MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

EMO KOMİSYON TOPLANTILARI



 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Daimi Komisyonu (EDK), Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Daimi Komisyonu, Yönetmelikler Komisyonu ve Etkinlik Komisyonu, ikinci toplantılarını yaptılar. Toplantılarda bugüne dek yapılan çalışmalar ve güncel gelişmeler değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı.
 

 

 

EMO Enerji Daimi Komisyonu (EDK), 6 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Yönetim Kurulu üyeleri Kübülay Özbek ve Cansel Aslan, EMO Ankara Şubesi`nden Erdal Apaçık, H. Ali Yiğit, Hamza Koç, Muhsin Dugan, Onur Eracil, Ufuk Candar Foya, Ömer Ergun, EMO Denizli Şubesi`nden Eylem Ölmezoğlu, EMO Eskişehir Şubesi`nden Banu Akın, EMO İstanbul Şubesi`nden Cemil Ünal, EMO Kocaeli Şubesi`nden Avni Haznedaroğlu, Mustafa Şerit, EMO Samsun Şubesi`nden Metin Telatar, EMO Trabzon Şubesi`nden Bülent Çuhadaroğlu katıldı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek açılışta yaptığı konuşmada, elektrik enerjisine yapılan zamları ve hükümetin uyguladığı yanlış enerji politikalarını eleştirerek, krizin ağır faturasının halka ödetilmeye çalışıldığını vurguladı. Anayasa değişikliği ve seçimlerin ardından yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, ülke için önem taşıyan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve TETAŞ gibi bazı kurumların kapatıldığını, bazılarının da yetkilerinin kısıtlanarak çalışamaz hale getirildiğini ifade eden İpek, hükümetin enerji fiyatları için 3`er aylık dönemler halinde uygulanan maliyet esaslı fiyatlandırma mekanizmasını ortadan kaldırdığını, enerji fiyatlarına düzenli olarak zam yapıldığını kaydetti. 

Özelleştirme uygulamalarına da tepki gösteren İpek, "Ülkede uygulanan yanlış ekonomi politikaları, 30 yıldır sürdürülen özelleştirme uygulamaları kamunun kriz karşısında direncini kırmıştır; kamu zayıflatılmıştır" dedi. İpek, güçlü ve etkili bir kamuoyu oluşturmak adına, EMO ve EDK`ya büyük görevler düştüğünü vurguladı.  

EMO`nun mevcut enerji politikalarına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve kamu yararına çalışmalarının da topluma aktarılması açısından komisyon çalışmalarının önemine değinen İpek, yerli ve milli adı altında kurulan, yerli ve ithal kömürlerle çalışan termik santrallar ile hidroelektrik santrallar ve bu santralların çevreye verdiği zararlar konusunda incelemelerde bulunulması gerektiğinin altını çizdi. 

İpek, Nükleer Enerji Raporu da dahil olmak üzere EMO`nun enerji alanına yönelik olarak hazırladığı raporların yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenerek kamuoyuna sunulması gerektiğini söyledi.

EDK çalışma programına ilişkin üyelerin görüşlerinin değerlendirildiği toplantıda Alt Çalışma Grupları (AÇG) da oluşturuldu. EDK toplantısında EMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere alınan kararlar şöyle:

1.      Bir önceki toplantıda yeterli katılım olmadığından geçici görevlendirilme yapılan EDK Yürütme Kurulu için aşağıdaki isimlerin, EMO Yönetim Kurulu`na önerilmesine,

"H. Ali Yiğit (EMO Ankara Şubesi), Erdal Apaçık (EMO Ankara Şubesi), Eylem Ölmezoğlu (EMO Denizli Şubesi), Banu Akın (EMO Eskişehir Şubesi), Cemil Ünal (EMO İstanbul Şubesi), Avni Haznedaroğlu (EMO Kocaeli Şubesi), Metin Telatar (EMO Samsun Şubesi)."

2.      Aşağıda sıralanan AÇG`lerin oluşturulmasına ve aşağıda isimleri belirtilen üyelerin AÇG`lerde görevlendirilmesine, 

Enerji Raporunun Güncellenmesi AÇG: Gazi İpek, H. Ali Yiğit, Metin Telatar.

Enerjinin Etkin Kullanımı AÇG: Cemil Ünal, Banu Akın, Avni Haznedaroğlu.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları AÇG (RES, GES, JES, Biyogaz): Tanay Sıdkı Uyar, Muhsin Dugan, Mustafa Şerit, Cemal Ünal, Bülent Çuhadaroğlu.

Termik Santrallar (Kömür, Doğalgaz) AÇG: Muhsin Dugan, Banu Akın, Eylem Ölmezoğlu.

Nükleer Enerji Raporu Güncellenmesi AÇG: Erdal Apaçık, Cansel Aslan, Erhan Karaçay, Mehmet Atay.

HES AÇG: Bülent Çuhadaroğlu, Erdal Apaçık, Metin Telatar, Avni Haznedaroğlu, Hamza Koç.

Enerji Ekonomisi AÇG: Banu Akın, Erdal Apaçık, Ufak Candar Foya.

Enerji ve Hukuk AÇG: Eylem Ölmezoğlu, Erdal Apaçık.

Enerji Mevzuatı AÇG: Hukuk Birimiyle birlikte EMO Yönetim Kurulu`nun çalışma yapması.

3.      EDK 2. Toplantısı`na katılamayan EDK üyelerine EMO Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmesine ve AÇG`lere katılmak isteyen üyelerin de EMO Yönetim Kurulu`na bilgi vermesine,

4.      EMO Yönetim Kurulu`nun, AÇG`lere ilişkin şube yönetim kurullarına bilgi vermesine ve şubeler üzerinden gelen isimlerin AÇG`lerde görevlendirilmesine,

5.      Enerji Mevzuatı AÇG`nin aşağıdaki şekilde ikili bir çalışma yapmasına,

·         Oda Hukuk Müşavirleri tarafından 1984`ten itibaren sektörde yapılan mevzuat değişikliklerinin derlenerek Enerji Mevzuatı oluşturulmasına,

·         Gerek EMO, gerekse diğer odalar, sendikalar, barolar, çevre örgütleri ve kişiler tarafından açılmış olan tüm enerji davalarının derlenmesine,

6.      Bir sonraki EDK toplantı tarihinin AÇG`lerden gelen öneriler doğrultusunda, EDK Yürütme Kurulu tarafından belirlenmesine,

karar verildi. 

EMO SMM Daimi Komisyonu

EMO SMM Daimi Komisyonu, 6 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya, SMM Daimi Komisyonu Başkanı Abdullah Büyükışıklar, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın, Komisyon Raportörü Nihal Kalender, EMO Ankara Şubesi`nden Ali Yılmaz, Ali Gündüz, Arif Salamcı, Hamza Koç, Özgür Bahtiyar Bulut, EMO Antalya Şubesi`nden Eser Oraklı, EMO Bursa Şubesi`nden Doğan Temizkan, EMO Diyarbakır Şubesi`nden Ufuk Bulut, EMO Eskişehir Şubesi`nden Zeliha Aziret, EMO İstanbul Şubesi`nden Mehmet Mazmanoğlu, Mustafa Aydın, Süleyman Servet Kumsal, EMO Kocaeli Şubesi`nden Ethem Atalay Tercan katıldı.

Toplantıda EMO Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın, TEDAŞ ve TEİAŞ ziyaretleri ile ilgili bilgi aktardı. Komisyon, SMM Belgesinin durumu ile ilgili TEDAŞ`a sunulmak üzere bir rapor hazırlanması için Zeliha Aziret, Doğan Temizkan, Ali Yılmaz ve Nihal Kalender`den oluşan Alt Çalışma Grubu kurulması ve grubun 11 Ekim 2018 tarihine kadar görüşlerini bildirmesine karar verdi.

Toplantıda EMO Yönetim Kurulu`na sunulmak üzere şu kararlar alındı:

1.      Bir sonraki komisyon toplantısında "Jeneratör ve Şebeke Durumu" üzerine gündem maddesi konulmasına,

2.      SMM üyelerine; ferdi kaza sigortası ve mesleki sorumluluk denetim sigortasınını devam edilip edilmemesi hakkında çalışma yapması için Hamza Koç`un görevlendirilmesine,

3.      En az ücretlerin belirlenmesine yönelik komisyon görüşünün oluşturulmasına,

4.      En Az Ücret kitabının bölüm 4`den itibaren basılması ve baskı için 2018 yılı kitabında yazımsal hatalar olduğu için 2017 kitabının referans alınmasına,

5.      En Az Ücret tanımları ile ilgili İstanbul Şubesi`nin ilettiği düzeltmelerin yapılmasına.

6.      Ali Gündüz`ün yeni Elektrik Mühendisliği Hizmetleri için 2019 yılında en az ücret belirlemek üzere çalışma yapmasına,

7.      2019 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmi Gazete ilanlar bölümünde yayınlatılmasına

karar verildi.

EMO Yönetmelikler Komisyonu

EMO Yönetmelikler Komisyonu, 6 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Aslan, EMO Yönetmelikler Komisyonu Başkanı H. Ali Yiğit, EMO Ankara Şubesi`nden Erdal Apaçık ve Nazmiye Rahime Tiğrek, EMO Eskişehir Şubesi`nden Banu Akın katıldılar.

Toplantıda, EMO 46. Olağan Genel Kurulu‘nda yeni seçilen EMO Yönetim Kurulu`na görev olarak verilen 30 adet önergeden oluşan Ana Yönetmelik ve Yönetmeliklere yönelik önergeler değerlendirildi. 

1.      Ana Yönetmelik ve Yönetmelik değişiklik önerilerinin ayrı ayrı ele alınmasına,

2.      Gerek SMM gerekse Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ile ilgili önergelerin SMM Daimi Komisyonu`na iletilmesine,

3.      Tüm önergelerin EMO Şubelerine gönderilmesi ve şubelerden gelen önerilerin en geç Ocak 2019 ilk yarısına kadar istenmesine,

4.      SMM Çalıştayı ile Meslek Denetim Çalıştayı`nın birlikte ve Ocak 2019 ikinci yarında 2 gün olacak şekilde hazırlık yapılmasına,

5.      Örgütlenme Çalıştayı`nın da en geç Mart 2019 içinde yapılmasına,

6.      Komisyonun yeni toplantı takviminin gerek şubelerden gerekse komisyonlardan gelen önerilerin takvimine göre EMO YK tarafından belirlemesine,

karar verildi.

EMO Etkinlik Komisyonu

EMO Etkinlik Komisyonu, 6 Ekim 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde, komisyondan sorumlu EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, EMO Ankara Şubesi`nden H. Ali Yiğit ve Cansu Akbay`ın katılımıyla toplandı. 

1.      Merkezi etkinlikler takvimlendirmesinin EMO şube yönetim kurullarından gelen önerilere göre EMO Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına,

2.      Tüm merkezi etkinlikler için gerek kurumsal ziyaretler gerekse sponsorluk, delege katılımı vb taleplerinin tek elden ve EMO Yönetim Kurulu tarafından organize edilmesine,

karar verildi.



GAZİ İPEK HALK TV-OMBUDSMAN PROGRAMINA KATILDI

29.04.2019
 


Çok Okunanlar


GAZİ İPEK HALK TV-OMBUDSMAN PROGRAMINA KATILDI

TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

SRİ LANKA’DAKİ TERÖR SALDIRISINDA GENÇ MESLEKTAŞIMIZ SERHAN SELÇUK NARİÇİ’Nİ YİTİRDİK…

İBRAHİM KAYPAKKAYA’NIN MEZARINA ZİYARET

“19 MAYIS 1919’DAN 6 MAYIS 1972’YE” PANELİ

NÜKLEER KARŞITI PANEL VE MİTİNG 26-27 NİSAN’DA SİNOP’TA YAPILACAK

SAMSUN ŞUBE DANIŞMA KURULU

“IRENEC 2019” BAŞLADI

1 MAYIS, EMEKÇİLERİN BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!

SİNOP’TA NÜKLEER KARŞITI PANEL VE MİTİNG

Okunma Sayısı: 209


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır



 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18



Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri