MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 4

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 22.04.2016

TOPLANTI NO                        : 45/04

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 16:00

KATILANLAR                          :

 

Hüseyin YEŞİL x                     Kübülay ÖZBEK x      Hüseyin ÖNDER x        İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x             Kadir ÖZKAN x           Bahadır ACAR x        

                       

KARAR NO 1: Odamız 45. Olağan Genel Kurulu‘nda, Odamız bünyesinde A Tipi Muayene Kuruluşu oluşturulmasına karar verildiğinden, muayene kuruluşunun kurulmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi için İzmir Şube Yönetim kuruluna görev verilmesine; İzmir Şube Yönetim Kurulu‘nun muayene kuruluşu oluşturulması çalışmalarını Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hüseyin Önder ve Oda Müdürü Emre Metin‘le koordineli olarak yürütmesine; A Tipi Muayene Kuruluşu oluşturulması çalışmalarının devamında alınması gereken idari kararların (adres, yönetim kurulu belirlenmesi vs.) Oda Yönetim Kurulumuza sunulmasına (Kübülay Özbek ve Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 2: a) Odamız 45. Olağan Genel Kurulu‘nda MİSEM belgelendirme faaliyetleri için Personel Belgelendirme Kuruluşu oluşturulmasına karar verildiğinden, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardının Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik Belgelendirmesi faaliyetlerinde uygulanması için TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tüzel kişiliği altında bağımsız bir Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) kurulmasına;

b) Personel Belgelendirme Kuruluşu için:

• Yönetim Kurulu üyelerinin; Hüseyin YEŞİL, Hüseyin ÖNDER, İbrahim AKSÖZ, Yusuf GÜNDOĞAN, Bahadır ACAR, Oya KİRAZ ve E.Orhan ÖRÜCÜ`den oluşmasına, (7 kişi)

• Yöneticiliğine; Emre Metin‘in atanmasına,

c) PBK Yönetim Kurulu`nun; başvurunun alınması, değerlendirilmesi, belgelerin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması veya askıya alınması ve iptal edilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, belgenin ve logonun kullanımı dâhil, başvuru sahibinin başvurduğu belgelendirme programının yeterlik şartlarını karşıladığını belirlemek için gerekli faaliyetleri yürütmek ve ilgili tüm kararları almaya ilişkin bir organizasyon oluşturmak üzere yetkilendirilmesine;

d) PBK Yönetim Kurulu`nun, Başkanını ve Üyelerini, Kalite Yönetim Temsilcisini, PBK Yöneticisini ve çalışanlarını belirleme yetkisine sahip olmasına (Kübülay Özbek ve Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 3: Oda 45. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen aşağıdaki yönetmelik değişikliği  ifadesinin yönetmelik değişikliği yapılana kadar uygulamaya konulmasına, İşletme sorumluluğu sözleşmelerinin Şube sınırlarında olmak kaydı ile il dışı onaylarının Şube Yönetim Kurulu onayında yapılmasına ;

 

EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği

Madde 9-d) İşletme sorumluluğu hizmetinin il sınırları bazında yapılması asıldır. Ancak Şube Yönetim Kurulları önerileri doğrultusunda Şube sınırları içerisinde kalmak kaydı ile Şube Yönetim Kurulunun onayı ile düzenleme yapar.

 

KARAR NO 4: Oda 45. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen Biyomedikal Mühendisliği El Kitabı`nın hazırlanması önergesi ile ilgili görevin Ankara Şube Yönetim Kurulu`na verilmesine ve hazırlanan çalışmanın 2017 yılı sonuna kadar tamamlanarak yayınlanmak üzere Oda Yönetim Kurulu`na iletilmesine,

 

KARAR NO 5: Oda 45. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilen EEMKON`2017 etkinliği düzenlenmesi önergesi ile ilgili görevin İstanbul Şube Yönetim Kurulu`na verilmesine ve etkinlik tarihi ile ilgili çalışmaların diğer etkinlikler ile birlikte değerlendirilerek Oda Etkinlikleri Komisyonu üzerinden organize edilerek Oda Yönetim Kurulu`na iletilmesine,

 

KARAR NO 6: EMO Kocaeli Şubesi ve Gebze Temsilciliğinin gelişen olaylar çerçevesinde denetlenmesi için Denetleme Kurulu`nun göreve çağrılmasına,

 

KARAR NO 7: 2016-2017 dönemi merkezi etkinliklerin (sempozyum, kongre, çalıştay, kamp vs.) planlanması için etkinlik önerilerinin 16 Mayıs 2016 tarihine kadar gerekçeleri ile birlikte istenmesine, gelen önerilerin değerlendirilmesi için Oda Etkinlikler Komisyonu`na iletilmesine,  merkezi etkinlikler dışındaki yerel etkinliklerin (çalıştay, bölgesel forum, günler)`de oda takvimine uygun olarak planlanması için bütçesi ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna onayına sunulmasına,

 

KARAR NO 8: 45. Dönemde aşağıdaki merkezi komisyonların kurulmasına ve kurulan komisyonlar için şubelerden 16 Mayıs 2016 tarihine kadar ilgili Şube komisyonlarından seçilen en fazla 1`er temsilcinin isminin istenmesine;

 

Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu

SMM Daimi Komisyonu

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

Yapı Denetim Daimi Komisyonu

Kadın Komisyonu

Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

Kitap Secim Komisyonu

Elektrik Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu

ATEX/IECEX Çalışma Grubu

Test-Ölçüm, Standartlaştırma ve Yaygınlaştırılması Komisyonu

Bilirkişilik Komisyonu

Yönetmelikler Komisyonu

Oda Etkinlikleri Komisyonu

Kamu Çalışanları Komisyonu

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu

Kontrol ve Otomasyon Komisyonu

Tıbbi Cihaz Teknolojileri ve Biyomedikal Komisyonu

 

KARAR NO 9: 45. Dönemde MİSEM Daimi Komisyonu`nun aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına;

Ertuğrul Orhan Örücü, Belgin Türkay, Neşe Ülker, İrfan Şenlik, Serdar Paker, Süleyman Sırdaş Karaboğa, Saadet Nuruilah Güleç, Taner İriz, Musa Çeçen, Özgür Yakışan, Muammer Özdemir, Bilal Gümüş, Melike Özlem Bilgili

 

KARAR NO 10: 45. Dönemde Elektronik MEDAK ve Enerji Daimi Komisyonu`nun ilgili yönerge kapsamında oluşturulması için Şubelere yazı yazılmasına

 

KARAR NO 11: Elektrik Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Hüseyin Yeşil, Hüseyin Önder, Kübülay Özbek, Bahadır Acar, İbrahim Aksöz, Yusuf Gündoğan, Kadir Özkan, İrfan Şenlik, Musa Çeçen, Cem Kükey, Belgin Türkay, Hacer Şekerci, Tayfun Akgül, E. Orhan Örücü, Kemal Bekir Ulusaler, Necati İpek, Tarık Öden, Olgun Sakarya, Onur Koçak, Emre Metin, Mustafa Serdar Çınarlı,Nedim Bülent Damar

 

KARAR NO 12: Aşağıdaki çalışanlarımızın ilgili şubelerin gelir gider durumları gözetilerek iktisadi işletme kadrosundan 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Oda kadrosuna aktarılmasına,

Ankara Şube              : Ayhan Binici

Eskişehir Şube          : Melih Kara

Kocaeli Şube             : Özgür Katırcıoğlu

 

KARAR NO 13: Oda Hizmetlisi Sabit Çetin`in emekli olması nedeniyle Tayfun Cansu`nun Oda Hizmetlisi kadrosunda geçici olarak istihdam edilmesine,

 

KARAR NO 14: Odamız adına açılan davaları takip etmek üzere vekalet verilen Av. Roza Sınır Ekmen`in vekaletnamesinin iptal edilmesine ve üzerinde olan dosyaların devri için yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 15: EMO Antalya Şubesi`nin 05.01.2016 tarih ve Ant-EMO06-17 sayılı Niyazi İL`in 01.05.2016 tarihinden itibaren Teknik Müdür kadrosuna atanmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 16: POS hesaplarımızdaki 350.000 (üçyüzellibin) TL tutarındaki blokenin kaldırılması için Bankaya talimat verilmesine,

 

KARAR NO 17: EMO İzmir Şubesi`nin 20.04.2016 tarih ve İzm-35-967 sayılı yazısı ile ilettiği Asansör Sempozyumu 2016 etkinliği Düzenleme Kurulu`nda Odamızı temsilen İbrahim AKSÖZ`ün görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 18: EMO Gaziantep Şubesi`nin 07.03.2016 tarih ve Gaz-00-734 sayılı yazısı ile ilettiği Odamıza ait İncilipınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi 11 Nolu Sokak Ayıntap İş Merkezi Şehitkamil/Gaziantep adresindeki 18 pafta, 616 ada, 8 parsel ve 57-58 nolu bağımsız bölümlerin arsa karşılığı satışı talebinin uygun arsa bulunduktan sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR NO 19: EMO Bursa Şubesi`nin 28.03.2016 tarih ve Bur-00-625 sayılı yazılarıyla ilettiği ELECO`2016 etkinliğinin 90.000 (doksanbin) TL gelir-gider bütçesi ve ilgili kurullara önerilen isimlerin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 20: EMO İstanbul Şubesi`nin 05.04.2016 tarih ve İst-00-2032 sayılı yazılarıyla ilettiği Bitirme-Tasarım Proje Ödülleri etkinliği için 35.000 TL`lik bütçesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 21: EMO Bursa Şubesi`nin 21.04.2016 tarih ve Bur-00-756 sayılı yazılarıyla ilettiği, Şube ihtiyacına yönelik olarak faks+tarayıcı cihazı alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: EMO Bursa Şubesi`nin 14.04.2016 tarih ve Bur-00-725 sayılı yazılarıyla ilettiği, Şubede Çağrıya Dayalı olarak çalışan 5697 Oda sicil nolu üye Mustafa UĞUREL`in 14.04.2016 tarihi ile çalışmasının sonlandırılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 23: EMO Adana Şubesi`nin 20.04.2016 tarih ve Ada-00-0394 sayılı yazılarıyla ilettiği, Hatay Temsilciliğinde boş bulunan Büro Personeli Kadrosunda Sedef GÜLTEKİN`in 14.04.2016 tarihi itibariyle işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 24: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.04.2016 tarih ve İst-00-2316 sayılı yazılarıyla ilettiği, Şube tarafından kullanılan Turkcell GSM hatlarının tümünün Vodafone GSM hatlarına aktarılmasının ve mevcut hatlara ek olarak, 05428080345, 05428080346, 05428080347, 05428080348, 05428080349 numaralı Vodafone hatlarının cihaz kampanyası birlikte tahsis edilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 25: EMO Diyarbakır Şubesi`nin 21.04.2016 tarih ve Diy-00-659 sayılı yazılarıyla ilettiği, EMO Şanlıurfa İl Temsilci Yardımcılığı görevini yürüten 53557 Oda sicil nolu üye Mehmet Emin ÖCALAN istifasının kabulüne, boşalacak Temsilci Yardımcılığı görevine 58515 Oda sicil nolu üye Mehmet Emin GÖLLÜ`nün atanmasına,

 

KARAR NO 26: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ….. Oda sicil nolu üye Hasan ………….. soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 27: EMO İstanbul Şubesi`nin 13.04.2016 tarih ve İst-00-2222 sayılı yazılarıyla ilettiği, 45349 Oda sicil nolu üye Hüseyin METE`nin ilgi yazıda geçen işletme sorumluluğunu üstlenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 28: EMO Antalya Şubesi`nin 15.04.2016 tarih ve Ant-EMO10-663 sayılı yazılarıyla ilettiği, 37285 Oda sicil nolu üye Anıl MÜDERRİSOĞLU ile 50463 Oda sicil nolu üye Ömer KOÇAK`ın ilgi yazıda geçen işletme sorumluluğunu üstlenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 29: EMO İzmir Şubesi`nin 20.04.2016 tarih ve İzm-00-968 sayılı yazılarıyla ilettiği, ilgi yazıda üyelerin ilgili geçen işletme sorumluluklarını üstlenmelerinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 30: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.04.2016 tarih ve İst-00-2331 sayılı yazılarıyla ilettiği …….. sicil numaralı üyemiz ……….. ile ………. sicil numaralı üyemiz ……… hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere ………. sicil nolu üyemiz ……………. soruşturmacı olarak atanmasına, evrakta sahtecilik suçlaması ile ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul Şube Yönetim Kurulu`na görev verilmesine,

 

KARAR NO 31: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.04.2016 tarih ve İst-00-2325 sayılı yazılarıyla ilettiği, ………. Oda sicil nolu üye ……….. hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …….. Oda sicil nolu üye ………soruşturmacı olarak atanmasına ve ruhsatlarının iptali için Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 32: EMO İstanbul Şubesi`nin 20.04.2016 tarih ve İst-00-2369 sayılı yazılarıyla ilettiği, …… Oda sicil nolu üye ……… hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ………. Oda sicil nolu üye ………. soruşturmacı olarak atanmasına ve ruhsatlarının iptali için Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 33: EMO İstanbul Şubesi`nin 20.04.2016 tarih ve İst-00-2383 sayılı yazılarıyla ilettiği, ……… Oda sicil nolu üye ………….. hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ……. Oda sicil nolu üye ………… soruşturmacı olarak atanmasına ve ruhsatlarının iptali için Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 34: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ………… Oda sicil nolu üye ……….. soruşturmacı olarak atanmasına

 

KARAR NO 35: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

 

KARAR NO 36: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

………..

 

karar verilmiştir.

Başkan                   Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

Hüseyin YEŞİL    Kübülay ÖZBEK        Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ        

Üye                                       Üye                                           Üye

 

Yusuf GÜNDOĞAN           Kadir ÖZKAN                Bahadır ACAR

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri