MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

RUHSATSIZ BİNALARA ELEKTRİK BAĞLAYARAK İMAR AFFI


BASIN AÇIKLAMASI

 
BAZI TEDAŞ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİ İNŞAAT RUHSATI OLMAYAN BİNALARA ELEKTRİK BAĞLAYARAK İMAR AFFI UYGULUYOR

TEDAŞ birimleri tarafından Bütçe Kanunu gerekçe gösterilerek alt yapı hizmetlerinden faydalandığı belgelenen ruhsat almamış ya da alamamış yapılara geçici olarak elektrik bağlandığı bilinmektedir. İnşaat ruhsatı almamış yasa dışı yapılara elektrik, su veya telefon abonelik işlemlerinin yapılmamasına yönelik olarak yeni bir düzenleme getiren Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı 12.10.2004 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "İmar Kirliliğine Neden Olma" başlıklı 184. maddesi'nde aşağıdaki hükümler yer almaktadır.

MADDE 184.- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.
(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun da da kullanma izni almayan veya verilmeyen yapıların elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanamayacağı da hüküm altına alınmıştır. Bu kanun maddesi ile kullanma izni alınmamış olan yapıların alt yapı hizmetlerinden yararlanmaları engellenerek, bina tamamlanmış olsa dahi kalıcı olarak yararlanılması engel olunmaya çalışılmıştır.

Bugüne kadar çıkarılan tüm imar aflarında da İmar Kanunu'nun bu hükmü esas alınarak yapılan düzenlemelerde hep kullanma izni esas alınmıştır. Bilindiği gibi imar mevzuatında yapı ruhsatı ile yapı kullanma izni farklı kavramlar olup yapı ruhsatı inşaata başlamadan önce ilgili idarece (belediye ya da bayındırlık il müdürlükleri tarafından) verilen inşaat izni yerine geçen ruhsat olup, yapı kullanma izni ise; yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından bir sakınca görülmediğinin tespiti sonrasında verilen izindir.

TEDAŞ birimleri tarafından her fırsatta enerjilendirmek için çaba harcanan kaçak yapıların esas tanımı ise kullanma izni olmayan yapı değil, ruhsatı olmayan, yani inşaat izni almamış olan ve doğal olarak da yapı ruhsatı alamayacak olan yapıdır.

24 Aralık 2003 tarihinde kabul edilen 2004 yılı Bütçe Kanununun 49/j maddesinde "Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik ve/veya su bağlanabilir. Bu kapsamda elektrik ve/veya su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez." hükmü yer almıştır.

TEDAŞ birimleri suç işliyor
Bütçe Kanunu'nu gerekçe göstererek TEDAŞ EDM'leri tarafından kaçak yapılar yoğun olarak enerjilendirilmektedir. Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte bazı TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müesseseleri iki yasa hükmünün çeliştiği görüşü ile 2004 yılı Bütçe Kanunu ile getirilen "dolaylı imar affının" da uygulamasını bir süre durdurmuş ancak daha sonra kaçak yapıların enerjilendirilmesine devam edilmiştir.

2004 yılı Bütçe Kanununun ilgili madde hükmünün de bu esasa göre yorumlanması gerekmektedir. 49. maddede ruhsat sahibi olmayan yapılar için hiçbir düzenleme getirilmemiş, düzenleme "kullanma izni almayan veya verilmeyen" yapılar için getirilmiştir.

Yasa hükmünü açarak yorumladığımız takdirde de yapı ruhsatı sahibi olan ancak kullanma izni almayan ya da verilmeyen yapılarda yol, kanalizasyon, gaz, telefon gibi altyapılarından herhangi birinin verilmiş olması halinde geçici olarak elektrik ve/veya su hizmetinden de faydalandırılır hükmünün anlaşılması gerekmektedir. Nitekim son Türk Ceza Yasası hükmünde de bu durum açıkça göz önünde bulundurulmuş ve kaçak yapılara ilişkin düzenlemede "kullanma izni" faktörü geri plana itilerek "ruhsat" faktörü ön şart haline getirilmiştir.

184/1 maddesinde düzenlenen suçun faili ruhsatsız olarak veya ruhsata aykırı olarak bina yapan kişidir. 184/2 maddede düzenlenen suçun faili ise Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda açıklanan tespitler ışığında, Türk Ceza Kanunu'nun anılan maddesinin yürürlülüğe girdiği tarihten önce ya da sonra, ruhsatı olmayan binalara, Bütçe Kanunun 49. madde hükmünü dayanak yaparak elektrik bağlanması yasal değildir.

Bu nedenle TEDAŞ Müesseseleri tarafından yürütülen bu tür tüm işlemler yasa dışıdır ve derhal durdurulmalıdır. Sürekli deprem tehlikesi altında olan ülkemizde belediyelerin de görevi kaçak yapılaşmaya yol açmak değil, vatandaş için daha sağlam ve sağlıklı konut alanları oluşturmaktır. TEDAŞ birimleri belediyelerin başlattığı bu usulsüzlüğe devam etmemelidir. Bundan sonra kaçak yapılaşmaya izin verecek uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

Elektrik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
29 Aralık 2004KANAL B- HABERLER

01.04.2018
 


Çok Okunanlar


EMO YÖNETİM KURULU’NDAN ŞUBELERE ZİYARET

1 MAYIS’I COŞKUYLA KUTLADIK

“KADIN ADAYLARA YER AÇIN”

MALİ YAPI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EMO ÇALIŞTAYI

IRENEC 2018 BAŞLADI

TARİHİ VE DOĞAYI YOK EDECEK PROJELERE HAYIR!

TARİHİ VE DOĞAYI YOK EDECEK PROJELERE HAYIR!

IRENEC EMO ÖZEL OTURUMU

TMMOB V. DANIŞMA KURULU

“KADIN ADAYLARA YER AÇIN”

Okunma Sayısı: 44234


Tüm Basın Açıklamaları

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri