MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

TMMOB: BASKICI REJİMLERE DİZ ÇÖKMEDİK, ÇÖKMEYECEĞİZ! 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada mahkemenin KMO Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına karar vermesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda başkanları tarafından ortak basın toplantısı düzenlendi. CHP ve HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri, sendikalar, meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşların da destek verdiği toplantıda, TMMOB’nin tüm baskılara karşın hiçbir dönemde boyun eğmediği, diz çökmediği ve bugün de çökmeyeceği belirtilerek, halktan, emekten yana mücadeleye devam mesajı verildi.
 

 

TMMOB Yönetim Kurulu ve oda başkanları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın Kimya Mühendisleri Odası`nda (KMO) denetim yapma talebinin reddedilmesi üzerine açtığı davada, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce KMO Yönetim Kurulu`nun görevden alınması kararı verilmesiyle ilgili olarak, 27 Eylül 2017`de bir basın toplantısı düzenlediler. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, Yönetim Kurulu üyeleri, EMO üyeleri ve oda çalışanlarının da katılarak destek verdiği toplantı, İMO Teoman Öztürk Salonu`nda yapıldı. Basın toplantısında katılımcılar tarafından üzerinde "Kimyamızla Oynamayın", "Hukuk dışı kararlara direneceğiz", "Darbe hukukuna boyun eğmeyeceğiz" ve "Susmadık susmayacağız" yazılı dövizler taşındı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KMO ile ilgili kararı "hukuk skandalı" olarak nitelerken, "AKP siyasi saldırılarının yanı sıra bürokrasiyi harekete geçirerek geliştirdiği saldırıların yanı sıra bu defa da güdümü altına aldığı yargı eliyle TMMOB`ye saldırdı" dedi.

TMMOB ve bağlı odaların Anayasa`nın 135. Maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğuna dikkat çeken Koramaz, TMMOB`nin asli görevinin temsil ettiği meslek alanları ve bu meslek alanlarının bilgi birikiminin ülkenin gelişmesi, kalkınması, sanayileşmesi, halkın gönenç ve refahının artırılması için harekete geçirilmesi olduğunu belirtti. Türkiye`nin 15 yıldır AKP iktidarı tarafından yönetildiğini anımsatan Koramaz, "AKP`nin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar ve bu sosyal politikalar sonucu ülkemize hakim kıldığı piyasacı ve rantçı ekonomik düzen ve baskıcı rejim TMMOB`nin temsil ettiği tüm değerlerle çelişmektedir. Bundan dolayıdır ki AKP iktidara geldiği günden bugüne TMMOB`ye karşı bir saldırı başlatmıştır" diye konuştu.

TMMOB`nin kuruluş yasasının defalarca kez değiştirilmeye, mesleki yetkilerinin ellerinden alınmaya, mesleki denetim faaliyetlerin sürdürülmesinin engellenmeye çalışıldığını, kurulan genel müdürlükler ile TMMOB`nin hak ve yetkilerini yaşama geçirecek yeni devlet kurumları icat edildiğini anlatan Koramaz, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu ülkenin madenlerinin bulunup işletilmesinde, tarımsal ve sanayi üretiminin geliştirilmesinde, enerji santrallarının üretilmesinde, ormanların korunmasında, imarında, bilimsel teknik altyapısının geliştirilmesinde, güvenli gıdaya erişimde yani yaşamın her alanında hizmet veren meslek disiplinleriyiz. Bu alanlardaki ülkemiz ve halkımız aleyhine gelişen her türlü politikayı düzenlediğimiz bilimsel teknik kongrelerle, hazırladığımız raporlarla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Dolayısıyla halkın çıkarlarını öteleyen, rant gruplarının çıkarlarına hizmet eden her türlü politika konusunda halkımızı bilgilendirmek, aydınlatmak görevini yerine getiriyoruz. Yine AKP`nin kamusal üretimi, kamusal denetimi, halk yararını öncelemeyen politikalarına karşı davalar açıyoruz.

"Himayesine Girmediğimiz İçin Saldırıyorlar"

Sanayi, teknolojik altyapımızın bitirilmesine, kent alanlarımızın, doğal çevrenin tahribatına karşı geliştirdiği her önleme karşı TMMOB ülke genelindeki yaygın örgütlülüğü ile demokratik kitle örgütleri ile yine halktan, emekten yana tüm unsurlarla birlikte mücadeleyi sürdüren, davalar açan bir örgüt. Yani AKP`nin bu baskıcı, rantçı, talana dayalı, bilimi reddeden, dini, dogmatizmi önceleyen politikalarına karşı ses çıkartan bir örgüt. Biz biliyoruz TMMOB`ye AKP`nin neden saldırdığını. Bize saldırısının nedeni onun himayesine girmememiz, yasamızda yazdığı gibi, kamuyu yani halkın çıkarlarını; bir avuç azınlığın rant ve işgal çıkarlarını değil, toplumun genel çıkarlarını savunmamızdır. AKP`nin hedeflediği rant imparatorluğuna karşı olmamızdır. Yani dünkü saldırı aslında 15 yıldır AKP`nin yaptığı saldırıların bir devamıdır. Ama TMMOB`yi bilenler bilir. TMMOB 1954`ten beri siyasi iktidarların pek çok saldırısına sahne olmuştur. Pek çok darbe dönemleri geçirmiştir ama ne darbecilere, ne rantçılara, ne çıkarcılara, ne de AKP gibi baskıcı rejimlere boyun eğmemiştir, diz çökmemiştir, bugün de diz  çökmeyecektir."

"Mücadeleyi Adım Adım Büyüteceğiz"

Koramaz, KMO Yönetim Kurulu hakkındaki bu hukuksuz kararı kabul etmediğini belirten siyasi partilerin temsilcileri, meslek örgütleri, sendika ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte basın toplantı yaptıklarına işaret ederek, "Bugün burada TMMOB`ye bağlı 24 odanın başkanları, TMMOB`i susturmaya, etkisizleştirmeye, yıldırmaya çalışan bu hukuksuz kararı kabul etmediklerini bildirmek için, KMO ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bir araya geldiler" dedi.

Mücadeleyi adım adım büyüteceklerini, TMMOB il koordinasyon kurullarının 28 Eylül 2017 tarihinde 50 ilde basın açıklaması yaparak bu kararı paylaşacaklarını ayrıca TMMOB ve bağlı odaların bundan sonraki her etkinliğinde konunun gündeme getirileceğini bildiren Koramaz, şunları söyledi:

"AKP`nin hukuk tanımaz, baskıcı, diktacı rejimine karşı, adaletsiz tüm uygulamalarına karşı ülkedeki tüm demokratik unsurlarla birlikte mücadeleyi büyüterek sürdüreceğimizi paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi bugünden sonra da eşit, özgür, demokratik, hukukun egemen olduğu, çağdaş, laik bir ülke mücadelesinde dostlarımızla omuz omuza yan yana olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum"

TMMOB Başkanı Emin Koramaz`ın konuşması sırasında salondan "TMMOB susmadı, susmayacak" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atıldı. Koramaz daha sonra TMMOB ve bağlı odaların ortak basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasının ardından sırasıyla DİSK Ankara Bölge Temsilciliği adına Nevin Kızılöz, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, CHP Milletvekili Şanal Sarıhan, HDP Milletvekili Mithat Sancar, ÖDP Parti Meclisi Üyesi İdem Erman, TKP Parti Meclisi Üyesi Arif Basa, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, HTKP Parti Meclisi Üyesi Tuncay Çelen, ASMMMO Başkanı Ali Şahin, Halkevleri Genel Sekreteri Dilşat Aktaş, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ARTVİN DER Başkanı Cengiz Yücel, ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Seyhan Çamlıgüney ve CHP Milletvekili Necati Yılmaz birer konuşma yaparak TMMOB ve KMO`ya desteklerini dile getirdiler.

Son olarak söz alan KMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, anayasa ihlaline ve hukuk dışı kararlara karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Ortak açıklama şöyle:

 

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU`NUN YANINDAYIZ

DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ

Önceki gün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu`nun görevden alınması istemi üzerine açtığı davada Odamız Yönetim kurulunun görevden alınması kararı verilmiştir.

Öncelikle, Anayasa`nın 135. Maddesi`ne aykırı olan bu hukuk dışı kararı protesto ediyor ve kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

Kamuoyunca bilindiği üzere, Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları çerçevesinde; tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturması,  sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur demesinden ötürü uzunca bir süredir iktidarın hedefindedir.

Yine kamuoyunca bilindiği üzere siyasi iktidar, Odalarımızın, Anayasal dayanağı bulunan kamusal hizmet ve kamusal denetim fonksiyonları ile özerk demokratik ve kamu tüzel kişiliği yapısını ortadan kaldırma, önemli bazı yetkilerini yok etme ve TMMOB Yasası`nı değiştirme çabası içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odalarını "nasıl etkisizleştiririz" diye düşünen iktidar, 2011 yılındaki KHK düzenlemelerinin ardından, 2013 yılında, 1983`ten itibaren hiçbir iktidar tarafından işletilmeyen antidemokratik bir hükmü; 12 Eylül dönemindeki bir KHK düzenlemesini bulup işletmeye yönelmiştir. 2014 yılından itibaren bu yönde girişimlerde bulunulmuş, TMMOB ve bağlı Odalarının "idari ve mali denetimine" yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınarak tebliğler çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası`nı idari ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 2016 tarihinde de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır.

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Kimya Mühendisleri Odası Genel Kurulu, Anayasa`da belirtildiği gibi bir kanun düzenlemesi olmadığı için Bakanlığa hukuka aykırı bir inceleme yaptırılmaması kararı almış; Bakanlık müfettişlerine istedikleri belgelerin web sitesinde olduğu bildirilmiştir. Ancak Bakanlık, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması için yargıya başvurmuştur. Diğer Odalarımızın da Kimya Mühendisleri Odası`nın kararına benzer ortak bir tutum izlediğini bu arada belirtmek isteriz.

Diğer yandan, askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütleri üzerinde 12 Eylül askeri cuntası döneminin bir düzenlemesini aradan geçen 30 yıldan sonra devreye sokarak Odalarımız üzerinde hiyerarşik bir vesayet ilişkisi tesis etmeye çalışması, gerçeklikte darbe hukukunu benimsediğini göstermektedir. İktidarın 12 Eylülcüleri aratmayan otoriter bir yaklaşıma sahip olduğu bu vesileyle de görülmüştür.

Yine belirtmek isteriz; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bakımından, Anayasa`da belirtilen idari ve mali denetimin hangi konularda, hangi merci tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin bir kanun ile somut ve açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Anayasa`nın bizleri ve bizim gibi meslek örgütlerini kapsayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. Maddesinde, "Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir" hükmüne rağmen bu yönde bir kanun düzenlemesi bulunmamaktadır.

TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm bulunmamasına karşın iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve TMMOB`yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır.

Anayasa`nın 135. maddesiyle verilmiş görev, yetki ve sorumlulukları içeren mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, Anayasa hükümleri gereği ilgili meslek odalarına aittir ve ortada 6235 sayılı TMMOB Yasası ile yönetmelikleri de bulunmaktadır.

Tekrar belirtmek isteriz; hem Bakanlıkların Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, hem de mahkemenin önceki gün verdiği karar, Anayasa`nın 135. Maddesi`ne aykırıdır. Mahkeme, Anayasaya aykırı bir karar almıştır.

TMMOB ve bağlı Odalar, 6235 sayılı TMMOB Yasası ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmalarından dolayı, iş ve işlemlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve Odalarımızın tüm faaliyetleri, TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve ayrıca bağlı Odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmediğini de belirtmek isteriz. Dahası, Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır.

Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz konusu hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın, TMMOB`nin ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz TMMOB`ye bağlı bütün Odalar olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Yaşasın haklı mücadelemiz.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

 KANAL B- GÜNCEL

03.08.2018
 


Çok Okunanlar


TÜRK TELEKOM`DA ÖZELLEŞTİRME BATAĞI RESMİLEŞİYOR

ELEKTRİKTE ZAMLAR TAM GAZ YOLA DEVAM

TÜRK TELEKOM`DA ÖZELLEŞTİRME BATAĞI RESMİLEŞİYOR

ELEKTRİKTE ZAMLAR TAM GAZ YOLA DEVAM

SATMAYIN DEDİK SATTINIZ KAMUNUN MALINI BATIRDINIZ (BİRGÜN)

KKTC ENERJİ PLANLAMASI ÇALIŞTAYI

EMO: TÜRK TELEKOM`DA 13 YILLIK KâR HARİRİ AİLESİNE KALDI (HABER.SOL.ORG.TR)

EMO’NUN ZAM AÇIKLAMASI HALK TV’DE YAYINLANDI (2-3 EYLÜL 2018)

SON DAKİKA... ELEKTRİK VE DOĞALGAZA İKİ ZAM DAHA (YENİMESAJ.COM.TR)

EMO: 13 YILLIK KâR HARİRİ AİLESİNE KALDI (BİRGUN.NET)

Okunma Sayısı: 90


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri