MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

TMMOB ANKARA İKK: YAPI RUHSATLARINDA PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZASININ KALDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imzasının kaldırılması kararı ile ilgili olarak 20 Haziran 2018 Çarşamba günü TMMOB Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Basın açıklamasını İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş okudu. Tulumtaş mühendisler ve mimarların yapı üretim sürecinden dışlandığının altını çizdiği konuşmasında “Yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imzasının kaldırılması kabul edilemez” dedi. Basın açıklamasına haberin devamından ulaşabilirsiniz.
 

Açıklamaya EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömürhan Soysal, TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Songül Üzgün, Onur  Lami Yalman,  Makine Mühendisleri Odası`ndan Seyit Ali Korkmaz ve Cemal Gedikoğlu katıldı.

 

MÜHENDİSLER VE MİMARLAR YAPI ÜRETİM SÜRECİNDEN DIŞLANIYOR!

Ülkemizde son yıllarda sürdürülen inşaat sektörüne dayalı sermaye birikim politikaları ve rant odaklı ekonomik düzen, kamu yararını, planlama ve şehircilik ilkelerini, mesleki hak ve yetkileri gözetmeyen, hatta bunları inşaat sektörünün gelişiminde engel olarak gören bir hal almıştır.

Yaklaşık 2 yıldır devam etmekte olan olağanüstü hal nedeniyle ülke KHK`larla yönetilir hale gelmiş, iktidarın politikaları önünde engel olarak görülen bilimsel çalışmalar, kamusal denetim ve benzeri her türlü demokratik haklarımız, çıkarılan "torba yasalar" ve keyfi uygulamalarla engellenmektedir.

Özellikle inşaat sektörü ile ilgili yasal düzenlemeler, bir yandan kamuya ait alanların hızla özelleştirilerek yapılaşmasına neden olurken, kentlerimizi tek tipleştiren, onların kimliklerini yok eden yeni kent dokularının oluşumuna yol açmaktadır. Kentsel mekânlar üzerinden kurulan mekân-hafıza ilişkisi hızla yok edilmektedir.

24 Haziran`da yapılacak erken seçim öncesi çıkarılan imar affı başta olmak üzere, yapı denetim sistemindeki yeni düzenlemeler, imar yönetmelikleri, 2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete`de yayımlanan tebliğ ile, yeni Yapı Ruhsatı Formu Standardı yürürlüğe girmiş ve tebliğin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulamasında ruhsat formu değişikliklerinin işlenmesiyle; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin), etüt ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneler kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile etüt ve proje müellifleri olan mühendis ve mimarlar yapı üretim süreçlerinden koparılmaya çalışmaktadır. 

Bu değişiklikle, ruhsatı düzenleyen idarenin yetkilileri dışında yalnızca yapı denetim şirketi yetkilisinin ıslak imzasının alınması, ruhsat açısından yeterli sayılmaktadır.

Yapı ruhsatlarında etüt ve proje müelliflerinin imzasını kaldıran düzenleme, kent topraklarının yağmasını hızlandırarak, her alanda yıkım ve yoğun yapılaşmanın önünü açan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, kentleşme ve planlama ilkelerine aykırı olarak hazırlanan imar uygulamaları ve eşitsiz yapılaşmaya neden olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, kaçak yapılaşmayı özendiren ve meşrulaştıran imar affı, sayısız KHK ve "torba yasa"larla birlikte ele alınmalıdır.

Kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetler, mesleki hak ve yetkiler ile müelliflik ve telif haklarının kamusal ve hukuki denetimini sağlayan hukuki işlemler, iktidar tarafından yapı üretim sürecini yavaşlatan, hızlı iş üretilmesine engel olan lüzumsuz "bürokratik" unsurlar gibi gösterilmektedir.

Yapı ruhsat formundan proje müellif imzalarının kaldırılması ve bunun benzeri diğer düzenlemeleri meşrulaştırmak için de kullanılan "bürokrasinin azaltılması" söylemiyle haklı gösterilmeye çalışılması, kabul edilemez. Yeni uygulamayla uzun bir süredir mücadele etmeye çalıştığımız sahte müellifliğin önü iyice açılmıştır. Müteahhitlerin belediyelere teslim ettikleri etüt ve projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadığı, büro sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadıklarının tespit edilmesi bundan sonra imkânsız hale gelecek ve bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır. Proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları ise yok sayılmaktadır.

Etüt ve proje müellifinin sorumluluğunda olan  yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin etüdü raporları da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuata uygun olarak yapmak ya da yaptırmak ve  Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olmalarını sağlamak sorumluluğunun kim tarafından gerçekleştirildiği belirsiz hale gelecektir. Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doğan riskler vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak ve olası sorunlarda sorumluların tespit edilememesi riski ortaya çıkacaktır. Yeni düzenlemeyle etüt ve proje müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarının denetimlerinin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamaktadır. Bu durumun uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve onarılmaz hukuki sorumluluk altında bırakacağı kesindir.

Tıpkı imar affı düzenlemesinde olduğu gibi, tamamen vatandaşın beyanına dayanarak, mühendis ve mimarları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat alma süreçlerinden mimar ve mühendislerin onaylarını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır. Bürokrasiyi azaltmak bahanesiyle mesleki haklarımızı yok eden bu düzenleme, meslektaşlarımızın mesleki anlamda kayıplar yaşamasına sebep olacaktır. Ruhsat alma süreçleri mimar ve mühendislerin gözetiminde ve onların onayı ile yürütülmelidir.

Tam da bu nedenle, meslektaşlarımızın ruhsat aşamasında bilgileri dışında proje değişiklikleri yapılması ihtimaline karşı, projelerini ilgili meslek odasında kayıt altına aldırmaları, hak ihlallerine karşı bir güvence olarak önem kazanmaktadır. Yapı Ruhsatlarında yapılan bu değişikliğe karşı ilgili Odalarımızla Birlik düzeyinde gerekli girişimlere başladığımızı, halkın can ve mal güvenliği ile meslek haklarımıza yapılan bu saldırıya ve can ve mal güvenliğini korumayan, doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel sitler dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarımızdaki imar talanını meşrulaştıran ve yasa dışı yapılaşmaları mali kaynak yaratma amacıyla affeden tüm bu girişimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Açıklamanın ardından Odalar adına konuşmalar yapıldı. EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömürhan Soysal basın toplantısında şunları söyledi; "2012 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Odaların proje ve denetim süreçlerine müdahale etmesi, bu konuda denetim alanının daralmasıyla Odalar bu alanı çok kontrol edemez hale geldi. EMO`da yaptığımız çalışmalarda gördük ki her yıl 30`un üzerinde sahte elektrik, elektronik mühendisi bu  projelere imza atıyor.  Bu çok ciddi bir sıkıntıdır, yapı ruhsatlarında imzaların kaldırılması konusuna halkımızın da sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu sorun tek başına mühendis ve mimarların problemi değil. Asıl kritik olan, asıl önemli olan halkın can ve mal güvenliği çok daha tartışılır hale gelmiştir. Bunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum."

 MESLEKTE 40.,50. VE 60. YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZE PLAKET VERİLDİ

04.02.2019
 


Çok Okunanlar


2019 KURSLARI BAŞLIYOR

REVİT MEP 3D PROJE ÇİZİM KURSU BAŞLIYOR

MESLEKTE 40.,50. VE 60. YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZE PLAKET VERİLDİ

PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME EĞİTİMİ BAŞLADI

ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILDI

2019 YILI EN AZ ÜCRETLERİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

EMO ANKARA ŞUBESİ KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU PAZAR KAHVALTISINDA BULUŞTU

EMO KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİNDE ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

MÜGE KAPSAMINDA 6331 SAYILI İSG KANUNU SEMİNERİ DÜZENLENDİ

LOKAL SÖYLEŞİLERİ 9: EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN 42 YILLIK SERÜVENİ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 289


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri