MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELEKTRİK PİYASASI ŞİŞTİ! 
EMO Yönetim Kurulu, 2017 yılında kurulu gücün yüzde 8.5 artışla 85 bin 200 MW`a ulaştığını, 10`ar yıllık dönemler halinde bakıldığında kurulu güç artışı ile elektrik tüketim artışı arasındaki makasın açıldığını, piyasanın gereksiz yatırımlarla şişirilmiş olduğunu verilerle ortaya koydu. `Bugün piyasalaştırılan enerji sektörünün dış borçlar yoluyla yatırımlar gerçekleştirdiği, kur artışıyla da ülkenin borç batağı içerisinde önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir` denilen açıklamada,kamu yararını gözeten bir planlama anlayışının acilen gündeme alınması istendi.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

2017 yılında elektrik kurulu gücü yüzde 8.5 arttı…

 

ELEKTRİK PİYASASI ŞİŞTİ!

 

Türkiye`nin kurulu gücü 2017 yılında yüzde 8.5 artarak, 85 bin 200 megavata (MW) ulaştı. Arz fazlalığı sıkıntısının dile getirildiği ve üretim şirketlerinin "battıkları" iddiasıyla elektrik fiyatlarına zam yapılması, kapasite mekanizması oluşturularak alınmayan elektrik için bile kapasite başına bedel ödenmesi gibi taleplerinin olduğu 2017 yılındaki bu artış; ülkenin ekonomik kaynaklarının gereksiz harcandığını ortaya koymaktadır. Elektriğin "piyasa" koşullarını aşan doğal kısıtları dikkate alındığında, özellikle üretildiği anda kullanım zorunluluğu nedeniyle, duran bir yatırımın ülke ekonomisi için zarar oluşturduğu açıktır.

Son 10 yıllık dönem itibarıyla kurulu güç ve elektrik tüketim artışına bakıldığında talep tahmini ve yatırım planlamasında büyük yanlışlar yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Türkiye`nin elektrik tüketimi 2006 yılında 174.6 milyar kilovat saat iken yüzde 59.92 artışla 2016 yılında 279.3 milyar kilovatsaate çıkmıştı. Aynı 10 yıllık dönemde yüzde 93.51 artışla 2016 yılsonunda kurulu güç 78 bin 497 MW olmuştu.

TEİAŞ`ın son verisine göre 2017 yılında kurulu güç, bir önceki yıla göre yüzde 8.5 artışla 85 bin 200 MW`a çıkmıştır. Böylece 2007 yılında 40 bin 835.8 MW olan kurulu güçte 2017 yılsonuna gelindiğinde 10 yıllık artış yüzde 108.6`ya ulaşmıştır. Kurulu güç artışı 1997-2007 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde ise yüzde 86.5, 1987-1997 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde ise yüzde 75.2 olmuştur. Her yıl için geriye dönük 10 yıllık kurulu güç artışına bakıldığında da 1996-2016 arasındaki hiçbir yılda bu oran yüzde 100`e ulaşmamaktadır. Hatta 10 yıllık kurulu güç artışının yüzde 90`ı geçtiği yıllar, yalnızca 2006 ve 2016 olmuştur. Yani piyasacı, yandaş sermayeyi gözeten teşvikçi dönemde elektrik üretimine gereksiz yatırımlar yapılmış ve elektrik piyasası şişirilmiştir.

 

10 YILLIK DÖNEMDE ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ ve TÜKETİM ARTIŞI

  

Kurulu Güç-MW

Kurulu Güç Artışı-%

2007

40.835,7

 

2008

41.817,2

2,4

2009

44.761,2

7,0

2010

49.524,1

10,6

2011

52.911,1

6,8

2012

57.059,4

7,8

2013

64.007,5

12,2

2014

69.519,8

8,6

2015

73.146,7

5,2

2016

78.497,4

7,3

2017

85.200,0

8,5

10 Yıllık Artış

44.364,3

108,6

Yıllık Ort. Artış

4436,43

10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Henüz lisanssız üretim-tüketimin dahil olduğu Türkiye geneli 2017 verileri açıklanmamış olmakla birlikte, kurulu güç artışı ile elektrik tüketim artışı arasında 2006-2016 arasında oluşan makasın 2017 yılında da açılmaya devam edeceği görünmektedir. Yük Tevzi Sistemi`nin verilerine göre lisanssız üretim-tüketim hariç olmak üzere geçen yıl elektrik tüketimi 289 milyar 975 milyon kilovat saate ulaşırken; en yüksek tüketim 27.7 milyar kilovat saat ile Temmuz ayında yaşanmıştır. En düşük tüketim ise 21.95 milyar kilovat saat ile Nisan ayında kaydedilmiştir. Geçen yıl en yüksek puant talebi, 26 Temmuz saat 14.40`da 47 bin 659.65 MW olarak gerçekleşmiştir. En yüksek puant talebi ve kurulu güç üzerinden hesaplanan kurulu güç yedeğine bakıldığında; Türkiye`nin 2017 yılsonunda yüzde 78.77`lik kurulu güç yedeği oluşmuştur. Bu yedek güç; TEİAŞ`ın 2017-2021 Üretim Kapasite Projeksiyonu`nda ortaya konulan yüzde 69.2`lik öngörüsünün yaklaşık 9.6 puan üzerindedir.

Santral yatırım kararlarının alınmasında ülkenin elektrik talep artışı kadar kurulan santralın emreamadeliği ve kapasite kullanımı da önemlidir. Emreamadeliği etkileyen unsurlar arıza, bakım ve yakıt yetersizliği olarak özetlenebilir. Kapasite faktörü ise bir santral için daha en başında yatırım kararı verilmesinde önemli bir etkendir. Kapasite faktörü santralın ekonomik olarak verimli olup olmadığı konusunda belirleyici olmaktadır. Bu çerçevede kapasite kullanımı açısından bakıldığında Türkiye`de plansız bir kurulu güç artışına gidilirken, kullanılmayan dolayısıyla da ekonomik olarak verimsiz bir kapasite ortaya çıkarılmış durumdadır.

Uluslararası düzeyde yüzde 85-90`larda kabul gören doğalgaz santralları kapasite oranı Türkiye`de yüzde 46`lara, kömürde yüzde 75-85 yerine yüzde 49`lara düşmüştür. Barajlarda yüzde 50-60 yerine yüzde 27`ler, yüzde 40-60 olan akarsu santrallarında yüzde 32-33, yüzde 80-90 bandında olan jeotermalde yüzde 64`ler civarında kapasite kullanım oranı söz konusudur. Bunlara karşılık rüzgar ve ithal kömürde uluslararası kriterlere yaklaşılmıştır. Uluslararası kabul edilen kapasite oranı yüzde 75-85 aralığında olan ithal kömürde yüzde 73-74, yüzde 35-40 olan rüzgarda da yüzde 33`ler civarında kapasite kullanımı söz konusudur.

Ne yazık ki piyasacı bir anlayışla elektrik alanında planlamanın rafa kaldırılması, halkımıza ya elektrik kesintisi ya da gereksiz yapılan yatırımların bedeli olarak ödetilmektedir. Bugün piyasalaştırılan enerji sektörünün dış borçlar yoluyla yatırımlar gerçekleştirdiği, kur artışıyla da ülkenin borç batağı içerisinde önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir. Bu batağın daha fazla derinleştirilmemesi ve kurutulabilmesi için elektrik alanında kamu yararını gözeten bir planlama anlayışının acilen gündeme alınması gerekmektedir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

13 Ocak 2017

 

YÜK TEVZİ VERİLERİNE GÖRE 2017 YILI ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM-(Bin kWh)*

2017

ÜRETİM

İHRACAT

İTHALAT

TÜKETİM

OCAK

24.996.393

233.685

339.837

25.102.545

ŞUBAT

22.484.706

212.538

179.387

22.451.554

MART

23.529.350

248.209

305.358

23.586.499

NİSAN

22.102.312

305.355

156.402

21.953.360

MAYIS

22.953.733

330.519

230.753

22.853.967

HAZİRAN

22.356.669

252.789

199.838

22.303.718

TEMMUZ

27.753.186

263.984

287.116

27.776.318

AĞUSTOS

27.552.356

242.507

212.528

27.522.377

EYLÜL

23.789.528

242.190

260.497

23.807.834

EKİM

23.333.826

324.215

152.103

23.161.713

KASIM

24.024.867

336.604

172.561

23.860.824

ARALIK

25.669.288

307.500

232.679

25.594.468

TOPLAM

290.546.212

3.300.096

2.729.061

289.975.177

 

*Lisanssız üretim ve tüketim dahil değildir.

 

Dosyalar

(60 KB)ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILDI

24.01.2019
 


Çok Okunanlar


KOMİSYON TOPLANTILARI

EMO EĞİTİM KURULTAYI 1. HAZIRLIK TOPLANTISI

TMMOB 45. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TEKNİK KOMİSYON TOPLANTISI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ TOPLANTISI

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI YEREL FORUMLARI BAŞLIYOR

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞMELİ (CUMHURİYET)

TMMOB III. KADIN SEMPOZYUMU: “KRİZ, KENT, KADIN`

TMMOB’DEN BELEDİYELERE “USULSÜZ BEDEL” UYARISI

Okunma Sayısı: 383


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri