MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

SİYASİ-TİCARİ RANTIN FATURASI ÇALIŞANLARA KESİLMESİN!


BASIN AÇIKLAMASI


 
EMO, 703 sayılı KHK ile TRT’de uygulanmak istenen sürgün ve kadrolaşma harekatına izin verilmemesi çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak oluşturulan İletişim Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu haline getirilen TRT’de kamu ihale mevzuatı dışına çıkartılan alımlar yoluyla üstü örtülü bir özelleştirme uygulanmak istendiğine dikkat çekti. TRT’nin Anayasa’daki “tarafsızlık” yükümlülüğü çerçevesinde “özerk” olarak yapılandırılmasını isteyen EMO, TRT’nin dışarıdan aldığı yapımlara aktardığı kaynakların istihdam fazlalığını değil, var olan istihdamı atıl hale getiren yönetim anlayışını ortaya koyduğunu belirterek, “Yönetimsel sorumluluklar göz ardı edilip, fatura çalışanlara kesilmek istenmektedir” dedi.
 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

TRT; kamu hizmeti yayıncılığı işlevine sahip olması, Anayasa`daki "tarafsızlık" görevini yerine getirmesi için özerk bir kuruluş olarak yapılandırılmalıdır…

 

SİYASİ-TİCARİ RANTIN FATURASI ÇALIŞANLARA KESİLMESİN!

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyesi elektrik, elektronik, elektronik ve haberleşme, elektrik-elektronik mühendislerinin de çalıştığı TRT`de, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uygulanmak istenen "istihdam fazlası personel" adı altındaki sürgün ve kadrolaşma harekatına izin verilmemelidir. Siyasi müdahalelerle kamu hizmeti yayıncılığından tamamen uzaklaştırılmış olan TRT`de, yayıncılık faaliyetleri ticari-siyasi bir rant alanı olarak kullanılmak üzere çalışan hakları gasp edilmek istenmektedir.

Resmi Gazete`de 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile sözde emekliliğe teşvik ile birlikte "istihdam fazlası personel" uygulaması getirilmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengesi açısından emeklilik yaşı yükseltilip, insanların daha çok çalışması istenirken; TRT`de çalışanlar havuz tehdidiyle emekli olmaya zorlanmaktadır. Son 10 yılda üçüncü kez emekliliğe teşvik uygulaması getirilmesi; TRT`nin içinin boşaltılmak istendiğinin, siyasi iktidarın kadrolaşma amacı güttüğünün de açık göstergesidir. Buna göre 1 yıl içinde belirlenecek istihdam fazlası personel, Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderilecek, aynı ilde atama yapılacak kurum bulunamazsa tercih edeceği 3 ilden birine gönderilecektir. Bugüne kadar çeşitli özelleştirme uygulamalarında yaşanan havuz personeli sorunu, bu kez TRT`de üstü örtülü bir "özelleştirme" mantığıyla yürürlüğe konulmaktadır.

Öncelikle bu uygulamanın dayanakları dahi açıklanmamıştır. Kurumda istihdam fazlalığı neye göre tespit edilmiştir? İstihdam fazlalığı söz konusu ise var olan işgücüyle yapılabilecek yayın ve programlar neden dışarıdan satın alınmaktadır? TRT`nin dışarıdan aldığı yapımlara aktardığı kaynaklar, istihdam fazlalığının değil, var olan istihdamı atıl hale getiren bir yönetim anlayışını ortaya koymaktadır. Yönetimsel sorumluluklar göz ardı edilip, fatura çalışanlara kesilmek istenmektedir. Emekliliği hak etmiş ancak sahip olduğu deneyimle en verimli çağında olan personelin havuz tehdidiyle emekliliğe zorlanması, usta-çırak ilişkisini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca havuza gönderilecek durumda olan personel arasında, lisans düzeyinde eğitimi verilmeyen ancak yıllar içinde büyük emeklerle yayın tecrübesi edinmiş mühendis işgücü de yer alacaktır.

Üstelik "istihdam fazlası" uygulaması ekonomik fayda açısından da kuruma zarar verecektir. Çünkü çalışanların hakları ortadan kaldırılırken, siyasi müdahalelerle zaten kamu hizmeti yayıncılığından uzaklaştırılmış olan TRT`nin kamu üzerindeki mali yükü artacaktır: TRT çalışanlarının mevcut koşullarda yapabildiği yayıncılık faaliyetleri çeşitli ilişkiler içerisinde belirlenen özel şirket ve kişilerden satın alınacaktır. Dahası KHK`deki düzenlemeyle TRT üzerinden özel şirketlerle sınırsız ortaklık kurulmasına olanak sağlanmakta; böylece TRT`nin hatta TRT`ye bedelsiz tahsis edilecek kamu varlıklarının özel şirketlere kullandırılmasına da geçit açılmaktadır. TRT`ye yaptırılacak her türlü alımlar da kamu ihale mevzuatı dışına çıkarılmıştır. TRT, Resmi Gazete`de 24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı`na bağlı olarak oluşturulan İletişim Başkanlığı`nın, yine aynı gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilgili kuruluşu haline getirilmiştir.

Kamu hizmeti yayıncılığının şartları, siyasal ve ekonomik müdahalelerden uzak olmayı gerektirmektedir. Elbette kurumlar, çalışanlar olmaksızın içi boş yapılardır. Bu nedenle personel politikası ve çalışanların hakları, siyasi ve ekonomik bağımsızlıktan ayrılamayacak bir bütündür. Seçim dönemlerinde taşeronlara kadro vaadiyle oy istenmiş; ancak seçimlerden sonra TRT gibi çalışanların özgürlüğünün de çok önemli olduğu bir kurumda taşeronlaşmanın da ötesine geçen "özel hukuk hükümlerine tabi personel" çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapmaktan imtina edilmemiştir. TRT kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Üstelik Anayasa`nın 133. Maddesi`nde "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır" denilmektedir. Bu tarafsızlığın ön koşulu, yönetimin ve bütçenin özerkliği ile birlikte tarafsızlığı sağlayacak olan çalışanların haklarının güvence altında olmasıdır.

Oysa Yeni KHK`ye göre kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması yanında özel hukuk hükümlerine tabi personel uygulaması da başlatılacak; kamu görevlileri yerine "kurum personeli" ifadesiyle özel hukuk hükümlerine göre çalışan bu kişiler yalnızca hizmet üretiminde değil, karar mercilerinde de yönetici kadrosuyla çalıştırılabileceklerdir.

TRT; kamu hizmeti yayıncılığı işlevine sahip olması, Anayasa`daki "tarafsızlık" görevini yerine getirmesi için özerk bir kuruluş olarak yapılandırılmalı; 703 sayılı KHK ile getirilmek istenen özel hukuk hükümlerine tabi istihdamdan, TRT`nin siyasi-ticari rant alanı haline gelmesine yol açacak düzenlemelerden vazgeçilmeli ve çalışanların haklarını yok sayan istihdam fazlası uygulaması yürürlükten kaldırılmalıdır.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

46. DÖNEM YÖNETİM KURULU

27 Temmuz 2018ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILDI

24.01.2019
 


Çok Okunanlar


ŞAKİR AYDOĞAN VE TAHSİN YILMAZ ANILDI

KOMİSYON TOPLANTILARI

EMO EĞİTİM KURULTAYI 1. HAZIRLIK TOPLANTISI

TMMOB 45. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TEKNİK KOMİSYON TOPLANTISI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ TOPLANTISI

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUNLARI ÇALIŞTAYI YEREL FORUMLARI BAŞLIYOR

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞMELİ (CUMHURİYET)

TMMOB III. KADIN SEMPOZYUMU: “KRİZ, KENT, KADIN`

TMMOB’DEN BELEDİYELERE “USULSÜZ BEDEL” UYARISI

Okunma Sayısı: 79


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri