MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

 SIKÇA SORULAN SORULAR

   · 

GENEL

   · 

SMM

   · 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

   · 

MİSEM

   · 

EMO E-POSTA

   · 

FERDİ KAZA SİG.

   · 

İMZA YETKİSİ

   · 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

   · 

SORUN SÖYLEYELİM

   · 

ENERJİ KİMLİK BELG.

   · 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

   · 

YAPI DENETİM

   · 

E-İMZA

   · 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

   · 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

   · 

EMBK

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

FERDİ KAZA SİG.


    

FERDİ KAZA SİGORTASI KİMLERE YAPILIYOR?

    

BU HİZMET İÇİN ODA NE KADAR ÜCRET ALACAK?

    

SİGORTA NELERİ KAPSAYACAK?

    

SİGORTA NERELERDE GEÇERLİ? KAZA DURUMUNDA KİMLERE ÖDEME YAPILACAK?

    

SERTİFİKALAR EPOSTA ADRESLERİNİZDE, EMOP/ÜYE ARAYÜZÜNDE VE EMO ŞUBELERİNDE

    

KAZA GEÇİRDİM. NASIL TAZMİNAT ALABİLİRİM? NELER YAPMAM GEREKİYOR?

    

BORCUM YOK. AMA SİGORTA SERTİFİKAM DÜZENLENMEDİ. NE YAPMAM GEREKİYOR?

    

SİGORTAM NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ? BİTTİĞİ TARİHTEN SONRA YENİLEYECEK MİSİNİZ?

    

BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİ SİGORTA KAPSAMINA ALINDI VE SİGORTA TARAFINDAN ÜYELERE NE KADAR HASAR ÖDEMESİ YAPILDI?

 
FERDİ KAZA SİGORTASI KİMLERE YAPILIYOR?


Oda aidatını düzenli olarak ödeyen üyeleri ile emekli üyeler ile emekli üyelere Ferdi Kaza Sigortası yaptırılmaktadır.  

 
BU HİZMET İÇİN ODA NE KADAR ÜCRET ALACAK?


 

Üye ödenti borcu olmayan tüm üyeleri kapsayan ferdi kaza sigortası hiçbir mali külfet getirmiyor. Sigorta primlerinin EMO tarafından ödenecek olması nedeniyle, sigorta şirketi veya aracı kurumları ile EMO üyelerinin hiçbir mali ilişkisi olmayacak.


 

 
SİGORTA NELERİ KAPSAYACAK?


Uygulama ile büyük kısmı zor ve riskli koşullarda hizmet üreten EMO üyeleri olası kazalarda;

§   kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL,

§   tedavi masrafları için 5.000 TL,

§   vefat için 50.000 TL

güvenceye kavuşuyorlar.

 
SİGORTA NERELERDE GEÇERLİ? KAZA DURUMUNDA KİMLERE ÖDEME YAPILACAK?


 

Dünyanın her yerinde ve 24 saat geçerli olan ferdi kaza sigortası, "ani ve beklenmedik bir dış olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya  bedeni zarar görmesi durumunda poliçede yazılı limitler dahilinde tazminat ödenmesini" kapsıyor. Sigortalının  kaza sonucu oluşan bedeni hasarlarını da  (doktor ücreti, hastane ve eczane masrafları vb) kapsam içinde bulunuyor. Olası kaza durumunda limitler dahilinde ödemeler sigortalı EMO üyelerine veya varislerine direkt olarak yapılacak.


 

 
SERTİFİKALAR EPOSTA ADRESLERİNİZDE, EMOP/ÜYE ARAYÜZÜNDE VE EMO ŞUBELERİNDE


EMO tarafından sigorta şirketine bildirilen her üye için tek tek düzenlenen "sigorta sertifikaları", üyelerimize eposta ile PDF formatında iletilecek ve ayrıca üyelerimizin EMOP/Üye arayüzlerinde sürekli olarak indirilebilir halde bulunacaktır. Sertifikalarını basılı almak isteyen üyelerimiz Şubelerimizden basılı olarak da alabileceklerdir.

Halen üye ödentisi borçları bulundukları için sigorta çalışması kapsamına alınamayan EMO üyelerinin de ilgili EMO Şubesi‘ne başvurarak veya internet sitemiz üzerinden borçlarını kapatmaları durumunda sigorta kapsamına alınacaktır.

 

Öte yandan Elektrik Mühendisleri Odası 16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği" çerçevesinde tüm üyelerini kapsayacak bir biçimde çalışmalar da sürdürmektedir.


 

 
KAZA GEÇİRDİM. NASIL TAZMİNAT ALABİLİRİM? NELER YAPMAM GEREKİYOR?


 

Herhangi bir kaza durumunda aşağıda yazılan belgeleri sigorta acentesine ilettiğinizde hasarlarınız karşılanacaktır.

Ferdi kaza hasarlarında öncelikle;

a) Poliçe Numaranız
b) Hasar tazminatınızın yatırılacağı banka hesap numaranız ve vergi numaranız

Tedavi masrafları için

1)      Tedavi masraflarının oluşumunu açıklayan yazılı bildiriminiz (Olayın anlatımı-varsa hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi mutlaka bildirilmelidir.)
2)      Doktor raporu ile birlikte tedavi masraflarını oluşturan fatura veya kasa fişleri

Kalıcı Sakatlık Durumunda

1)      Kazanın ne şekilde olduğunu gösteren, resmi makamlarınca düzenlenmiş olay tutanağı
2)      Kalıcı sakatlık derecesini gösterir tam teşekküllü bir hastaneden alınan heyet raporu

Yaşam Kaybı Durumunda

1)      Kazanın ne şekilde olduğunu gösteren, resmi makamlarınca düzenlenmiş olay tutanağı
2)      Veraset ilamı ve aile nüfus kayıt örneği
3)      İlgili vergi dairesinden alınacak tazminata ilişkin veraset ve intikal vergisinin ödendiğine veya vergiden muaf olduğuna dair belge
4)      Yaşam kaybı raporu veya defin ruhsatı


 

 
BORCUM YOK. AMA SİGORTA SERTİFİKAM DÜZENLENMEDİ. NE YAPMAM GEREKİYOR?


Aidat borcu olmayan üyelerimiz EMOP sistemi üzerinden otomatik olarak raporlanmakta ve sigortalama işlemi bu rapora göre yapılmaktadır. Aidat borcunuz yanlış işlenmiş olabilir. Eğer aidat borcunuz olmamasına rağmen sigorta poliçeniz düzenlenmediyse lütfen şubenize başvurunuz.

 
SİGORTAM NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ? BİTTİĞİ TARİHTEN SONRA YENİLEYECEK MİSİNİZ?


Sigortanız 01.02.2017 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra EMO Yönetim Kurulu kararı ve firmayla yapılan anlaşma sonunda her yıl aidat borcu olmayan üyelerimizin belgeleri yenilenmektedir.

 
BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİ SİGORTA KAPSAMINA ALINDI VE SİGORTA TARAFINDAN ÜYELERE NE KADAR HASAR ÖDEMESİ YAPILDI?


 

YILLARA GÖRE FERDİ KAZA SİGORTASI UYGULAMASI

2018 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması

2018 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 50.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL ve tedavi masrafları için 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Şubat 2018 tarihinde 22 bin 588 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 

01 Ocak 2017 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 29 bin 402 olmuştur.

Vefat                          : 50.000 TL (1 Kişi)

Tedavi:                       : 5.210 TL (2 Kişi)

 Toplam                      : 52.210 TL

 

 2017 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 

2017 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 50.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL ve tedavi masrafları için 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Şubat 2017 tarihinde 22 bin 515 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 

01 Ocak 2017 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 35 bin 76 olmuştur.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2017 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

Toplam ödenen hasar rakamı 57.712,36.-TL olup, 100.000.-TL`lik muallak hasar rakamı mevcuttur.

 

Toplam 3 sigortalı vefatı bulunmaktadır.

Vefat                          : 100.000 TL (2 Kişi)

Tedavi:                       : 7.712 TL (4 Kişi)

Toplam                      : 107.712 TL

2016 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 

2016 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 50.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL ve tedavi masrafları için 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Şubat 2016 tarihinde 20 bin 680 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 

01 Ocak 2016 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 31 bin 214 olmuştur.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2016 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

Vefat                                     : 100.000 TL (2 Kişi)

Tedavi:                                   : 3.324 TL (2 Kişi)

Toplam                                  : 103.324 TL 

 

2015 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 

2015 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 50.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL ve tedavi masrafları için 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Şubat 2015 tarihinde 20 bin 69 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 

01 Ocak 2016 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 28 bin 917 olmuştur.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2015 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

Vefat                                     : 50.000 TL (1 Kişi)

Tedavi:                                   : 9.512 TL (4 Kişi)

Toplam                                  : 59.512 TL

 

2014 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 

2014 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 50.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 50.000 TL ve tedavi masrafları için 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Şubat 2014 tarihinde 17 bin 137 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 

01 Ocak 2015 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 25 bin 645 olmuştur.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2014 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

Vefat                                     : 100.000 TL (2 Kişi)

Tedavi:                                   : 16.069 TL (5 Kişi)

Toplam                                  : 116.069  TL

 

2013 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 

2013 yılı için de düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 30.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 30.000 TL ve tedavi masrafları için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Şubat 2013 tarihinde 17 bin 596 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. 01.01.2014 tarihi itibariyle sigortalanan üye sayımız 25 bin 101 olmuştur.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2013 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

Vefat                                     : 90.000 TL ( 3 kişi )

Tedavi Masrafı                    : 6.187 TL ( 4 kişi )

Toplam                                  : 96.187 TL 

 

2012 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması 

2012 yılı için de düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 30.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 30.000 TL ve tedavi masrafları için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Şubat 2012 tarihinde 13 bin 121 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlanmıştır. Aralık ayı itibariyle ferdi kaza sigortası kapsamına alınan üye sayısı 16 bin 916 olmuştur

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2012 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

Vefat                                     : 90.000 TL ( 3 kişi )

Tedavi Masrafı                     : 6.080 TL ( 2 kişi )

Toplam                                  : 96.080 TL 

 

2011 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması

2011 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 30.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 30.000 TL ve tedavi masrafları için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yılbaşında 13 bin 857 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlandı.

31 Ocak 2012 itibariyle sigortalanmış üye sayısı 16 bin 694 olmuştur.

Ödenen tazminlerin dökümü ise şu şekildedir:

Vefat                                     : 60.000 TL ( 2 kişi )

Tedavi Masrafı                     : 5.752 TL ( 5 kişi )

Toplam                                  : 65.752 TL 

 

2010 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması

2010 yılı için düzenlenen poliçede hasar ödemesi tutarları; kaza sonucu vefat durumunda 30.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 30.000 TL ve tedavi masrafları için 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yılbaşında 12 bin 156 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlandı. 

31 Ocak 2011 itibariyle sigortalanmış üye sayısı 16 bin 916 olmuştur.

Vefat                                     : 60.000 TL ( 2 kişi )

Tedavi Masrafı                     : 3.626 TL ( 4 kişi )

Kalıcı sakatlık                        : 20.000 ( 1 kişi )

Toplam                                  : 83.626 TL 

 

2009 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması

2009 yılı için düzenlenen poliçeye göre sigortalanan üyelerimiz; kaza sonucu vefat durumunda 20.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 20.000 TL ve tedavi masrafları için 2.000 TL‘lik güvenceye kavuşmaktadırlar. Bu yıl sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilen hasar ödemeleri şu şekilde dağılmıştır:

Yılbaşında 13 bin 315 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlandı. 

Yılsonunda sigorta kapsamına alınan üye sayımız 16 bin 736‘ya ulaştı.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2009 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşti:

Vefat                                     : 80.000 TL ( 4 kişi )

Tedavi Masrafı                     : 3.684 TL ( 4 kişi )

Kalıcı sakatlık                        : 10.000 ( 1 kişi )

Toplam                                  : 93.684 TL 

 

2008 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması

2008 yılı için düzenlenen poliçeye göre sigortalanan üyelerimiz; kaza sonucu vefat durumunda 20.000 TL, kaza sonucu kalıcı sakatlık riskine karşı 20.000 TL ve tedavi masrafları için 2.000 TL‘lik güvenceye kavuşmaktadırlar. Bu yıl sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilen hasar ödemeleri şu şekilde dağılmıştır:

Yılbaşında 11 bin 444 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlandı. 

Yılsonunda sigorta kapsamına alınan üye sayımız 16 bin 778‘e ulaştı.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2008 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşti:

Vefat                                     : 60.000 TL ( 3 kişi )

Tedavi Masrafı                     : 8.686 TL ( 7 kişi )

Toplam                                  : 68.686 TL 

 

2007 Yılında Ferdi Kaza Sigortası Uygulaması

Yıl başında 8 bin 650 üye ile ferdi kaza sigortası uygulamasına başlandı. Yıl sonunda sigorta kapsamına alınan üye sayımız 13 bin 756‘ya ulaştı.

Ferdi kaza sigorta kapsamı çerçevesinde 2007 yılında yapılmış olan hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleşti:

Vefat                                     : 80.000 YTL ( 4 kişi )   

Tedavi Masrafı                     : 1.954 YTL ( 3 kişi )

Toplam                                  : 81.954 YTL

 

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri