2009

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI


 
TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı 14-15 Kasım Cumartesi- Pazar günleri İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Anfisi'nde 800'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Erhan Karaçay‘ın açılış konuşmasından sonra, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen ve TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.
 

Erhan Karaçay açılış konuşmasına; "TMMOB, özellikle 70 li yıllar itibariyle emek hareketine yüzü dönük olan yönetimler tarafından idare edilmektedir. Ve ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları ile ilgili birçok aktivite gerçekleştirmiştir.  TMMOB‘a  bağlı odalarda ücretli çalışan ve işsiz mühendis ve mimarların örgütlenmesi ile ilgili, sendikalaşmasıyla ilgili her odanın tek tek yaptığı çalışmalar, sempozyumlar , forumlar  dışında TMMOB‘ında merkezi bir çok organizasyonu olmuştur. 39. TMMOB Genel Kurulu sonrasında MÜHENDİSLİK, İSTİHDAM VE ÜCRETLENDİRME SEMPOZYUMU yapılmıştır. Ve bu görev Makina Mühendisleri  Odası tarafından yerine getirilmiştir. Şu anda gerçekleştireceğimiz  bu kurultayı da bu sempozyumun devamı şeklinde değerlendirebiliriz.

 Bu kurultayda bir karar süreci yaşanacak. Ancak burada TMMOB‘yi temsilen ülke çapında herkesin katılımı maalesef mümkün değildir. Ve bu kurultayda delegelik usulü de benimsenmemiştir. TMMOB tarafından gerek oda temsilcileri gerek emek örgütü temsilcileri ve bu konudaki uzmanlardan  oluşan Düzenleme Kurulu ve İçinden seçilen 11 kişilik Yürütme Kurulu kararıyla bu kurultay süreci yürütülmüştür.  Bu süreçte, burada oluşacak "Kurultay Kararları"nın ağırlıklı 2/3 çoğunlukla alınması benimsenmiştir. Kurultay kararları  ve kararlaştırılamayan konular,  TMMOB  Genel Kurulu‘na sunulmak üzere TMMOB yetkili organlarına iletilecektir. (...)

Bu kurultayın esas yapmak istediğini, büyük ölçüde başarmaya çalıştığını ve büyük bir adım atıldığını düşünüyoruz..." sözleriyle başlamış, sonrasında kurultay süreciyle ilgili yapılan çalışmaları özetleyerek konuşmasını tamamlamıştır.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Gençay Gürsoy‘a söz verilmiştir. "İssizlik bir insanın başına gelebilecek en büyük musibet, ama çözüm konusunda da irade ortaya koyacak , bir ivme kazanacak duruma gelmiş bulunuyoruz." sözleriyle konuşmasına başlayan Gençay Gürsoy, "bizim alanımızda, hekimler arasında, sağlık çalışanları arasında bu boyutlarda bir işsizlik yok ama eli kulağında. (...) Emekçi sınıflarla birlikte çıkar birliği içersinde ve gelecek perpektiflerimizin çakışması noktasında birleşiyoruz. Bu, gelişim potansiyelinin işaretleri olarak algılanmalıdır." diyerek, bu gelişmelerin ister istemez siyasal bir sınıf çatışmasıyla çözüm bulacağını vurgulamıştır.

Gençay  Gürsoy‘dan sonra Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Sami Evren "Doğa bilimi  ile matematiği buluşturan sizler toplumsal yarar esasına göre toplumsal mücadeleler içersinde yer alıyorsunuz." sözleriyle başladığı konuşmasında  kapitalizmin krizi, emekçi sınıflar üzerindeki etkileri üzerinde durarak "Dünya Bankası Başkanı önümüzdeki yıl içersinde  59 milyon insanın işsiz kalacağını ifade ediyor.  Tabiki, vasıflı-vasıfsız, mühendis veya herhangi bir mesleki bir şey tarif etmiyor ama, bütün kesimler bundan nasibini alacaktır. Sorumlusu kendileri değilmiş gibi, sanki bir akademisyenmiş gibi konuyu dünya kamuoyuna açıklıyor.  İkinci vahim olan durum, IMF Başkanı dedi ki, önümüzdeki yıl 50 bin bebeğin öleceğini söyledi.  Düşünün 50 bin bebek ölecek. Neden ölecek?  Uyguladıkları ekonomik program yüzünden, vahşi kapitalizm yüzünden! "  vurgusunu yaptı.  Sami Evren konuşmasını  "25 Kasım da dayanışma içersinde toplumun bütün kesimlerini uyarı grevimizde bir arada olmaya davet ediyoruz. Diğer bütün kesimlerin yanımızda olmasını istiyoruz. O gün sizlerden talebimiz , işsiz mühendislerin sokakta,ücretli mühendislerin bizimle birlikte yan yana işyerlerimizde,  diğer meslek gruplarının çocuklarını okula göndermemekle bu mücadeleyi toplumsallaştırmalarını talep ediyoruz." çağrısıyla sonlandırdı.

DİSK Genel Sekreteri  Tayfun Görgün ise, çalışma yaşamına yönelik saldırılardan örnekler vererek başladığı  konuşmasına  "İşsiz mühendislerin son gelişmeler karşısında nelerle karşı karşıya geldiğini hepimiz görüyoruz. Ve çok iyi biliyoruz ki, dışarıda işsizliği yaşayanların büyük mağduriyetleri , yaşamla ilintileri ve katkıları azalmakta , çalışanların çalışma normları, ücretleri ve diğer hakları sürekli  gerilemektedir. "(...)

"Bugün geldiğimiz noktada, gerek işsizlik olarak, gerekse işsiz kalan mühendislerin  veya çalışan mühendislerin sorunları olsun bu durum, örgütlü toplumla, sendikalaşmayla aşılacak bir şeydir. (...) Yasalar ne olursa olsun, bize yapılan saldırılar ne olursa olsun biz örgütlenmeye, mücadeleye devam edeceğiz ve 25 Kasımda da hep beraber bunu göstereceğiz.  Yolumuz çok uzun, yolumuz çok zor, karşımızda çok büyük bir güç var. Ama biz bu zincirleri kıracaksak eğer, mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının yaptığı bu toplantılardan çıkan sonuçların da büyük bir ivme kazandıracağını biliyor ve ancak,  örgütlü mühendislerle, örgütlü işçilerle, örgütlü toplum ile bu zinciri, bu ahlaksız düzeni mutlaka kıracağımızı söylüyoruz."  sözleriyle sonlandırdı.

"Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye‘de mühendislik, mimarlık mesleği artık seçici bir meslek olmaktan çıkmıştır. Hukuk ve hekimlik de bu konumda." sözleriyle konuşmasına başlayan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen , (...) TMMOB‘nin şu anda Türkiye‘deki toplumsal mücadeleler açısından içindeki durumuna baktığımızda, TMMOB geçmiş dönemlerdeki mücadeleyi sürdürmeye çalışıyor. Bu konuda zaman zaman sıkıntılarımız var ama, TMMOB‘yi bu sıkıntılardan dolayı sorumlu tutmaktan önce genelde unuttuğumuz bir şey var; kendimiz bu sorumluluğun içinde ne kadar yer aldığımızdır. (...) Geçmişteki TMMOB pratiklerinin toplumdaki karşılıklarını da yan yana koyarak ,onunla birlikte bir mücadeleyi değerlendirip, belki bugün toplumla bizi daha çok buluşturacak faaliyetleri nasıl tekrar yaratırız diye bir çalışma yapmak lazım. (...)"  vurgulamasından sonra TMMMOB, Türkiye, kriz, sendikalaşma, örgütlenme, vb. konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Farklı bir konuşma metni hazırlamış olmama rağmen, bugün bu kurultaya geldiğimizde ve hazırlık sürecinde yaşanan çeşitli sorunlar ve önümüze getirilen karar önerileri nedeniyle başka bir konuşma yapmak zorunda kalıyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise; "Şimdi gerçekleştirmekte olduğumuz bu kurultayda yöntem sorunlu olmuştur. Şöyle ki; yerel kurultayların bazılarında oylamalar yapılmış; kararlar alınmış, bazıları ise forum şekilde geçmiş, bazılarının sonuç bildirileri yayınlanmış, bazılarında sonuç bildirisi yok. Hatta Ankara Yerel Kurultayı‘nda yayımlanan sonuç bildirgesi dün yanlış olduğu ve maksadı aştığı gerekçesiyle Ankara İKK Sekreteri tarafından düzeltilmiştir.

Ayrıca buraya getirilen ve Yürütme Kurulunca hazırlandığı ifade edilen karar önerilerinin bazılarına baktığımızda TMMOB‘nin iç dinamikleri ve odaları ile oluşturduğu dilin gerisine düştüğü, TMMOB‘nin bugüne kadar yarattığı değerlerin gerisinde olduğu gözlenmektedir. 2007 yılında TMMOB ortamında yine İstanbul‘da Makina Mühendisleri Odamızın sekreteryalığında gerçekleştirdiğimiz TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu‘nun sonuç bildirisinden daha geride olan karar önerileri maalesef Kurultay katılımcılarının önüne getirilmiştir. Bunlar yanlıştır. Buradaki karar önerilerinin gerekçelerinin olmaması da başlı başına bir handikaptır. Ben burada size 2007 yılında düzenlediğimiz sempozyumunda söylenenleri aktarmak durumundayım. Bu kurultayda bu sonuç bildirisinden daha geride bir dili olan karar önerileri oylanamaz, oylanmamalıdır, kabul edilmemelidir." sözleriyle devam etmiştir. İçinde bulunduğumuz koşullar, kapitalizmin krizi, işsizlik, istihdam, işsizlik, vb. konularına da değinen Mehmet Soğancı, konuşmasını Kurultayda yapılacak oylamalarda TMMOB‘nin dilini geri düşürmeyecek kararlar alınması gerektiğini vurgulayarak ve Kurultaya başarılar dileyerek tamamladı.

Açılış konuşmalarından sonra Divan oluşturuldu. Divan ile ilgili verilen tek önerge kabul edildi. Divan başkanlığını EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Avni Haznedaroğlu yaptı.

TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı‘nın konuşmasının ardından 15 kişi söz alarak Kurultay formatıyla ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Divan, Kurultay formatının Düzenleme Kurulu‘nun aldığı kararlar doğrultusunda olacağını ifade etti. Kurultay, daha önce duyurulan program doğrultusunda sürdürüldü.

"ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA YAŞAMINI BELİRLEYEN YASALAR"

"ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI"

 "Kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve iş güvencesi",

 "Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve özlük haklarına etkileri",

"İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri",

 "Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri",

"Ücretli ve işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri",

"Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücret ve ücret"

 konu başlıkları masaya yatırıldı.

Kurultay‘ın ikinci gününde ise;

"ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞILAN DİĞER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

"ÖRGÜTLENME; TMMOB, SENDİKALAŞMA, DİĞERLERİ"

başlıklarını taşıyan karar önergeleri delegasyonun görüşlerine açıldı.

İki gün boyunca tartışıp, karar alan delegasyon, verdiği 100‘e yakın  önerge ile  40 civarında karar taslağının şekillenmesini sağladı. Kurultaya sunulan karar taslakları; kurultay kararına dönüşen  ve dönüşmeyen konular, Sonuç Bildirisi Hazırlama Komisyonu‘nun çalışmaları sonucunda EMO ve TMMOB‘e gönderilerek duyurularacaktır.SMM FORUMU’NUN İKİNCİSİ ANADOLU YAKASI’NDA YAPILDI

26.11.2018
 


Çok Okunanlar


2019 YILI EN AZ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

2019 YILI EN AZ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

SMM FORUMUNUN İLKİ PERPA`DA YAPILDI

YÖNETİM KURULUMUZDA YENİ GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

SMM FORUMU’NUN İKİNCİSİ ANADOLU YAKASI’NDA YAPILDI

AYDINLATMA SEMİNERLERİ-2 “AYDINLATMA OTOMASYONU VE UYGULAMA ALANLARI” SEMİNERİ YAPILDI

ENERJİ SANTRALLARINDA TEMEL ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ VE SANTRAL DİZAYNI SEMİNERİ YAPILDI

GÜZ 2018 SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI

ALAETTİN ANAHTARCI VE ŞAHİN ÖZGÜL ŞUBEMİZDE ANILDI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ BİYOMEDİKAL METROLOJİ - TEST, KONTROL, KALİBRASYON

Okunma Sayısı: 1950


Tüm Sempozyum Haberleri

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri