MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

9. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU BAŞLIYOR 
9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi (YEKSEM), EMO Antalya Şubesi tarafından 3-5 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyumda 9 oturumda yenilenebilir enerji kaynakları konusunu pek çok boyutuyla ele alan toplam 41 bildiri sunulacak. “Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri”, “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Hedefler, Sorunlar, Geleceğe Bakış” ile “Solar Çatı Pazarı, YEK Yatırımlarında Yerli Üretim ve Destekler” konulu 3 ayrı panelin düzenleneceği sempozyum, forum/serbest kürsü ile sona erecek.
 

 

EMO Antalya Şubesi tarafından 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi (YEKSEM), 3-5 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya Rixos Downtown Oteli`nde düzenlenecek. YEKSEM, 3 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00`da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmaların ardından sempozyum ile eş zamanlı olarak düzenlenen, yenilenebilir enerji sektöründeki firmaların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı sergi alanının açılışı yapılacak. Öğle arasından sonra sempozyum kapsamında iki ayrı salonda eş zamanlı düzenlenecek oturumlara geçilecek.

I. ve II. Oturum

Doğu Salonu`nda saat 13.00`de düzenlenecek I. Oturum`u Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden Prof. Dr. Şükrü Özen yönetecek. Oturumda Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü`nden Yrd. Doç. Dr. Mete Çubukçu ve Mert Biter`in "Türkiye`de Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Enerji Eylem Planları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme"; Süleyman Demirel Üniversitesi`nden Doç. Dr. İbrahim Üçgül, Sultan Aras ve Ufuk Elibüyük`ün "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri"; Türkiye Korozyon Derneği Başkanı H. Necil Kurtkaya`nın "Enerji Tesislerinde Korozyon"; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Öztürk`ün "Rüzgar Enerji Santrallarının Çevre ve Polinatörler Üzerine Etkileri" ve Çankırı Karatekin Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz`ın "Yarasaların Rüzgar Türbinleri ile İlişkisi Nedir ve Rüzgar Enerji Sahalarında Yarasalar Nasıl İzlenmektedir?" konulu sunumları yer alıyor.

Aynı saatlerde Batı Salonu`nda EMO MİSEM Daimi Komisyon Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik`in yönetiminde II. Oturum gerçekleştirilecek. Oturumda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü`nden Rıdvan Vercan`ın "KOBİ`lerde Kaizen ve Enerji Verimliliği"; Akdeniz Üniversitesi`nden Prof. Dr. Can Ertekin ve Çiğdem Işıkyürek`in "Dünyada ve Türkiye`de Enerji Kullanımı ile Verimlilik Potansiyelinin Sektörlere Göre Dağılımının İncelenmesi"; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Ali Özhan Akyüz`ün "Yenilenebilir Enerji Sektörü İçin Ara Eleman Meslek Eğitimi"; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi`nden Sedat Ersöz`ün "Çok Sayıda Mikro Şebekenin Etkin ve Adaletli Kontrolüne Yönelik Bir İnceleme" ve ABB Elektrik Sanayi A.Ş`den Fatih Yılmaz`ın "Fotovoltaik Santrallarda Aşırı Akım ve Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma" başlıklı bildirileri sunulacak.

III. ve IV. Oturum

İstanbul Teknik Üniversitesi`nden (İTÜ) Prof. Dr. Belgin Türkay`ın yöneteceği III. Oturum saat 14.30`da Doğu Salonu`nda başlayacak. Oturumda Harran Üniversitesi`nden Ömer Çelebi "Kahta OSB`de Yenilenebilir Enerji Kaynaklı İlk Badem İşleme Tesisi Uygulaması"; Karadeniz Teknik Üniversitesi`nden Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş ve Dr. Erdinç Şahin`in "Düzenli ve Düzensiz Dalga Enerji Karakteristiğini Yansıtan Doğrudan Sürüşlü Dalga Enerji Dönüştürücü Emülatörünün Tasarımı ve Modellenmesi"; Ege Üniversitesi`nden Doç. Dr. Mutlu Boztepe ve TESCOM Şirketi`nden Fırat Deveci`nin "Üç Seviyeli Kesintisiz Güç Kaynakları İçin 40kW Solar Dönüştürücü Tasarımı"; Haliç Üniversitesi`nden Prof. Dr. B. Koray Tunçalp, Ajda Arda Yalçın ve Altan Alaybeyoğlu`nun "Güneş Enerjisiyle Çalışan Elektrikli Kaykay Geliştirilmesi"; İskenderun Teknik Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Ersin Özdemir ve İSDEMİR`den Mehmet Mustafa Yıldırım`ın "Elektrik Güç Sistemlerinde Yük Frekans Kontrolünün Bulanık Mantık İncelenmesi ve YFK Tasarımı" başlıklı sunumları yer alacak.

Aynı saatte Batı Salonu`nda yapılacak IV. Oturumu Sakarya Üniversitesi`nden Prof. Dr. Mehmet Bayrak yönetecek. Oturumda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi`nden Mehmet Ali Atay`ın "Türkiye`de RES`ler ve GES`ler Enterkonnekte Sisteme Daha Hızlı Nasıl Bağlanır/Kazandırılır?"; ODTÜ`den Prof. Dr. Raşit Turan ve Akdeniz Üniversitesi`nden İsmail Kabaçelik`in "Farklı Dozlarda Fosfor Ekilmiş Germanyum Güneş Pillerinde Tavlama Sıcaklığının ve Süresinin Etkisi"; Akdeniz Üniversitesi`nden Prof. Dr. Şükrü Özen, Yrd. Doç. Dr. H. Feza Carlak ve Turan Çakıl`ın "Güneş Enerji Santrallarının Ulusal Şebeke`ye Bağlı Olarak Modellenmesi ve Analizi"; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden Doç. Dr. Bünyamin Tamyürek, İpek Çetinbaş ve Gazi Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirtaş`ın "Mikro Şebeke Topolojileri ve Türkiye`nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Mikro Şebekeler Açısından Değerlendirilmesi"; Akdeniz Üniversitesi`nden Doç. Dr. İbrahim Atmaca, Sezgi Koçak Soylu ve Adile Şenel`in "Kontrollü Atmosfere Sahip Soğuk Hava Deposu Tasarımında Fotovoltaik Panel Desteğinin İncelenmesi" konulu sunumları paylaşılacak.

V. ve VI. Oturum

Doğu Salonu`nda saat 16.00-17.00 arasında yapılacak V. Oturum, Ondokuz Mayıs Üniversitesi`nden Prof. Dr. Güven Önbilgin`in yönetiminde gerçekleştirilecek. Oturumda, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alper Kaplan ve Hasan Basri Bıldırcın`ın "Türkiye`nin Rüzgar Enerjisi Politikaları ve Avrupa ile Karşılaştırması"; Gazi Üniversitesi`nden Doç. Dr. Cemal Yılmaz, Doç. Dr. Yusuf Sönmez, Öğretim Görevlisi Cemil Ocak ve Burak Yenipınar`ın "Küçük Güçlü Rüzgar Türbinleri İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı bir Senkron Generatöre ait Mıknatıs Optimizasyonunun Gerçekleştirilmesi"; ODTÜ`den Mustafa Şahin ve Dr. İlkay Yavrucuk`un "Rüzgar Türbininin Dinamik Modellemesinde Belirli Parametrelerin Güç Eğrisi Tahminine Olan Etkilerinin İncelenmesi" ile "Değişken Hızlı Rüzgar Türbinlerinin Kısmi ve Tam Yük Bölgeleri için Kontrolcü Tasarımı" sunumları yer alacak.

Aynı salonda 17.15-18.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek günün son oturumu olan VI. Oturum`u Akdeniz Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. H. Feza Carlak yönetecek. Oturumda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri Almalı, Onur Erdem Türkmen ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Gürçam`ın "Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanılarak Rüzgar Hızı Tahmini ve Rüzgar Hızını Etkileyen Meteorolojik Verilerin Bağıl Önemi"; Yıldız Teknik Üniversitesi`nden Doç. Dr. Ozan Erdinç, Yrd. Doç. Dr. Bedri Kekezoğlu, Araştırma Görevlisi Ayşe Kübra Erenoğlu ve Beyza Nur Sönmez`in "Rüzgar Türbinlerinin Matlab GUI Ortamında Fizibilite Analizi"; Sakarya Üniversitesi`nden Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Esra Sarıbıyık ve Kocaeli Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. E. Mustafa Yeğin`in "Gerçek Rüzgar Verileri Kullanılarak Rüzgar Türbinlerinin Performanslarının Karşılaştırılması"; Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü`nden Doç. Dr. Numan Sabit Çetin, Damla Göker ve Merve Açık`ın "WEIBULL Fonksiyonu Parametre Belirleme Yöntemlerinin Rüzgar Karakteristiği Belirlemedeki Başarımlarının Türkiye`deki Coğrafi Bölgelere Göre İncelenmesi" konularındaki sunumları izleyiciyle paylaşılacak.

İkinci Gün Oturumları

Sempozyumun ikinci günü, 4 Kasım 2017`de, 09.00-10.15 saatleri arasında Doğu Salonu`nda EMO Antalya Şube Başkan Yardımcısı Şaban Tat`ın yönetiminde yapılacak VII. Oturum ile başlayacak. Oturumda, Dokuz Eylül Üniversitesi`nden Doç. Dr. Müjde Altın ve Serhat Yalçınkaya`nın "PV Sistemlerin Pasif Sistemlerle Bir Arada Kullanılmasının İrdelenmesi"; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi`nden Doç. Dr. Ali Keçebaş ve Amil Nasibov ile Süleyman Demirel Üniversitesi`nden Doç. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı ve Cihan Demircan`ın "Fotovoltaik Sistemler için Artan İletkenlik Tabanlı Maksimum Güç Noktası İzleme Algoritmasının Performansının İncelenmesi"; Pamukkale Üniversitesi`nden Doç. Dr. Engin Çetin`in "Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Santralların Tasarım Kriterleri"; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi`nden Doç. Dr. Bünyamin Tamyürek ve İpek Çetinbaş ile Gazi Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirtaş`ın "Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Akıllı Bir Ev İçin Enerji Yönetimi Uygulaması"; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Sinan Kıvrak`ın "Güneş Enerjisi Dizi Eviricilerinde Karşılaşılacak Olan Kondansatör Problemi" konularındaki sunumları yer alacak.

YEKSEM`de 3 Panel

Program kapsamında 3 panel de ikinci gün arka arkaya Doğu Salonu`nda gerçekleştirilecek. "Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri" konulu ilk panel, saat 10.30`da başlayacak. Panelde konuşmacı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`ndan Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Troya Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya ve Güneş Gönülleri oluşumundan Alper Öktem yer alacak.

İlk panelin ardından saat 13.00`de "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Hedefler, Sorunlar, Geleceğe Bakış" konulu panel yapılacak. Panelde Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Orhan Mertoğlu, Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Özalp ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölümü (GÜNDER) Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu görüşlerini paylaşacaklar. 

"Solar Çatı Pazarı, YEK Yatırımlarında Yerli Üretim ve Destekler" konulu 3. Panel ise saat 15.15`de gerçekleştirilecek. Panele konuşmacı olarak Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, GÜNDER Başkan Yardımcısı Mehmet İzzet Özaydın, Wagner Kablo A.Ş`den Ahmet Ünsal ve Northel Baş Tasarımcısı Cem Yalçın katılacak.

VIII. ve IX. Oturum

Sempozyumun ikinci gün çalışmaları panellerin ardından oturumlarla devam edecek. Programa göre 17.00-18.15 saatleri arasında Doğu Salonu`nda düzenlenecek VIII. Oturum`u EMO Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim Aksöz yönetecek. Oturum Süleyman Demirel Üniversitesi`nden Prof. Dr. Mustafa Acar, Doç. Dr. İbrahim Üçgül ve Ufuk Elibüyük ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü`nden Güner Merdan`ın "Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Sistemleri ile Endüstriyel Enerji Üretimi" konulu sunumu ile başlayacak. Oturumda daha sonra Kocaeli Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Şule Kuşdoğan`ın "Modern Şebekelerde Enerji Depolama Sistemleri ve Uygulamaları"; Mersin Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Alkan Alkaya ve Ceyda Berber`in "Batarya Yönetim Sistemlerinde SOC Kestirim Yöntemleri-İnceleme"; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Cihan Döğüşgen ve Emre Aydın`ın "Fotovoltaik Güneş Pili Modellerinin Analizi ve Karşılaştırılması"; Erciyes Üniversitesi`nden Prof. Dr. Mustafa Alçı ve Aspilsan Enerji San. Tic. A.Ş`den Taner Çarkıt`ın "Batarya Teknolojilerinin Enerji Depolama Sistemleri İçerisindeki Yerinin İncelenmesi" konusundaki sunumları paylaşılacak.

Eş zamanlı olarak Batı Salonu`nda başlayacak IX. Oturum`u da EMO Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan yönetecek. Oturumda TRL Group`tan Osman Türkmen ve Birgül Türkmen`in "Arıtma Çamurlarının Bertarafında Yeni Bir Teknoloji-Gazlaştırma (Elektrik ve Biochar Üretimi)"; Hacettepe Üniversitesi`nden Dr. Ayşenur Uğurlu`nun "Mikroalglerden Biyogaz Üretimi" ve Akdeniz Üniversitesi`nden Prof. Dr. Osman Yaldız`ın "Biyokütle Enerjisi ve Sürdürülebilirlik" konulu sunumları yer alacak.

Forum-Serbest Kürsü

YEKSEM, 5 Kasım 2017 tarihinde Doğu Salonu`nda 10.00-11.30 saatleri arasında EMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin`in yöneteceği, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" başlıklı Forum/Serbest Kürsü`nün yapılacağı kapanış oturumu ile sona erecek. Bu bölümde Prof. Dr. Şükrü Özen ve YEKSEM Düzenleme Kurulu Üyesi, EMO Antalya Şubesi`nden Mahmut Alpay Kozok görüşlerini dile getirecekler.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut durumu ve geleceğinin ortaya konulacağı sempozyum boyunca; akademisyenler, sektör temsilcileri, mühendisler, sanayiciler ve tüm ilgililer bilgi ve deneyimlerini paylaşma ve son teknolojileri değerlendirme fırsatı bulacaklar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı; bilimsel, teknik, ekonomik, toplumsal ve sosyal tüm boyutları ile tartışılarak, yaşanılabilir ve sürdürülebilir enerji faaliyetleri için çözüm önerilerinin dile getirileceği etkinlik kapsamında 9 oturumda toplam 41 bildiri sunulacak. EMO’NUN ELEKTRİK ZAMMINA YÖNELİK AÇIKLAMASI CEM TV’DE DUYURULDU

02.10.2018
 


Çok Okunanlar


SANAYİYE 1 AYDA REKOR ZAM GELDİ: YÜZDE 18

SANAYİYE 1 AYDA REKOR ZAM GELDİ: YÜZDE 18

EMO ŞUBE BAŞKAN VE SAYMANLARI TOPLANTISI

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞUNDA DURUM VE GELECEK ÇALIŞTAYI

EMO KADIN KOMİSYONU TOPLANTISI

`TÜRK TELEKOM REZALETİNİN ÇOK DAHA BÜYÜĞÜ YAŞANABİLİR` (HABER.SOL.ORG.TR)

SİNOP NGS’YE KARŞI AÇILAN DAVANIN DURUŞMASI YAPILDI

UM:AG GÜZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

EMO KOMİSYON TOPLANTILARI

İKTİDAR AYRIMCILIK İÇEREN EĞİTİM POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR, HALA!

Okunma Sayısı: 429


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri