MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 ANKARA ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

IBAN DUYURUSU

   · 

AİDAT ÖDEME

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 AFYONKARAHİSAR   ANKARA   ÇANKIRI   ERZİNCAN   ERZURUM   KASTAMONU   KAYSERİ   KIRŞEHİR   KONYA   NEVŞEHİR   SİVAS   TOKAT   YOZGAT   AKSARAY   KIRIKKALE 
 

 
HUKUKİ DESTEK
 

EMO Ankara Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2019.1

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜVENPARK İÇİN 'ANKARAM PLATFORMU'NDAN DAVA


 
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 04.03.2005 tarih ve 368 sayılı, “Güvenpark’a ilişkin ‘Kentsel Tasarım’ Projesi’nin yarışma yoluyla elde edilmesi ve minibüs ve otobüs durağı olarak kullanılan alanın alt kotlarında yapılaşmaya izin kararı” ile ilgili ANKARAM PLATFORMU adına Peyzaj Mimarları Odası tarafından kararın iptali istemiyle dava açılarak yargı süreci başlatılmıştır.
 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca Güvenpark’ta “Kentsel Tasarım Proje Yarışması” düzenleneceği ve bu bağlamda, halen minibüs dolmuş ve belediye otobüslerine geçici olarak tahsis edilmiş bulunan sahanın altına yer altı çarşısı ve garaj katları yaptırılacağı belirtilerek Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruyu değerlendiren Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca, 04.03.2005 tarih ve 368 sayılı , “Ankara ili, Çankaya İlçesi, 1. Derece Doğal Sit olarak tescilli Güvenpark’a ilişkin Kurulumuzun 10.10.2003 gün ve 8760 sayılı kararımız ile istenen ‘Kentsel Tasarım’ projesinin yarışma yolu ile elde edilmesinin prensipte uygun olduğuna”, “halihazırda kullanılan minibüs-otobüs durağı alanı dışında Güvenpark’ın mevcutta park olarak kullanılan alanın alt kotlarında herhangi bir yapısal müdahalede bulunulamayacağı..” kararı alınmıştır. Bu kararla, geçici tahsisle dolmuş ve otobüs durak yeri olarak kullanılan ve Güvenpark’ın içerisinden koparılarak ayrılmış sahanın alt kotlarında bir düzenleme ve yapılaşmaya gidilmesi kabul edilmiştir.

Ankara’nın ve Kızılay’ın bir bakıma simgesi sayılan ve en merkezi yeşil alanı olan, tüm kent halkının geniş ölçüde yararlandığı bir mekanın yok olma sürecini hızlandıracak bu karar, hem yasalara, hem kentin tarihsel kimliğine, hem şehircilik ilkelerine, hem de kamu yararına açıkça aykırıdır.

Dava gerekçelerimiz

·Güvenpark Simgesel Kimliğini Yitirecektir

Prof. Herman Jansen, Ankara için hazırladığı nazım planında, kentin iş yerlerini, pazar, çarşı ve yollarını saptadığı gibi; Çankaya yolu ile Dikmen yolu arasında kalan üçgen alanı “DEVLET MAHALLESİ” (Bakanlıklar) olarak belirlemiştir. Bu mahalle, Kızılay’da Güven Anıtı ve Güven Park ile başlayarak, geniş bir ağaçlıklı yol ve iki meydan üzerine sıralanan Bakanlık binalarıyla devam etmekte, en yüksek yerde ise TBMM binasıyla sona ermektedir.

Yeni başkent, cumhuriyet, halka güven düşünceleriyle özdeşleşmiş olan Güvenpark ve Güvenlik Anıtı, Ankara’nın rastlantısal olarak seçilmiş bir noktasında yer almamaktadır. Park ve anıt, güney ucunda Büyük Millet Meclisi ile sona eren Bakanlıklar Sitesinin önemli bir parçasıdır.

Kızılay ve Güvenpark, simgesel bir mekan olarak planlanmıştır. Bu kararla Güvenpark’ın simgesel ve tarihsel özellikleri kalıcı olarak yitirilecektir.

·Koruma Kurulu Kararı, Doğal Sit Alanı Düzenleme İlkelerine aykırıdır.

Başkent Ankara’nın ve Atatürk Cumhuriyeti’nin önemli simgelerinden biri olan Güvenpark ve Güven Anıtı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 13.07.1994 tarih ve 3591 sayılı kararı ile “1. Derece Doğal Sit Alanı ve Anıt-Heykel” olarak tescil edilmiştir. 05.11.1999 tarih ve 659 sayılı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararına göre Doğal Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’nda 1. Derece Doğal Sit tanımı “Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır” olarak yapılmaktadır. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topoğrafya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı hükmü mevcuttur. Buna rağmen kaç katlı yapılacağı bilinmeyen bir proje önerisi bu ilkelere aykırı olarak kabul edilmiştir.

·Koruma Kurulu Daha Önceki Kararı İle Çelişmektedir

ABŞB İmar Dairesi Başkanlığı’nın 14.08.1997 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunduğu 1/500 ölçekli Güvenpark Restorasyon Projesi’nde daha önce de bu alanın alt kotlarına otobüs ve minibüs duraklarının alınması önerisi getirilmiş, Kurul’un 17.11.1997 gün ve 5517 sayılı kararı ile otobüs ve minibüs durak yerlerinin zemin altına alınması önerisi kurul ve mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. Ancak buna rağmen dava konusu kararla alt kotlarda yapılaşmaya izin verilmiş ve daha önceki Koruma Kurulu kararı ile çelişkili bir karar alınmıştır.

·Proje, Güvenpark’ın Kalıcı Olarak Betonlaşmasına Neden Olacaktır.

Zemin altına yapılacak düzenlemeler ve betonlaşma, Güvenpark’ın Doğal Sit Alanı özelliklerinin kalıcı olarak yitirilmesine yol açacak, yetersiz toprak derinliği nedeniyle mevcut bitki dokusunun yaşatılmasını engelleyecektir. Ayrıca kazı çalışmaları sırasında hem alan içindeki, hem de alanın çevresindeki bitki örtüsü büyük ölçüde zarar görecektir.

Cumhuriyet’in ilk planlama çalışmasının izlerini taşıyan ve mevcut projesi var olan Güvenpark’ın yarışma yoluyla yeniden projelendirilmesi ve altında kazı yapılarak yapılaşmaya izin verilmesi toplumsal ve kentsel belleğin yok olmasına yol açacak son derece sakıncalı bir karardır.

Ankaram Platformu olarak; Güvenpark’ın korunmasına yönelik dava süreciyle süren mücadelemizin, 1. Derece Doğal Sit Alanı olan parktaki, işgale son verilmesi ve parkın kentlilere kazandırılması için de devam edeceğini kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.ANKARAM PLATFORMU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubeleri, Metalurji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği,Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği, Küresel Denge Derneği, Kader Ankara Şubesi, Kadın Dayanışma Vakfı, Kavaklıderem Derneği, Çiğdemim Derneği, 68 liler Dayanışma Derneği, Ankara Halkevleri,Altı Nokta Körler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Disk-Oleyis,Disk-Dev.Maden.Sen, Disk Emekli Sen, Edebiyatçılar Derneği, Eğit- Der, Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği,Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Kesk Ankara Şubeler Platformu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği,Tüketici Hakları Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Zihinsel Özürlüler Federasyonu,İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüketici Hakları DerneğiELEKTRONİKTE ARIZA BULMA TEKNİKLERİ KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

26.06.2019
 


Çok Okunanlar


ORTA GERİLİM PANO TİPLERİ, TİP TESTLER, STANDARTLAR KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

KEŞİF, METRAJ, HAKEDİŞ VE KESİN HESAP KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

GENÇ MÜHENDİSLER PİKNİKTE BULUŞTU

TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU

YG TESİSLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

EMO ANKARA ŞUBESİNDEN ODTÜ SAVUNULMALIDIR DİRENİŞİNE DESTEK ZİYARETİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ VE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDIK

YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PARATONERLER KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ

SMM ÜYELERİMİZLE TEST ÖLÇÜM ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMܒNDE MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

Okunma Sayısı: 1188


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri