MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANKARA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

IBAN DUYURUSU

   · 

AİDAT ÖDEME

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AFYONKARAHİSAR   ANKARA   ÇANKIRI   ERZİNCAN   ERZURUM   KASTAMONU   KAYSERİ   KIRŞEHİR   KONYA   NEVŞEHİR   SİVAS   TOKAT   YOZGAT   AKSARAY   KIRIKKALE 
 

 
HUKUKİ DESTEK
 

EMO Ankara Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2019.4

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

I. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU


 
EMO Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği I. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu 17-18 Mayıs 2005 tarihlerinde gerçekleştirildi. 14 oturum ve 79 bildiri sunulan Sempozyum sonuç bildirgesini ve ayrıntıları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
 

Kocaeli Şubemiz tarafından gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmaları sırasıyla EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sancak, Kocaeli Ü. Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Semra Öztürk, Kocaeli Ü. Rektör Yardımcısı Yunus Kishalı, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler, Kocaeli Vali Yardımcısı Celalettin Özdal  tarafından yapıldı.

Sempozyum boyunca 14 oturum düzenlendi ve 79 bildiri sunuldu. Sempozyumda "Elektrik Şebekelerimizdeki Enerji Kalitesi ve Enerji Kalitesizliğinin Ülke Ekonomisine Maliyeti" ve "Enerji Sektöründeki Özelleştirmelerin Yatırımlara ve Hizmet Kalitesine Etkileri" Paneli de gerçekleştirildi. Sempozyum sonunda sonuç bildirgesi aşağıdadır.  

Ayrıntılı bilgi için http://evk.emo.org.tr/ adresinde bulunan sempozyumun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

I. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumunun 1. si; Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi`nin girişimi ve sekreteryası ile, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi`nin destekleriyle 17-18 Mayıs 2005 tarihlerinde yapılmıştır. Sempozyum, İzmit`in güneydoğusunda Kartepe olarak bilinen dağın zirvesinde bu yıl hizmete açılan, İzmit Kartepe Green Park Resort Hotel`de yaklaşık 350 izleyicinin katılımıyla ve yoğun bir ilgiyle izlenmiştir.

Bu ilk sempozyumda; 72 adedi sözlü sunum, 32 adedi poster sunum olmak üzere toplam 104 adet bildiri başvurusunda bulunulmuş, bunlardan 60 adet sözlü sunum, 19 adet poster sunum olmak üzere toplam 79 adet bildiri, bilim kurulunca kabul edilmiştir.

Sempozyum boyunca 60 adet sözlü bildiri 12 oturumda, 19 adet poster sunum 2 oturumda sunulmuştur. Davetli konuşma olarak 1 adet çağrılı bildiri ve ayrıca ana sponsor firmalarca 6 adet çağrılı bildiri sunumu yapılmıştır. Bu sunumları hazırlayanların sayısı 157 olup, dağılımı 16 farklı üniversite, 6 resmi kurum, 6 özel şirket şeklindedir. Bildiriler, enerji kalitesi ve enerji verimliliği ana başlıkları altında sunulmuştur.

Sempozyumda, "Elektrik Şebekelerimizdeki Enerji Kalitesi ve Enerji Kalitesizliğinin Ülke Ekonomisine Maliyeti" ile "Enerji Sektöründeki Özelleştirmelerin Yatırımlara ve Hizmet Kalitesine Etkileri" konulu 2 adet panel gerçekleştirilmiştir. 1. panel 168 katılımcı ile, 2. panel ise 128 katılımcı ile izlenmiştir. Bu panellerde, panel yöneticileri dahil toplam 10 panelist yer almıştır. Ayrıca sempozyum bünyesinde düzenlenen sergide, sponsorlar dahil 5 kuruluş yer verilmiştir.

Enerjinin üretiminden tüketilmesine kadar bütün aşamalarında kalitesi ve verimliliği, gerek enerji kaynaklarının daha ekonomik kullanımı gerekse çevreye ve tüketiciye olumsuz etkisinin en az düzeye indirilmesi bakımından, ülkemizde ve bütün dünyada hayati öneme sahiptir. Ülkemizde, bu konuda yapılmış olan çalışmaların yetersizliği ve konunun iyi irdelenmemiş olması nedeniyle, bu sempozyum konunun enine boyuna tartışılması açısından önemli bir fırsat olmuştur.

Düzenlenen sempozyumun amacı, enerji kalitesi ve enerji verimliliği başlıkları altında ülkemizde bu konularda yapılmış çalışmaların paylaşılarak tartışılmasını sağlamak ve enerji politikalarını kamu penceresinden irdelemektir.

Bunun yanında, enerji konusundaki akademik çalışmaların ve teknolojik verilerin doğru kitleye ulaşmasını sağlayarak bilgilendirme ve tartışma ortamı yaratmak, bu çalışmaların sanayi ve teknoloji faaliyetlerine katkısını ortaya çıkarmak ve tarafları buluşturarak ortak çalışma alanlarını geliştirmek gibi..., üniversite-sanayi işbirliği yönüne de son derece önem verilmiştir.

Ayrıca, kamu yararı ve ulusal çıkarlar doğrultusunda ülkemiz enerji politikalarının bütün boyutlarıyla tartışılmasını sağlayarak, akla-bilime ve toplum yararına dayalı doğru politikaları oluşturmak ve bu konuda sorumluluğu olan sanayici, siyasetçi, bürokrat, bilim adamı, akademisyen, tüketici ve aydın kitleye gerekli mesajı vermek, sorumlulukları hatırlatmak yönünde elde edilen sonuçları yetki ve karar sahibi kişi-kurum-kuruluşlara iletmek sempozyumun ana hedefleri arasındadır.

1970`li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında dünyanın enerjiye bakış açısı değişmiş, enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanılması konusu ülkelerin gündemine gelmiştir. Dünyada enerji tüketiminin bu haliyle devam etmesi halinde ise, 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı bilim çevrelerince tahmin edilmektedir. Bu nedenle, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji kalitesi konuları öncelikli olarak ele alınmalıdır.
Enerji verimliliği; enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine kadar tüm safhalarında en yüksek etkinlikte değerlendirilmesi demektir. Enerji tasarrufu ise, günlük aktivitelerimizde ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Enerjinin verimli kullanılmasının getireceği fayda; tek bir bireyin, konutun ve sanayi kuruluşunun çabasıyla değil, ancak ülke genelinde yapılacak toplu uygulama ve düzenlemelerle olanaklıdır. Ekonomik-sanayi gelişmeyi ve yaşam düzeyini engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden enerji ihtiyacını en aza indirmek, ancak enerjinin tasarruflu ve verimli kullanılması ile mümkündür.
Enerji kalitesi açısından baktığımızda; ülkemiz YG-AG elektrik şebekelerindeki yaşanan teknik sorunlar, şebeke yatırımları, üretim santrallerinin çalışma performansı ve şebeke üzerindeki etkileri, elektrik kesintileri ve nedenleri, harmonik problemleri, enerjide sürekliği ve devamlılığı engelleyen unsurlar, kayıp ve kaçakların enerji kalitesi üzerindeki etkileri, cihaz seçimi ve kullanım standartları, ulusal ve doğal kaynakların verimli kullanılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi vb... konular planlama ve eşgüdüm ulusal düzeyde ele alınmalıdır. Sempozyum süresinde gerek sunulan bildiriler gerekse panellerle enerji kalitesi enine boyuna irdelenmiş, bu konuda doğru ve etkili bir devlet politikası oluşturulması ile bir an evvel teknik ve hukuki tedbirler alınması gerektiği görüşleri ağırlık kazanmıştır.

Ülkemizde 2004 yılında üretilen 149.608 milyar kWh elektrik enerjisinin %69,13`ü termik kaynaklardan, % 30,77`ü hidrolik kaynaklardan, kalan % 0,1`i ise rüzgar ve jeotermal kaynaklardan elde edilmiştir. Üretilen 149.608 milyar kWh elektrik enerjisinin % 28`i kayıp ve kaçak olarak kullanılamamış, ancak 116.561 milyar kWh`i tüketilebilmiştir. Tüketilen enerjinin % 45,81`i sanayide, % 22,93`i konutlarda, % 12,63`i ticarethanelerde, % 3,2`si genel aydınlatmada, % 4,46`sı resmi dairelerde ve kalan 10,97`si ise diğer tüketici gruplarında gerçekleşmiştir. (Kaynak: DİE-2004 yılı raporundan)

Ülkemizde son 20 yıldır uygulanan IMF ve Dünya Bankası politikaları, iktidar değişikliklerine rağmen tüm hızıyla devam etmektedir. Liberal ekonominin gereği diye ülkemize ve halkımıza dayatılan özelleştirmelerle kamu kaynaklarının yok pahasına satıldığı, çalışanların işsiz bırakıldığı ve çok uluslu yabancı şirketlerin pazarı haline getirildiğimiz bir süreçten geçiyoruz.
Enerjide, AKTAŞ, ÇEAŞ, KEPEZ ... gibi örnekler ve özelleştirme politikalarının sonuçları bu kadar ortada iken, üretim santralları ve dağıtım şebekelerinin hızla özelleştirilmesi politikaları terk edilmelidir. Her alanda olduğu gibi enerjide de sosyal devlet anlayışı içerisinde yürütülmekte olan devlet işletmeciliğini tasfiye etmek, bu alanların özel tekellerin eline geçmesine neden olacaktır.

Doğal kaynaklar bakımından zengin rezervlere sahip ülkemizin enerji üretimindeki dışa bağımlılığı, yenilenebilir enerji kaynaklarını yeterince kullanmayışımız, Yİ ve YİD modeli ile kurdurulan özel santrallerle yapılan (tahkime dayalı ve al ya da öde koşullu) pahalı anlaşmalar, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin yeniden özelleştirme programına alınması, beyaz (!..) enerji operasyonları, ihalelerde yabancılara çoğunluk payı kolaylığı sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmaya çalışılıyor olması, işletme hakkı devri mi?, mülkiyet satışı mı? tartışmaları ve yatırımsız-verimsiz-kayıp/kaçağı %20`lerin üzerindeki elektrik şebekesi durumu ortaya koymaya fazlası ile yetiyor.

Hükümetlerce çıkartılan ve çıkartılmaya çalışılan yasalarla, sosyal hukuk devletinin gereği olan ve kamu hizmeti olarak verilmesi gereken enerji, haberleşme, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi ... hizmetlerin pazara açılması ve ticarileştirilmesi, sosyal ve ekonomik yıkımları da beraberinde getirecektir.

ÖNERİLER :
*Elektrik enerjisi depo edilemezliği nedeniyle üretildiği anda tüketilmek zorundadır. Elektrik enerjisi hizmetinin, kaliteli, devamlı ve kesintisiz verilmesi esastır. Bu yüzden üretiminden, iletimine ve dağıtımına kadar merkezi bir planlamayı zorunlu kılar.
*Enerji sektöründe ülke çapında merkezi planlama yapılması zaruri olup, aksi halde ülkemizde var olan enerji yönetim krizinin daha da artacaktır.
*Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı yapısı gereği doğal bir tekeldir. Bu özellik, elektrik enerjisinin bir kamu hizmeti olması gerçeğiyle birleştiğinde, kamu tekelinin zorunluluğu ortaya çıkar.
*Enerji üretim, iletim ve dağıtım teknolojisinin dünyada ulaştığı boyut henüz aynı bölge içerisinde birden fazla iletim ve dağıtım şebekesi kurulmasına olanak vermemektedir. Bu da, elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımında rekabete açık bir yapı olmadığı anlamına gelir ki, enerji özelleştirmeleri sadece yeni tekel firmalar yaratmaya yarayacaktır.
*Elektrik enerjisi diğer tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi ticari karlılığıyla değil, toplumsal yararı ve katma değeri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
*Enerji sektöründe tahrip edilen kamusal altyapı yeniden oluşturularak; Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkezi bir planlama çerçevesinde koordinasyonu yeniden sağlanmalıdır.
*Sektördeki özelleştirme uygulamalarına son verilerek koordinasyon, yetişmiş insan gücü, ekonomik kaynak ve ileri teknoloji politikalarıyla güçlendirilmiş kamu kontrolünde örgütlü ve etkin bir yapı oluşturulmalıdır.
*Kamu yönetimindeki enerji kuruluşlarının, iyi bir yönetim modeli ile ve personel kalitesi artırılarak verimliliği artırılabileceği gibi, bilinçli ve planlı yatırımlar yaparak elektrik kesintisi ve kayıp enerji oranlarının düşürülmesi mümkündür.
*Mevcut politikalar doğrultusunda, neredeyse tümüyle dışarıdan alınan doğal gazın, elektrik üretiminde bu denli yüksek oranda kullanılmasının getirdiği ve getireceği sonuçlar göz önüne alınarak, kaynak çeşitliliğine gidilmeli, ulusal kaynaklarımızı öne çıkaran, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarımızı devreye sokan bir üretim politikası izlenmelidir.
*Dağıtım şebekeleri yenilenerek; kayıpların azaltılması konuları öncelikle ele alınmalı, enerji tasarrufu ve verimliliği politikaları geliştirilerek uygulanmalıdır.
*Enerji dağıtım kuruluşları halihazırda kar eden kuruluşlar olup, mülkiyet satışı veya işletme hakkı devri gibi yöntemlerle yapılacak özelleştirmeler kamu zararı doğuracaktır.

SONUÇ :
-Meslek alanlarımız olan enerji, haberleşme ve bilişim, çağımıza damgasını vuran ve ülkemizin lokomotifi olan sektörlerdir.
-EMO sempozyum türü mesleki organizasyonlarla sektörün, mesleğin ve meslektaşların sorunlarını gündeme getirmeye, bilimin ve teknolojinin halkımız ve ülkemiz yararına kullanılmasını savunmaya kararlıdır.
-Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirme olanakları aranmalı ve değişik platformlarda ortak çalışma alanları oluşturulmalıdır.
-EMO, akademik ve bilimsel çalışmaların sanayi ve teknoloji faaliyetlerine dönüştürülmesi yönünde ortamlar yaratarak, üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlamayı ve ortak çalışma alanlarını geliştirmeyi hedefler.
-EMO, bilimsel ve gerçeklere dayalı doğru politikaların üretilmesine çaba harcamaya, bu yönde siyasetçileri ve bürokratları bilgilendirerek ve uyararak üzerine düşen görevi yerine getirmeye kararlıdır.
-Ülkemizde son 20 yıldır uygulanmakta olan enerji politikalarının ülkemizi dışa bağımlı hale getirdiği, enerjide yönetim krizi bulunduğu ve özelleştirme adı altında kamu kaynaklarının yağmalandığı gerçeği, sempozyum katılımcısı olan akademik ve sanayi çevrelerince de doğrulanmıştır.
-Ülkemiz enerji politikaları dış yönlendirmeler ve siyasi kaygılarla değil, meslek örgütleri-sendikalar-üniversiteler ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak ve bu kuruluşlara karar mekanizmalarında görev verilerek oluşturulmalıdır.
-Gelişmişlik kişi başına tüketilen enerji miktarı ile değil, az enerji kullanarak çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçümlenmelidir.
-Uygulanacak ulusal verimlilik programları ile, ülkemiz kayıp-kaçak oranlarının gelişmiş ülkeler seviyesine düşürülmesi olanaklıdır.
-Enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması ile enerji yatırımlarının ve maliyetinin düşürülmesi sağlanacağı gibi, çevreye olan etkilerini de en az indirilmek mümkündür.
-Enerji kaynaklarının aşırı ve bilinçsiz kullanımı çevre sorunlarını da beraberinde getireceğinden, hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi gibi insan yaşamını olumsuz etkileyecek temel sorunlara da neden olacaktır.
-Kirli ve atıl teknolojiler terk edilmeli, yerine verimli ve çevreyi koruyan teknolojiler seçilmelidir.
-Ulusal kaynaklara dayalı, enerji kaynaklarını çeşitlendirici enerji politikaları üretilmeli ve uygulanmalıdır.
-Alternatif enerji kaynakları özendirilmeli, kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
-Dağıtım şebekelerinin yenilenmesi ve kayıpların azaltılması öncelikle ele alınmalıdır.
-Enerji kalitesi ile ilgili kapsamlı bir ulusal standart oluşturulmalı ve dağıtım şebekelerinin ve elektriksel cihazların bu standartlara uygunluğu denetlenmelidir.

Enerji verimliliği ve kalitesiyle ilgili yapılan bu ilk sempozyumun sonuçlarının, mesleğimize ve ülkemize önemli katkılarının olduğu inancıyla, sempozyumun gerçekleşmesinde tüm emeği geçen, bildiri sunan, izleyici olarak katılan ve maddi ve manevi desteğini esirgemen kişi ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Basına, siyasetçilere, bürokratlara, tüm ilgililere ve kamuoyuna önemle duyurulur.

1. EVK SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU
Mayıs 2005-KocaeliMÜGE KAPSAMINDA ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEKRONİK ELEMANLARI SEMİNERİ DÜZENLENDİ

12.12.2019
 


Çok Okunanlar


EMO ANKARA ŞUBESİ BELEDİYELERİN ÜYELERİMİZDEN TALEP ETTİĞİ MÜELLİFLİK ÜCRETLERİ HAKKINDA UYARI YAZISI GÖNDERDİ

PCB VE ŞEMATİK TASARIM KURSU DÜZENLENECEK

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİKSEL MODELLEME KURSU DÜZENLENECEK

MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ 2019 ARALIK AYI PROGRAMI BELLİ OLDU

EMO ANKARA ŞUBESİ BÜLTENİ YAZARLARI ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

EMO KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİ’NDE ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

TORBA KANUN ZEHİR SAÇIYOR!

MÜGE KAPSAMINDA DOĞALGAZ TESİSATINDA TOPRAKLAMA SEMİNERİ DÜZENLENDİ

EMO KONYA İL TEMSİLCİLİĞİ’NDE YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ FUARI’NDA EMO ANKARA ŞUBESİ STANDI AÇTIK

Okunma Sayısı: 1024


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri