MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNLERİ DÜZENLENDİ


HABER


 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından Yaşar Üniversitesi`nin desteğiyle düzenlenen Enerji Verimliği Günleri etkinliğinin beşincisi 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu`nda düzenlendi. Tüm tarafların katılımıyla düzenlenen ve iki günlük etkinlikte, enerji verimliliği politikaları, verimlik projelerinin finansmanı, konutlarda ve sanayide enerji verimliğine ilişkin konular masaya yatırıldı.
 

V. Enerji Verimliliği Günleri, 18 Ocak 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu`nda gerçekleştirilen açılış töreniyle çalışmalarına başladı. Açılış töreninde Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Zor ve Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller konuk olarak yer aldı.  

Açılışta ilk olarak konuşan Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Bülent Çarşıbaşı, EMO`nun kamuoyunda enerji verimliliği konusunda bilinç oluşturarak, hava kirliliğinin azaltılması, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunulması için teknolojik ve bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Etkinliğin, alandaki teknolojik gelişmeleri ve politika değişikliğini irdelemek ve alternatifler üretmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Çarşıbaşı, iki gün sürecek etkinlikte 22 konuşmacının yer aldığı 6 oturum gerçekleştirileceğini kaydetti. 

Dünyada ve ülkemizde enerji talebinin nüfus artış hızından daha yüksek olduğunu belirten Çarşıbaşı, "Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu fosil kaynakların hızla tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli hale getirmektedir" dedi. Türkiye`nin birinci enerji kaynakları bakımında yüzde 75 oranında dışa bağımlı olduğunu belirterek, elektrik üretiminde ise yüzde 50`lere yakın bir dışa bağımlılık oranı olduğunu kaydetti. Tüm ithalatın yüzde 23`ünün enerji kaynaklı olduğu belirten Çarşıbaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük karbon ayak izi ve daha az sera gazı emisyonu demektir. Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımıyla enerji yoğunluğunu düşürülmesi, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunacaktır." 

Etkinliğe katkıları dolayısıyla Yaşar Üniversitesi`ne teşekkür eden Çarşıbaşı, konuşmasını şöyle tamamladı: 

"Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasının dünyada barışa, demokrasiye ve istihdama katkı sağlayacağına olan inancımızla etkinliğimizin başarılı geçmesi dileğiyle tüm protokole, basın mensuplarına, konuklarımıza, meslektaşlarımıza saygılarımı arz ederim."

Konuşmasına hayatını yitiren EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Şakir Aydoğan`ı anarak başlayan EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ise etkinliğin ekonomik kriz koşulları altında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Sıcak para girişine, betonlaşmaya dayalı, başta teknoloji geliştirmek olmak üzere tüm üretim alanlarının dışlandığı, yanlış bir sermaye birikimi modeline dayalı ekonomi politikalarının çöküşüne şahit olduğumuz bu dönemde, ülke kalkınmasına bilimsel ve teknik etkinliklerle katkı sağlama çabamızı sürdürüyoruz. Ekonomik krizin yanında temel insan hakları sorunlarının büyüdüğü ülkemiz, başta meslektaşlarımız olmak üzere iyi yetişmiş insan gücünü de kaybetmektedir. Krizden çıkışın anahtarı; mühendis emeğinin büyütmekten ve rant yerine üretime dayalı bir modele geçilmesine bağlıdır."

EMO`nun bilgi yoğun, yüksek katma değerli, çevre dostu, yerli üretim teknolojilerine dönük bir Ar-Ge ve sanayileşme politikası oluşturulması için bilimsel ve teknik etkinlikleri sürdürdüğünü vurgulayan Uğurlu, "Geçici büyümeye dayalı ekonomi politikaları, biz mühendislerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorundur. Bu model bir yandan meslektaşlarımızın Ar-Ge yapmasına, teknoloji üretmesine engel olurken, gelişmiş tabir edilen ülkelere olan teknolojik bağımlığımızı büyütmektedir" diye konuştu. Konuşmasında enerji kaynaklarının yanı sıra özellikle yenilenebilir enerji alanında teknolojik dışa bağımlılığa dikkat çeken Uğurlu, "Yaşadığımız ekonomik kriz ortamında enerji maliyetleri sanayi üretimini ve halkın günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarının başta enerji ve telekomünikasyon olmak üzere temel altyapı alanlarında yarattığı tahribat bugün, tüm kesimler için yüksek maliyetler oluşturmaktadır" diye konuştu. 

Enerji Yoğunluğu Uyarısı 

Sanayi üretiminde büyük düşüş olmasına rağmen elektrik tüketimindeki düşüşün küçük kaldığına değinen Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Sanayi üretimi ile elektrik tüketimini kıyasladığımızda ilginç bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Sanayi üretiminde yüzde 2.7`lik düşüşün yaşandığı Eylül ayında elektrik tüketimi yüzde 2.5 artmış, Ekim ayında ise sanayi üretimi yüzde 5.7 düşerken elektrik tüketimi ise yalnızca yüzde 1.9 oranında gerilemiş, Aralık ayında ise sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düşerken, elektrik tüketimindeki düşüş ise 3,2`de kalmış. İstatistikler sanayi üretiminde ciddi bir gerilemeye işaret ederken, elektrik tüketimindeki düşüşün daha küçük kaldığını ortaya koymaktadır. Bu durum özellikle sanayide düşük elektrik tüketimi olan katma değeri yüksek üretimin düştüğüne, enerji tüketimi yüksek alanlarda ise üretimin sürdüğüne işaret etmektedir. Enerji tüketimini etkileyen çok sayıda faktör olmasına rağmen, ülkemizin toplam enerji yoğunluğunun büyüdüğünü söyleyebiliriz."

Sanayide enerji verimliliği için işlerliği olan bir teşvik ve yaptırım mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Uğurlu, "Tonlarca demirin bir mikro işlemci etmediği bir dünyada, Türkiye‘nin bilgi yoğun bir üretim modeline geçmesi, hem enerji ihtiyacını düşürecek, hem de yüksek teknoloji ithalatının yarattığı sorunları çözecektir" dedi. Enerji yönetiminde talep tarafının hesaba katılmadığına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:  

"Sanayide birim üretim başına düşen enerji kullanımını yani ‘enerji yoğunluğunu` düşürmek, hem enerji ithalatından kaynaklı cari açığın küçültülmesi hem de üretimin daha ucuza mal edilmesi için hayati önemdedir. Enerji yoğunluğu ancak yüksek katma değerli, çevre dostu, yerli üretim teknolojilerine dönük bir Ar-Ge ve sanayileşme politikasıyla düşürülebilir. Bugün kullanılan üretim modeli, yüksek enerji maliyetlerinin işçilik giderlerinin düşürülmesiyle dengelenmesine dayalı olarak sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu yapının yarattığı yoksulluk, kriz ortamında daha fazla görünür olmuştur."

Türkiye`nin "enerji yoğunluğu" açısından geri kalmış ülke seviyesinde bulunduğuna işaret eden Uğurlu, verimliliğin elektriğin üretiminden tüketildiği noktaya kadar tüm aşamalarda gözetilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İsteyenin istediği yere, istediği zaman santral kurmasına hatta bu santralları istediği zaman çalıştırmasına, dağıtım şirketinin kaybettiği enerjinin bedelini kamudan tahsil etmesine dayalı bu sistemin, problem üretmemesi beklenemez" dedi. 

Fatura "Verimsiz" 

Özelleştirme sonrası elektrik dağıtımındaki kayıp ve kaçak sorununun faturalara yansımasının büyüdüğüne dikkat çeken Uğurlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak hedeflerini düzenli olarak yükselten Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘nun işlevi, dağıtım şirketlerinin kaybettiği enerjinin halka faturalandırılmasında yeni yollar bulmaya dönüşmüştür. Ocak 2019 tarifesiyle konut faturalarının yalnızca yüzde 52`sinin aktif enerji tüketimi olduğu bir yapı oluştu. İçinde kayıp-kaçak maliyetlerinin bulunduğu dağıtım bedelinin faturadaki payı yüzde 29`a yükseldi. Dağıtım bedeli, diğer fon ve vergiler konut faturasının yüzde 48`ini oluşturuyor. Özetlemek gerekirse, enerji bedeli dışındaki, diğer bedeller fon ve vergiler faturanın yaklaşık yarısını oluşturuyor."

Sistemdeki yapısal sorunlar nedeniyle verimliliğin yükselmesi durumunda bile elektrik faturalarının istenilen düzeye düşürülemeyeceğini ifade eden Uğurlu, "Hem yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hem de yurttaşlara kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektrik sunulabilmesi için enerjinin bir bütün olarak siyasi ve kar güdüsüyle gerçekleştirilen müdahalelerden uzak özerk bir yapı ile kamu yararı doğrultusunda yönetilmesi ilkesine geri dönülmelidir" diye konuştu. 

Konuşmasını geçmiş etkinliklere ilişkin bilgi vererek tamamlayan Uğurlu, desteklerinden dolayı Yaşar Üniversitesi`ne ve katılımcılara teşekkür etti. 

"Tüm Taraflar Aynı Salonda"

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller ise konuşmasına Elektrik Mühendisleri Odası`nın etkinliğine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek başladı. Beşincisi düzenlenen etkinliğin kurumsallaştığını ifade eden Kandiller, bu kurumsallaşmanın konunun tüm taraflarını bir araya getiren etkinlik programına yansıdığını kaydetti. Etkinliğinin mühendisleri, akademisyenleri bir araya getirmenin yanında ilgili bakanlıkları ve belediyeleri de bir araya getirdiğine vurgu yaptı. "Elektriği kullananların yanında, dağıtanlar, iki bakanlığın temsilcileri, belediyelerin temsilcileri, bilim insanları bir arada. Odamız ve etkinlik yürütüme kurulu bu yapıyı çok iyi kurgulamış. Etkileşimin yanından etkinliğinin önemli çıktıları olacağına inanıyorum" dedi. Kandiller, "EMO İzmir Şubesi kuruluşunun 50. yılının kutluyor. Bu etkinlikle de 50`inci yılı taçlandırdıklarına birlikte şahit oluyoruz. Önümüzdeki iki günün etkin ve verimli geçmesini dilerim. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.  

İlk Gün Oturumları
İki gün boyunca 6 oturumda, 22 bildiri sunumun gerçekleştirileceği etkinlikte, elektrik dağıtımı ve yenilenebilir enerji üretimine ilişkin projelerdeki verimlilik konuları da tartışıldı. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı`nın da değerlendirileceği etkinlikte, enerji yönetimine ilişkin uygulama örneklerine ilişkin bildiri sunumları da gerçekleştirildi.

Verimlilik Finansmanı

Açılış töreni sonrası etkinlik programı kapsamında Bülent Çarşıbaşı`nın yönetiminde düzenlene ilk oturuma Yaşar Üniversitesi`nde Prof. Dr. Arif Hepbaşlı "Enerji Verimliliğini Çevreleyen Global Eğilimler-GERDEMES", Başkent Üniversitesi`nden Prof. Dr. Birol Kılkış "Enerjinin Akılcı Kullanımı ve Paylaşımı" başlıklı sunumlarıyla yer aldı. Bu oturumda projelerin finansmanı ilişkin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası`ndan Harun Kaplan ve IBDR`den Naz Beykan tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Binalarda Verimlilik
Mehmet Hepzarif yönetiminden düzenlenen ikinci oturumda ise ağırlıklı olarak binalarda enerji verimliliğine ilişkin konulara ele alındı. GIZ Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu`ndan Bülent Cindil "Türkiye`de Kamu Binalarının Enerji Verimliliği Projesi", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan Samet Yılancı "Bep-Tr Yazılımı ve Ülkemizdeki EKB Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan H. Namık Sandıkçı ise "Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sanayide Verimlilik
H. Avni Gündüz tarafından yönetilen üçüncü oturumda ise sanayide enerji verimliğine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`ndan Mustafa Salman "Türkiye`de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi", EYODER`den Onur Günduru "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Enerji İzleme", Endoks-Esco`dan Arif Künar "Enerji İzleme ve Enerji Yönetimi ile Esco-Epc Fırsatları", Schneider Electric`den Enes Akgün ise "Enerji Yönetiminde İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı sunumlarıyla yer aldılar.

İkinci Gün Çalışmaları
İkinci günün ise ilk olarak düzenlenen ve Hacer Şekerci`nin yönettiği dördüncü oturumda ise ilk olarak İTÜ Enerji Enstitüsü`nden Prof. Dr. Sermin Onaygil "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı" değerlendirdiği sunumunu gerçekleştirdi. Bu oturumda Ahmet Özenir "Kojenerasyon ve Enerji Verimliliği", Çağdaş Baytekin "Endüstriyel Tesislerde Aydınlatma VAP Uygulamaları", Gökhan Akan ise "Jeotermal Santrallerde Sürücü Kullanımı ve Enerji Verimliliği" başlıklı bildirileriyle yer aldılar.

Uygulama Örnekleri
Çağdaş Baytekin`in yönetiminde gerçekleştirilen beşinci oturumda ise verimlilik projelerine ilişkin örnek uygulamalara dayanan bildiri sunumları gerçekleştirildi. Hacer Şekerci`nin "Üniversite Binalarında Isıl Konfor Şartları ve Enerji Verimliliği İlişkisinin Belirlenmesi" başlıklı sunumuyla yer aldığı oturumda, Oğuz Türkeri ve Can Özcan "Pompa ve Fanlarda Enerji Etüdleri ve Sonuçların Değerlendirmesi", Cem Çapın ise "Entegre Et Tesisinin Kazan Dairesi Yönetim, İzleme ve Enerji Raporlama Projesi" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Dağıtım ve Üretimde Verimlilik
Şebnem Seçkin Uğurlu`nun yönetiminde gerçekleştirilen etkinliğin altıncı ve son oturumda ise GDZ Elektrik`ten Sefa Pişkinleblebici "İzmir Elektrik Dağıtım Şebekesinin İşletme Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı bildirisini sundu. Bu oturumda Dr. Mete Çubukçu "Türkiye`de Kurulu PV Güç Sistemlerinde Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar ve Performans Artırımına İlişkin Öneriler", Ege Üniversitesi`nden Doç. Dr. Mutlu Boztepe "Enerji Sistemlerinde Güç Elektroniğinin Yükselen Önemi ve Son Gelişmeler" başlıklı bildirisini sunarken, Ali Eray Ergin ise "Güneş Enerji Santrallerinde İşletme Bakım Süreçleri ve Verimlilik" başlıklı sunumuyla oturuma katılım sağladı. SÜS HAVUZLARINDA ÖNLEM MÜMKÜN (TRT 1) - VİDEO HABER

09.07.2019
 


Çok Okunanlar


BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ZİYARETİ

GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ZİYARETİ

KONAK BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ

X. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE ENERJİ ZAMLARINDA DÜNYA ŞAMPİYONU

HİROŞİMA`NIN YIL DÖNÜMÜNDE NÜKLEER TEHLİKEYE HAYIR!

TMMOB ÜYE PROFİLİ ARAŞTIRMASI: KRİZ VE MÜHENDİSLER

“İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İSTİYORUZ!”

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 KASIM`DA DÜZENLENİYOR

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ KAYITLARI BAŞLADI

Okunma Sayısı: 87


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri