MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

ŞUBE KOMİSYON FAALİYETLERİNE KATILIM HAKKINDA


 
EMO Ankara Şubesi 21. Dönem Komisyonlarının çalışma ilke ve amaçlarına, çalışma usullerini belirleyen yönergeye ve karar formatına duyurumuzun devamından ulaşabilirsiniz...
 

Şube Komisyonları

Komisyonlar; Oda işlerinin, mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi, geliştirilmesi, uzmanlık konularına yönelik görüş oluşturulması, Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurullarının çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla, oluşturulur. Üyelerin gönüllü katılımıyla, kendi çalışma programı planlayarak faaliyet gösterirler.

Şubemiz işleyişinde önemli bir yer kaplayan mesleki ve sosyal etkinliklerin altyapısının hazırlanması ve bunların gerçekleştirilmesi amacıyla komisyonlar kurulmuştur ve bu komisyonlar arasındaki eş güdümün sağlanması amacıyla da 3 ayda bir Komisyon Başkanları toplantısı yapılmaktadır. Bununla beraber her komisyon dönem başında kendi çalışma programını oluşturup ve çoğu zaman karşılaşılan komisyonlara katılım konusunda kendi koşullarına uygun önlemler alarak ve Yönetim Kurulu‘na sunmaktadır. Komisyonların verimli ve sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına yönelik olarak çalışma usul ve esasları belirlenmiş ve bunlar bir yönerge ile yürürlüğe girmiştir.

EMO Ankara Şube 21. Dönem  Komisyonları

Bu doğrultuda Şubemiz 21. Dönem Yönetim Kurulu‘nun çalışma programında bu dönem faaliyet gösterecek komisyonların amaçları ve çalışma çerçeveleri şu şekilde tanımlanmıştır:
 

1.    Meslek Dalı Komisyonları (MDK)
Odamız yapısı içinde farklı meslek disiplinlerine dâhil üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, o meslek alanına özgü bilgi ve deneyim birikiminin oluşturulması, o alana ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eş güdümlenmesi, geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma ve örgütlenme faaliyetlerine destek olunacaktır. Her MDK`nın kendine özgü yayın faaliyetine destek olunacaktır. MDK`ların oluşturulmasına yönelik olarak da o mesleğe mensup üyelerin katılımıyla oluşan Meslek Meclisi‘nde seçim yapılacaktır.


2.    Enerji Komisyonu
Ülkemizin ve bölgemizin enerji üretim ve tüketim politikasını ortaya koymak, mevcut sorunları irdelemek, sorunlara çözüm önerileri getirilmek ve bölgeye, ülkeye yönelik enerji politikalarını oluşturmak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini araştırmak ve bunların kullanımına yönelik kamuoyu oluşturulmasını sağlamak, enerji alanındaki özelleştirmeler ve nükleer santraller konusunda Şube`nin birikimlerini yükseltecek çalışmalar yapmak ve bu konularda Şube Yönetim Kurulu‘nun çalışmalarına yardımcı olmak. Bunun yanında enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri takip eden ve zaman zaman kamuoyunun dikkatini çekecek etkinlikler (panel, konferans vb.) hazırlamak.


3.    Bilişim Komisyonu
Telekomünikasyon, yayıncılık, iletişim teknolojileri vb. ile ilgili gelişmeleri izleyerek sektörde yaşanabilecek problemlerin önceden tespitine yönelik çalışmalar yapmak, burada yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele argümanlarını toplamak, üyelerimizi ve kamuoyunu, sektördeki güncel gelişmelere dair bilgilendirmek ve bu konularda Şube Yönetim Kurulu‘nun çalışmalarına yardımcı olmak.


4.    Yayın Kurulu
Şubemizin hazırladığı her tür (elektronik, basılı yayın vb.) yayının teknik ve içerik çalışmasını yapmak. Yayınların EMO Ankara Şubesi üyelerinin gereksinimlerine cevap verecek bir tarz ve içerik ile hazırlanmasını sağlamak.


5.    Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
Odamız örgütlülüğünün geliştirilmesi için Örgütlenme Sekreterliği ve işyeri temsilcileri ile eş güdümlü çalışmalar yürütmek. Bunun yanında "Ücretli çalışan veya işsiz" meslektaşlarımızın Odamız örgütlülüğüne dâhil edilmesi ve aktif olarak yer almasının önünü açıcı etkinlikler yapmak üzere "Ücretli veya İşsiz Mühendisler" ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik Şubemiz Avukatı danışmanlığında "Hukuk" çalışma grupları bu komisyon altında çalışma grupları olarak kurulacaktır.


6.    Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Odamız üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve teknik içerikli etkinlikler organize etmek. Katılım sağlanacak etkinliklerin tür, tarih ve konularına ilişkin Yönetim Kurulu`nu bilgilendirici ön araştırmalar yapmak. Yapılan etkinliklere yönelik katılımcıların dilek, istek, öneri ve eleştirilerini toplamak ve sonraki etkinlikleri bu sonuçları değerlendirerek kurgulamak.
7.    SMM Komisyonu
SMM uygulamaları hakkında çalışmalar yürütmek, yönetmelik değişikliklerinin kamu  kurum ve kuruluşları ile SMM üyelere tanıtımı konusunda özel etkinlikler düzenlemek. SMM olarak çalışan üyelerimizin çalışma alanındaki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Yönetim Kurulu`na yol gösterici çalışmalarda bulunmak. Son dönemde yaşanan fatura denetimi, en az ücret belirlenmesi ve mesleki denetim bedelleri konusunda Odamızın ve üyelerimizin menfaatini gözeterek çözüm önerileri geliştirmek.


8.    Kadın Mühendisler Komisyonu
Kadına yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın arttırılmasını, kadınların bu konudaki yasal hakları ve yasal düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesini, mevcut  düzenlemelerle sağlanmış olan hakların uygulanması için gerekli etkinlikleri düzenlemek. Bunun yanında TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı`nda alınan kararların başta Odamız mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere bunun yansıması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar örgütlemek.


9.    Yapı Denetimi Komisyonu
Denetçi ve yardımcı denetçi mühendislerin ortak tavır sergilemeleri için gerekli çalışmaları yapmak, birçok disiplini ilgilendiren yapı denetimi sürecinin kamusal bir anlayışla sürdürülmesi için TMMOB düzeyinde Yapı Denetim Kurultayı düzenlenmesi için çaba harcamak. Yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuatın mühendisler ve kamu yararına uygulanması için çalışmalar yürütmek.


10.    Eğitim Komisyonu
Üyelerimizin meslek alanlarına ve güncel teknolojileri takip etmesine yönelik olarak eğitim programlarını Eğitim Merkezi ile beraber tespit etmek. Yeni eğitim konuları tespit etmek ve bu konularda detay çalışma yapmak.


11.    Asansör Komisyonu
Asansör konusunda çalışan üyelerimiz arasında bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı sağlamak, gerek kullanıcıların gerekse asansör çalışanlarının güvenliğinin arttırılması (sağlanması) konusunda kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek üyeleri bilgilendirici eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve çalışmaları devam eden mevzuat konusunda  çalışmalar yapmak, bu konularda Şube görüşünün oluşturulmasında yönetime destek vermek.


12.    Emekli Mühendisler Komisyonu
Emekli mühendislerimizin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerilerini araştırmak. Bu alanda çalışma yürüten sendika ile de iletişime geçerek örgütlenmenin sendikal alanla da pekiştirilmesini sağlamak.


13.    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
Çalışma hayatında çalışanların sağlıklarının olumsuz etkilenmemesini, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini geliştirilerek iş uyumlarını ve verimliliklerini artırmayı amaçlayan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" alanında çalışmalar yürütmek ve bilinç oluşturma/yükseltme, bu kapsamda da etkinlikler düzenleme, ilgili kurumlara görüş sunulması için çalışmalar yapmak.


Mevcut Komisyonlar ve Üyeleri

EMO Ankara Şubesi 21.Dönem Komisyonlarına ve Komisyon üyelerine "Komisyonlar" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Komisyonlara Katılım

Şubemiz üyesi iseniz mevcut komisyonlarda görev alabilir, yeni komisyonların kurulması için öneride bulunabilirsiniz. Komisyon katılım formunu doldurmak için tıklayınız.

Komisyon Karar Formatı

Komisyonların Şubemizce hazırlanmış ortak formatı kullanmaları önerilir. Dosyayı DOC veya ODT olarak indirebilirsiniz.

 

Dosyalar

KOMİSYON KARAR FORMATI (DOC) (41 KB)

KOMİSYON KARAR FORMATI (ODT) (37 KB)MESLEKTE 40.,50. VE 60. YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZE PLAKET VERİLDİ

04.02.2019
 


Çok Okunanlar


2019 KURSLARI BAŞLIYOR

REVİT MEP 3D PROJE ÇİZİM KURSU BAŞLIYOR

MESLEKTE 40.,50. VE 60. YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZE PLAKET VERİLDİ

PYTHON İLE GÖRÜNTÜ İŞLEME EĞİTİMİ BAŞLADI

2019 YILI EN AZ ÜCRETLERİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

EMO ANKARA ŞUBESİ KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU PAZAR KAHVALTISINDA BULUŞTU

EMO KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİNDE ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

MÜGE KAPSAMINDA 6331 SAYILI İSG KANUNU SEMİNERİ DÜZENLENDİ

LOKAL SÖYLEŞİLERİ 9: EMO ANKARA ŞUBESİ’NİN 42 YILLIK SERÜVENİ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

SMM ÜYELERLE TOPLANTI YAPILDI

Okunma Sayısı: 4693


Tüm Haberler

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18


 
 
KEY İnternet Hizmetleri