MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 TRABZON ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 ARTVİN   GİRESUN   GÜMÜŞHANE   KARS   RİZE   TRABZON   BAYBURT   ARDAHAN   IĞDIR 
 

 
ŞUBE BÜLTENİ
 
EN AZ ÜCRET TANIMLARI 2011
 
	

ELEKTRİK TESİSLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ VE UYGULAMA ESASLAR
 

EMO Trabzon Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 2015.2

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

8. DÖNEM ÇALIŞMA RAPOR EKLENDİ


GÖRÜŞ / RAPOR

 

          TMMOB

 

 

 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

  

                            TRABZON ŞUBESİ

 

 

                                  

 

                                   9.OLAĞAN GENEL KURULU

  

                        ÇALIŞMA RAPORU

                                              

 

 

 

 

 

  

  

  

                   

  

                                 

  

  

GENEL KURUL ÇAĞRISI

  

  

Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi çoğunluklu 9. OLAĞAN GENEL KURULU 28-29 Ocak 2006  tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası Hizmet Binası İskenderpaşa Mah. Dervişoğlu Sok. Bayraktarlar İş Merkezi No:11 Kat:6‘da 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması durumunda 9.OLAĞAN GENEL KURUL 4-5 Şubat 2006 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası Hizmet Binası İskenderpaşa Mah. Dervişoğlu Sok. Bayraktarlar İş Merkezi No:11 Kat:6‘da  10:00-17:00 saatleri arasında çoğunluksuz gerçekleştirilecektir.

  

 

Tüm üyelerimize duyurulur.saygılarımızla...

 

 

EMO TRABZON ŞUBESİ

8. DÖNEM YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1.GÜN

 1. Açılış
 2. Divanın Oluşturulması
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
 5. Konukların Konuşmaları
 6. Komisyonların Seçimi
 7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması
 8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Üzerinde Görüşmeler
 9. Yönetim Kurulunun Aklanması
 10. Oda Genel Kuruluna önerilmek üzere Şube Tahmini Bütçesinin Oluşturulması ve karara Bağlanması
 11. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
 12. Şube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu Delege Asil ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış

 

2.GÜN

 

 1. Seçimler

 

 

 

 

  

SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarımız...

Kıymetli Misafirlerimiz.....

Saygıdeğer Basın Mensupları...

            24 Ocak 2004 Tarihinde göreve gelen yönetimimiz özlediğimiz,kendimize ait bir bina satın alma hedefimizi gerçekleştirerek içerisinde Genel Kurulumuzu gerçekleştirdiğimiz bu binayı satın alıp üyelerimizin ve camiamızın hizmetine sunmuştur.Bunun neticesinde MİSEM kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin Şube Binamız eğitim salonunda yapılması sağlanmıştır.

            Sahip olduğu bütün değerler bakımından dünyanın en şanslı ülkelerinden birisi olan ülkemiz maalesef olması gereken ve hakettiği yere ulaşamamıştır.Ülkemiz insan kaynağı, kültürel miras, jeopolitik konum ve yeraltı,  yerüstü zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olmasına rağmen uzun yıllara dayanan iyi yönetilememe neticesinde hakettiği  yere bir türlü gelebilmiş değildir.Ülkemiz özellikle son yıllarda hızlandırılan AB‘ye giriş süreci ve bu süreçte dayatılan şartlarla bilinmeyen bir maceraya doğru yol almaktadır.Son dönemde Ülkemizin Güneydoğusunda, Kuzey Irak‘ta Kıbrıs‘ta gelişen süreç milli birliğimiz ve çıkarlarımız açısından endişe verici boyuttadır.Türk Milleti taviz veremeyeceği üniter yapısı, bayrağı, milli ve manevi değerlerine bağlılığı, çelik gibi birlik ve beraberliği konularındaki hassasiyetleri etrafında kenetlenerek üzerinde oyun oynayan AB, ABD ve iç uzantılarının oyunlarına en güzel cevabı birlik olarak kenetlenip verecektir.Bizim anladığımız birlik durgun ve itaate bağlı bir birlik olmayıp, her türlü fikir ve görüşe hoşgörü ile yaklaşan,haksızlık ve yanlışlıklara onurlu bir duruş sergileyen, iyilik ve güzelliklere de takdir duygularını medeni bir şekilde ifade edebilen, dinamik, cesur ve örgütlü bir birlikteliktir.

            EMO Trabzon Şubesi olarak mesleğimizdeki gelişmeler, üyelerimizin sorunları yanı sıra bölgemiz ve ülkemiz geneliyle ilgili gelişmeleri sürekli takip etmiş ve gündeme taşımaya gayret göstermiş bulunmaktayız.Ülkemiz son günlerde enerji politikalarında ve yatırımlarında yaptığı hataların sonucuyla bir kez daha yüzleşmiş ve maalesef enerji kesintileriyle tekrar karşı karşıya kalmıştır.Yıllarca süregelen bütün sağduyulu ikazlara rağmen enerjide dışa bağımlılık %65‘lere ulaşmış ve doğalgazla elektrik üretimi toplam üretimimizin %45‘i seviyesine ulaşmıştır.Dünyada hiçbir ülke yoktur ki imkanı varken enerji ihtiyacını bu oranda dışa bağımlı hale getirsin.Rusya‘nın Ukrayna ve AB‘ye verdiği doğalgazda kısıtlamaya gitmesi beraberinde elektrik kesintilerini ve kısıtlamaları getirerek  gerçekle yüzleşmemizi sağlamıştır.Bu olayın bir savaş veya olağanüstü durumda gerçekleştiğini düşünmek bile ürkütücüdür.Ülkemiz biran önce Termik, Hidrolik, Yenilebilir,  Jeotermal bütün enerji kaynaklarını üretime koşma çalışmalarını hızlandırmalı ve acilen dışa bağımlılığı azaltmalıdır.Siyasi iktidar bu konuya önem vermelidir.Bu dönemde çıkan Yenilebilir Enerji Kaynakları Kanunu da bu alanda önemli bir çalışmadır.Bu bağlamda şube olarak takip ettiğimiz ve üzerinde her zaman önemle durduğumuz bir konu bölgemizdeki hidrolik enerji potansiyelinin üretime koşulmasıdır.Çoruh havzasında yapımı devam eden Borçka, Deriner, Artvin ve Yusufeli barajlarındaki çalışmalar hızlandırılmalıdır.Ayrıca bölgemizde akarsular üzerinde yapımı planlanan kanal tip HES‘lerin yapımına önem verilmeli, bu alanda faaliyet gösteren müteşebbisler desteklenmeli ve önleri açılmalıdır.Son günlerde bazı kişilerin bölgemizdeki kanal tip HES yapımı çalışmalarını engelleme faaliyetlerine başladıkları görülmektedir.Ülkemiz menfaatineymiş gibi gözüken bu eylemlerin sonunda doğalgaz satan ülkelerin lehine geliştiği unutulmamalıdır.Bu şahısların hangi amaca hizmet ettikleri artık çok iyi bilinmektedir ve bu engelleme faaliyetlerine fırsat verilmemelidir.

            EMO Trabzon Şubesi olarak üyelerimizin keyfi karalarla görevden alınmasına her türlü haksız muameleyle karşılaşmasına karşı çıkarak meslektaşlarımızın isteği halinde ve terfi yönündeki tayinlerin liyakate dayalı yükselmelerin destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.Son dönemde şubemiz kapsamında bulunan illerdeki Elektrik Dağıtım Şirketlerinden bazılarında atanmış olan mühendis dahi olmayan teknik yöneticiler bu görevi yürütürken Müdür veya Teknik Müdür Yardımcısı kadrolarına mühendis olmayan idari elemanların atamaları maalesef yapılmış ve meslektaşlarımızın bilgi, deneyim, yetki sorumluluk sahasına giren kadrolar işgal edilmiştir.Gelinen son noktada Bayburt‘ta daha önce ihale yapacak teknik elemanlar bulunmasına rağmen  mühendisler uzman yapılarak müessesenin kendisinin yapabileceği tesis ihaleleri teknik eleman yetersizliğinden bağlı bulunduğu Erzurum Bölge tarafından yapılmıştır.Bu uygulamalara derhal son verilip mağdur edilen üyelerimizin mağduriyeti bir an önce giderilmeli ve emanet ehline verilmelidir.

            Trabzon İli ve bölgemizle ilgili olarak gerçekleştirilen projelerden sahil yolu bir an önce tamamlanmalıdır.Güney Çevre Yolu ve bölgemize demiryolu yapılması çalışmalarına biran önce başlanmalıdır.Trabzon‘un şehir içi trafiğine çözüm aranmalı, gerekirse Yıldızlı-Havaalanı  hafif raylı tramvay sistemi tekrar gündeme alınmalıdır.Bölgemizle ve ilimizle ilgili  proje ve çalışmaların takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz.

            EMO Trabzon Şubesine yakışır biçimde üyelerimizin toplumsal ve mesleki yaşamlarında karşılaşmaları ile gelişen sürece göre politika ve çözümler üretip geliştirme sorumluluğu bilinciyle, üyelerimizi kucaklayarak hizmet verilmesi istikametinde kişisel çıkar kaygısı gütmeden üretkenliğimizi ve sahip olduğumuz tüm değerleri koruyarak üyelerimizle birlik, beraberlik ve dayanışma bilinci içersinde bu dönemin sonuna geldik.

            Yönetime talip olurken seçimde vaad ettiğimiz  konularla ilgili çalışmaların büyük bir kısmını gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.Bilim ve tekniğin insanların refah ve sağlığını artırıcı yönde hayata yansıtılmasının düzenleyiciliğini yaparken karşılaştığımız olumsuzluklara karşı durmayı birlik ve beraberlik içinde hareket etme sorumluluğumuzun bir parçası olarak gördük.Bu dönemde sorumluluğun önemini hiç aklımızdan çıkarmayarak yapılması gerekenlerin kararını aldık ve uygulamaya dönük faaliyetler gerçekleştirdik.

            Ama biz yinede yapılanların yeterli olmadığı ve yeni dönemde yapılacak çok şeyler olduğu kanaatindeyiz.ancak iki yıllık dönemde ilk günkü özveri ve heyecanla çalıştığımızı söylüyoruz.

            Hedeflerimizi hayata geçirirken emeği geçen yönetici, temsilci, çalışan ve üyelerimize teşekkür ediyoruz.

           

 

                                                                                                 TMMOB

                                                                                   Elektrik Mühendisleri Odası

                                                                                              Trabzon Şubesi

                                                                                  8.DÖNEM YÖNETİM KURULU

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EMO TRABZON ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

  

                            ASİL                                      YEDEK

Başkan            : M. Yılmaz ODABAŞ                        Engin YALÇIN

Başkan Yrd.    : Doç. Dr.  İ. Hakkı ALTAŞ                            Recep YURDUSEVEN

Yazman           : Yüksel YAVUZ                                            Hüseyin KARASOY

Sayman            : İmdat KÖLEMENOĞLU                             Hüseyin PEHLİVAN

Üye                 : Yrd.Doç. Dr. H.İbrahim OKUMUŞ  Enes ASLAN

Üye                 : Yrd.Doç. Dr. Hasan KARAL                        Ufuk BÜYÜKNALBANT

Üye                 : Ahmet ATMACA                                         Yusuf SEVİM

 

EMO TRABZON ŞUBESİ İL TEMSİLCİLİKLERİ

  

ARTVİN                     : Osman AYDIN. Orhan SAHİNER

BAYBURT                 : Ozan ÖZKAN

GİRESUN                   : Tacettin ÖZKILIÇ, Mehmet ÇERKEZOĞLU

GÜMÜŞHANE           : M. Selim ULUTAŞ

RİZE                           : Mehmet AYGÜN

IĞDIR                         : Mesut COŞKUN

 

 

ŞUBEMİZ KOMİSYONLARI ve GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ

  

  

ÇEVRE KOMİSYONU                                           ASANSÖR KOMİSYONU

  

İ.Hakkı ALTAŞ                                                          Imdat KÖLEMENOĞLU

Adnan CORA                                                            Zeki ŞENSÖZ

Temel KAYIKÇIOĞLU                                             Yüksel YAVUZ

Hamza ÜSTÜN                                                          Yılmaz KILIÇ

İmdat KÖLEMENOĞLU                                           Mehmet KALKIŞIM

Haydar KAYA

Yılmaz KILIÇ

Necla DEMİRBAŞ

Zeki BURNAZ

 

 

BASIN-YAYIN ve BİLGİ İŞLEM KOM.              BİLİMSEL ETKİN. EĞİTİM KOM.

  

İ.Hakkı ALTAŞ                                                          Sefa AKPINAR

Hüseyin PEHLİVAN                                                  İ.Hakkı ALTAŞ

Yusuf SEVİM                                                             Adnan CORA 

Metin USLU                                                               H.İbrahim OKUMUŞ

Yüksel YAVUZ                                                          Temel KAYIKÇIOĞLU

Mehmet İNAL                                                Haydar KAYA

Hasan KARAL                                                           Hüseyin PEHLİVAN

                                                                                  Mehmet KALKIŞIM

                                                                                  Cahit ALTAN

 

 

 

SMM-TUS KOMİSYONU                                     EMO-ÜYE  İLİŞKİL. KAMU KOM.

  

Feyza BAYRAKTAR                                     Ahmet ATMACA

İbrahim SEVGİ                                                           Mehmet İNAL

Halil YILMAZ                                                Hayri AYDIN

Serpil KORKMAZ                                                     Yüksel YAVUZ

Enes ASLAN                                                             Kemal SOFU

Ahmet ATMACA                                                       İsmail BERBER

                                                                                  H.İbrahim OKUMUŞ

                                                                                  Hüseyin PEHLİVAN

 

ENERJİ KOMİSYONU                                          SOSYAL ETKİNLİK SPOR KOM.                      

İ.Hakkı ALTAŞ                                                          Adnan CORA

İbrahim OKUMUŞ                                                     Kadir TÜRK

Engin YALÇIN                                                          Tuncay TAFLAN

Mehmet KALKIŞIM                                                  Hasan KARAL

Yılmaz KILIÇ                                                             Yüksel YAVUZ

Yüksel YAVUZ                                                          A.Osman AYDOĞDU           

Enes ASLAN                                                             Hüseyin PEHLİVAN

Mehmet İNAL                                                Gökhan BULUT

H.Avni YAVRU                                                         H.İbrahim BEKAR

Hayri AYDIN

 

HABERLEŞME KOMİSYONU

 

Mehmet iNAL

Sezgin EKİNCİ

Haydar KAYA

Adnan CORA

Temel KAYIKÇIOĞLU

Mustafa HOŞ

Recep YURDUSEVEN

Erdoğan UZUN

Reşat ALİYAZICIOĞLU

Mehmet CAN

M.Yılmaz ODABAŞ

Hasan KARAL

Ahmet ATMACA

 

 

 

 

  

  

  

  

  

.........ARAMIZDAN

AYRILAN

                                                     ÜYELERİMİZ.....

 

Şükrü UZUNER

 Şubemizin 8291 sicil nolu üyesi Şükrü UZUNER, 1953 Yılında Giresun‘da doğdu.1979 Yılında A.D.M.M.A.‘dan mezun oldu.1982 yılında TEDAŞ Genel Müdürlüğü‘nde mühendis olarak işe başladı.1983 yılında Giresun TEDAŞ‘a tayin oldu ve başmühendis olarak çalışmaya başladı.20 yıl bu bölümde Şube Müdürü olarak görev yaptı.2003 Yılında emekliye ayrıldı.30.01.2004 Tarihinde  yakalandığı ani böbrek yetmezliğinden kurtulamayarak vefat etti.

 

Yakup GÖBELOĞLU

Şubemizin 2902 Sicil numaralı üyesi Yakup GÖBELOĞLU, 1944 Yılında Tirebolu‘da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1970 yılında mezun oldu.30.09 2004 Tarihinde vefat etti.

 

 

Rusudani GÖKÇE

Şubemizin 24080 sicil numaralı üyesi Rusudani GÖKÇE, 1958 Gürcistan Zugdidi‘de doğdu.İlk Orta ve Yüksek Öğrenimini ülkesinde tamamladıktan sonra enerji santrallerinde 1981-1989 yılları arasında mühendis ve yönetici olarak çalıştı.1994 yılında Artvin İlinde evlendi.Daha sonra kendi şirketini kurarak sorumlu ve teknik müdürlük yapmaya başladı.Mühendislik hizmetlerini Trabzon EMO‘ya 1996‘da kayıt yaptırarak devam ettirdi.İki erkek çocuk annesi olan Gökçe geçirdiği kalp krizi sonucu 01.02.2005 tarihinde vefat etti.

 

  

Mustafa BAHADIR

Şubemizin 5868 sicil numaralı üyesi Mustafa BAHADIR 12.02.1952  yılında Vakfıkebir‘de doğdu. 01.03.1976 Tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi Elektrik Bölümünden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.01.04.1976 Tarihinde Tedaş Bölge Müdürlüğü‘nde Mühendis olarak işe başladı.1982-1984 Yılları arasında Rize İşletme Müdürlüğü, 1984-1988 Yılları arasında Doğu Karadeniz Elektrik Dağıtım Müessesesi‘nde Şube Müdürü, 1988-1990 Yılları arasında aynı kurumda teknik Müdür yardımcılığı, 1990-1993 Yılları arasında TEK Bayburt Müessesse Müdürlüğü, 1993-2004 Yılları arasında TEDAŞ Trabzon Müessese Müdürlüğü ve çeşitli Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.2004 Haziran ayında kendi isteği ile Tedaş Trabzon Müessesse Müdürlüğü‘nden emekliye ayrıldı.Evli ve iki çocuk babasıydı.11.09.2005 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

 

  

  

                       

                            .......SAYGIYLA

                                               ANIYORUZ.....

 

  

  

  

  

ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

  

Oda örgütlenmesinin gelişip yaygınlaşması 8.dönem çalışmalarımızın ana unsurunu oluşturdu. Üye sayımız 480‘e ulaştı.KTÜ Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan mühendislerin Odamız üyesi olmasına özen gösterildi.Oda‘ya üye olmadan mühendislik hizmeti yürüten meslektaşlarımızın EMO‘ya üye olması Yönetim Kurulumuzun özenle üzerinde durduğu bir konu oldu.EMO genel merkezimizin kararı doğrultusunda üye aidatlarının güncelleştirilen şekliyle tahsiline devam edildi.Örgütlenme çalışmaları içersinde yer alan diğer bir çalışmada üye bilgilerinin adres ve telefonlarının güncelleştirilmesi oldu. Üyelerimizin cep telefonlarının bulunduğu bir SMS sistemi oluşturuldu.

  

  

EMO TRABZON ŞUBESİ ÜYELERİNİN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

Şubemizin en büyük hedefi Odamıza yeni bir hizmet binası kazandırmaktı. Uzun bir dönemdir bu gayret içinde olan Yönetim Kurulumuz 02 Nisan 2004 tarihinde  Şubemize ait bir  hizmet binası satın aldı.Şubemizin   daha nezih ortamda üyelerimize verimli bir hizmet sunabilmesi amacıyla, seminer salonu, kütüphane, ve büro alanlarının oluşturulması için tadilatı yapıldı. 27 Kasım 2004 tarihinde,  TMMOB üyelerinin, Sivil Toplum Örgütlerinin,  geniş üye katılımıyla ve basının yoğun ilgisiyle yeni hizmet binamızın açılışı yapıldı. Şube Binamızın açılışı sırasında Meslekte 40. yılını dolduran üyelerimize plaket 25. yılını dolduran üyelerimize Onur Belgesi verildi.  

 

 

                           

                    Şube binamızın açılışını törene katılan en eski üyelerimiz yaptı

  

       

                                Meslekte 40. yılını dolduran üyelere Plaket verildi

  

  

           

          Meslekte 25. yılını dolduran üyelerimize Onur Belgesi verildi

 

İstatistiki Bilgiler:

Şube Yönetim Kurulumuz iki yıllık görev süresi içersinde 88 toplantı gerçekleştirdi.Yönetim Kurulumuz  geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Yönetim Kurulu Toplantılarını Yedek Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirdi.Şubemiz iki yıllık görev süresi içersinde;

29 Ocak 2004 ve 27 Ocak 2006 Tarihleri arasında;

 

Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı                   : 89

Yönetim Kurulu Karar sayısı                       : 188

  

Yönetim Kurulumuzun 8.Dönem Çalışma Döneminde yapılan yazışmalarla ilgili istatistiki bilgiler;

 

                                                           2004                           2005

                        Gelen Evrak     :           538                             602

                        Giden Evrak     :           508                             744

 

Şube Yönetim Kurulumuz Merkez çalışmaları içersinde yer alan Koordinasyon toplantılarının tamamına katıldı. Bu dönem içersinde yapılan Koordinasyon Toplantıları;

 

39.Dönem  1.Koordinasyon Toplantısı 15-16 Mayıs 2004       ADANA

39.Dönem 2. Koordinasyon Toplantısı 25-26 Eylül 2004         İZMİR

39.Dönem 3. Koordinasyon Toplantısı 11 Aralık 2004            BURSA

39.Dönem 4.Koordinasyon Toplantısı 07-08 Mayıs 2005       ANKARA

39.Dönem 5.Koordinasyon Toplantısı  15 Ekim 2005              ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2004 YILINDA MESLEKİ DENETİM PROJE GRAFİĞİ

 

 

 

 

ASANSÖR                             15       

OG                                         25

Y.G. İŞL.SOR.SÖZL. 92

A.G.                                        812                                    

TOPLAM                               944

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2005 YILINDA MESLEKİ DENETİM PROJE GRAFİĞİ

 

 

ASANSÖR                             5

OG                                         40

YG İŞL.SÖZ.                         65

AG                                          710

TOPLAM                               820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

  

Asansör Komisyonu

Bu Komisyonda 5 kişi yer almaktadır.Asansör Komisyonumuz bu dönemde Makine Mühendisleri Odası ve Trabzon Belediyesi ile asansör denetim protokolünü imzalamış fakat hayata geçirilmesi için AB uyum Müktesebatı içersinde yeni düzenleme beklenmektedir.

  

 

Basın Yayın ve Bilgi İşlem Komisyonu

Komisyonda çeşitli uzmanlık alanlarından 7 kişi görev almaktadır.17.05.2004 tarihinde odamızın faaliyetlerini üyelerimize duyurmak, bölgemiz sosyoekonomik yapısı hakkında bilgi edinmek isteyen üyemiz ve bölgemiz insanlarına bir kültür kaynağı oluşturmak amacıyla altı ayda bir yayınlanacak bir bülten çıkarılma faaliyetin için tekrar karar verildi..Bültenin sahibi Odamız adına M. Yılmaz ODABAŞ, yazı işleri müdürü Yüksel YAVUZ‘dur.Şube Bültenimizin 19.sayısı Mayıs 2005‘de çıkarıldı.

Şube Bültenimizin19.Sayısında TEDAŞ Artvin EDM Müdürü ve EMO Artvin İl Temsilcisi Osman AYDIN ile yapılan söyleşiye yer verildi.

 

 

SMM Komisyon Çalışmaları

Bu Komisyon‘da 6 kişi bulunmaktadır.Bunlardan bir tanesi Tedaş emeklisi olmak üzere 4 tanesi Tedaş çalışanı ve bir tane   Belediye  çalışanı bulunan komisyon SMM Üyelerinin sorunları ve çözüm önerilerine yönelik toplantılar düzenledi.

7 Haziran  2004 Tarihinde  SMM Komisyonu ve İşletme Sorumluluğu Komisyon Toplantısı yapıldı.

30 Temmuz 2004 Tarihinde SMM Komisyon toplantısı düzenlendi.

14 Ocak 2005 Tarihinde Şube Binamızda SMM  ve İşletme Sorumluluğu toplantısı düzenlendi.

Toplantılarda SMM Sorunları ve Çözüm önerilerine yönelik çalışmalar yapıldı.

 

 

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

EMO Trabzon Şubesi, Oda-Üye arasındaki ilişkilerin mesleki konularla sınırlı kalmamasına gayret gösterdi.Ortak bir mesleği paylaşırken hayatın içinde varolan önemli anların da paylaşılması Şubemizin önem verdiği bir konu oldu.Şube üyelerimizin acılı ve mutlu günlerinde bilgimiz dahilinde olanların yanında bulunmaya özen gösterildi.

  

  

 

                            

29 Eylül 2004 Tarihinde Artvin ili Kafkasör yaylasına  gezi düzenlendi.

21 Ekim 2005 Tarihinde üyelerimiz arasında tanışma ve dayanışmanın sağlanması amacıyla geleneksel Oda yemeği düzenlendi.

 Şube Yönetim Kurulu ziyaretleri:

•v     27 Nisan 2004           Belediye Başkanı Volkan CANALİOĞLU

•v     18 Ağustos 2004        KTÜ Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Bölümü ile KTÜ                                              Rektörü İbrahim ÖZEN

          

                 EMO  Trabzon Şubesi KTÜ Rektörlük ziyareti

  

•v     4 Ekim 2004              Tugay komutanı Bahadır UÇKAN‘ı ziyaret etti.

•v     10 Ekim 2004            Trabzon Valisi Hüseyin YAVUZDEMİR

•v     25 Kasım 2004          Karadeniz, Günebakış, Karadeniz Haber, Gündem ve Hizmet                                    Gazeteleri. 

  

Topraklama Komisyonu

Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Kuvvetli Akım Yönetmeliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerlerinde topraklama tesisatının yapılması ve periyodik olarak denetlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.Elektrik tesislerinde çalışan insanları tehlikeli temas gerilimine karşı korumak için iş güvenliği açısından oldukça önemli olması, uzmanlık alanımıza giren ve insan sağlığını ilgilendiren konularda etkin olmak, doğru sağlıklı hizmetler üretmek Şubemiz amaçlarındandır.Bu amaç doğrultusunda geçmiş dönemlerde olduğu gibi  bu dönemde de şubemize gelen talepler doğrultusunda gerek kamu kuruluşlarına gerekse özel şirketlere ölçümler yapılarak 2004 yılında 16, 2005 Yılında 24 Adet Teknik Rapor hazırlanmıştır.

 

 

EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

Tamamı Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir öğrenci organizasyonudur.

 

EMO GENÇ Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezinin başlatmış olduğu bir organizasyondur.Ülke çapında bulunan EMO Şubelerinde EMO GENÇ faaliyetlerine bulundukları illerin EMO  Şubelerine bağlı olarak devam etmektedirler.

 

EMO GENÇ amacı geleceğin mühendisleri olan öğrencileri bir çatı altında toplayarak onların öğrencilik yaşantılarını daha verimli geçirmelerini sağlayan bir yapı olarak nitelendirilir.EMO GENÇ‘i daha öğrencilik zamanlarında EMO ile tanıştırmak faaliyetlerinden yararlandırmak Odamızın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi vermek Şubemizin hedeflerinden oldu. Şubemiz EMO GENÇ‘in düzenlediği birtakım faaliyetlere destek vermiştir.

 

EMO GENÇ‘in Düzenlediği Faaliyetler

10 Mart 2004

Tarihinde Federal Elektrik firmasının katıldığı "AG Devre Kesicileri" konulu seminer düzenlendi.

3 Mart 2004

Tarihinde EMO-Genç öğrencilerinin organize ettiği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Mühendisleri tarafından "Kamu ve İhale" konulu seminer düzenlendi. 

 

6 Ekim 2004

Tarihinde KTÜ Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrenci ve Öğretim Görevlilerinin katılımıyla EMO Genç tanışma çayı düzenlendi

  

18 Mart 2005

Tarihinde KTÜ Mühendislik bölümünde EMO-GENÇ tarafından "PIC ve Mikro denetleyiciler konulu seminer düzenlendi ve seminer sonrası Şubemiz üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen bir kokteyl düzenlendi.

 

30 Mart 2005 Tarihinde KTÜ Elektrik-Elektronik Bölümünde Halis Duman Anfisinde EMO-GENÇ tarafından "E3TAM Endüstriyel& Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı ve Ar-GE Mühendisliği" konulu seminer düzenlendi.

 

EMO Trabzon Şubesi EMO GENÇ Yönetim Kurulu

  

BAŞKAN: Eyüp Veysel TÜYSÜZ

BAŞKAN YRD.: Fatih SAĞIR

SAYMAN:Korhan TUĞAL

GENEL KOORDİNATÖR:Beril SELVİ

SEKRETER:Muhammet Rıza DEMİR

 

  

İL TEMSİLCİLİKLERİMİZ İLE ÇALIŞMALAR

Şubemize bağlı 6 İl Temsilciliğimiz (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Rize) ile periyodik olarak Koordinasyon toplantıları düzenlendi.İl Temsilciliklerine gerek Toplantılarla gerek yazışmalarla Şube çalışmaları ve yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.Elektrik Mühendisleri Odası çalışmalarından ve diğer şube etkinliklerinden haberdar edildi ve Temsilcilik sorunları dinlenerek çözüme yönelik çalışmalar yapıldı.

İl Temsilciliklerimizde Düzenlenen Koordinasyon Toplantıları

Şube Yönetim Kurulumuz Temsilciliklerle koordinasyonun sağlanması, ilişkilerin güçlendirilmesi, temsilcilik sorunlarına değinilmesi  amacıyla aşağıda belirtilen tarih ve yerlerde toplantılar düzenledi.

22 Mayıs 2004 Tarihinde Rize İl Temsilciliği‘nde 1. Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

 

           

  

  

28 Ağustos 2004 Tarihinde Artvin‘de 2. Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

          

  

8 Ocak 2005 Tarihinde Şube Binamızda 3. Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

  

29 Temmuz 2005 Tarihinde Bayburt İl Temsilciliği‘nde 4.Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

TMMOB MESLEK ODALARI İLE OLAN ÇALIŞMALAR

  

Türk Mühendis ve Mimar Odalarının Trabzon Şube başkanları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılan çalışmalar  Basın Açıklamalarıyla; camiamızın ortak sorunları yanında bölgesel ve kültürel sorunlar da gündeme taşınarak çözümler bulunmaya çalışıldı.

  

4 Haziran 2004 TMMOB Meslek Oda başkanlarının katılımıyla KTÜ‘nün  son yıllardaki durumu  ve Rektörlük seçimleri hakkında bir basın açıklaması verildi.

22 Haziran 2004 Tarihinde TMMOB Meslek Odalarının Sendikaların ve Sivil Toplum Örgütlerinin katılımıyla "Nato‘ya Hayır" mitingi düzenlendi.

24 Ağustos 2004 TMMOB Meslek Oda başkanlarının katılımıyla Trabzon Çimento Fabrikasının çevreye verdiği hava kirliliği konusunda bir basın açıklaması verildi.

18 Kasım 2004 TMMOB Meslek Oda başkanlarının katılımıyla, Azınlık Raporu‘nun kınandığı bir basın açıklaması verildi.

25 Kasım 2004 TMMOB Meslek Oda başkanlarının katılımıyla, Trabzon‘da çevreyi tehdit eden hava kirliliği ve çözüm önerileri konulu  basın açıklaması verildi.

26 Kasım  2004 TMMOB Meslek Oda başkanlarının katılımıyla, ABD‘nin  Irak Halkına uyguladığı zulmü kınayan basın açıklaması verildi.

28 Aralık 2004 Tarihinde Şube Binamızda Trabzon Sahil Geçişi Projesinin kavşak düzenlemeleri hakkında üyelerimizin ve TMMOB oda Başkanlarının katıldığı ve belediye Başkan yardımcısının konu hakkında bilgilendirme yaptığı toplantı yapıldı.

27 Ocak 2005 Tarihinde TMMOB Oda Başkanları ile ortaklaşa hazırlanan "Kamuda Çalışan Teknik Elemanlar Arasındaki Farklı Ücret Uygulaması" konulu basın açıklaması verildi.

18 Şubat 2005  Tarihinde Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle, TMMOB Oda Başkanlarının da katılımıyla "Enerji Tasarrufu: Doğru Üretim,Doğru Planlama, Doğru Kullanım Demektir...." konulu bir basın açıklaması verildi.

  

27 Mart 2005 Tarihinde TMMOB ve Sivil Toplum Örgütleri ile "Bayrağa Uzanan Eller Kırılsın" mitingi yapıldı ve konuyla ilgili bir basın açıklaması verildi.

10 Ağustos2005 Tarihinde TMMOB Oda Başkanları ile ortaklaşa hazırlanan "Tanjant Yolu Üzerinde Yapılmakta Olan ve Yapılacak Olan Yapıların Yeniden Gözden Geçirilmesi" konulu basın açıklaması verildi.

05 Ekim 2005 Tarihinde 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara‘da düzenlenecek olan TMMOB Mitingi konusunda basın bildirisi verildi.

 

 

 

 

 

 

 

EMO TRABZON ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMALARI

30 Haziran 2004 Tarihinde Trabzon Tedaş Müessese Müdürlüğü‘ndeki yönetici kadrolarına yapılan atamalar hakkında bir basın açıklaması verildi.

16 Şubat 2005 Tarihinde şube Binamızda Emek Platformu üyeleri ile bir toplantı düzenlendi ve toplumda adaletin yerine getirilmesi ve eşitliğin sağlanması için hükümete uyarıda bulunan bir basın açıklaması verildi.

24 Mayıs 2005 Tarihinde "Baz İstasyonlarının Kurulumunda azami özen gösterilmesi ve cep telefonu görüşmelerinde aşırıya kaçılmaması" konulu basın açıklaması verildi.

07 Ocak 2006Tarihinde "Doğalgaz Krizinin Hatırlattıkları" konulu basın açıklaması verildi.

 

2004 YILI EĞİTİM SEMİNERLERİ

15 Nisan 2004 Tarihinde "Net ve Son Gelişmeler"ve"Microsoft 2004-2005 teknolojileri konulu  seminer KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde düzenlendi.

27 Aralık  2004 Tarihinde Türk Telekom Trabzon il Yöneticisi Ergin BEKTAŞ tarafından şube binamız seminer salonunda üyelerimize ve katılımcılara "ADSL sistemi ve ADSL tarifeleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

2005 YILI EĞİTİM SEMİNERLERİ

09 Şubat 2005 Tarihinde şube seminer salonumuzda ODTÜ Öğr.Üyesi prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU tarafından "Elektrik Enerji Sektörü" konulu bir konferans düzenlendi.       

Prof.Dr Osman SEVAİOĞLU konferansını ve sunumunu yaparken

27-28 Mayıs 2005 Tarihlerinde Adıgüzel Fuarcılık tarafından organize edilen yapı fuarı çerçevesinde organize edilen seminere 27 mayıs günü Yrd.Doç. Dr. Adnan CORA, 28 Mayıs günü ise Yrd.Doç. Dr. Haydar KAYA katılmıştır.

26 Haziran 2005 Tarihinde Şube Binamızda "Elektrik İç tesisleri Yönetmeliği" Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

26 Haziran 2005 Tarihinde Şube Binamızda SMM‘lerin katılımıyla SMM Sorunları konulu sempozyum düzenlendi.

7 Temmuz 2005 Tarihinde Şube Binamızda EMO Genel Merkezden Elektrik Sistem Yöneticisi Şule TANSAL‘ın sunduğu "e‘li yaklaşımlar" konulu seminer düzenlendi.

7 Temmuz 2005 Tarihinde Şube Binamızda "Bilirkişilikte Yenilikler" konulu seminer düzenlendi.

8 Temmuz 2005 Tarihinde  Şube Binamızda MİSEM Kapsamında İşletme Sorumluluğu Eğitimi düzenlendi.Eğitim sonucunda katılan üyelerimize YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi verildi.

12- 13 Kasım 2005 Tarihinde  Şube Binamızda MİSEM Kapsamında Bilirkişilik Yetkilendirme  Belgesi verilmek üzere eğitim düzenlendi.

 

 

                                      Bilirkişilik Yetkilendirme Eğitimi

 

 

 

  

  

  

  

  

MALİ RAPOR

  

  

2004 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE ORANI

2005 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE ORANI

  

2004 GELİR-GİDER DÖKÜMÜ

2005 GELİR-GİDER DÖKÜMÜ

  

2006 TAHMİNİ BÜTÇE

2007 TAHMİNİ BÜTÇE

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

EMO TRABZON ŞUBESİ 2004 YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI

  

  

  

GELİRLER

TAHMİNİ BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORANI

  

 (TL)

 (TL)

%

ÜYE KAYIT ÖDENTİ GELİRİ

46.108.000.000

15.980.650.002

34%

HİZ. KARŞILIĞI GELİRLER

5.403.000.000

4.126.000.000

76%

YAYIN GELİRLERİ

2.066.000.000

20.000.000

0.9%

SMM-BT GELİRLERİ

52.634.400.000

38.918.550.000

73%

TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

25.876.000.000

33.360.019.712

128%

DİĞER GELİRLER

5.986.000.000

9.790.373.842

163%

TOPLAM

138.073.400.000

102.195.593.556

74%

 

 

 

 

GİDERLER

TAHMİNİ BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORANI

 

  

  

%

YÖNETİM GİDERLERİ

34.750.000.000

9.626.571.168

27%

PERSONEL GİDERLERİ

16.030.000.000

16.980.129.352

105%

İŞLETME GİDERLERİ

39.962.400.000

11.570.146.073

28%

HİZ.KARŞILIĞI GİDERLER

8.895.000.000

3.351.675.166

37%

YAYIN GİDERLERİ

3.700.000.000

 

 

TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

4.326.000.000

3.236.459.943

74%

DİĞER GİDERLER

5.136.000.000

418.000.000

8%

MERKEZ PAYI

25.274.000.000

4.898.924.440

19%

BİNA GİDERİ

  

90.386.994.000

  

TOPLAM

138.073.400.000

140.468.900.142

101%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EMO TRABZON ŞUBESİ 2005 YILI BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI

  

  

  

GELİRLER

TAHMİNİ BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORANI

  

 (YTL)

 (YTL)

%

ÜYE KAYIT ÖDENTİ GELİRİ

92.216,00

13.751,85  

14

HİZ. KARŞILIĞI GELİRLER

10.806,00

10.926,00  

101

YAYIN GELİRLERİ

4.132,00

260,50  

6

SMM-BT GELİRLERİ

105.268,00

19.506,92  

18

TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

51.752,00

34.309,36  

66

DİĞER GELİRLER

11.972,00

0,00  

0

TOPLAM

276.146,00

78.754,63  

28

 

 

 

 

GİDERLER

TAHMİNİ BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORANI

 

  

  

%

YÖNETİM GİDERLERİ

69.500,00

14.021,25  

20

PERSONEL GİDERLERİ

32.060,00

17.988,82  

56

İŞLETME GİDERLERİ

79.924,00

8.724,05  

10

HİZ.KARŞILIĞI GİDERLER

17.790,00

3.289,78  

18

YAYIN GİDERLERİ

7.400,00

1.505,25  

20

TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

8.652,00

9.470,65  

109

DİĞER GİDERLER

10.272,00

1.525,88  

14

MERKEZ PAYI

50.548,00

17.483,00  

34

BİNA GİDERİ

  

 

  

TOPLAM

276.146,00

74.008,68  

26

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         EMO TRABZON ŞUBESİ 2004 YILI GELİR DÖKÜMÜ

                                                                       (TL)

ÜYE KAYIT ÖDENTİ

15.980.650.002

DİĞER

9.790.373.842

SMM-BT

38.918.550.000

YAYIN

20.000.000

TEMSİLCİLİK

33.360.019.712

HİZMET

4.126.000.000

TOPLAM

102.195.593.556

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

       

  

  

  

  

          EMO TRABZON ŞUBESİ 2004 YILI GİDER DÖKÜMÜ

                                                           (TL)

         

YÖNETİM GİDERLERİ

9.626.571.168

PERSONEL GİDERLERİ

16.980.129.352

İŞLETME GİDERLERİ

11.570.146.073

HİZ.KARŞILIĞI GİDERLER

3.351.675.166

YAYIN GİDERLERİ

 

TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

3.236.459.943

DİĞER GİDERLER

418.000.000

MERKEZ PAYI

4.898.924.440

BİNA GİDERİ

90.386.994.000

TOPLAM

140.468.900.142

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

          EMO TRABZON ŞUBESİ 2005 YILI GELİR DÖKÜMÜ

                                                           (YTL)

ÜYE KAYIT ÖDENTİ

13.751,85

DİĞER

0

SMM-BT

19.506,92

YAYIN

260,5

TEMSİLCİLİK

34.309,36

HİZMET

10.926,00

TOPLAM

78.754,63

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      EMO TRABZON ŞUBESİ 2005 YILI GİDER DÖKÜMÜ

                                               (YTL)

  

     

     

YÖNETİM GİDERLERİ

14.021,25

PERSONEL GİDERLERİ

17.988,82

İŞLETME GİDERLERİ

8.724,05

HİZ.KARŞILIĞI GİDERLER

3.289,78

YAYIN GİDERLERİ

1.505,25

TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

9.470,65

DİĞER GİDERLER

1.525,88

MERKEZ PAYI

17.483,00

 

 

TOPLAM

74.008,68

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               EMO TRABZON ŞUBESİ  2006 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

  

GELİRLER

TAHMİNİ BÜTÇE

  

                                         (YTL) 

ÜYE KAYIT ÖDENTİ GELİRİ

20.000,00  

HİZ. KARŞILIĞI GELİRLER

12.000,00  

YAYIN GELİRLERİ

1.000,00  

SMM-BT GELİRLERİ

40.000,00  

TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

40.000,00  

DİĞER GELİRLER

1.500,00  

TOPLAM

114.500,00  

 

 

GİDERLER

TAHMİNİ BÜTÇE

 

               (YTL) 

YÖNETİM GİDERLERİ

16.000,00  

PERSONEL GİDERLERİ

20.000,00  

İŞLETME GİDERLERİ

10.000,00  

HİZ.KARŞILIĞI GİDERLER

5.000,00  

YAYIN GİDERLERİ

2.000,00  

TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

12.000,00  

DİĞER GİDERLER

2.000,00  

MERKEZ PAYI

47.500,00  

TOPLAM

114.500,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               EMO TRABZON ŞUBESİ  2007 TAHMİNİ BÜTÇESİ

  

  

GELİRLER

TAHMİNİ BÜTÇE

  

(YTL) 

ÜYE KAYIT ÖDENTİ GELİRİ

24.000,00  

HİZ. KARŞILIĞI GELİRLER

15.000,00  

YAYIN GELİRLERİ

1.500,00  

SMM-BT GELİRLERİ

48.000,00  

TEMSİLCİLİK GELİRLERİ

48.000,00  

DİĞER GELİRLER

1.800,00  

TOPLAM

138.300,00  

 

 

GİDERLER

TAHMİNİ BÜTÇE

 

(YTL) 

YÖNETİM GİDERLERİ

19.000,00  

PERSONEL GİDERLERİ

24.000,00  

İŞLETME GİDERLERİ

12.000,00  

HİZ.KARŞILIĞI GİDERLER

6.000,00  

YAYIN GİDERLERİ

2.400,00  

TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

14.500,00  

DİĞER GİDERLER

2.400,00  

MERKEZ PAYI

58.000,00  

TOPLAM

138.300,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.DÖNEM

EMO TRABZON ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMALARI

  

           

            Her dönemde olduğu gibi günümüzde de meslektaşlarımızın tayinleri ve atamaları devam etmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak üyelerimizin keyfi kararlarla görevden alınmasına ve her türlü haksız muameleyle karşılaşmasına karşı çıktık. Meslektaşlarımızın isteği halinde ve terfi yönündeki tayinlerin, liyakate bağlı yükselmelerin destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak aileleri parçalayan, toplumda, meslektaşlarımızın yaşamında ve mesleki onurumuzda onarılmaz yaralar açan tenzili rütbe yönündeki tayinlere karşı olduk, olmaya devam edeceğiz. Yapılan atamalarda mesleki onura saygı gösterilmesini talep etmek en doğal hakkımızdır.

            Gelen siyasi iktidarların mevcut görevdeki bürokratları mağdur etmeden kendi kadroları ile çalışma istekleri anlayışla karşılanabilir ancak atama yaparken meslek alanlarına ve branşlara, eğitime, bilime saygı göstermelidirler. Örneğin bir hastaneye "Başhekim" diye bir  "Elektrik Mühendisi", bir Defterdarlığa "Defterdar" olarak  bir "Kimyager" atamaları ne kadar mantıksızsa o  mesleklere de saygısızlıktır.

            Son günlerde Şubemiz kapsamında bulunan illerdeki TEDAŞ Müessese Müdürlüklerinden bazılarında atanmış olan mühendis dahi olmayan  teknik yöneticiler bu görevlerini sürdürürken  Müessese Teknik Müdür Yardımcılıklarının  bazılarına benzeri uygulamaların devam ettirilerek Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendislerinin bilgi, deneyim, yetki ve sorumluluk sahasına giren kadrolara bu mühendislik alanları dışından farklı meslek mensuplarının atanması bu açıdan çok dikkat ve tepki çekicidir.

            30/11/2000 tarih ve 24246 sayılı "Resmi Gazete"‘de yayınlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" 60. Maddesine göre Kuvvetli Akım Tesislerinde çalışmalar ancak "Elektrik Mühendisleri" yetki ve sorumluluğunda olabilir. Bu bağlamda "Elektrik Mühendislerinin" olması gereken Müdür, Müdür Yardımcılığı (Teknik), Şube Müdürlüğü(Teknik) kadrolarına farklı branşlardan Mühendislerin hatta Mühendis olmayanların atanmasının amacını anlamak mümkün değildir. Bu atamalar "Elektrik Mühendisleri Odası Üyelerinin" mesleki onurunu rencide edici, tamamıyla siyasi  atamalardır ve meslektaşlarımız arasında infial yaratmaktadırlar. Acaba siyasi irade atayacak işin ehli "Elektrik Mühendisleri" bulamamışlar mıdır. Yoksa bu atanmalarda kamuoyunun bilmediği başka şeyler mi vardır. Geçmişte elektrik  enerjisi  üretimi, iletimi ve dağıtımı yapan (TEAŞ,TEDAŞ) gibi kurumlara Avukat, Öğretmen, İdareci v.b. meslekle alakasız branşlardan Genel Müdür ve yönetici atamaları yapılmış, sonucunda yolsuzluk (Beyaz Enerji vb.)  davaları ortaya çıkmıştır. Bu kurumlar büyüme, gelişme ve kalkınma hamlelerini meslekle ilgili meslektaşlarımızın yöneticiliği dönemlerinde yapmışlardır.

            Siyasiler atama yaparken adama göre iş değil işe göre adam bulmalıdırlar. Emanet ehline verilmelidir. Kimsenin şahsıyla, onuruyla, mesleğiyle alakalı kişisel sorunumuz yoktur ama mesleki onurumuzla oynanmaya kalkılmamalıdır. Böyle bir teşebbüsün cevabını "EMO Trabzon Şubesi Camiası" en ağır bir biçimde verir. Her mesleğe ve çalışma alanına saygılıyız. Başka meslek ve çalışma alanı mensupları da "Elektrik Mühendisleri Odası Mensuplarının" mesleklerine ve meslek alanlarına saygılı olmalı, çalışma sahalarında faaliyet gösterme hakkını kendilerinde görmemelidirler. Siyasetçilerde atama yapacakları zaman nereye ne atayacaklarını iyi araştırmalı, bu hususlara dikkat  etmelidirler.30.07.2004

            Tüm kamuoyuna saygılarımızla                                                                                        

          

   M. Yılmaz ODABAŞ

                                                                          EMO Trabzon  Şubesi  Başkanı

16.02.2005 Tarihli

  

                        EMEK PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

  

İNSANCA YAŞANACAK BİR TÜRKİYE İÇİN HALKIMIZA ÇAĞRI

  

                        Hayatımızı kolaylaştırmak,geliştirmek,yaşanır kılmak amacıyla oluşturulan kurumların mağduru haline geldik.Emeklilik, yaşlılığımızın bir güvencesi olmaktan çıktı.Emeklilik ücretleri yetersiz.Maaş kuyruklarında ömür tüketiyoruz.Yaşlılıkta dahi çalışmak zorunda kalıyoruz.

                        Sağlık kuruluşlarında,poliklinik önlerinde,kuyruklarda daha da hastalanıyoruz.Ameliyatlar için aylar sonrasına randevular veriliyor.Sosyal güvencemiz olmasına rağmen ek para ödemelerine maruz bırakılıyoruz.Sosyal güvencesi olmayanlar büyük bir çaresizliği yaşıyorlar.SSK hastanelerinin devri ile sanki sağlık hizmetlerinin düzeleceği imajı verilmek isteniyor.Oysa gerçekte planlanan, sağlık tesislerinin yerel yönetimlere devri ile sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesidir.

                        Okullarda kayıt için,okulun yakacağı,temizliği vb.için paralar vermek zorunda kalıyoruz.Okul sayıları yetersiz.Sınıflar kalabalık.Öğretmen sayısı yetersiz.Üniversiteler paralı hale getirilmiş,yoksul yetenekli çocukların  okumaları gün geçtikçe imkansız hale geliyor.

                        Pahalı girdiyle ürettiğimizi ucuza satıp gıdaları pahalı tüketiyoruz.Ertesi yıl tarlamızı ekemez duruma düşüyoruz.Köy Hizmetleri Genel Müd.‘nün kapatılması ile kırsal ve tarımsal altyapı hizmetlerinin daha hızlı sunulacağı imajı veriliyor.Oysa gerçekte planlanan Köy Hizmetlerinin yerel yönetimlere devri ile yol, içme suyu ,sulama arazi tapulaştırma gibi hizmetlerin paralı götürülür hale getirilmesi,topraklarımızın sahipsiz bırakılmasıdır.

                        Yoksulluk, İşşizlik, kaçak işçilik giderek yaygınlaşmakta,asgari ücret beslenmeye dahi yetmemektedir.Telefon,elektrik su vb temel ihtiyaçların faturaları maaşın büyük bir bölümünü götürüyor.Tüm bu olumsuzlukları kabul etmek zorunda değiliz.

                        Bu bozuk düzen değişmelidir.Sosyal güvenlik,sağlık,eğitim,altyapı başta olmak üzere kamusal hizmetler tepeden tırnağa halkın yararı doğrultusunda yeniden yapılandırılmalıdır.

Emeklilik sistemi çalışamayacak yaşa gelen insanlarımızın gelecek güvencesi haline getirilmeli,

Sağlık hizmeti doğumdan ölüme kadar herkesin anında ve para ödemeden eşit olarak yararlanabileceği bir sisteme dönüştürülmeli.

                        Eğitim tüm yurttaşlara açık,eşit ve ücretsiz hale getirilmeli.

                        Ulaşım, haberleşme,enerji,tarım ve ülkenin yerüstü ve yer altı kaynakları vb geniş toplum kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

                        Kısaca toplumsal zenginlikler ve toplumsal hizmetler yeni bir kamusal anlayışla tüm yurttaşların kolaylıkla erişebileceği konumda olmalıdır.

                        Toplumda adaletin yerine getirilmesi ve eşitliğin sağlanmasında sosyal hukuk devletine ihtiyaç vardır.Sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere tüm kamusal hizmetler temel insan haklarının karşılanmasına yöneliktir.Sosyal devletin de bu hakları garanti altına alması yükümlülüğü ve sorumluluğu vardır.Bunun için yurttaştan vergi toplanmaktadır.Yurttaşlardan vergi olarak aldıklarını yine yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak durumundadır.Şimdiye kadar bunu layıkıyla yapamayan hükümetler bunun yapılamayacağı gerekçesiyle tamamen üstünden atmaktadır.Böylelikle temel insani ve toplumsal ihtiyaçları ticarete dönüştürerek şirketlere kar kaynağı haline getirmektedir.

                        AKP Hükümeti de IMF ve Dünya Bankası programlarını "reform" adı altında kararlılıkla yürütüyor.Başta asgari ücretle çalışanlar, işşizler,emekliler,esnaf ve çiftçiler olmak üzere yoksul toplum toplum kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan sağlık,eğitim sosyal güvenlik kuruluşlarının vb yetersizliği ve vatandaşın mağduriyeti kullanılarak;kazanılmış yetersiz haklarımız da elimizden alınarak,bizlerin bizlerin daha da mağdur edileceğimiz düzenlemeler yapılmaktadır.

                        Örnek vermek gerekirse;

                        Emeklilik yasası ile 9000 iş günü prim 25 yıl kesintisiz çalışma ,emeklilik ücretinin yarıya düşürülmesi,emeklilik yaşının da 70‘e çıkarılması istenmektedir.Herkesin sosyal güvenliği olacak söylemiyle sadece bazı hastalıklar sigorta kapsamına alınacaktır.

                        Kanser, şeker,kalp hastalıkları ve bazı ameliyatlar için ödeme yapılmayacaktır.Yani parası olmayana yaşama hakkı tanınmayacaktır.Ayrıca,bugün sadece ilaç alırken ödenen %20‘lik katkı payı,artık muayene olurken,tetkik ve analizlerde de ödenecektir.Üstelik bu pay %20 değil %50 olarak ödenecektir.

AKP Hükümetinin çıkardığı ve çıkarmayı  düşündüğü yasalar olan:

•v      Genel Sağlık Sigortası;Paran kadar sağlık sigortası

•v      Emeklilik Yasası;Mezarda emeklilik

•v      Aile Hekimliği;Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetlerinin paralı hale getirilmesi

•v      Temel Sağlık Yasası;Hastanın müşteri,hastanenin sağlık işletmesine dönüştürülmesi

•v      Kamu Yönetimi Yasası;İş güvencesiz,performansa göre sözleşmeli çalışma

•v      Yerel Yönetim Yasaları;Yerelleşerek hizmetlerin özelleştirilmesi ile tam bir sosyal-ekonomik yıkım yapılmaktadır.

 

                        AKP Hükümetinin tüm bu yıkım politikalarına karşı halkın temel ihtiyaçlarının herkese adil,eşit,ulaşılabilir,ücretsiz olmasını ve gereksinimi kadar kamu  hizmeti talep ediyoruz.Güvenli bir gelecek ve "İnsanca Yaşanacak Bir Türkiye İçin" Emek Platformu olarak mücadelemiz sürecektir.Saygılarımızla...

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BASIN AÇIKLAMASI

 

Günümüzde önemli bir haberleşme aracı olan cep telefonu kullanımının, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde yaygınlaştığı bilinmektedir. Cep telefonları diğer cep telefonlarıyla baz istasyonları üzerinden elektromagnetik dalgalar aracılığıyla bağlantı kurarlar.  Baz istasyonları,  bu haberleşme sistemlerinde merkez istasyonlardır. Bir baz istasyonunun hizmet verebileceği kullanıcı sayısı sınırlıdır. Yerleşimin yoğun olduğu yerlerde daha çok sayıda kullanıcıya hizmet verebilmek için kapsama alanları birbiriyle örtüşmeyecek düşük güçlü birden çok baz istasyonu kullanılır.  Yerleşim yoğunluğunun düşük olduğu yerler ile kırsal bölgelerde baz istasyonu antenleri, daha geniş kapsama amacıyla, yüksek kulelere yerleştirilir. Tüm bu istasyonların güvenlik mesafesi içerisinde kurulum ve sonrasındaki denetimleri ülke genelinde Telekomünikasyon Kurumu ile illerde Çevre Müdürlükleri‘nce yapılmaktadır.

 

 Elektromagnetik radyasyonun en iyi bilinen etkisi ısıl etkidir. Elektromagnetik radyasyon nükleer radyasyonla karıştırılmamalıdır. Elektromagnetik radyasyonun insan sağlığını etkilemeyecek sınır değerleri Uluslararası komisyonlarca belirlenmiştir. Ülkemizde bu sınır değerler Telekomünikasyon Kurumu‘nca her bir baz istasyonu için dörtte bir oranında daha düşük alınarak, baz istasyonlarının bu sınır değerlere göre belirlenen güvenlik mesafesine sahip olacak şekilde kurulmasına izin verilmektedir. İnsanların elektromagnetik radyasyona maruz kalması yalnızca baz istasyonlarıyla sınırlı olmayıp diğer tüm elektromagnetik kaynaklar ve daha fazla önem verilmesi gereken cep telefonları için de geçerlidir.

 

Bu haberleşme teknolojisi artık günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olduğuna göre, yapılacak olan baz istasyonlarının kurulumunda azami özenin gösterilmesi ve cep telefonu görüşmelerinde aşırıya kaçılmamasıdır.

 

Bu konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızı daha iyi bilgilendirmek üzere, üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA 27 Mayıs 2005 Cuma günü, Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA da 28 Mayıs 2005, Cumartesi günü saat 17:00 - 18:00 arasında, Adıgüzel  Fuarcılık tarafından organize edilen Yapı Fuarı çerçevesinde Dünya Ticaret Merkezinde birer seminer vereceklerdir. Bu seminerlere tüm halkımız davetlidir. 24.05.2005.

  

                                                                                     M. Yılmaz ODABAŞ

                                                                        EMO Trabzon  Şubesi  Yön. Kur. Başkanı

     Yön. Kurulu Adına 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"Kamuda Mühendis ücretleri"

Türkiye‘de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik problemler neticesinde Ülkemizin yatırım bütçesine yön veren, proje üretimini, uygulamasını, sanayileşme ve kalkınmasını sağlayan mühendis ve mimarlar, yani kısaca Teknik Elemanlar, aşırı derecede etkilenmiş,önemli sosyal ve ekonomik kayıplara uğramıştır. Zor arazi şartlarında gece gündüz demeden, büyük bir özveri ile ülkemizin kalkınması için proje üreten, geliştiren ve uygulayan kamu çalışanı Teknik Eleman üyelerimiz ekonomik yönden büyük sıkıntı içerisindedirler.

Devletimiz büyük sorumluluklar yüklediği Teknik Elemanlara bazı ülkelerin asgari ücret olarak belirledikleri miktarın altında ücret ödemektedir. Bu durum Teknik Elemanlarımız için onur kırıcıdır.Ülkemizin kalkınması için gerekli şartların oluşturulmasında etkin olan bu insanların, yeni bilgi ve teknolojilerle çalışmaları ve çözümler üretmeleri ancak geçim derdini düşünmekten kurtulmaları ile mümkündür. KİT ‘lerde (T.Telekom, TEDAŞ, TRT, TTK, TKİ, TCDD vs ) ve Merkez Bankası, TAEK, EPDK, Denizcilik Müsteşarlığı vs gibi kamu kurumlarında çalışan mühendisler ile katma bütçeli dairelerde; Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık- Orman-Tarım Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarda (DSİ, MTA, TKGM, TCK, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlükleri ve Belediyeler vb .) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak benzer görev ve sorumluluklarda çalışan mühendisler arasında farklı ücret uygulamaları halen devam etmektedir.Devletimiz değişik kurumlarda çalıştırdığı, aynı görev ve sorumlulukları yüklediği mühendisine aşağıdaki tablodaki gibi farklı ücret ödeyerek özellikle katma bütçeli dairelerde çalışan büyük bir kesimi mağdur etmektedir.

Mühendis ve Mimarların Çalıştığı Kurum

Aldığı Maaş (YTL)

DSİ, MTA, TCK, TKGM, BİB, Belediyeler

900-1000

TEDAŞ, TCDD, TKİ

1400

TRT

1780

Türk telekom

1707

denizcilik Müsteşarlığı

2010

TAEK

2544

EPDK

2575

Merkez Bankası

4028

Bunun yanısıra Türk-İş ‘in Mart-2005 tarihi itibarı ile yaptığı araştırmaya göre; ülkemizde 4 kişilik bir ailenin aylık temel tüketim harcamaları asgari (açlık sınırı) 526 YTL,Yoksulluk sınırı ise 1597 YTL ‘ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ülkemizdeki mühendis ve mimarların büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı altında ücret almakta çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. TMMOB  olarak  teknik elemanların ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine  çekilmesini ve kamuda  ücret adaletsizliğinin giderilmesini hükümetten istiyor ve bekliyoruz.

 

  

                                                                                    M. Yılmaz ODABAŞ

                                                                        EMO Trabzon  Şubesi  Yön. Kur. Başkanı

     Yön. Kurulu Adına 

DOĞALGAZ KRİZİNİN HATIRLATTIKLARI

  

Rusya federasyonu aralarındaki politik anlaşmazlıklar nedeniyle Ukrayna üzerinden sattığı doğal gaz miktarında indirime gidince diğer Avrupa ülkeleri gibi bizde huzursuz olmaya başladık. Elektrik enerjisi üretiminde nükleer enerjiden hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar bütün alternatif kaynaklarını kullanmakta olan bu Avrupa ülkeleri bizim kadar Rusya‘ya bağımlı olmamalarına rağmen huzursuz oldular.

Yıllardır uygulanan yanlış enerji politikaları, sadece günü kurtarmaya yönelik olduğundan hep işin kolayına kaçılmış ve üretmek yerine satın alma yoluna gidilmiştir. Bütün uyarılarımıza rağmen yerli kaynakların kullanımı yeterli ölçüde teşvik edilmemiş, başlatılan yatırımlar da bir şekilde çeşitli gruplarca türlü bahanelerle engellenmiştir. Ülkemizin enerji ihtiyaçlarına çözüm bulmak için konunun uzmanı araştırmacı ve teknik elemanları dinlemektense popüler kararlar verme yoluna gidilmiş, yerli kaynakların kullanımına yönelik yatırımlar  yerine kısa ve hızlı çözüm olarak doğal gaz satın alma yolu seçilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre elektrik enerjisi üretimimizin %43.8 lik bölümü doğalgazdan, %18.5 ‘luk bölümü linyit, %6.3‘ lük bölümü ithal kömür, ve ancak %24.5‘ luk bölümü hidrolik kaynaklardan elde edilmektedir. Hidrolik kaynaklardan elektrik enerjisi üretim oranı yıllardır sabit kalırken başta doğal gaz olmak üzere diğer kaynaklardan elektrik enerjisi üretim oranları artmıştır.

Kısacası kendi kaynaklarımızın elektrik enerjisi üretimindeki payı hiç artmazken ithal kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki payları artmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın gittikçe artması ekonomik ve stratejik açıdan ülkemizi gittikçe içinden çıkılmaz bir riske sürüklemektedir. Yarın Rusya Federasyonu ile aramızda çıkacak en küçük bir ihtilafta bu durumun aleyhimizde kullanılmayacağı garantisini kim verebilir?

Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak bu durumu yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Artık hidrolik kaynakların kullanımına gerekli önem verilmeli, devam etmekte olan yatırımlar bir an önce bitirilerek yenileri başlatılmalıdır. YEK yasasının çıkmasıyla özel yatırımcılar için küçük ölçekli HES yatırımlarının önü açılmıştır. Ancak bu konuda hala bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Doğal gaz farklı kullanım amaçları için ithal edilebilir. Ancak elektrik enerjisi üretiminde kendi alternatif kaynaklarımız varken doğal gaz kullanımına ağırlık verilmesi doğru değildir. Bu bağımlılığa son verecek adımların bir an önce atılması artık zorunlu hale gelmiştir.                                                                                                                         07.01.2006 

 

 

 M. Yılmaz ODABAŞ

                                                                         EMO Trabzon  Şubesi  Yön. Kur. Başkanı

     Yön. Kurulu Adına 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLAMALARI

  

NASIL BİR ÜNİVERSİTE (KTÜ) İSTİYORUZ  ?

         Üniversiteler; evrensel anlamda bilgiyi üreten, yayan ve aktaran kurumlar olarak bilinir. Üniversiteler, eğitim-öğretim yanında yaptığı bilimsel araştırmalarla toplumların gelişmesine önemli katkı sağlarlar. Üniversitelerin asli görevi bilim yapmaktır. Bilimin temelinde bilgi,üretim vardır ve gelişmesinin özerk ortama gereksinimi esastır . Ancak, ülkemizdeki bir çok üniversitede olduğu gibi, göz bebeğimiz olan, Karadeniz Teknik Üniversitesi de maalesef son yıllarda asli görevlerinden uzaklaşmıştır. Türkiye‘nin ve bölgemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere  katkısı daha yoğun olmalıdır.

         Önümüzdeki dönemde, 15 Haziran 2004 günü yapılacak seçimle Karadeniz Teknik Üniversitesi yeni Rektörünü seçecektir. Bu anlamda karar verecek olan öğretim üyeleri, elbette geçmişte yapılan yanlış uygulamaların tekrarlanmaması ve geleceğe yönelik umutların sönmemesi için, bazı temel kriterlere göre değerlendirmeler yaparak rektör belirleyecektir.

         Karadeniz Teknik Üniversitesi, ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz, kentimiz ve biz mühendisler/mimarlar için de çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kurumsal iç barış yanında toplumsal barışın da sağlanabilmesi konusunda seçilecek rektörün duyarlılığı esastır. Bu düşünce ile üniversitemizde söz sahibi olacak bir rektör adayı için aşağıda özetlenen hususların değerlendirileceği inancını taşımaktayız.

         Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti‘nin anayasal temel ilke ve niteliklerine yürekten bağlı, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Türk Ulusuna hizmeti kayıtsız şartsız benimsemiş olmalıdır.

Rektör;

Dünya, Türkiye ve yerel değerleri iyi bilen, bilimin toplum için geliştirilmesi gerektiğine inanan, gelişmeleri özümseyen, yenilik ve değişimden yana olan, politik ya da ideolojik bir yaklaşımda olmadan, hizmette bilimin evrensel değerlerine önem vererek, kadrosunu oluşturan ve harekete geçirebilen, rasyonel düşünebilen, uzlaşmacı ve hoşgörü sahibi, oturacağı makamdan değer alan değil ancak o makama değer katabilecek bir özelliğe sahip olmalıdır.

Çağdaş düşünceye sahip, katılımcı, paylaşımcı, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmalı ve bu düşüncelerini her ortamda özgürce savunabilmelidir. Yönetimini; şahsi menfaat gözetmeyen, gerçekçi, kurumsal anlayışa sahip, çevresiyle barışık, demokratik, daima yeniliğe açık, deneyimli ve dinamik, takım çalışmasına yatkın, çağdaş düşünceli kişilerden oluşturmalıdır.

Üniversite kapılarını topluma açmalıdır. Türkiye‘nin önceliklerini, geleceğe yönelik beklentilerini, toplumun ihtiyaçlarını, bilim adamlarının hassasiyetlerini çok yakından bilmelidir. Üniversite / sanayi işbirliğini pratiğe aktarmalı, bilimin; bilim adamlarının ihtiraslarını tatmin etmek için değil; insanlık için, ülke için, vergi mükellefleri için geliştirilmesi gerektiğine inanmalı ve bunu toplumla paylaşmalıdır.

         Dünyada yaşanan teknoloji devrimini kavrayarak, bu süreçte gerekli yatırımlara yönelip insan kaynaklarına önem vermeli. Özellikle bölgenin beyin göçünü tersine çevirmeli, yerel değerlere önem veren evrensel bilim adamlarımızı üniversitemize kazandırmalıdır.

         Özlük haklarına saygılı, çıkar ilişkisine dayanmayan, adam kayırmacılığından uzak, sadece bilimsel temel ölçütlere dayalı bir akademik yükseltme sistemi benimsemeli. Hak etmeyenin değil hak edenin değerini bilen ve atayan, objektif değerlere önem vererek, idarede toplam kalite yönetim anlayışına sahip olmalıdır.

         Ekonomik ve endüstriyel bilgisi, deneyimi, birikimi ve öngörüleri olmalı, bilimi araştırma laboratuarlarının dışına çıkartıp topluma mal etmeli, Ar-Ge‘ye ayrılan kaynakların artırılması için alternatif projeler üretmelidir. Üniversitenin temel kaynaklarını ve araştırma olanaklarını adilane dağıtmalı, objektif davranarak bireysel ve sektörel kayırma yapmayacağını önceki görevlerinde kanıtlamış olmalıdır.

         Bölgesel ve kentsel gelişmeye yönelik vizyonları belirlemeye yardımcı olacak politikaların oluşmasına katkı sağlamalı, bu yöndeki projelerin öncelikle hayata geçirilmesi için de araştırma kaynaklarını harekete geçirmelidir. Sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temas içinde bulunmalı,giderek tüm kent yaşayanlarını kucaklamalı, toplumsal gelişmeye yönelik bilimsel ve kültürel faaliyetlere önem vermelidir.

         Bölge genelinde ve Trabzon özelinde, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara bilimsel duyarlılık göstererek master planlar hazırlatmalı; özellikle; sağlık, çöp, kıyı kullanımı, ulaşım, çarpık kentleşme, tarımsal üretim, ticaret, turizm ve benzeri alanlarda yönlendirici olmalı. Kente yeni üniversitelerin kazandırılması için gayret göstermeli, ulusal kaynaklardan sağlanan bütçe payının artırılması için girişimci olmalıdır.

         Sırça köşklerden çıkıp, hayatın ve toplumun içinde olmayı göze almalıdır. Bu yüzden de yeni rektör, kent ve çevresiyle barışık, bilime ve teknolojiye gönül vermiş profesyonel bir yönetici olmalıdır.

 04.06.2004

  

                                                                                        

 

                                                                             

                                                                              M. Yılmaz ODABAŞ

                                              TMMOB İl Koord. Kurulu Sekreterya Başkanı

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TMMOB ODA BAŞKANLARI İLE ORTAKLAŞA HAZIRLANAN BASIN BİLDİRİSİ

    

 

 

 

Canlıların temel ihtiyaçlarını karşılayan çevre, bir zenginlik kaynağıdır. Bu zenginlikler son yüzyılda gelişen sanayi ile tahrip edilmiş ve kirletilmiştir.

 

Bu açıdan, insanoğlu yaşam standardını yükselten sanayileşme, giderek yaşamsal sorunlar yaratmaktadır.

 

Bu sorunlardan biride 1963‘de Değirmendere mevkiinde kurulan Çimento fabrikasıdır. Çimento fabrikası çevre kirliliği, hava kirliliği, çimento malzemelerinin taşımacılığındaki zorluk ve taşımacılığın trafikte sıkıntı yaratması  nedeniyle hep gündemde olmuştur.

 

Tarih, turizm ve kültür kenti olan Trabzon‘umuzun çevre sorunlarına sahip çıkılmalıdır.  Bu bağlamda fabrikanın bulunduğu yerden kaldırılıp  uygun bir yere taşınması  için fizibilite  çalışmaları  bir an önce başlatılmalıdır.

 

Fabrikanın taşınmasıyla kazanılacak arazide halkımızın yararlanacağı yeşil bir alana dönüştürülmelidir.

24.08.2004

 

 

 

 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı

M.Yılmaz Odabaş

  

  

  

                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

 

Fesat Raporunu Reddediyoruz.

Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu‘nun hazırladığı " Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu‘nu tümüyle reddediyouz.

 

Ve bu kurulun başkanı Prof  Dr. İbrahim Kaboğlu ve Prof Dr. Baskın Oran‘ı kınıyoruz.

Bu raporda Türkiyemizde yaşamakta olan Türk Milletinin vatanı ve Türk Milleti, vatanı ve Türk Milletinin kendi azim ve kararıyla girişip kazandığı İstiklal  Savaşı sonucunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti maddi ve manevi bütün unsurlarıyla yok sayılmakta ve inkar edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan binlerce yıllık bir milleti paramparça edip, tarihe gömmek için raporda bütün teferruat  düşünülmüş ve ele alınmıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi yavuz hırsız misali bölünmeye karşı olanlar suçlanmış ve söyle denilmiştir. "Türkiye‘nin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu hususunda bir Sevr sendromunun yaşandığı bilinmektedir. Böyle bir havanın bugünde ileri sürülmesi bir ‘paranoya‘ haline gelmiş olması rahatsız edicidir."

Bizde şunu söylüyoruz.   "Siz Lozan‘ın kaldırılmasını istiyorsunuz. Üniter devlet ve tek millet istemiyorsunuz. O halde  geriye  Sevr kalır. Bunun neresi paranoyadır?

Eğer bu rapor bir ihanet belgesi şeklinde  kasıtlı olarak düzenlenmediyse şu ifade ne anlama gelmektedir?

"Sonuçta tek kültürlü ulus-devlet modelinin yerine ‘Türkiyelilik‘ üst kimliği altında çok kültürlü yeni bir toplum modeli benimsenecektir."

 

Burada Türkiye‘nin toplama ve zorla birleştirilmiş mozaik bir ülke olduğu kabul edilmekte ve bu mozaiğin parçalarının devlet kararıyla birbirinden ayrılmasının amaçlanmış olduğu açıktır.

Bayrağı, vatanı, dili, dini, kültürü bir millet yerine önce federasyona giden ve her an birbirinden ayrılabilecek bir toplum yapısı istemek bölücülüğün kendisidir.

Yılın 1920 veya 2004 olması hainler için hiç fark etmiyor.

Gerçekte ise devletin bölünmez bütünlüğü tüm dünyada tartışılmazdır.

 

Milli birliğimizin temel dayanağı Anayasanın 3. Maddesinde en güzel ifadesini bulmuştur.

"Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir."

Raporun adı bile daha başlangıçta milleti parçalara ayırarak incelemeye almaktır. Üstelik rapora oy veren üçte birlik azınlık raporun altına imza atmadan raporu kamuoyuna açıklamışladır.  Basın Yayın organlarının bir kısmıda bunlara yardımcı olmuş ve sanki Sevr uygulanıyormuş gibi bir ortam meydana getirilmiştir.

 

İşte böylesine ihanetle dolu bu raporu BİHDK üyesi Kamu-Sen Genel Sekreteri olan sayın Fahrettin Yokuş basın toplantısı sırasında 2. Sevr Raporunu yırtıp atmıştır. Bu şerefli davranışından dolayı kendisini kutluyoruz.

Esasında Türk Milleti İstiklal Savaşı sonunda Sevr‘i yırtmıştır. Gerekirse tekrar İstiklal

Savaşı‘na girişir ve hiç şüphe yoktur ki kazanır.

Aşağıda isim ve imzası olan bizler Milletimize ve Devletimize kast eden hiçbir hain davranışa izin vermeyeceğimizi ve bu uğurda gereken her şeyi yapacağımızı bir kere daha ilan ediyoruz.  

18.11.2004                                                                                                                          

İKK Koordinasyon Kurulu Sekreteryası

M.Yılmaz ODABAŞ

  

  

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

                           

Önümüzdeki günlerde, kış mevsimi dolayısıyla  binalarda ısınma amaçlı yakıt tüketimi yoğun şekilde başlayacaktır.

 

İlimiz; hava kirliliği açısından 2. derece kirli, iller kapsamındadır. İlimizin coğrafi ve topoğrafik yapısı , çarpık kentleşme, yetersiz yol ağı ve ulaşım sorunlarından kaynaklanan hava kirliliğini ortadan kaldıracak doğal hava koridorlarının  önlerinin kapatılmasından dolayı Trabzon halkı sağlık açısından tehdit altındadır.

 

Özellikle kış aylarında yoğun kullanımı olan kömürlerin sağlıklı denetimlerinin ilgili makamlarca yapılması önem arz etmektedir.

 

İlimizdeki hava kirliliği düşünüldüğünde en etkin ve kesin çözümün en ucuz, en temiz, en verimli kullanma özelliklerine sahip olan doğal gazın bir an önce şehrimize getirilmesi kaçınılmaz bir zarurettir.

 

Botaş tarafından ihalesi yapılan boru iletim hattının ihalesiyle eş zamanlı olarak EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu( doğal gazın şehir içi gaz dağıtım ihalesini 2005 yılı yatırım programına koyup bir an önce ihaleye çıkması aciliyet arz etmektedir.

 

Merkezi Yönetimi, tüm Trabzon Millet Vekillerini, Yerel Yöneticileri bu konuda göreve davet ediyoruz.

 

Sivil Toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, insan sağlığını ciddi manada tehdit eden hava kirliliğinin temelden çözümü için doğal gazın en kısa sürede ilimize getirilmesi gerekmektedir.

 

Bu konudaki hassasiyetimizi  merkezi ve yerel yönetim üzerinde duyarlı baskı  oluşturulması kaçınılmaz bir gerçektir.

Daha temiz, yaşanabilir Trabzon özlemiyle saygılar sunuyoruz. 25.11.2004

 

                        TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreteryası

                                               M.Yılmaz ODABAŞ

                                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

ABD‘nin BM kararı olmamasına rağmen 2003 Nisan başında başlattığı Irak harekatı  neredeyse 2 yılını doldurmaktadır. ABD‘nin savaşın resmen bittiğini açıkladığı 2003 Mayıs‘ından bugüne kadar Irak‘ta yaşananlar insanlık tarihine 21. yüzyılın  karası olarak not edilecektir. Saddam Hüseyin‘in yakalanmasından sonra Irak‘ta direnişin sona ereceğini zannedenler Irak Halkının Saddam için savaşmadığını ama işgale rıza gösteremeyeceğini anlamakta zorluk çektiler. 

Hafızalarımızı şöyle bir yoklarsak yakın zamanda Ebu Garip cezaevinde ülkesini  savunan Irak halkına ABD askerlerini kameraya çekerek yaptığı alçakça ve çirkin muamele, yine ABD askerlerinin tecavüzüne uğrayan Iraklı bir kadının yürekleri parçalayan mektubu ABD‘nin  insanlık dışı uygulamalarının kamuoyuna yansıyan ufak bir kesitini hatırlayabiliriz. Daha çok yakın zamanda ABD askerlerinin  Irak halkını tank paletleriyle ezdiği, yaralı Iraklıların kafasına ateş ederek öldürdüğü görüntüler tüyler ürpertici olmakla birlikte strateji uzmanlarının değerlendirmesi Irak direnişini kırmak için kasıtlı olarak basına sızdırıldığı yönündedir. Zaten askerler de tün bunları emirle yaptıklarını ifadelerinde söylemektedirler.

Yeniden seçilen ABD başkanının savaş başlamadan söylediği "haçlı savaşını başlatıyoruz" ifadesini dikkatle alırsak bölgede yapılmak istenenin AB İlerleme raporu‘nda da belirtildiği gibi İsrail‘in güvenliğini sağlamak olduğunu kolayca anlayabiliriz. Yakında görevini  devredecek olan ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell‘in daha birkaç gün önce İran‘ın nükleer programı ile ilgili açıklamaları sıranın bu ülkeye gelmekte olduğunu göstermektedir. Zaten Strateji uzmanları uzun zamandır gibi İsrail‘in güvenliği için Irak, Suriye ve İran‘a müdahele edileceğini belirtmektedir. Tevrat‘ta Yahudiler‘e  vaat edildiği söylenen Kutsal Topraklar olan Arz-Mevud yani Büyük Mezopotamya Havzası şu anda Evangelistlerin yönettiği ve yönlendirdiği ABD yönetiminin temel hedefidir.

Sıranın Türkiye‘ye gelemeyeceğini kim garanti edebilir. AB İlerleme Raporu‘nda yer alan "Dicle - Fırat Havzasının içinde İsrail‘in de bulunacağı uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilmesi" ibaresi, bu bölgede Yahudilerin büyük miktarda toprak satın alması Arz-ıMevud‘a  yönelik bir politika değil midir? Diğer gelişmeleri de  şöyle bir hatırlamaya çalışalım. ABD‘nin Kandil Dağı‘nda bulunan PKK teröristlerini himayesine alması, Süleymaniye‘de Türk subaylarının başına çuval geçirilmesi, Kuzey Irak‘taki Türk askerinin sessizce çekilmesi, Telafer‘de Türkmen soydaşlarımızın katledilmesi, Peşmergelerin Musul ve Kerkük‘ün nüfus yapısını değiştirmeye yönelik ABD destekli saldırı ve yağmaları, Leyla Zana ve arkadaşlarının serbest bırakılıp yeşil pasaport verilerek Avrupa‘da resmi makamlarca ağırlanmaları, ülkemize gelen tüm AB yetkililerinin soluğu Zana‘larla beraber Diyarbakır‘da almaları, AB‘nin  resmi dil, devletin şekli gibi tartışılması dahi suç olan konulardaki dayatmaları ve bunlara paralel olarak Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunun hazırladığı Azınlık Raporu....

Sadece bir kısmını özetlediğimiz bütün bu gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti‘ni yeniden Sevr‘e mecbur etme gayretleridir. Sıranın bize gelmeyeceğini düşünmek ve Irak‘ta olanlara ses çıkarmamak gaflet ve delalet değil midir? Ataları dünyanın herhangi bir yerindeki zulme dur diyen Türk Milletinin, Irak‘ta ülkesini savunan kahraman halka  ABD ve işgalci ortakları tarafından yapılan insanlık dışı, alçak zulmü çaresizce seyretmesi millet vicdanında derin yaralar ve onarılmaz milli zafiyetler bırakabilecektir. Ülkemizi yönetenlerin, dışarıdan beslenen yerli işbirlikçi kuruluşların ABD ve AB uğruna sessiz kaldıkları bu zulmü Türk Milleti adına şiddetle kınıyoruz.     26.11.2004                                  

                     TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreteryası

M.Yılmaz ODABAŞ

27 Ocak 2005 Tarihli Basın Açıklaması

  

         Türkiye‘de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik problemler neticesinde; ülkemizin yatırım bütçesine yön veren proje üretimini, uygulamasını sanayileşme ve kalkınmasını sağlayan mühendis ve mimarlar aşırı derecede etkilenmiş önemli sosyal ve ekonomik kayıplara uğramıştır.Zor arazi şartlarında gece gündüz demeden,büyük bir özveri ile ülkemizin kalkınması için proje üreten, geliştiren ve uygulayan kamuda çalışan Teknik eleman üyelerimiz ekonomik yönden büyük sıkıntı içersindedirler.

            Devletimiz büyük sorumluluklar yüklediği mühendis ve mimarlara (Teknik Elemanlar ) bazı ülkelerin asgari ücret olarak belirledikleri miktarın altında ücret ödemektedir.Bu durum teknik elemanlarımız için onur kırıcıdır.Ülkemizin kalkınması için gerekli şartların oluşturulmasında etkin olan bu insanların,yeni bilgi ve teknolojilerle çalışmaları ve çözümler üretmeleri ancak geçim derdini düşünmekten kurtulmaları ile mümkündür.Kamu Kuruluşlarından KİT‘lerde (Türk Telekom,Tedaş,TRT,TTK,TKİ,TCDDY vs ) çalışan teknik elemanlar ile katma bütçeli dairelerde;enerji ve tabi kaynaklar ,Bayındırlık-Orman-Tarım Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarda (DSİ,MTA, TKGM,TCK,Köy Hizmetleri Genel Müd.Bayındırlık Müd.ve Belediyeler vb) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak benzer görev ve sorumluluklarda çalışan teknik elemanlar arasında farklı ücret uygulamaları vardır.Devletimiz değişik kurumlarda çalıştırdığı,aynı görev ve sorumlulukları yüklediği personeline,farklı ücret ödeyerek bir kesimi mağdur etmektedir.

            Örneğin;halen 657 sayılı yasaya tabi katma bütçeli dairelerde çalışan (DSİ,MTA,TKGM,TCK,Köy Hizmetleri Genel Müd.,Bayındırlık Müd. Ve Belediyeler), 1.derecenin 4.kademesindeki bir Bölge Müdürü 1.400.000.000 TL,Şube Müdürü 950.000.000 TL,Başmühendis 900.000.000 TL,Mühendis 850.000.000 TL, Memur ise 530.000.000 TL ortalama ücret almakta iken ,KİT‘lerde (TEDAŞ,TEİAŞ,TTK,TKİ,vs)1.derecenin 4.kademesindeki bir Bölge Müdürü 1.500.000.000 TL ,Şube Müdürü 1.150.000.000 TL,Başmühendis 1.050.000.000 TL, Mühendis 1.000.000.000 TL Memur ise 900.000.000 TL ortalama ücret almaktadır.DİE rakamlarına göre 26.12.2004 tarihi itibariyle 4 kişilik bir ailenin aylık temel tüketim harcamaları asgari (açlık sınırı) 549.000.000 TL, Yoksulluk sınırı ise 1.500.000.000 TL ‘ye ulaştığı bilinmektedir.Buna göre ülkemizde mühendis ve mimarlar yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır.Yukarıda özetlemeye çalıştığımız ve Anayasanın 55. maddesinde tanımlanan eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olan bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz.

            Kamudaki ücret adaletsizliğini giderebilmek için klasik yüzdelik artışlar yeterli değildir.Bunun yerine Teknik elemanlara halen ödenmekte olan "Özel Hizmet Tazminatının" nın artırılması ve ilave olarak "Mühendislik-Mimarlık Tazminatı" adı altında ek ödemelerin yapılması gerekmektedir.

            TMMOB İL Koordinasyon Kurulu olarak, kamu çalışanı üyelerimizin sorunlarının kalıcı çözümünün 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun yeniden ele alınarak TBMM‘den grevli toplu sözleşmeli bir içerikte düzenlenmesinden geçtiğine inanıyoruz.Hazırlanmakta olan Kamu Personel Reformu Yasa Tasarısı ile tüm  kamu çalışanlarının iş güvencesini sağlayacak bir şekilde özlük haklarının düzeltilmesini  ve üyelerimizin enflasyona ezdirilmeden mağduriyetlerinin giderilmesini,ekonomik ve sosyal haklarını alabilmelerine imkan sağlayacak şekilde eşit işe eşit ücret ödemesi getirilerek ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.

 

  

  

TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreterya Başkanı

M.Yılmaz ODABAŞ

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                             

                                                                                                                     

              TMMOB İL KOORDİNASYON KURULUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

ENERJİ TASARRUFU ; DOĞRU ÜRETİM, DOĞRU PLANLAMA, DOĞRU KULLANIM DEMEKTİR...!

 

TMMOB olarak, Ulusal kaynaklarımızın verimli kullanıldığı doğru bir   üretim ve sanayileşme sürecinde ENERJİ TASARRUFU‘nun  sadece 2 lambadan birinin söndürülmesi yada elektrik kesintileriyle değil,  teknolojinin doğru seçimiyle de ilgili olduğunu bir kez daha vurguluyoruz...

 

 

Enerjinin dünya ölçeğinde etkin ve verimli kullanılmasının  ne denli önemli  olduğu, son yıllarda küresel ısınmanın yaratacağı olumsuz sonuçlara vurgu yapan raporlar ile bir kez daha açığa çıkmaktadır.

 

Neredeyse her gün yayınlanan raporlarda eğer gerekli önlemler hızla alınmaz ise büyük kuraklıkların ve su kıtlığının ortaya çıkacağı, ormanların yok olacağı, tarımda verimin büyük ölçüde düşeceği, denizlerin seviyesinin yükseleceği ve hastalıkların artacağı, kısaca, küresel ısınmada 10 yıl içinde geri dönülemez noktaya ulaşılacağı uyarıları yapılmaktadır.

 

Uzun dönemde yapılacak planlama ile  sanayiden tarıma her alanda enerji tasarrufu sağlayacak teknolojilere destek verme, güneş, jeotermal, biyokütle, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi gelecek için enerji politikalarının esas yaklaşımı olmak zorundadır.

Enerji tasarrufu ; enerjinin akıllıca kullanışı ile kayıpların en aza indirilmesi, aynı enerji ile daha çok iş yapılması veya aynı iş için daha az enerji kullanılması anlamını taşımaktadır. Enerjinin verimli kullanılması ile gereksinimler ve konfor şartları içersinde, fazladan ve gereksiz tüketilen enerjinin tasarruf edilmesi sağlanacaktır.

 

Enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının daha rasyonel kullanılmasına, enerji üretim yatırımlarının ve enerji maliyetinin azaltılmasına olanak vererek, çevre sorunlarının azaltılması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Enerjinin verimli kullanılması ile özellikle konutlarda aile bütçesinde tasarruf olanakları yaratılabilmektedir.

 

Bilimsel çalışmalar ışığında ülkemizde % 30‘lara varan enerji tasarrufu potansiyelinin yaklaşık % 10~15‘lik bir bölümü hiçbir harcama gerektirmeyen, yalnızca bilinçlendirme, yönlendirme çalışmaları ile kazanılabilecek bir oran/büyüklük olarak önümüzde durmaktadır. Konutlarda ; aydınlatma, beyaz eşya, ev ve mutfak gereçlerinin kullanımı ve seçiminde yapılacak bilinçli çalışmalar çok önemli tasarruf olanakları sağlamaktadır.

 

Enerji tasarrufun toplumun en küçük birimi olan aileden başlayarak bütün kesimlere yayılmasında devletin uygulayacağı enerji politikalarının da payı unutulmamalıdır. Devlet; yılda bir kez kutlanan bir enerji tasarrufu politikası değil; yaşam biçimi haline dönüşen enerji tasarrufu politikaları üretmelidir. Bu doğrultuda TMMOB ve Odalarının uzun süredir hayata geçirilmesi için mücadele ettiği çalışmalara kaynak ve destek sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 

* Enerji tüketiminin büyük bir bölümünü gerçekleştiren sanayi sektöründe, verimliliği düşük, yüksek enerji tüketen ve çevreyi kirleten teknolojilerden kaçınılmalı, tesislerde enerji verimliliğini yükseltecek rehabilitasyon yatırımları yapılmalı, verimliliği yüksek yeni teknolojilere geçilmesi teşvik edilmelidir.

 

* Enerjinin üretiminden nihai kullanımına kadar verimliliğin yükseltilmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması ile sanayi üretim maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmalıdır.

 

* Ulusal kaynaklarımızı daha fazla devreye sokan önlemler ile  enerji   kaynakları   açısından   ithalat   bağımlılığı en aza indirilmelidir.

 

* Enerji verimliliğini arz ve tüketim alanlarında geliştirmeye yönelik olarak teknolojinin değerlendirilmesini de içeren  makro düzenlemeler yapılmalıdır.

 

* Enerji verimliliğine yönelik ekipman standartları ile bina-yapı standartları denetim altına  alınmalı;  yüksek  miktarda  enerji  tüketen  sanayi  tesislerinde tüketimin periyodik olarak beyanı, izlenmesi ve birim üretim başına kullanılan enerji miktarının düşürülmesi sağlanmalıdır.

 

* Elektrik üretiminde % 50‘yi aşmakta olan doğal gazın payı, azaltılmalı, yeni ve yenilenebilir kaynaklar konusunda AR-GE çalışmaları ve bu kaynakların kullanımı  teşvik edilmelidir.

 

* Türkiye‘nin, henüz kullanılmamış mevcut linyit ve hidrolik kaynakları hızla devreye konulmalı, kömür, petrol ve gaz aramalarına, makro bir plan dahilinde yeniden başlanmalıdır.

 

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında, enerji politikamızın, ulusal çıkarlarımız ve kamu yararı doğrultusunda yeniden ele alınarak, kendi kaynaklarımızın üretimine ağırlık veren, kaynakları çeşitlendiren bir stratejiyle oluşturulması zorunluluğu, her zamankinden daha fazla gerekli görülmektedir. 18.02.2005

  

  

TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreterya Başkanı

M.Yılmaz ODABAŞ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27.03.2005 Tarihli 

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

 

Türk Milletinin birliğine, dirliğine refah ve mutluluğuna, bayrağına, inancına, milli  manevi ve kutsal değerlerine, Türk devletinin üniter yapısına,  Türk vatanının  bölünmez bütünlüğüne karşı sürekli faaliyet halinde bulunan iç dış mihraklar aralıksız faaliyetlerine devam etmektedirler.

 

Güzel vatanımız, içeriden ve dışarıdan tam bir kuşatma altına alınmış ve ülkemiz işbirliklerinde faaliyetleri neticesinde büyük tehlikelerle karşı karşıya bıraktırılmıştır. Son olarak Nevruz kutlamaları bahane edilerek Mersin‘de şanlı bayrağımız yakılmak istenmiştir. Başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere tüm Türk halkı tek vücut olarak,  bayrağına  sahip çıkarak hainlere gerekli cevabı vermiştir. Aziz vatanımız üzerinde  haince emel besleyenlerin hevesleri sürekli kursaklarında kalmaya mahkumdur. Şairin dediği gibi;

 " Bayrak sızlar

   Bayrak sızlar

   Yere düşse  Bayrak sızlar

   Nerden bilsin kıymetini soysuz, sopsuz bayraksızlar"

Tüm halkımızı 27.03. 2005 tarihinde Pazar günü saat 13.00 de bayraklarıyla birlikte Tedaş önünden Atatürk alanına kadar yapılacak  bayrağa sahip çıkma yürüyüşünde  aramızda görmek istiyoruz.

 

Tüm Kamuoyuna  saygılarımızla,

 

 

TMMOB İl  Koordinasyon Kurulu Sekreterya Başkanı

M.Yılmaz ODABAŞ

  

  

  

10.08.2005 Tarihli                                                                                                  

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

  

     Tanjant yolunun sağ sol güzergah  üzerinde görsel açıdan çirkin yapılaşmaların oluştuğu görülmektedir.Yola bitişik halde, bazıları ise yolun üzerine, yaya kaldırımını bile kırarak binalar yapılmaktadır. Kentin ana arterlerinden biri olan bu yol aksında,her iki tarafta da yola belli bir mesafede yapılaşmaya izin verilmemelidir. Bazı kavşaklarda resmen yolun üzerine binaların kurulmaya başlandığını gözlemliyoruz. İlgilileri bir an önce bu yanlış yapılaşmaları durdurmaya çağırıyoruz.

    

     Belediye başkanı ve yetkililerinden Tanjant yolu üzerinde yapılmakta olan ve yapılacak bu tür yapıların yeniden gözden geçirmelerini,gerekiyorsa kamulaştırma yaparak veya bu durumda olan arsa sahipleriyle uzlaşmaya gidilerek, güzergah üzerinde belli çekme mesafeleri uygulamalarını,buna benzer yapılaşmaya izin verilmemesini bekliyoruz. 40 yılda bitirilen Tanjantı 6 ay içinde yapılan yanlış ve hatalı, şehircilikle bağdaşmayan uygulamalarla kirletmemeliyiz. Bu yapılaşmaya göz yummak Trabzon insanına ve gelecekte bu kentte yaşayacak çocuklarımıza yapılmış en büyük haksızlıktır.

    

     Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

  M.Yılmaz ODABAŞ

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya Başkanı

 

  

  

05.10.2005 Tarihli

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

  

Türk Mühendis, Mimar  ve Şehir Plancıları  Olarak;

                . Bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden akıl ve deneyim yoluyla sentezlere vararak insan ve insanlığa yararlı oluşumları yaratma gücü ve çabası içindeki kamuda çalışan,

 . Bilim ve ekonomiyi, zaman ve fiziksel kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, en ekonomik, en güvenli, çevresel ve sosyal olarak en kabul edilebilir çözümleri bulan ve aldıkları kararları uygulamaya çalışan,

 . Kamu yararı, toplumun çıkarı, devletin temel işlevlerini yerine getirmek, kurumsal altyapı yatırımlarını en doğru ve en ekonomik şekilde gerçekleştirmek, özveriyle üreterek katma değer yaratmak ve ulusal bütçeye katkıda bulunmak için kamuda çalışan,

. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesinin planlanması, projelendirilmesi, projelerin uygulanması ile denetiminde çalışan, ekonomik yaşamın tüm noktalarında etkili olarak yer alan, kalkınmanın ve gelişmenin vazgeçilmez unsurları olan,

. Bilim ve teknoloji politikaları temelinde bilimi toplumla buluşturarak, bu ülkenin çevresel ve doğal kaynaklarının  korunması ve geliştirilmesine, sanayileşmesine, tarımın gelişmesine, enerji, ulaştırma ve iletişim altyapısının tamamlanmasına, sağlıklı kentleşmenin gerçekleştirilmesine, bölgesel eşitsizliğin azaltılmasına çalışan,

                . Kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için yeterlilik ve liyakat ilkelerinin yaşama geçirilmesini savunurken eş-dost-akraba iş bilmez yöneticilerin atanmasına ve üzerimizde kurmaya çalıştıkları baskıları püskürtmeye çalışan, 

bizler;

  mühendis, mimar  ve şehir plancıları olarak toplumun vazgeçilmezleriyiz.

Bizler;

. İnsanca yaşam koşullarının oluşturulması ve tüm Türk Halkına eşit şekilde sunulması için ,

.Görev alanlarımızdan biri olan  kamudaki yaşam alanlarımızın yok edilmemesi için,

.Ulusal gelirlerden bir çalışan olarak  yıllardır verilmeyen hak ettiğimiz payı almak için,

. Bizler arasında rekabet ortamı yaratarak etkin çalışmamızı önleyen ücret dengesizliğinin giderilmesi, ve işe göre ücret ödenmesi için,

.İş güvencesiz ve sözleşmeli veya kapsam dışı personel statüsünde çalışmalarımızdan vazgeçilmesi ve bu kapsamda çalışanlarımızın koşullarının iyileştirilmesi için,

.Çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi için,

. 4688 sayılı Yasanın çizdiği çerçeveyi evrensel ilkeleri gözeterek aşmak ve demokratik tepkiyi örgütleyerek ekonomik ve özgürlük haklarımız ile çalışma yaşamımıza ilişkin olumsuz koşulları değiştirmek için,

. Sendikal ödentilerimizi özveriyle öderken 2006 yılı için % 5‘lik yetersiz ve kabul etmediğimiz ücret zammına karşılık, anlamlı şekilde sendikal ödentilerin devletçe ödenmemesine karşı çıkmak için,

.Oy alarak iktidara geldikleri halka ve çalışanına  kaynak yok diyen hükümetlerin yüksek faizlerle borçlanarak sermayenin ve rantiyenin varlığına varlık katmasına karşı çıkmak için,

. Bizlerin ve çocuklarımızın geleceği için eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri gibi kamu hizmetlerinin özelleştirerek paralı hale getirilmesine karşı çıkmak için,

. Toplumun geleceğini ipotek altına alan bütün özelleştirmelerin durdurulması ve özelleştirilen işyerlerindeki çalışanların mağduriyetine son verilmesin için, özelleştirmelerin öncelikle halka arz şeklinde yapılması ve milli değerlerin ülke insanının kontrolünde olması için,

. Ülkemizin kaynaklarını ve mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı gibi kamusal ve toplumsal hizmetleri ticarileştirerek küresel sermayeye birer kar alanı olarak açan bütün uluslararası anlaşmaların iptal  için,

. İş güvencemizi elimizden almak isteyen ve çalışma koşullarımızı belirsiz hale getiren, küresel istemlere odaklı Kamu Personel Rejimi Yasası çalışmalarına son verilmesi için,

. Emekli üyelerimizin insanca yaşaması amacıyla emeklilik yaşının yükseltilmesi, emeklilik aylıklarının düşürülmesi, pimlerin süre ve miktarının artırılması girişimlerinden vazgeçilmesi için,

. Üretimden ve sanayileşmeden hızla uzaklaşan ülkemizde, bilim ve teknolojiyi politikaları temelinde ulusal kalkınma stratejilerinin uygulanması, yeniden üretim, yatırım, istihdam ve sosyal devlet ilkelerinin yaşama geçirilerek hakça bölüşüm politikalarının sisteme egemen olması için,

. Ülkemizin bağımlılık girdabına güçsüz kılınmasına, üretimsizliğe ve yatırımsızlığa, işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa karşı çıkmak için,

. Bölgesel bir güç olan ve stratejik konumu itibarıyla dünya siyasetinin temelinde yer alan ülkemizin onurlu bir yurttaşı olarak kimliksizleştirmeyi ve yabancılaştırmayı reddetmek için

 

 Tüm mühendis, mimar, ve şehir plancıları birleşerek sesimizi ulaştırabileceğimiz en uzak noktaya ulaştırmak için son şansımız 8 Ekim‘de tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı Ankara‘ya mitinge bekliyoruz.

                                              

                                                                                   M.Yılmaz ODABAŞ

                                                               TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı

 

                                              

                        

MİMARLAR ODASI              İNŞAAT MÜH. ODASI          ELEKTRİK MÜH.ODASI  

TRABZON ŞUBESİ  BŞK.     TRABZON ŞUBESİ BŞK.      TRABZON ŞUBESİ BŞK.

Bekir GERÇEK                        İbrahim USTA                         M.Yılmaz ODABAŞ

  

MAKİNA MÜH.ODASI         JEOLOJİ MÜH. ODASI         HARİTA MÜH.ODASI  

TRABZON ŞUBESİ BŞK.     TRABZON ŞUBESİ BŞK.       TRABZON ŞUBESİ BŞK.

Osman Gökhan BALİ           Tuncay ÖZARMAN                 Uygun ALKAN

  

  

JEOFİZİK MÜH.ODASI       ORMAN MÜH. ODASI           ZIRAAT  MÜH.ODASI  

TRABZON ŞUBESİ BŞK.      TRABZON ŞUBESİ BŞK.      TRABZON ŞUBESİ BŞK.

Nurettin TANDOĞAN           Ersu KALFA                                          İsmail ARSLAN      

  

ÇEVRE MÜH.ODASI           ŞEHİR PLANCILARI ODASI 

TRABZON ŞUBESİ BŞK.          TRABZON  İL TEM.                 

Yasin TAFLAN                        Ayhan TURAN                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Çok Okunanlar


Okunma Sayısı: 4575


Tüm Görüşler - Raporlar

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri