MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

TÜRK TELEKOM OTAŞ’TAN KİRALIK!


BASIN AÇIKLAMASI


 
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, OTAŞ‘ın aldığı kredi borcunu ödememesi nedeniyle hisseleri bankalarda rehinli kalan ve bankaların da el koymaya hazırlandıkları Türk Telekom‘un taşınmazlarının kiralık ihalesine çıkarılması ve mali durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Yönetimde bulunduğu süre boyunca borçluluk oranını artırdığı Türk Telekom‘dan 2006-2016 yılları arasında 5.7 milyar dolarlık karı alıp götüren OTAŞ‘ın hala yönetimde tutulmasına tepki gösterilen açıklamada, kar açıklanması beklenen 2017 yılı karından OTAŞ‘a pay verilmemesi istendi. Açıklamanın tamamına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

Oger Grubu, hisselerini rehin bıraktığı TT`yi de borç batağına sürükledi...

 

TÜRK TELEKOM OTAŞ`TAN KİRALIK!

 

  Anasözleşme`ye göre yönetim yetkisi düşmüş olmasına karşın halen iş başında tutulan ve 2006-2016 arasında 5.7 milyar dolar TT karını alıp götüren OTAŞ`a, 2017 karından pay verilmemeli…

 

Oger Telekom`un (OTAŞ) özelleştirme bedelini ödemek için aldığı ve ödemediği kredi nedeniyle hisseleri bankalarda rehinli kalan ve bankaların borçlu OTAŞ üzerinden el koymaya hazırlandığı Türk Telekom`da (TT) mali kriz, mevcut taşınmaz varlıklarına uzandı. TT`nin ülke çapında taşınmazları "sahibinden.com" üzerinden kiralık ilanına çıkarıldı: 25 Ocak 2018 itibarıyla TT`nin 63 bina, 109 işyeri, 14 arsa ve 3 konutu için kiralık ihalesi açıldı.

Kamuya açık finansal raporları üzerinden EMO`nun yaptığı çalışmada, Oger Grubu`nun cebinden para çıkmadan özelleştirme bedelini ödemek için aldığı kredi karşılığında hisselerini bankalarda rehin bıraktığı TT`nin yönetiminde bulunduğu sürede kurumun borçluluk oranında da artışa yol açtığı belirlendi. Devrin yapıldığı 2005 yılında TT`nin toplam borçlarının toplam varlıklarına oranı yüzde 40.26 düzeyindeyken, 2008 yılında yüzde 59.61`e yükseldi. OTAŞ`ın özelleştirme bedeli için aldığı kredinin refinansmanı ve temettü ödemelerine devam etmek üzere yeniden daha büyük bir kredi aldığı 2013 yılında TT`nin de borçluluk oranı yüzde 70.8`e fırladı. Bu oran 2014`te yüzde 68.29`a çekilirken, 2015`te yüzde 80.63, 2016`da yüzde 87.4 ile tepe düzeyine ulaştı. TT`nin 2017 yılı 3. çeyreği itibarıyla borçluluk oranı yüzde 82.47 düzeyindedir. Finansal kaldıraç oranı olarak da adlandırılan bu oranın genel olarak yüzde 50 civarında olması kabul edilebilir bulunmaktadır.

Bu borçluluk oranına özsermaye açısından bakıldığında OTAŞ`ın mali krizinin TT`ye nasıl yansıdığı da ortaya çıkmaktadır. Öncelikle devredildiği yıl TT`nin 7 milyar 690 milyar lira olan özsermayesinin eridiği, 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düştüğü, 2017 yılının 3. çeyreği itibarıyla da 4 milyar 648 milyon lira olduğu görülmektedir. Toplam borçların özsermayeye oranı ise 2013 yılından itibaren kritik düzeyleri aşmıştır. Bu oran 2005`te yüzde 67.38`ken 2013`te yüzde 242.45`e, 2015`te yüzde 416.16`ya çıkmış; TT`nin zarar açıkladığı 2016`da yüzde 693.55 ile tepe düzeyine varmıştır. Geçen yılın ilk 3 çeyreği sonunda aynı oran yüzde 470.44 olmuştur. Özkaynaklarına oranla borçların fazla olması risklilik düzeyini artırırken, hissedarların daha az özsermaye koyarak karlılığı artırdıklarının da bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Oger`in borç krizi yalnızca OTAŞ`la sınırlı kalmamış; TT`de sahip olduğu yüzde 55 hisse için gerekli özkaynağı koymak yerine borçlandırmaya gitmeyi tercih eden OTAŞ böylece daha az özsermaye koyarken, TT`den daha çok kar alıp götürmüştür. Bu durum Kamu Aydınlatma Platformu`na yapılan 28 Mayıs 2013 tarihli açıklamaya da yansımış; TT hisselerinin rehin kalmasına yol açan yeni borçlanmanın gerekçesi "refinansman ve temettü ödemesine devam etmek" olarak ifade edilmiştir.

Özsermaye yerine daha çok borçlanmanın tercih edilmesinin diğer bir zararı da devlete ödenen vergilerin azalmasıdır. 2005 yılında 811.45 milyon lira olan TT`nin vergi ödemesi, 2006 yılında 110.6 milyon liraya düşmüştür. Bu düşüşte Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30`dan yüzde 20`ye düşürülmesi etkendir. Ancak sonraki yıllara bakıldığında da özellikle 2013`ten itibaren TT`nin vergi ödemelerinde dramatik bir azalış dikkat çekmektedir. Borç faizlerinin gider gösterilmesi ödenen verginin düşmesini de sağlamaktadır. Bilançosuna göre; 2007`de 409.8, 2008`de 508.8, 2009`da 679.7, 2010`da 798.6, 2011`de 709.6, 2012`de 773.3 milyon lira olan TT`nin vergi ödemesi, 2013`te 439.5 milyon liraya inmiş; 2014`te 606.9 milyon lira olurken 2015`te 398.4`e, 2016`da 327.8 milyon liraya kadar gerilemiştir.

TT`nin borçluluk oranı artırılıp ortaklara temettü dağıtımı yapmasına göz yumularak, OTAŞ`ın borç yükünü rehin verdiği TT hisseleri üzerine yıkarken 5.7 milyar dolarlık kar payını alıp götürmesi izlenmiştir. 2006-2015 yılları arasında her yılın ortalama dolar kuru üzerinden yıllık temettü aktarımları hesaplandığında; OTAŞ`ın 5.7 milyar dolarlık TT karını alıp götürdüğü ortaya çıkmaktadır.

Son noktada OTAŞ; kendi borçlarını ödemediği gibi TT`yi de ciddi bir borç yükü altında bırakarak zarar etmesine neden olmuştur: 2015 yılında 862 milyon lira kar eden TT, 2016`da 724 milyon lira zarar açıklamıştır. Artan borç yükü ve hisse krizine rağmen yönetimden el çektirilmeyen OTAŞ, 2017 yılında TT`nin il-ilçe müdürlüklerini kapatıp, personel kıyımına gitmiştir. Geçen yıl için kar açıklaması beklenen TT`nin, 2017`nin 3 çeyreklik dönemine ilişkin kar rakamı 1 milyar 249 milyon liradır. Anasözleşme`ye göre yönetim kurulu üyelikleri hukuki olarak otomatikman düşmüş olmasına karşın, OTAŞ`ın varlığını sürdürmesine izin verilmesi, bu karın da kaçırılması riskini doğurmuştur. OTAŞ`ın 2017 TT karından pay almasına izin verilmemeli; borç ödemesi ve özsermayenin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Oysa OTAŞ`a yönetimden el çektirilmediği gibi TT`nin malvarlıkları üzerinde büyük tasarruflarda bulunmasına halen olanak tanındığı anlaşılmaktadır. Bu yılın ilk ayı itibarıyla TT`nin ülke genelindeki 63 bina, 109 işyeri, 14 arsa ve 3 konut için kiralık ilanına çıkmıştır. Bu ilanlar arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kastamonu, Konya, Kırklareli, Manisa, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon ve Van`da il-ilçe düzeyinde TT merkezleri yer almaktadır. Mülkiyeti kamuya ait olup, imtiyaz süresi sonunda kamuya devredilmesi gereken iletişim altyapısını barındıran bu binaların kiraya verilmeye çalışılması, altyapının geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyütmektedir.

İflas eden özelleştirme sürecinden vazgeçilerek, imtiyaz sözleşmesi başta olmak üzere Hazine`nin her türlü hakkı kullanarak, telekomünikasyon altyapısı acilen güvence altına alınmalıdır. OTAŞ`tan ve Oger Grubu`ndan TT hisseleri üzerinde bırakılan borcun ödenmesi için tahsilat yapılmaya çalışılmalı, TT üzerindeki mali krizin sorumluları hesap vermelidir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

27 Ocak 2018

 

Türk Telekom`un Konsolide Bilançolarından Yansıyan Mali Durum Tablosu (Bin TL)

 

Vergiler

Varlıklar

Özsermaye

Yükümlülükler (Borçlar)

Top. Borç/Top. Varlık

Top. Borç/ Özsermaye

Kısa Vadeli

Uzun Vadeli

Toplam

2005

811.449

12.872.298

7.690.359

2.919.081

2.262.858

5.181.939

40,26

67,38

2006

110.654

13.025.367

6.410.463

4.300.301

2.314.603

6.614.904

50,78

103,19

2007

400.621

12.706.985

6.122.862

2.615.540

3.968.583

6.584.123

51,81

107,53

2007*

409.786

12.770.134

6.159.840

2.629.574

3.980.720

6.610.294

51,76

107,31

2008

508.774

12.659.446

5.113.607

3.548.688

3.997.151

7.545.839

59,61

147,56

2009**

679.692

13.401.362

5.421.966

4.664.947

3.314.449

7.979.396

59,54

147,17

2010

798.583

15.100.021

6.174.757

4.820.529

4.104.735

8.925.264

59,11

144,54

2011

709.573

16.174.407

5.769.371

5.607.183

4.797.853

10.405.036

64,33

180,35

2012

773.272

17.207.850

6.455.148

4.288.282

6.464.420

10.752.702

62,49

166,58

2012***

 

 

 

4.196.847

6.555.855

 

 

 

2013

439.485

18.244.515

5.327.609

5.052.639

7.864.267

12.916.906

70,80

242,45

2014

606.913

19.877.787

6.303.340

4.225.718

9.348.729

13.574.447

68,29

215,35

2015

398.431

25.773.904

4.993.368

8.552.927

12.227.609

20.780.536

80,63

416,16

2016

327.779

26.874.451

3.386.621

8.351.705

15.136.125

23.487.830

87,40

693,55

2017****

577.922

26.518.550

4.648.779

6.636.432

15.233.339

21.869.771

82,47

470,44

 

* Muhasebe politikalarındaki değişiklik nedeniyle 2008 raporunda 2007 verileri değiştirilmiştir.

 

 

**2009 raporunda 672.938 (bin TL) olan vergi ödemesi 2010 raporunda 2009 yılı için 679.692 (bin TL) olarak belirtilmiştir.

*** 2013 yılı raporunda 2012 raporundan farklı olarak 2012 yılı kısa ve uzun vadeli borçlar arasında kaydırma yapılmış. Toplam yükümlülük ise değişmemiştir.

**** 2017 yılı Ocak-Eylül 2017 dönemi verilerini içermektedir.

 

                     

 

 

NOT: Türk Telekom`un taşınmaz kiralık ilanları  https://turktelekom.sahibinden.com/ adresinde yer almaktadır.

EMO`nun Kasım 2017 tarihli Türk Telekom Özelleştirme Raporu`na http://www.emo.org.tr/ekler/f39ebc459ec583f_ek.pdf?tipi=3&turu=X&sube=0 adresinden

 

ulaşabilirsiniz.

 

Dosyalar

Türk Telekom OTAŞ`tan Kiralık-EMO Açıklama (744 KB)ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILDI

24.01.2019
 


Çok Okunanlar


ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILDI

EMO YÖNETİM KURULU SAYMANI ŞAKİR AYDOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILIYOR

KOMİSYON TOPLANTILARI

TMMOB 45. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI YEREL FORUMLARI BAŞLIYOR

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞMELİ (CUMHURİYET)

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ TOPLANTISI

TMMOB III. KADIN SEMPOZYUMU: “KRİZ, KENT, KADIN`

Okunma Sayısı: 1360


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri