · 

YAYIN SATIŞ LİSTESİ

   · 

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR

   · 

İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AYDIN   İZMİR   MANİSA 
 

 

EMO İzmir Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 342

Tüm Sayılar

 
ŞUBE ETKİNLİK GÖRSELLERİ
 
HALDUN BÜYÜKDORA ANMA
 
EYÜP SABRİ AKSÜT ANISINA ÖZEL EK
 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

TAŞERONLAŞMA BÜYÜK TEHDİT (YENİ BAKIŞ)


YAZILI BASINDA ODAMIZ


 
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan her 100 kişiden 72.5 `sinin taşeron işçi olduğunu, bunun da risk yarattığını söyledi .
 

"Giderek Artıyor"
Türkiye‘de pek çok meslek alanında yaygınlaşan taşeron sistemi elektrik dağıtım şirketlerinde de yüksek oranlara ulaştı. EMO İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) açıkladığı 3 yıllık veriler üzerinden yaptıkları hesaplamada, dağıtım şirketlerinde 2014 yılında yüzde 66.7 olan taşeronlaşma oranının 2016 ela yüzde 72.5 e yükseldiğini söyledi.

"Denetim Yapılmalı"
TAŞERON sayısının artmasının yarattığı risklere dikkat çeken Ulutaş, "İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gereken bu alandaki taşeronlaşma risk yaratıyor" dedi. İşçilere verilen eğitimlerin denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Ulutaş, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının güvenlik denetimlerine başlamaması durumunda yeni iş cinayetleri yaşanır" uyarısı yaptı.

Kadrolu İnişte Taşeron Çıkışta
EMO İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, elektrik dağıtım şirketlerinde çalışan her 100 kişiden 72.5‘inin taşeron işçi olduğunu, sistem güvenliği, mühendisler, teknik personelin de taşeron firmalar aracılığıyla görev yaptıklarını açıkladı Türkiye‘de pek çok meslek alanında hızla yaygınlaşan taşeron sistemi elektrik dağıtım şirketlerinde de yüksek oranlara ulaştı.

EMO İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) açıkladığı 3yıllık veriler üzerinden yaptıkları hesaplamada, dağıtım şirketlerinde 2014 yılında yüzde 66.7 olan taşeronlaşma oranının 2016‘da yüzde 72.5‘e yükseldi ğini söyledi. Elektrik dağıtım bölgelerindeki istihdama ilişkin verilerin ilk kez, EPDK‘nın ‘Elektrik Piyasası 2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu‘ ile açıklandığını belirten Ulutaş, rapora göre, elektrik dağıtım şirketlerinin toplam çalışan sayısı 44 bin 943 olmasına karşın, kadrolu çalışanların 14 bin 970‘te kaldığını belirtti.

Ulutaş, "2015 yılı raporuna bakıldığında ise kadrolu işçi sayısının bir önceki yıla göre 502 kişi artarak 15 bin 472 kişiye, taşeron işçi sayısının ise 9 bin 106 kişi artarak 39 bin 79 a ulaştığı görülmektedir. Toplam çalışan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 21.4 oranında artarak 54 bin 551 olmuştur. Yapılan hesaplamada, taşeronlaşma oranının yüzde 71.6‘ya tırmandığı görülürken, istihdam artışının yalnızca 5.2‘si kadrolu işçilerden oluştu" diye konuştu.
Kadrolu çalışan azaldı
EPDK‘nın 30 Mayıs 2017 tarihinde yayımlandığı Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporuna göre ise 2016 sonu itibariyle elektrik dağıtım bölgelerindeki çalışan sayısının 54 bin 412 olduğunu belirten Ulutaş, bunlardan 14 bin 984‘ünün kadrolu, 39 bin 428‘inin taşeron şirketler aracılığıyla istihdam edildiğini söyledi. Kadrolu çalışan sayısı 488 kişi azalırken, taşeron çalışan sayısının 349 kişi arttığına dikkat çeken Ulutaş şunları söyledi:

"Böylece toplam istihdamda 139 kişilik net azalma sonucunda, istihdam artışı eksi değere ‘ dönüşmüştür. Taşeronlaşma oranı ise 2016 yılında Türkiye geneli için yüzde 72.5 olarak hesaplanmıştır. İstatistiklere yansıyan 3 yıllık verilere bakıldığında; yüzde 21‘lik artışla yaratılan toplamda 9 bin 469 kişilik yeni istihdamın yalnızca 14 u kadroludur. Bu 3 yıllık dönemde Türkiye geneli taşeronlaşma oranı 5.7 puan artış gösterdi. Kadrolu işçi sayısındaki düşüş ve taşeron işçi sayısındaki yükselme; taşeron uygulamasının ‘işyerinin temizliği‘ gibi asli iş unsuru taşımayan konuları çoktan aştığını göstermektedir. Ne yazık ki sistem güvenliğini ve yurttaşların kesintisiz kaliteli enerjiye ulaşmasını yakından ilgilendiren işlerde çalışan mühendisler de dahil olmak üzere, teknik personel taşeron firmalar aracılığıyla görev alabilmektedir."

Ulutaş, kimi bölgelerde dönem dönem taşeron çalışan oranının yüzde 90‘ları bulduğu koşullarda, temel bir insan hakkı elektrik enerjisine erişim için kritik önemde olan dağıtım altyapısının sağlıklı olarak gelişiminden söz edilemeyeceğini söyledi. Özel sektör tarafından işletilmesine rağmen mülkiyeti halen kamuda olan ve görev süresi sonunda yeniden kamuya devredilecek elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili konuşan Ulutaş,

"İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin üst düzeyde alınması gereken bu alandaki taşeronlaşma ayrıca risk yaratmaktadır. Önlemlerin maliyet unsuru olarak görüldüğü bu koşullarda, çalışma düzenini taşeron şirketlerin, bir anlamda ‘dayıbaşı‘ların inisiyatifine bırakmak riski artırır. Yüksek bulunan enerji maliyetlerini, işçilik giderlerini aşağı çekerek, kârlılık oranını yükseltme işlevi gören taşeron sistemi, şebekenin gelişimi de olumsuz etkilemektedir. Deneyimli çalışan sayısındaki düşüş ve taşeronlaşma oranının tehlikeli boyutlara ulaşması, kurum içinde deneyimin aktarılması ve kalıcı hale gelmesine de engel olmaktadır. Kritik bir altyapı hizmeti olan elektrik dağıtımı alanında yılların emeğiyle oluşmuş deneyim özelleştirmelerle yok edildiği gibi, özelleştirme sonrası çalışanların ağırlıklı olarak taşeron şirketler aracılığıyla istihdam edilmesi, alan bilgisi ve deneyimin birikmemesine yol açmaktadır" dedi.

Taşeron şirketlerin tehlikeli ortamlarda faaliyet gösteren çalışanlara ne kadar eğitim verdiğinin, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini ne kadar aldığının belirsiz olduğunu belirten Ulutaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz‘ın "Performans iyileştirmesini sağlamak amacıyla, alt yüklenicisi ile beraber ölümlü iş kazası yaşanmayan şirketlerin tarifelerinde ilave bonus uygulamayı planladıklarına" yönelik açıklamaların, taşeron sisteminin taşıdığı riski de gözler önüne serdiğini söyledi. Bataklığı kurutmaktan çok dağıtım şirketlerinin yurttaşlardan daha fazla tahsilat yapması mantığına dayandığını belirttiği bu tip uygulamalar ile soruna çözüm bulunmasını beklemenin doğru olmadığını dile getiren Ulutaş şirketlere, ‘güvenlik‘ üzerinden yeni kaynak transferinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ulutaş, "Acilen yapılması gereken; dağıtım şirketlerinin işçi sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından da idari olarak denetlenmesidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ise sahada güvenlik denetimlerine başlamaması durumunda yeni iş cinayetlerinin yaşanması kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

(YENİ BAKIŞ, 12.08.2017)İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 2018 - ENERJİ TESİSLERİ VE ÇEVRE OTURUMU - VİDEO

21.11.2018
 


Çok Okunanlar


MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

2019 YILI SMM-BT BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ

GELENEKSEL EMO GECESİ 8 ARALIK 2018 CUMARTESİ AKŞAMI DÜZENLENİYOR

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EMO-GDZ ELEKTRİK ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

ELEKTRİK ENERJİSİ ALANINDA BELGE ZORUNLUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

2019 MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETİ 4500 TL OLARAK BELİRLENDİ

TUNCEL AKMAN HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR`DE TMMOB KRİZE KAMPANYASI AÇIKLAMASI

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 2018-AÇILIŞ OTURUMU-VİDEO

Okunma Sayısı: 19


Tüm Yazılı Basında Odamız

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri