MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 DENİZLİ ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 DENİZLİ   MUĞLA   UŞAK 
 

 
YEKSEM BANNER
 

EMO Denizli Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 13

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

YAPI RUHSATLARINDA PROJE MÜELLİFİ MÜHENDİSLER VE MİMARLAR DEVRE DIŞI


GÜNDEM

 
Yapı Ruhsatlarında proje müellifi mühendislerin ve mimarların imza zorunluluğunun kaldırılmasına karşı TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak 7 Haziran 2018 saat 11.00 da Mimarlar Odası Denizli Şubesinde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklaması metni haberin devamındadır.
 

MÜELLİF MİMAR VE MÜHENDİSLERİN İMZASI OLMAKSIZIN HAZIRLANACAK YENİ YAPI RUHSATLARI ve YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ İLE MESLEK MENSUPLARI İMAR SÜRECİNDEN DIŞLANMIŞ, MİMARİ PROJELERİN MÜELLİFLİK HAKLARI YOK SAYILMIŞTIR.

 

02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete`de yayımlanan tebliğ ile, TS 8737-Yapı Ruhsatı Standardı ve TS 10970-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulamasında ruhsat formu değişikliklerinin işlenmesiyle; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneler artık ruhsatlarda yer almamaktadır.

Yeni yapı ruhsatı belgesi düzenlemelerine göre; ruhsatı düzenleyen idare yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirket yetkilisinin ıslak imzası alınması yapı ruhsatı belgesi düzenlenmesi için yeterli olmaktadır. Buna karşın imza haneleri kaldırılan alanlarda sorumluların isimlerinin ve ilgili bilgilerinin kaydedilmesi uygulaması ise devam etmektedir.

Ülkemizde, sermaye ve rant odaklı, salt inşaat faaliyetleri üzerinden kurgulanmış ve son zamanlarda sürdürebilir olmadığı daha net biçimde anlaşılan ekonomik düzende; planlama ve şehircilik ilkelerine bağlı kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetlerin, mesleki hak ve yetkilerin, müelliflik ve telif haklarının kamusal ve hukuki denetim sağlayan bürokratik işleyişin yapı üretim sürecini yavaşlatan, yapı piyasasının hızlı iş üretmesine engel olarak algılandığı bilinmektedir.

1.

Yapı projelerinde proje müelliflerinin imza yetkilerinin, standardın değiştirilmesi yoluyla kaldırılması; mesleki haklarımızı yok sayan diğer düzenlemelerin de meşrulaştırma gerekçesi olarak gösterilen "bürokrasinin azaltılması" söylemiyle haklı gösterilmeye çalışılması asla kabul edilemez.

2.

Bu düzenlemeyle; sahteciliğin önü açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları yok sayılmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile ruhsat alma sürecinin projelerin sahipleri mimar ve mühendislerin bilgisi ve onayı dışında tamamlanması planlanmaktadır. Proje müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarının, denetimlerinin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluğu uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve onarılmaz hukuki sorumluluklar altında bırakacaktır.

3.

Yapı ruhsatı düzenleyen ilgili idarelerin kurumsal yapılarındaki eksiklikler ve denetimsiz imar uygulamaları nedeniyle yaşanan sorunların ve uzayan bürokratik işlemlerin; proje müelliflerinin onay ve imzalarının alınması süreciyle bağlantılıymış gibi yansıtıldığı görülmektedir. Mesleki hak ve yetkiler, müelliflik ve telif haklarının; bürokratik işlem ve engel olarak gösterilmesi kabul edilemez. Bu hak ve yetkiler; toplumun nitelikli Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine erişiminin ve sağlıklı bir yapılı çevre üretiminin güvencesidir.

4.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formlarından mimari proje müellifinin imzasının kaldırılması mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan haklarının ihlali sonucunu doğuracak ve bu anlamda pek çok uyuşmazlığın yaşanmasına yol açılacaktır.

5.

Yaşamakta olduğumuz İmar Affı sürecindeki gibi tamamen vatandaşın beyanına dayanarak mühendis ve mimarları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat alma süreçlerinden mühendis ve mimarların onaylarını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır. Bürokrasiyi kaldırmak adına meslektaşlarımızı devre dışı bırakmak amacı taşıyan bu düzenleme, meslektaşlarımızın mesleki anlamda kayıplar yaşamasına sebep olacak bir uygulamadır. Bu uygulamanın, Meslek Odalarının görüşleri alınmadan, değerlendirilmeden yürürlüğe sokulması kabul edilemez.

6.

Ruhsat alma süreçleri, Mühendis ve Mimarların gözetiminde ve onların onayı ile yürütülmedir. Bu vesile ile; meslektaşlarımızın ruhsat aşamasında bilgileri dışında proje değişikliklerine karşı, projelerini Oda‘da kayıt altına aldırmalarının telif hakkı ihlallerine karşı güvence olacağını bir kez daha vurgulamak isteriz.

7.

Bu tür uygulamaların doğuracağı "sahte" meslek mensupları, denetimsiz yapılaşma ve yeterli koşulları taşımayan kişilerce üretilecek yapı projeleri nedeniyle yaşanacak sorunların gelecekte yaşanacak yargı süreçleriyle beraber daha büyük bürokratik engellere neden olacağı da unutulmamalıdır.

8.

Söz konusu düzenleme mesleki hakların kısıtlanması yoluyla; uzmanların sunduğu nitelikli mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetlerinin de topluma ulaşmasını ve meslek mensuplarının yetkinliklerinin güvencesi olan meslek kuruluşlarının ve kamu kurumlarının topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyecek koşullar oluşturulmaktadır.

9.

Anılan Tebliğ ile meslektaşlarımızın ve diğer mühendislik disiplinlerinin yapı ruhsatları üzerindeki denetim yetkisinin kaldırılmasına ek olarak, yapı sahiplerinin de kendi mülkleri üzerindeki imzalı onaylarının ilga edilmesi; yapı sahibinin hangi mimari proje ile ruhsat alındığını kontrol edememesi sonucuna yol açacak ve ağır mülkiyet hakkı ihlalleriyle karşılaşılacaktır.

 

Konu ile ilgili Odamızın ve TMMOB`ye bağlı diğer meslek odalarının çalışmaları devam etmekte olup, meslek haklarımıza yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini değerli kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.07.06.2018

 

TMMOB DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULUTMMOB HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2018- MEHMET ÖZDAĞ-EKONOMİK KRİZİN ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

02.11.2018
 


Çok Okunanlar


MİSEM KAPSAMINDA `YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ` EMO DENİZLİ ŞUBE`DE YAPILDI

MİSEM KAPSAMINDA `ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ` EMO BODRUM TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

Okunma Sayısı: 189


Tüm Gündem

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri