MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ADANA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ADANA   HATAY   OSMANİYE 
 

 
MİSEM ONLİNE BAŞVURU
 
YALNIZ DEĞİLSİN

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ALIM GARANTİLİ “SERBEST” PİYASANIN FATURASI AĞIR!


HABER


 
EMO Yönetim Kurulu, Sinop Nükleer Santralı için bugün düzenlenen ÇED-Halkın Katılımı Toplantısı öncesinde bir basın açıklaması yaparak, arz-talep dengesine göre Türkiye`nin ihtiyacı olmadığı açık olmasına karşın alım garantili yaptırılmak istenen nükleer ve kömür santrallarıyla ilgili kamuoyunu uyardı. Açıklamada, alım garantili işletme hakkı devriyle kurulmak istenen Çayırhan B, Eskişehir Alpu, Tekirdağ Çerkezköy termik santralları ile Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinin halka yıkılacak mali külfeti ortaya konuldu. Açıklamanın tamamına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
 

  ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

 Sinop Nükleer Santralı için bugün yapılacak ÇED-Halkın Katılımı Toplantısı öncesinde bir kez daha uyarıyoruz: Alım garantili nükleer ve kömür santral projeleriyle ülkemizin geleceği ipotek altına alınmaktadır.

 

ALIM GARANTİLİ "SERBEST" PİYASANIN FATURASI AĞIR!

 

Türkiye`nin 2017 yılsonu itibarıyla kurulu gücünün 85 bin megavatı (MW) aşması ve yapılan projeksiyonlara göre 10 yıllık dönem içinde talebi karşılamada sıkıntı görünmemesine karşın pahalı ve çevre açısından büyük riskler taşıyan projeler yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.

AKP hükümetlerinin iş başına gelmeden önce en çok eleştirdiği ve yürürlükten kaldıracağı vaatlerinde bulunduğu alım garantili elektrik üretim tesisleri modeline önce nükleer santral, sonra da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na Berat Albayrak`ın gelmesinin ardından kömür santrallarıyla geri dönüş yapılmaktadır. AKP döneminin Türkiye‘nin geleceğini hem ekonomik hem de çevresel anlamda büyük riskler altında bırakan projelerinin yeniden masaya yatırılması ve büyük yanlışlardan geri dönülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 2 nükleer santral ve 3 termik santral projesine bakıldığında; alım garantilerinin nasıl büyük bir yük oluşturacağı görülmektedir:

-Bugün ÇED sürecinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılacak olan Sinop NGS için 20 yıl alım garantisi verilmiş ve yakıt bedeli hariç kilovat saat (kWh) başına birim bedeli 10.83 sent olarak tespit edilmiştir. Bugünkü kurlar üzerinden 40.6 kuruş olan bu fiyat, 2017 yılı piyasada ağırlıklı ortalama 16.81 kuruş olan fiyattan yüzde 242 daha pahalıdır. Yıllık 35 milyar kWh civarında üretim yapacağı hesabından hareket edilirse, alım garantisi nedeniyle yıllık olarak bu santrala 3.79 milyar dolar (14.2 milyar TL) ödenecektir. Bu rakam 20 yılda 75.8 milyar dolara (284 milyar TL) ulaşacaktır. Üstelik bu rakama yakıt bedeli dahil değildir.

-Akkuyu NGS`ye kısıtlı inşaat çalışma ruhsatı verilmiş ve inşaat fiilen başlatılmıştır. Bu santrala, 15 yıl boyunca üreteceği elektriğin yüzde 50`sine 12.35 sent/kWh üzerinden alım garantisi verilmiştir. Bugünün kurları ile 46.31 kr/kWh olan bu rakam 2017 piyasa fiyatından yüzde 275 daha pahalıdır. Santralın yılda 38 milyar kWh elektrik üretmesi ve yarısını devlete, yarısını da piyasaya satması öngörülmektedir. Yani santrala 15 yılda 285 milyar kWh elektrik karşılığında 35.2 milyar dolar (132 milyar TL) ödenecektir. Santralın toplam yatırım bedelinin ise 20 milyar dolar olacağı belirtilmektedir.

-Kömür yakıtlı Çayırhan B Termik Santralı`nın işletme hakkı devri yöntemiyle kurulması ve çalıştırılmasına ilişkin ihalenin yapılması ve Özelleştirme Yüksek Kurulu`nun 9 Mart 2017 tarihinde yayımlanan kararının ardından 1 Temmuz 2017 tarihinde Çayırhan Kömür Sahası, 35 yıllığına Kolin, Kalyon ve Çelikler Grubu`na devredilmiştir. Toplam 720 MW kurulu güçte olması öngörülen santrala kilovat saat (kWh) başına 6.04 sent üzerinden 15 yıl alım garantisi verilmiştir. Yani bugünkü kurlar üzerinden 22.65 kuruş olarak verilmiş olan bu fiyat, 2017 yılı piyasada ağırlıklı ortalama 16.81 kuruş olan fiyattan 1.34 kat daha fazladır. Türkiye`nin bu enerjiye ihtiyacı olmasa bile 15 yılda yıllık 4.2 milyar kWh üretim üzerinden 3.8 milyar dolarlık (14.3 milyar TL) ödeme yapılacaktır. Santralın yatırım maliyetinin 1.1 milyar dolar olmasının öngörüldüğü dikkate alındığında alım garantisi yoluyla 4.5 yılda bu bedeli halkımız şirketlere ödeyecektir.

- Çayırhan B Termik Santralı gibi maden sahasıyla birlikte kömür santralı kurulmak üzere işletme hakkı devri yöntemiyle yaptırılmak üzere Eskişehir Alpu-Tepebaşı Termik Santralı`nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanmış olup; ihalesi 7 Mart 2018`de yapılacaktır. Birinci derece tarım arazisi olarak koruma kapsamındaki Alpu Ovası yönetmelikte yapılan değişikliğin ardından Toprak Koruma Kurulu`na aldırılan kararla tarım dışı amaçla kullanıma açılmıştır. Burada kurulacak santralın 1100 MW gücünde olması ve yıllık 7 milyar kWh elektrik üretmesi öngörülmektedir. Henüz ihale yapılmadığı için alım garantisi verilecek fiyat belli değildir. Ancak yerli kömürle çalışan santrallara her yıl enflasyon oranında artırılmak üzere 2018 yılı için 20.8 kr/ kWh bedel üzerinden verilen alım garantisi dikkate alındığında Alpu için verilecek fiyatın da daha düşük olmayacağı açıktır. Bu durumda yıllık 1 milyar 456 milyon lira olacak alım garantisinin süresi Çayırhan gibi Alpu için de 15 yıl olarak belirlenirse; Türkiye`nin ihtiyacı olmasa da santralı kurup işletecek şirkete 15 yılda 5.8 milyar dolar (21.8 milyar lira) ödeme yapması gerekecektir. Alpu için ÇED raporunda, yatırım tutarının 1.8 milyar dolar olmasının beklendiği belirtilmiştir. Bu durumda Alpu`ya santral kuracak şirket de yaklaşık 4.5 yılda yatırımını geri alacaktır.

-Tekirdağ Çerkezköy kömür yakıtlı termik santralı için de ÇED ve ihale süreci devam etmektedir. Kurulu gücünün 990 MW olması beklenen santralın yıllık 6.5 milyar kWh elektrik üreteceği ve en az 20.8 kr/kWh olan 2018 yılı yerli kömür santrallarına verilen alım garantisi fiyatının verileceği düşünülürse; 15 yılda toplam 97.5 milyar kWh elektrik üretimi karşılığında 5.4 milyar dolar (20.3 milyar TL) ödeme yapılacaktır.

Bu büyük 5 projenin tamamlanmasının beklendiği 2020-2025 yıllarından itibaren 15-20 yıl süreyle Türkiye‘nin karşı karşıya kalacağı ödeme yükü 126 milyar dolara (472.5 milyar TL) ulaşmaktadır. Üstelik elektrik kullanılmasa da ödenmek zorunda kalınacak bu rakama yakıt bedeli ve enflasyon farkı gibi fiyat artırıcı unsurlar da dahil değildir.

Tüm dünyada elektrik fiyatları düşmektedir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin fiyatı 3 sent/kWh`in bile altına inmiştir. Doğalgazdan elektrik üretilmesinde dünya ortalama fiyatı ise 5.5 sent/kWh civarındadır. Durum böyle iken bu denli yüksek fiyatlarla elektrik alım garantileri verilmesini anlamak mümkün değildir.

Elektrik talebi, mevcut kurulu güç ve bugünden yapılacağı öngörülen santral projeleri dikkate alındığında; Türkiye‘nin enerji açığı olmadığı, hatta bugün için arz fazlası olduğu bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından da ifade edilmiş, bilinen bir gerçektir. Bu pahalı ve çevre için riskli, tarım arazilerini, ormanlık arazileri, deniz kıyılarını yok edecek santral projelerine ihtiyaç yoktur. Bu projeler derhal durdurulmalı, zaten kısıtlı olan kamu kaynakları atıl kalacak enerji projelerine değil, daha yararlı sonuçlar üretecek yatırımlara yönlendirilmelidir.EMO ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET MAK, ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE KAYIP-KAÇAK KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERİ

13.11.2014
 


Çok Okunanlar


360 ° ENERJİ TEKNİK SEMİNERİ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İSKENDERUN TEMSİLCİLİĞİMİZDE YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ BAŞLADI.

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL TEMEL BETONUNDA ÇATLAK OLUŞMASI KONUSUNUN ÜSTÜ KAPATILMAMALIDIR

ŞUBEMİZ YÖNETİM KURULU, SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKİF KEMAL AKAY`I ZİYARET ETMİŞTİR.

19 MAYIS ATATÜRK`Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI`NI KUTLUYORUZ.

Okunma Sayısı: 36


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri