MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

   · ŞUBE Giriş Sayfası

 İSTANBUL ŞUBE

   · 

ŞUBE TARİHÇESİ

   · 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

   · 

ŞUBE DENETÇİLERİ

   · 

ŞUBE ÇALIŞANLARI

   · 

KOMİSYONLAR

   · 

ÇALIŞMA PROGRAMI

   · 

ÇALIŞMA RAPORU

   · 

TEMSİLCİLİKLER

   · 

HABERLER

   · 

DUYURULAR

   · 

GÖRÜŞLER-RAPORLAR

   · 

BASIN AÇIKLAMALARI

   · 

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ

   · 

BASINDAN SEÇTİKLERİMİZ

   · 

YİTİRDİKLERİMİZ

   · 

EVLİLİK DUYURULARI

   · 

YENİ DOĞAN DUYURULARI

   · 

İŞ YAŞAMI DUYURULARI

   · 

MİSEM EĞİTİMLERİ

   · 

EĞİTİMLER

   · 

İŞ VE ELEMAN ARAYANLAR

   · 

SMM NEDİR?

   · 

ÖLÇÜM VE BİLİRKİŞİLİK İÇİN BAŞVURU

   · 

YAYIN SATIŞ VE KİTAP LİSTESİ

   · 

İSTATİSTİKLER

 
Şube Kapsamındaki İller:

 EDİRNE   İSTANBUL   KIRKLARELİ   TEKİRDAĞ 
 

 

EMO İstanbul Şubesi
Haber Bülteni
SAYI: 67

Tüm Sayılar

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

DUYURU 2: İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLANI


DUYURU

 
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince meslektaşlarımızın uzmanlık alanlarını belirterek bilirkişi başvuru bilgilerini içeren dilekçeleri ile 1 Ekim 2008 - 31 Ekim 2008 tarihleri arasında İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ‘na başvurmaları gerekmektedir.
 

T.C.
İSTANBUL
ADLİ YARGI 
 İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  

SAYI    : 2008/4217                                                                                   11.09.2008
KONU  : Bilirkişi Müracaat Usulü

  

İ   L   A   N

  

04.12.2005 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesi, Adalet Bakanlığı‘nın 01.06.2005 gün 25832 sayılı yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan ve çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek ve tüzel kişileri (bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek C bendinde belirtilen uzmanlık dallarına ait bilirkişi listesine başvurmak için, başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

A.   Başvuru kabul şartları :

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Başvuru tarihinde 25 yaşından küçük olmamak,
3.    Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
4.    Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
5.    Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmak,
6.    İstanbul il sınırları içerisinde oturmak veya mesleki faaliyet icra etmek,
7.    Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
8.    Halen faaliyetine devam ediyor olmak,
9.    Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
10. Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 01 EKİM-31 EKİM 2008 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı‘na bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
11. Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

B. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler :

1. Nüfus cüzdanı örneği,
2. İstanbul il sınırları içerisinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
3. Adli sicil kaydı, (son 6 ay içerisinde alınmış)
4. Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin noter onaylı örneği,
5. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
6. 2 adet vesikalık fotoğraf,

NOT:Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (1),(4),(5) ve (6).bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,

C.İhtiyaç Duyulan Uzmanlık Alanları :

1.    Kaçakçılık,
2.    Gümrük Mevzuatı konusunda,
3.    İmza ve yazı incelemesi (Grafoloji),
4.    Orman suçları konusunda,
5.    Eşyaların değerlerinin tespiti konusunda, (Ziynet eşyası, otomobil, cep telefonu, halı, saat, giyim eşyaları, gümüş süs eşyaları vs.)
6.    Fikir ve sanat eserleri konusunda,
7.    Tercümanlık, (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça vs.)
8.    Sağır ve dilsizlerin ifadesinin alınması konusunda,
9.    Trafik kazaları konusunda,
10.  Marka hukuku konusunda,
11.  Haksız rekabet konusunda,
12.  Mali konularda, (mali müşavirlik, hesap uzmanlığı)
13.  Kültür ve tabiat varlıklarının korunmaları ve uygulamaları- Tarihi Eserler konusunda, (Arkeolog, mimar vs.)
14.  Bankacılık işlemleri konusunda,
15.  Muhasebe,
16.  Bilişim suçları konusunda,
17.  Vergi Usulü Kanunu konusunda,
18.  Tazminat konusunda,
19.  Kredi kartları, sahteciliği konusunda,
20.  Kumar makineleri konusunda,
21.  Yangın konusunda,
22.  Gemicilik konusunda, (gemi taşımacılığı, gemi makine mühendisliği, gemi sörveyi vs.)
23.  İthalat ve ihracat uzmanlığı konusunda,
24.  Petrol ürünleri konusunda, (kimyager, kimya mühendisi)
25.  Sigortacılık konusunda,
26.  Kriminoloji konusunda,                                                         
27.  Sosyal hizmetler konusunda, (Sosyal hizmetler uzmanı, pedagog, psikolog)
28.  SPK  ve İMKB   davaları konusunda,
29.  CD, VCD, DVD gibi ürünlerin kopya olup olmadığı ve içeriklerinin eser niteliğinde olup olmadığı konusunda,
30.  Ses ve Video kaydı ile TV yayınlarının çözümü ve yayın akışlarının tespiti konusunda,
31.  Elektrik hırsızlığı konusunda,
32.  Uyuşturucu maddelerin niteliği konusunda,
33.  İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda,
34.  6136 sayılı kanun konusunda, (Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hk.)
35.  Haberleşme konusunda,
36.  Güzel sanatlar ve bölümleri,
37.  Tekstil Mühendisliği,
38.  Makine Mühendisliği,
39.  Endüstri Mühendisliği,
40.  Jeoloji Mühendisliği,
41.  Jeofizik Mühendisliği,
42.  Jeodezi ve fotogrametri Mühendisliği
43.  Gemi Mühendisliği,
44.  Bilgisayar Mühendisliği,
45.  Harita Mühendisliği,
46.  İnşaat Mühendisliği,
47.  Yazılım Mühendisliği,
48.  Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
49.  Mimarlık,
50.  Edebiyat,
51.  Konservatuar tüm dalları,
52.  Patent Konusunda,
53.  Fikri mülkiyet alanı konusunda
54.  Hukuk konusunda (Ceza Hukuku,Ticaret Hukuku,İcra-İflas Hukuku,idare,İş Hukuku)
55.  Tıp konusunda,
56.  Eczacılık konusunda,
57.  Gemi, Uçak ve Tren kazaları konularında,
58.  Marka, Patent ve Tasarım taklidi işler konusunda.

Başvuruları kabul edilenlere ait liste 19 KASIM 2008 günü İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunanların 24 KASIM - 5 ARALIK 2008 tarihlerinde Saat: 14:00 - 16:00 arasında yemin için Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

BAŞKAN                                      ÜYE                                     ÜYE                  
MEHMET ŞEFİK MUTLU            AYKUT CENGİZ ENGİN       HASAN BARUTMUSTAFA BULUT ŞUBEMİZDE ANILDI

04.05.2018
 


Çok Okunanlar


YAPI RUHSATLARINDA MÜHENDİS VE MİMARLAR DEVRE DIŞI

CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE’DEN TMMOB ZİYARETİ

TEKNİK ELEMANLARA DENETİM YETKİSİ VERİLMESİ YAPI DENETİM SİSTEMİNE VURULAN YENİ BİR DARBEDİR

TMMOB GENEL KURULU TAMAMLANDI

“24 HAZİRAN’DA NÜKLEERCİLERE OY YOK!”

NKP GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

10 EKİM ANKARA KATLİAMI`NI PROTESTO ETTİKLERİ İÇİN YARGILANDILAR - 5 HAZİRAN 2018 EVRENSEL.NET

EMO 46. DÖNEM 1. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANDI

Okunma Sayısı: 7998


Tüm Duyurular

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri