MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 463. SAYISI ÇIKTI


HABER


 
Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin 463. sayısı, EMO’nun 45. Dönem içerisinde yürüttüğü mesleki faaliyetleri ve meslek alanlarına ilişkin ülke gündemini oluşturan konuları kapsayan bir içerikle yayımlandı. “46. Olağan Genel Kurula Doğru EMO ve Mesleki Alanlarımız” kapağıyla yayımlanan dergide, elektrikten elektronik sanayiye, telekomünikasyondan biyomedikal mühendisliğine varıncaya dek geniş bir yelpazede araştırmalar ve istatistiki verilerin değerlendirmesini içeren yazılara yer verildi.
 

 

Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin 463. sayısı Mart ayında yayımlandı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, derginin başyazısında iktidarın meslek örgütlerine yönelik müdahale süreçlerini değerlendiriyor. 

EMO 46. Olağan Genel Kurulu öncesinde yayımlanan derginin editörlüğünü üstlenen EMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil`in yazısında EMO`nun mesleki alanları kapsamındaki faaliyetleri kısaca anlatılırken, dergi içeriğinde yer alan çalışmalara değiniliyor.

Derginin ilk yazısında "Türkiye`de Elektrik Hizmeti Gelişimi" ele alınıyor. EMO Enerji Daimi Komisyonu Başkanı Nedim Bülent Damar`ın hazırladığı bu yazıda, elektrik enerjisi alanında uygulanan politikalar ve sonuçlarını değerlendiriyor. Elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetlerinin piyasa, denetim ve düzenleme boyutlarını içeren yazıda, elektriğin bir ticari meta değil, insanların çağdaş bir yaşam sürebilmesi için bir insan hakkı olduğu, bu doğrultuda kamu hizmeti olarak sunulması gerektiği vurgulanıyor.

Avukat Hayati Küçük tarafından hazırlanan "Elektrik Piyasasında Denetim Çıkmazı" başlıklı yazı, elektrik alanında serbestleştirmenin başladığı 2001 yılından bu yana özellikle dağıtım hizmetinin özelleştirilmesinin ardından yaratılan denetim boşluğunu konu alıyor. Yazıda, denetimin Anayasa kapsamında kamu görevlileri eliyle gerçekleştirilmesi gereken asli bir kamu görevi olduğu gerçeği ışığında; yargı kararları ve EMO`nun açtığı dava süreçleri özetleniyor.

Yine Nedim Bülent Damar`ın hazırladığı "Nükleer Santralların Yapım Gerekçelerini Bilmek İstiyoruz" başlıklı diğer bir yazıda da, hem dünyada hem de ülkemizde nükleer enerji ile ilgili gelişmeler masaya yatırılıyor. Elektrik fiyatları, üretim kapasitesi, mevcut kaynaklar, güvenlik riskleri ve maliyetlerinin ayrıntılarıyla ve son verilerle ele alındığı yazıda, ülkemizde nükleer enerji santralı kurulumu konusundaki ısrarın teknik ve ekonomik olarak açıklanabilir bir gerekçesi olmadığı ortaya konuluyor.

EMO`nun TMMOB adına düzenlediği 11. Enerji Sempozyumu`nun sonuç bildirgesi ile derginin elektrik alanına ilişkin yazıları son buluyor.

TT`de Özelleştirme ve Sonuçları

Dergide telekomünikasyon alanına ayrılan bölümde, son dönemin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Türk Telekom`un durumu iki ayrı yazıyla ele alınıyor.

Türkiye`nin tüm iletişim altyapısını oluşturan Türk Telekom`un (TT) içinde bulunduğu kriz, EMO Basın Birimi`nden Banu Salman`ın "Türk Telekom Özelleştirmesinin Hazin Tarihçesi" başlıklı yazısında ayrıntılarıyla ortaya konuluyor. TT özelleştirmesinin istihdam açısından sonuçlarını ise EMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ "Türk Telekom`un Görünmeyen Yüzü" başlıklı yazısında anlatıyor. Özelleştirme nedeniyle 18 bin 730 kişilik deneyimli kadronun TT`den ayrılmak zorunda kaldığına dikkat çekilen yazıda, personel değişimi ile kurumsal hafızanın silindiği, taşeronlaşma sürecinin de aksamalara yol açtığı ve hizmet kalitesini etkilediği vurgulanıyor.

EMO İzmir Şubesi Basın Birimi`nden Kahraman Yapıcı, "Cebimizdeki Tahsildar, 2018`de Fazla Mesai Yapacak!" başlıklı yazısı ile telekomünikasyon alanındaki politikaların yurttaşlara yansıyan yüzü olan iletişim faturalarını irdeliyor. Yazıda 1 liralık bir telefonun yurttaşlara ne kadar mal olduğu, üzerindeki vergi yükleri, kamusal yayıncılığa teğet bile geçmeyen TRT için getirilen bandrol yükleri, İnternet hizmetlerinin nasıl pahalılaştığı kalem kalem ortaya konuluyor.

Elektronik Sanayinin Durumu

Yurttaşlara çıkan bu yüksek faturalar teknolojik açıdan ülkenin geri kalmasında da önemli rol oynarken, Türkiye`nin elektronik sanayi alanında geldiği noktayı dergimizde Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Ahmet Tarık Uzunkaya değerlendiriyor. "Elektronik Ürünlerin Teknoloji Yoğunluğu Üzerine" başlıklı yazıda, ülkemizin bugünkü durumu ve geleceğe yönelik sorgulamalar yapılıyor.

EMO Basın Birimi`nden Bahar Tanrısever, EMO`nun mesleki alanları kapsamında TÜİK imalat sektörünün alt sektörleri bazında üretim ile dış ticaret verileri üzerinden 2002 yılından bu yana Türkiye`nin durumunu masaya yatırarak, teknolojik gelişim açısından gelinen noktayı ortaya koyuyor.

Dergimiz, EMO Ankara Şube Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu üyeleri Dr. Onur Koçak ile Barış Çoruh`un "Elektrik Mühendisleri Odası`nda Biyomedikal Mühendisliği Çalışmaları" başlıklı yazısı ile devam ediyor. Yazıda Türkiye`de biyomedikal mühendisliğinin durumu, yapılan çalışmalar, eğitim ve istihdam sorunları ile çözüm için yapılabileceklere yer veriliyor.

OECD`nin Türkiye`ye özel olarak hazırladığı rapor kapsamında çıkardığı Türkiye Beceri Haritası ve ülkemizdeki yerel iş yaratımına ilişkin pano değerlendirmesi de Banu Salman`ın hazırladığı haber ile okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Yükseköğretim ve İşsizlik

Eğitim alanına yönelik saptama ve değerlendirmeler, MİSEM Daimi Komisyonu üyeleri E. Orhan Örücü ve İrfan Şenlik ile EMO Basın Birimi`nden Bahar Tanrısever`in hazırladığı "Elektrik Mühendisleri Odası`nın Sorumlu Olduğu Mesleki Alanlarda Eğitim ve İşsizlik Sorunu" başlıklı yazıyla dergimiz sayfalarına taşınıyor. Yükseköğretime ilişkin kararların ülke ihtiyacına yönelik planlama dahilinde alınması gerektiği vurgulanan yazıda, "Daha çok işsiz mühendis yerine bilgili, iyi eğitimli mühendisler ile ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak politikalar oluşturulmalı, mühendislik eğitimi veren üniversitelerimizde bilimsel, bağımsız, özerk bir yapı kurulmalıdır" görüşü dile getiriliyor.

EMO`nun duayenlerinden Fikret Yücel`in kaleme aldığı "Eğitimimizin Acıklı Hali" başlıklı yazı da bugün EMO bünyesindeki mühendislere işsizlik ve eğitim alanında çeşitli sorunlar olarak yansıyan açmazlara daha geniş bir çerçeveden bakılmasını sağlıyor. Bir gecede alınan kararların yarattığı karmaşanın, eğitimin her alanına yansıdığını gözler önüne seren yazı önemli bir uyarı ile bitiyor: "Bu kadar yanlışın muhakkak bir amacı vardır."

EMO`nun 45. Olağan Genel Kurulu`nda alınan karar doğrultusunda işletilen akreditasyon süreci, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil tarafından okuyucuya aktarılıyor. "EMO Akreditasyon Belgesini Aldı" başlıklı yazıda, yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi veriliyor.

EMO`nun ve kamuoyunun can yakıcı gündemlerinden birini oluşturan yangın güvenliği konusu, EMO İzmir Şubesi`nden Özcan Uğurlu "Binaları Yangından ‘Koruyamayan` Yönetmelik"  başlıklı yazısında ele alınıyor. Yazıda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik`in bir an önce tüm tarafların görüşleri alınarak eksikliklerinin giderilmesi, işler kılınması için mesleki denetim mekanizmalarının tesis edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dergi yazıları EMO`nun üyelerinin haklarına yönelik çeşitli mücadelelerini kapsayan yazılarla devam ediyor. Bu kapsamda elektronik ile elektronik ve haberleşme mühendislerinin asansör alanındaki uygulamalarda yaşadıkları mağduriyetin EMO`nun girişimleriyle önlendiğine ilişkin haber ile iş ekipmanlarının kontrolünde mühendis yetkilerini yok sayan tebliğe karşı açılan davayla ilgili basın açıklaması dergide yer alıyor.

Asgari Ücret ve Mesleki Denetim

Tüm mühendislerin haklarının ortak bir noktasını oluşturan TMMOB tarafından belirlenen asgari ücret uygulaması kapsamındaki protokolün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi ve meslek örgütlerinin bu alandaki mücadelesi, Avukat Nurten Çağlar Yakış`ın "Neoliberal Kurumlar, Kavramlar ve Asgari Ücret" başlıklı yazısında işleniyor. Bu alanda kamu yararı açısından umut verici olan Danıştay 8. Dairesi`nin son kararı ayrıntılı olarak okuyucuya aktarılıyor.

Yine EMO ve üyelerini ilgilendiren mesleki denetim ve en az ücret konusu da dergimizdeki yazı konularından birini oluşturuyor. EMO tarafından yapılan mesleki denetim ve en az ücretle ilgili uygulamaların hukuka uygunluğunun yargı kararlarıyla da saptanmasının ardından EMO`nun üyelerine gönderdiği ve Danıştay 8. Dairesi`nce verilen kararları aktardığı mektuba ilişkin haber de dergimizde yer alıyor.

Her sayımızda yer verdiğimiz elektrik istatistikleri ve elektrik alanında yeni yayımlanan mevzuat listesini bu sayıda da bulacaksınız. Kitap tanıtımlarının ardından dergimiz Tayfun Akgül`ün "Fennikarikatürler" sayfasında yer alan karikatürüyle tamamlanıyor.

Dergimize aşağıdaki bağlantıdan elektronik ortamda ulaşabilirsiniz.

 

Bağlantılar

www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1129&dergi=1
 


ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILDI

24.01.2019
 


Çok Okunanlar


HDP HEYETİNDEN EMO’YA ZİYARET

VEHBİ YILMAZ VEFAT ETMİŞTİR

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA ZİYARET

UCUZ, HIZLI, KOTASIZ, SANSÜRSÜZ İNTERNET İSTİYORUZ

KOMİSYON TOPLANTILARI

NEVRUZ/NEWROZ KUTLU OLSUN!

UCUZ, HIZLI, KOTASIZ, SANSÜRSÜZ İNTERNET İSTİYORUZ

İŞ YERİNDE, SOSYAL YAŞAMDA VE SİYASETTE YOK SAYILMAYI KABULLENMEYECEĞİZ! VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!

EMO KADIN KOMİSYONU ETKİNLİKLERİ

NEVRUZ’U DİYARBAKIR’DA KUTLADIK

Okunma Sayısı: 286


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri