MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANTALYA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ANTALYA   BURDUR   ISPARTA 
 

 
FORMLAR
 
ÖLÇÜM BASVURU DİLEKCESİ
 
ÜYELİK
 
SMM
 
TEMSİLCİLİKLER
 
İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR
 

EMO Antalya Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 19

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

9. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI


GÜNDEM

 
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde oldukça yoğun ilgi ve katılımla Antalya’da gerçekleştirilen, 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Yayınlanan sonuç bildirgesine yazımız devamından ulaşabilirsiniz.
 

Konunun ilgili tüm taraflarının katılımıyla, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla dokuzuncusu düzenlenen Sempozyumun sonuç bildirgesi yayınlandı.

 

 

IX. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ (YEKSEM)

    SONUÇ BİLDİRGESİ

 

 

IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası adına Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından 03-05 Kasım 2017 tarihlerinde Rixos Downtown Antalya`da gerçekleştirildi. Akademisyenler, Odamızın yönetici ve üyeleri, TMMOB`a bağlı odaların üyeleri ve temsilcileri, mühendisler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üretici, tüketici ve kullanıcılar, teknik elemanlar, ülkemizin birçok bölgesinden sektörün tüm bileşenleri Antalya`da gerçekleşen IX.YEKSEM Sempozyumunda bir araya geldi.

 

Sempozyum, Yürütme Kurulu Başkanı Rüştü Bekdikhan`ın konuşması ile açılmış, Düzenleme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Şükrü Özen, EMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

 

Sempozyum kapsamında; güneş, hidrolik, rüzgâr, jeotermal, biyo-yakıtlar, diğer yenilenebilir enerji kaynakları, uygulama teknolojilerinin ve çevresel etki değerlendirmelerinin de ele alındığı, 9 oturumda 41 bildiri sunumu ile düzenlenen 3 ayrı panel oturumunda akademisyenler, mühendisler, sanayiciler, kamu yetkilileri ve tüm sektör paydaşları bilgi ve deneyimlerini  paylaşma imkanı buldular.

 

Sempozyum sonunda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji dönüşüm teknolojileri ile çevre etkileşimine ilişkin değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir:

 

Ülkemizde; orta ve uzun vadede nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme gibi unsurlar dikkate alındığında enerjiye olan talebin artacağı görülmektedir. Mevcut enerji üretimimizin %65 gibi büyük bir bölümü fosil yakıtlardan sağlanmaktadır ve dışa bağımlıdır. Bu nedenle potansiyel olarak oldukça iyi durumda olduğumuz yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim içindeki payının artırılması ve enerji üretimimizin çeşitlendirilmesi ulusal bağımsızlık açısından çok önemli görülmektedir. Ülkelerin sürdürülebilir bir enerjiye ihtiyaç duyduğu günümüzde; kalkınma, refah düzeyi, sosyal yaşam ve ekonominin ana parametresi olması nedeniyle kaynakların verimli kullanılması ve milli olmasının önem arz ettiği, bu nedenle de  yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması  gerekliliği öne çıkmaktadır.

 

Fosil yakıtların neden olduğu sera gazlarının küresel ısınma ve iklim değişiklerine yol açması insan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum doğayla uyumlu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır.

 

Elektrik üretiminde kamusal planlamanın işlevsizleştirilmesi, kamusal denetimin azaltılması, kamu üretim tesislerinin bir bölümünün özelleştirilmesi, elektrik üretiminde sürekli olarak özel sektöre ağırlık verilmesini içeren süreç uygulamada ciddi sorunlar doğurmaktadır.

 

İletim ve dağıtım şebekesi göz önüne alınmadan plansız bir biçimde kurulan yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santralarının sistem bağlantıları ulusal enerji şebekesinin işletilmesinde sorunlara neden olmaktadır.

 

YEK yatırımlarında, yerli teknoloji ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yapılan YEKA kaynak tahsisleri amacına ulaşmadığı gibi sektörün sermaye olarak daha küçük ölçekli bileşenlerinin gelişmesini önlemektedir.

     

Sempozyumda öne çıkan bu değerlendirmeler sonucu aşağıdaki önerilere ulaşılmıştır;

 

YEK üretim tesislerinin kurulumunda, halkın bilinçlenmesi ve sermayenin tabana yayılması adına "Enerji Kooperatifleri" uygulamasının yaygınlaştırılmalı her platformda gerekli girişimler yapılmalıdır.

 

Stabil üretim dengesi olmayan YEK üretim tesislerinin, dezavantajını ortadan kaldıracak olan depolama ve batarya teknolojileri konusunda akademik çalışmaların teşvik edilmesi, bu alanda yürütülen/sunulan projelere ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik verilmesi önem arz etmektedir.

 

Yenilenebilir enerji Kaynakları ile ilgili teknolojide yerli üretimin desteklenmesi, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında çağın ihtiyaçlarını da dikkate alan evrensel ölçülerde eğitim politikalarının uygulamaya konması gerekmektedir.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yer seçimlerinde doğal hayatın korunması noktasında yaşanan olumsuz örneklerin giderilmesi ve bu noktadaki yasal boşluklar ortadan kaldırılmalıdır. 

 

YEK tesislerinin toplam kurulu gücü içerisindeki payı konusunda ETKB tarafından belirlenen 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi adına, revize strateji ve eylem planları oluşturulmalıdır.

 

YEKSEM 2017 
Yürütme Kurulu

 

 

 EMO ANTALYA ŞUBESİ`NİN ANITKABİR ZİYARETİ!

03.04.2018
 


Çok Okunanlar


TEKNİK SEMİNER: JENERATÖR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ ŞUBEMİZDE DÜZENLENDİ

JENERATÖR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ SEMİNERİ ŞUBEMİZDE DÜZENLENDİ

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

TEKNİK SEMİNER: YENİ NESİL AYDINLATMA VE ANAHTAR PRİZ TEKNOLOJİSİ

“ELEKTRİKTE ZAMLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR...”-(02.10.2018)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE EMO-GENÇ STANDI AÇILDI

ELEKTRİK ZAMLARININ DEVAMI GELECEK (ANTALYA EKONOMİ - 04.10.2018)

METİN`DEN ZAM DEĞERLENDİRMESİ (AKSU VATAN - 08.10.2018)

ELEKTRİKTE HER AY ZAM DÜZENİNE GEÇİLDİ (AKDENİZ GERÇEK - 03.10.2018)

Okunma Sayısı: 115


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri