MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 SIKÇA SORULAN SORULAR

   · 

GENEL

   · 

SMM

   · 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

   · 

MİSEM

   · 

EMO E-POSTA

   · 

FERDİ KAZA SİG.

   · 

İMZA YETKİSİ

   · 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

   · 

SORUN SÖYLEYELİM

   · 

ENERJİ KİMLİK BELG.

   · 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

   · 

YAPI DENETİM

   · 

E-İMZA

   · 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

   · 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

   · 

EMBK

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

İMZA YETKİSİ


    

İMZA YETKİSİ NEDİR?

    

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ

    

NEDEN TRANSKRİPT İNCELİYORSUNUZ?

    

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ

 
İMZA YETKİSİ NEDİR?


Üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz arasında anılan adıyla "İMZA YETKİSİ" bir mühendisin yaptığı işin yada sunduğun hizmetin sorumluluklarını üstlenmesidir. 

Mühendislik mesleği insan odaklı bir meslek olduğundan, mühendislik hizmetleri de doğrudan insanları etkiler. Bu nedenle bir projeye veya sözleşmeye imza atmak demek ben öğrendiğim bilgilerle bu işi yapıyorum ve sorumluluklarını alıyorum demektir.

Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun üyelerimiz bulunmaktadır.

Piyasada imza yetkisi olarak bilinen uygulamanın adı Serbest Müşavir Mühendislik yani SMM hizmetidir.

SMM (Serbest Müşavir Mühendis)  Bürolarının tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrola, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu Elektrik-Elektronik-Bilgisayar-Biyomedikal mühendisliğine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine, fikren katkıda bulunulmasına SMM Hizmeti denir. Bu hizmetleri gerçekleştiren kişiye de SMM denir. 

SMM belgesi alabilmek için herhangibir mesleki tecrübe şartı aranmaz. Yeni mezun üyemizde, 25-30 yıllık meslektaşımızda SMM belgesi alabilir.

SMM hizmeti aynı zamanda ticari bir hizmet olduğundan oda tarafından çeşitli belgeler istenir. Ayrıca ilk defa SMM alacak üyelerimizi mali, hukuki ve idari açıdan bilgilendirmek amacıyla SMM eğitimleri düzenlenir.

 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ


Öncelikle belirtilmesi gereken temel nokta, EMO‘nun kamu personel alımları ve kamuda istihdam edilecek mühendislerde aranacak kriterleri belirleme yetkisi bulunmadığıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan mühendislerin Oda‘ya üye olma zorunluluğu dahi bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, EMO‘nun verdiği belgelere göre değil, üniversitelerin vermiş olduğu diplomalarda yer alan unvanlara göre alım yapmaktadırlar.

Burada bahsedilecek nokta Serbest Müşavir Mühendislik - SMM belgesi ile ilgilidir. Yani kamudaki ve özel sektördeki Serbest Müşavir Mühendislik alanında olmayan hizmetleri kapsamaz. Fabrikada, ARGE merkezlerinde, Elektrik Dağıtım Şirketlerinde, Enerji Üretim ve İletim Tesislerinde vb. yerlerde çalışan üyelerimizin bu noktada SMM belgesi almasına yada bu belge için gereken şartları sağlamalarına gerek yoktur.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri 3 tür SMM belgesi(yada genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

  • Asansör SMM belgesi

Asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.

  • Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi

Bu belge ile 1000 V altındaki gerilimdeki projeler sözleşmeler imzalanabilir. Örnek: İç tesisat projeleri, topraklama ölçümleri, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.

  • Elektrik 1 kV Altı ve Üstü SMM Belgesi

Bu belge ile Elektrik Mühendisliğine ait her türlü proje, sözleşme ve danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapılabilir. Bu belgeyi alabilmek için Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanlı üyelerimizin transkriptlerinde 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki Etkin değeri 1000V‘un üstünde ve 1000V‘un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini kapsayan SMM belgesidir. Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındakilere (Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik-Haberleşme Mühendisleri) Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Elektrik-elektronik mühendislerinin Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde "elektrik makineleri", " iletim sistemleri", " dağıtım sistemleri", " güç sistemleri", " enerji sistemleri", " elektrik tesisleri", " koruma", "yüksek gerilim tekniği" veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda elektrik-elektronik mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

Bu dersler sadece üniversitelerden tamamlanabilir. Odamız bu dersleri kanun gereğince veremez. Şu anda;

Gazi Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Ege Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

bu dersleri sonradan tamamlamak isteyen üyelerimiz için açmaktadırlar. 

 
NEDEN TRANSKRİPT İNCELİYORSUNUZ?


 

 

 

EMO; Elektrik, Elektronik, Kontrol, Haberleşme ve Biyomedikal Mühendislerinin yasal örgütüdür ve Anayasa‘nın 135.maddesinde tanımlanan Kamu Kurumu niteliğinde meslek odasıdır. 

 

EMO; 6235 sayılı TMMOB kanunu uyarınca kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘nin 23 odasından biridir.

 

EMO; Üyelerinin çalıştığı meslek alanlarını tanımlama ve resmi gazetede yayımlanmak üzere yönetmelik çıkarmaya yetkilidir. 

 

EMO; Bu yönetmelikleri çıkarırken üyelerinin mühendislik ünvanlarını, kamu yararını ve mesleğin durumunu göz önüne alır. Kamu çıkarı burada en önemli kriterdir.

 

İşte bu nedenle EMO, özellikle son 20-25 yılda üniversiteler arasında hızla yayılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ile ilgili çok uzun zamandır çalışma yapmakta ve YÖK-Üniversitelerarası KURUL nezdinde girişimlerde bulunmaktadır. Ancak hem ekipman hem de öğretim üyesi eksikliği gibi nedenlerle bu bölümlerin çoğu Elektrik Mühendisliği derslerini verememektedirler. Bu durum mezuniyetten sonra Elektrik Mühendisliği meslek alanında çalışmak isteyen üyelerimiz için problem olmaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası‘da üyelerimizin kendi meslek alanlarında çalışmalarını savunmaktadır.

 

Bu kararımız TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 2007/1668 sayılı kararı ile de kesinleşmiştir. EMO, Meslek örgütü olarak üyelerinin meslek alanlarını belirleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle transkript incelemesi dahil uygulamalar yapabilir. Karara ulaşmak için tıklayınız

 

 

 

 

 
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ


Elektronik - Haberleşme Mühendisleri 2 tür SMM belgesi (yada genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

  • Asansör SMM belgesi

Asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Bu belgeyi ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.

  • Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi

Bu belge ile 1000 V altındaki gerilimdeki projeler sözleşmeler imzalanabilir. Örnek: İç tesisat projeleri, topraklama ölçümleri, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri. Bu belgeyi  ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" Mühendisleri alabilir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri ünvanları gereğince Elektrik ile ilgili fark derslerini tamamlasalar bile Elektrik 1 kV Üstü İmza Yetkisi alamazlar.

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri