MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 6

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                 : 06.05.2016

TOPLANTI NO                        : 45/06

TOPLANTI YERİ                     : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                          :

 

Hüseyin YEŞİL x                     Kübülay ÖZBEK          Hüseyin ÖNDER x        İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x             Kadir ÖZKAN x           Bahadır ACAR x        

 

KARAR NO 1: Yönetim Kurulumuzun 22.04.2016 tarih ve 45/04 sayılı oturumunda 1 nolu karar ile kararlaştırılan Muayene Kuruluşu oluşturulması ile ilgili görevlendirme yapılan EMO İzmir Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İzm-00-1076 sayılı yazısı ile iletilen öneriler değerlendirilmiş olup;

 

EMO Test, Ölçüm, Muayene ve Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamında tüm Oda birimlerimizde üretilen teknik hizmetlerin akreditasyon kapsamında yürütülmesi amacıyla Muayene Kuruluşu olarak faaliyet gösterecek "Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi" adıyla bir merkez oluşturulmasına; bu faaliyetlerin, oluşturulan merkez tarafından yürütülmesine, Test-Ölçüm Merkezi`nde yürütülecek faaliyetlerin mali işlemlerinin EMO İktisadi İşletmesi üzerinden yapılmasına; Merkezin adresinin mülkiyeti Odamıza ait olan "Ihlamur Sokak No:10 Kat:4 Kızılay/Ankara" olarak belirlenmesine ve faaliyetlerin bu merkezden yürütülmesine; Organizasyon ve Yönetim Kurulu`nun uzun dönemli çalışmalarını sağlamak amacıyla "Muayene Kuruluşu Çalışma Usul ve Esasları" oluşturulmasına, oluşturulan esaslar çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesine,

 

Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi Yönetim Kurulu‘nun şu isimlerden oluşturulmasına: Hüseyin Yeşil, Hüseyin Önder, İbrahim Aksöz, Yusuf Gündoğan, Bahadır Acar, Oya Kiraz, Mahir Ulutaş, Hasan Şahin, Özgür Tamer, Nuri Sedat Gülşen, Murat Kocaman.

 

Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi Yönetim Kurulu`nun; akreditasyon başvurusunun yapılması, personel görevlendirilmesi, alınması, çıkarılması, başvurunun alınması, değerlendirilmesi, teklif verilmesi, rapor verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması veya askıya alınması ve iptal edilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, yazılım yaptırılması, belgenin ve logonun kullanımı dâhil gerekli faaliyetleri yürütmek ve ilgili tüm kararları almaya ilişkin bir organizasyon oluşturmak üzere yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulunun görev dağılımını kendi arasında yapmasına;

 

EMO Personel Yönetmeliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi Koordinatörü (2400 Kadro Puanı), Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi Şube Koordinatörü (2300 Kadro Puanı), Test Ölçüm Merkezi Teknik Görevlisi (2100 Kadro Puanı) kadroları eklenmesine;

 

Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi Koordinatörü olarak Yönetim Kurulu‘na bağlı olarak çalışmak yürütmek üzere 60363 sicil nolu üyemiz Ozan Kayısı`nın göreve başlatılmasına

 

Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi ile ilgili olarak akreditasyon başvurusu için gerekli dokümantasyonun hazırlanması, danışmanlık hizmeti satın alınması, yazılım yaptırılması ve ilgili teknik personelin eğitimi için hazırlık yapmak üzere EMO İzmir Şubesi‘nin görevlendirilmesine (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla);

 

KARAR NO 2: Kocaeli Şube Yönetim Kurulu`nun 26.04.2016 tarih ve Koc-00-837 sayılı ve 28.04.2016 tarih ve Koc-00-844 sayılı yazılarında Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Oda Müdürü hakkında çeşitli duyumlardan bahisle haksız ve temelsiz iddialarda bulunulduğu, Oda Yönetim Kurulu`na gönderilen 28.04.2016 tarihli yazının tüm şubelere de gönderildiği; anılan yazılarda Oda mevzuatı ile geleneklerine yakışmayan, örgütsel bütünlüğü bozucu nitelikte ifadeler kullanılmasına ve yazışmaların Oda Yönetim Kurulu dışında birimlere gönderilmesine yönelik tutumlar nedeniyle Şube Yönetim Kurulu`nun uyarılmasına,

 

KARAR NO 3: EMO Kocaeli Şubesi‘nin 26.04.2016 tarih ve Koc-00-834 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Gebze Temsilcisi Devrim Sarı ve Temsilci Yardımcısı Yılmaz Eyidoğan‘ın görevlerinden istifalarının kabulüne, yazının devamında yer alan yeni temsilci ve yardımcıları ile ilgili alınan Şube Yönetim Kurulu kararının bir öneri olarak değerlendirilmesine ve Gebze temsilciliğinden çok sayıda üyemizin eğilim yoklaması yapılması başvurusu da gözetilerek Temsilcilikler Yönetmeliğinin 6. maddesine uygun olarak tarihi Şube Yönetim Kurulu ile birlikte belirlenmek üzere Gebze Temsilciliğinin belirlenmesi için eğilim yoklaması yapılmasına, Devrim Sarı‘dan boşalan temsilcilik görevinin yeni temsilcilik atanana kadar mevcut temsilci yardımcısı Bülent Ayvaz tarafından yürütülmesine,

 

KARAR NO 4: EMO 45. Dönem Çalışma Programı Taslağının şubelere ve kurullara gönderilerek 3 Haziran 2016 tarihine kadar görüş istenmesine,

 

KARAR NO 5: EMO Bilimsel Dergi Danışma Kurulu`nun 16 Nisan 2016 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen EMO Bilimsel Hakemli Dergi Yayın Yönergesi`nin ekteki haliyle değiştirilerek kabul edilmesine (EK-1)

 

KARAR NO 6: Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi 3752778 ve 242818659 müşteri numaraları altındaki tüm Türkiye İş Bankası Hesapları üzerinde interaktif ortamda eft, havale, otomatik ödeme talimatı verme/kaldırma, hesaplar arasında aktarım işlemleri, fatura, kurum, sgk, vergi ödeme/ödeme iptali, üye işyeri bilgi sorma, sanal pos işlemlerini Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesinin yazılı ya da sözlü talimatıyla yapmak üzere Oda muhasebe görevlileri SMMM Uğur Taşkıran ile SMMM Yücel Bazo`nun 01.03.2018 tarihine kadar tek başına ayrı ayrı yetkilendirilmesine, yapılan işlemlerin 15 gün aralıklarla Sayman Üye tarafından kontrol edilerek onaylanmasına ve işlemlerin onaylandığına dair yazı örneğinin Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi`ne gönderilmesine,

 

KARAR NO 7: Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi bünyesinde oda birimlerinde muhasebe birimlerinde çalışan aşağıdaki tablodaki kişilerin tabloda belirtilen Türkiye İş Bankası hesapları üzerinde ticari interaktif bankacılıktan 01.03.2018 tarihine kadar tek başına işlem yapma veya görüntüleme yetkisi verilmesine;

 

KARAR NO 8: EMO Trabzon Şubesi`nin 27.04.2016 tarih ve Tra-00-306 sayılı yazılarıyla ilettiği, Şube Eğitim Salonu Kamera sisteminin tadilatında kullanılmak üzere Kamera Kayıt Cihazı alımı için  harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 9: EMO Antalya Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve Ant-00-796 sayılı yazılarıyla ilettiği, Şube bülteninden 2000 adet basılması için  harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 10: EMO Gaziantep Şubesi`nin 03.05.2016 tarih ve Gaz-00-1157 sayılı yazılarıyla ilettiği, bayrak direği ve bayrağı için  harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

                                                           

KARAR NO 11: EMO Adana Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve Ada-00-0434 sayılı yazılarıyla ilettiği, Hatay İl Temsilciliği`nde yapılacak olan test ölçüm işlemlerinde kullanılmak üzere Kyoritsu 6016 çok fonksiyonlu test cihazı alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 12:  EMO Bursa Şubesi`nin 27.04.2016 tarih ve Bur-00-792 sayılı yazılarıyla ilettiği, 54464 Oda sicil nolu üye Arafat GÜLER`in 28.04.2016 tarihi itibariyle Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi ile işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 13: EMO Bursa Şubesi`nin 06.05.2016 tarih ve Bur-00-833 sayılı yazılarıyla ilettiği, 57498 Oda sicil nolu üye Cemal YILDIRIM`ın 09.05.2016 tarihi itibariyle Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi ile işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 14: EMO Mersin Şubesi`nin 27.04.2016 tarih ve Mer-00-344 sayılı yazılarıyla ilettiği, Teknik Görevli kadrosunda çalışan 57159 Oda sicil nolu üye Nazan ÖZKAN`ın 02.05.2016 tarihi itibariyle iş akdinin feshine, 

 

KARAR NO 15: EMO Ankara Şubesi`nin 29.04.2016 tarih ve Ank-EMO02-2078 sayılı yazılarıyla ilettiği, .... Oda sicil nolu üye ..... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .... Oda sicil nolu üye .......... soruşturmacı olarak atanmasına ve sözleşmesinin iptali için Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili kurumlara yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 16: EMO İstanbul Şubesi`nin 02.05.2016 tarih ve İst-00-2663 sayılı yazılarıyla ilettiği, .... Oda sicil nolu üye ........ hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ...... Oda sicil nolu üye .............. soruşturmacı olarak atanmasına ve sahte evrakla yapmış olduğu başvurularla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı`na suç duyurusunda bulunmak üzere Şubenin yetkilendirilmesine,

 

KARAR NO 17: EMO Gaziantep Şubesi`nin 27.04.2016 tarih ve Gaz-EMO07-1112 sayılı yazılarıyla ilettiği, .... Oda sicil nolu üye ... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye .... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 18: EMO İstanbul Şubesi`nin 02.05.2016 tarih ve İst-00-2651 sayılı yazılarıyla ilettiği, .... Oda sicil nolu üye .... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye .... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 19: EMO İzmir Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İzm-00-1093 sayılı yazılarıyla ilettiği, .... Oda sicil nolu üye ...... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ....... Oda sicil nolu üye ............. soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 20: EMO İzmir Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İzm-00-1095 sayılı yazılarıyla ilettiği, .... Oda sicil nolu üye .......... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ......... Oda sicil nolu üye ........... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 21: EMO İzmir Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İzm-00-1094 sayılı yazılarıyla ilettiği, ........ Oda sicil nolu üye .......... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ........ Oda sicil nolu üye .......... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 22: EMO İzmir Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İzm-00-1092 sayılı yazılarıyla ilettiği, ....... Oda sicil nolu üye .......... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ...... Oda sicil nolu üye ............ soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 23: EMO İzmir Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İzm-00-1091 sayılı yazılarıyla ilettiği, ....... Oda sicil nolu üye ......... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere . Oda sicil nolu üye ......... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 24: EMO İzmir Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İzm-00-1096 sayılı yazılarıyla ilettiği, ........ Oda sicil nolu üye .......... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ....... Oda sicil nolu üye ........... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 25: EMO İstanbul Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İst-00-2723 sayılı yazılarıyla ilettiği, .......... Oda sicil nolu üye ............ hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ........ Oda sicil nolu üye ........... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 26: EMO İstanbul Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İst-00-2726 sayılı yazılarıyla ilettiği, ......... Oda sicil nolu üye ......... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ........ Oda sicil nolu üye ......... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 27: EMO İstanbul Şubesi`nin 04.05.2016 tarih ve İst-00-2731 sayılı yazılarıyla ilettiği, ........ Oda sicil nolu üye ........... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ......... Oda sicil nolu üye............... soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 28: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .......... Oda sicil nolu üye ............. soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 29: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .......... Oda sicil nolu üye ............ soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimiz hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,

karar verilmiştir.

Başkan                   Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

 

 

 

 

Hüseyin YEŞİL    Kübülay ÖZBEK       Hüseyin ÖNDER İbrahim AKSÖZ  (Mazeretli)

Üye                               Üye                               Üye

 

 

     Yusuf GÜNDOĞAN      Kadir ÖZKAN             Bahadır ACAR


EK-1

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

EMO BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ YAYIN YÖNERGESİ

 

Kuruluş Esasları

Madde 1 - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 02.02.2010 tarih ve 41/58 toplantısında EMO Bilimsel Dergi yayımlanması kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. EMO Bilimsel Dergi hakemli bir dergidir ve derginin EMO adına sahibi Oda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yayın dili Türkçedir. "Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği" konularında bilimsel ve/veya teknolojik özgünlükte makaleler yayımlanır.

Amaç

Madde 2 - İş bu Yayın Yönergesi, ilk sayısı 2010 yılının Haziran ayında yayımlanan "EMO Bilimsel Dergi" çalışmalarını yürüten birimler arasındaki ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yürütme Organları

Madde 3 - EMO Bilimsel Dergi çalışmaları Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve Yayın Sekreteri tarafından yürütülür.

Yayın Sekreteri, Yayın Kuruluna bağlı olarak çalışır.

Danışma Kurulu ve Yayın Kurulu burada belirlenen ilkeler çerçevesinde işbirliği içinde çalışır.

Yürütme Organlarının Oluşturulması

Madde 4 - Kurulların Üyelerinin seçilmesi, "Üye Belirleme Komisyonu" tarafından iş bu Yönergede belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Üye Belirleme Komisyonu üç kişiden oluşur: (i) Yayın Kurulu Başkanı, (ii) Danışma Kurulunun kendi içinden seçeceği bir Danışma Kurulu Temsilcisi, (iii) EMO Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu`nun seçeceği bir Yönetim Kurulu Temsilcisi.

Yayın Kurulu

Madde 5 - Yayın Kurulu üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir, ancak ardışık üç dönemden daha uzun süreli kesintisiz görev yapamazlar. Yayın Kurulu Başkanı üst üste en çok iki dönem görev yapabilir. Yayın Kurulu`nun kurumsal sürekliliğini sağlamak üzere görev süresi dolan Yayın Kurulu Başkanı, "Önceki Dönem Yayın Kurulu Başkanı" olarak bir dönem daha görev yapar.

Başkan, Yayın Kurulu üyeleri tarafından kurul üyeleri arasından salt çoğunluk ile seçilir.

Danışma Kurulu

Madde 6 -

Danışma Kurulu üye sayısı Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendislik dalları arasında denge gözetilerek en az 40 kişiden oluşur. Ülkemiz bilim ve teknoloji ekosistemindeki gelişmeler doğrultusunda mühendislik dallarında oluşabilecek değişikliklere bağlı olarak üye sayısı yeniden düzenlenir.

Danışma Kurulu üyeliği süresizdir. Danışma Kurulu üyeleri kendi istekleri ile üyelikten ayrılabilirler. Danışma Kurulu`nun art arda üç toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üyelerinin kendi istekleri ile kuruldan ayrıldıkları varsayılır. Ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine yeni üyeler seçilir.

Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelik İlkeleri

Madde 7 - "Üye Belirleme Komisyonu" tarafından aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde Yayın ve Danışma Kurulları üyeleri atanır:

a)         Kendi alanlarındaki uzmanlıkları özgün bilimsel ve/veya teknolojik çalışmaları ile tanınan mühendisler TMMOB üyesi olmaları kaydıyla Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu üyesi olabilirler.

b)         Akademisyen olan üyelerin öğretim üyesi olmaları gerekir.

c)         Akademisyen olmayan üyelerin mesleki çalışmalarının belirli bir bölümünü Ar-Ge Merkezlerinde, Teknokent, Ar-Ge şirketlerinde veya üniversitelerdeki Araştırma Merkezlerinde geçirmiş olmaları beklenir.

Danışma Kurulu üyeleri hakemler arasından seçilir. Seçimde bilimsel yetkinliğin yanı sıra hakemlik görevlerinde yapmış oldukları katkılar da dikkate alınır.

Yayın Kurulu, öğretim üyesi olan Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir.

 

Yayın Kurulu‘nun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 8 – (1)

a)         EMO Bilimsel Dergi`nin yıllık yayın sayısını belirler ve basımını gerçekleştirir. Yıllık yayın sayısı en az 2 (iki) olarak belirlenmiştir.

b)         Dergide yayımlanan makalelerin, özgün nitelikte bilimsel ve teknik araştırmalar, derlemeler, teknik notlar ve sanayi Ar-Ge projelerinin sonuçları olmasını takip eder..

c)         Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin incelenmesi için alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar, Danışma Kurulu üyeleri veya onların önereceği uzmanlar arasından hakem seçimini ve görevlendirmesini yapar.

d)         EMO Bilimsel Dergi`nin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış makalelerin, hakem raporları doğrultusunda, yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir ve yayımlanacak makalelerin basım sırasını belirler.

e)         Yayım kurallarında, gerek gördüğü takdirde veya Danışma Kurulu tarafından önerilmesi halinde, değişiklik yapmak konusunda yetkilidir.

f)          EMO Bilimsel Dergi`nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapar.

g)         TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlar tarafından düzenlenen "Sürekli Yayıncılık" ile ilgili toplantı ve seminerlere katılacak temsilcileri Yayın kurulu veya Danışma Kurulu üyeleri arasından seçer. Bu seminerlere Yayın Kurulu`nun belirleyeceği en az bir temsilci katılır.

Danışma Kurulu`nun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 9 - Yayımlanacak makalelerin belirlenmesinde ulusal öncelikleri göz önünde tutarak aşağıdaki başlıklar altında önerilerde bulunur:

a)         Gerektiği takdirde hakemlik yapar veya hakem önerir.

b)         Derginin tanıtımını yapar.

c)         Yayın Kurulu üyelerini seçer.

d)         Yayın Kurulu‘nun görevleri hakkında görüş ve öneriler sunar.

Yayın Sekreteri

Madde 10 - Yayın Sekreteri, EMO`nun profesyonel çalışanları arasından EMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Sekreteri EMO Bilimsel Dergi`de aşağıdaki görevler başta olmak üzere dergi ile ilgili tüm idari işlemlerden sorumludur Yayın Kuruluna bağlı olarak çalışır:

a)         Yayın kurallarına uygun olan makalelerin kayıt altında tutulması için "kayıt defteri" düzenlemek, gerekli kayıtlarını yapmak ve hakem raporları ile birlikte makaleleri 5 yıl süreyle saklamak,

b)         Matbaada dizini yapılan yayınların incelenerek hatalarının düzeltilmesi üzerine yazarlara gönderilmesini ve yazarlardan gelen düzeltilmiş dizinlerin tekrar incelenerek dergi halinde basılmasını sağlamak,

c)         Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı EMO Bilimsel Dergi`ye ait olduğundan yayına kabul edilen yazıların yazarlarından "Telif Hakkı Devri" formu almak ve saklamak,

d)         Basımı yapılan dergileri yayın sahipleri, mühendislik fakülteleri, kütüphaneler, TÜBİTAK, Milli Kütüphane ve diğer kurum ve kuruluşlara dağıtmak,

e)         Yayın Kuruluna gelen ve Yayın Kurulu`ndan gönderilen evrakların kayıtlarını yapmak ve dosyalamak,

f)          Derginin elektronik ortamda da yayımlanması ve makalelere web üzerinden erişim imkânı işlemlerini yürütmek.

Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı

Madde 11 - Yayın Kurulu`nun faaliyet giderleri EMO Yönetim Kurulu tarafından karşılanır. EMO Yönetim Kurulu`nun dergi çalışmaları hakkındaki görüşleri Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Danışma Kurulu`nun görüşlerine sunulur.

Yürütme

Madde 12 - Bu yönerge hükümlerini EMO Bilimsel Dergi Yayın Kurulu yürütür.

Yürürlük

Madde 13 - Bu yönerge, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 06.05.2016 tarih ve 45/06 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yönetim Kurulunun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Yönergede yapılacak değişiklikler Yayın Kurulu`nun önerisi ile Danışma Kurulu kararı ile yapılır ve EMO Yönetim Kurulu`nun onayına sunulur.

 

Geçici Madde 1 - Yayın Kurulu Üyeleri, EMO Yönetim Kurulu tarafından, karar altına alınan tarih ve sayı ile beraber ilan edilir.

Geçici Madde 2 - Danışma Kurulu Üyeleri, EMO Yönetim Kurulu tarafından, karar altına alınan tarih ve sayı ile beraber ilan edilir.

Geçici Madde 3 - Yayın Sekreteri, EMO Yönetim Kurulu tarafından, karar altına alınan tarih ve sayı ile beraber ilan edilir.

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri