MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 9

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 03.06.2016

TOPLANTI NO                       : 45/09

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK x      Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN  x          Bahadır ACAR x        

 

KARAR NO 1: EMO İstanbul Şubesi tarafından 27.05.2016 tarihinde "Bütün Yönleriyle Belgelendirme Ve Akreditasyon Panel Foruma Çağrı" başlığı ile İstanbul Şube sınırlarındaki Oda üyeleri ile diğer şube sınırlarında faaliyet gösteren bir kısım üyeye gönderilen e-posta içeriği ile ilgili olarak;

1.     TMMOB ve bağlı odalarının en üst karar alma organı Genel Kurullarıdır. Genel Kurul‘da alınan kararlar Oda Yönetim Kurulu tarafından uygulanmak zorundadır. Şube Yönetim Kurullarının da bu kararlara uymaları zorunluluk olup alınan kararları tanımama yetkisi bulunmamaktadır.

2.     E-posta içeriğinde yer alan ifadeler Odamızın en üst karar alma organı olan 45. Olağan Genel Kurulu iradesini tanımama anlamına gelmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin 45. Olağan Genel Kurulda alınan "Muayene Kuruluşu" ve "Personel Belgelendirme Kuruluşu" olma kararlarını beğenmemiş olmaları onlara kurumsal anlamda bu kararın meşruluğunu ve uygulanmasını engelleyici bir faaliyet yürütülebilmeleri hakkını vermez.

3.     Genel Kurul kararlarını beğenmeyen üyelerimiz, bu konuda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarda bulunabilirler. Ancak böyle bir çalışma Odamızın birimi olan bir Şubemiz eliyle yapılamaz. Odamız mevzuatında bu yönde davranışlara ait yaptırımların olduğu da bilinen bir gerçekliktir.

4.     Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın geleceğini ilgilendiren bu konularda Oda Genel Kurulu kararlarının uygulanmasını engellemeye yönelik kamuoyu yaratmaya çalışan Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu‘nun mevzuatımıza, demokrasi geleneğimize ve Genel Kurul iradesine uygun faaliyet yürütmeleri ve Şubesi dışındaki üyelerin tamamına veya bir kısmına e-posta mesajı göndermemeleri konularında uyarılmasına,

5.     Aşağıda yer alan açıklama metninin ilgili üyelere gönderilmesine (Kübilay Özbek ve Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

EMO İstanbul Şubemiz tarafından "Bütün Yönleriyle Belgelendirme Ve Akreditasyon Panel Foruma Çağrı" başlığı altında 27.05.2016 tarihinde şubenin kendi üyeleri ile diğer şubelerin bazı üyelerine e-posta olarak gönderilen metnin talihsiz olduğu kadar örgütsel karar alma mekanizmalarımız ve demokrasi geleneğimiz açısından sorunlu olduğu görülmüştür.

 

Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan Kararı doğrultusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Açıklama

EMO İstanbul Şubemizin tartışma konusu yapmış olduğu konular,  2004 yılından bu yana çok sayıda yerel ve merkezi kurultayda, son olarak geçtiğimiz 44. Dönemde yapılan çalıştayda da tartışılmıştır. 44. Dönem Yönetim Kurulu bu konularda karar almak yerine konuyu 45. Olağan Genel Kurula taşıyarak sonuçlandırılması yolunu benimsemiştir. Bu, bizlerin çalışma, yönetme ve örgütsel disiplin anlayışımız ile demokrat duruşumuzun bir gereğidir.

 

Söz konusu metinde; üyeleri EMO Yönetim Kuruluna karşı kışkırtıcı ve hedef gösterici ifadeler kullanılarak yanlı ve yanlış bir algı yaratılmak istenmektedir. Kaldı ki metinde ifade edilen iddiaların tümü asılsızdır.

Şöyle ki;

5-6 Nisan 2003 tarihlerinde yapılan Mühendislik ve Mimarlık Kurultayında çok sayıda karar alınmış olup bunlardan bazılarının uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması konusu 37. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 38. TMMOB Genel Kuruluna taşınmıştır. Söz konusu genel kurulda da hem hizmet üretimi konusunda karar alınmış hem de Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

TMMOB mevzuatına uygun olarak Odamız da kendi Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğini Genel Kurulda kabul etmiştir. Bu Yönetmelik çerçevesinde 2004 yılında başlayan Meslek İçi Eğitimler meslektaşlarımızca benimsenmiş ve bütün şubelerimizde gereği gibi düzenlenmeye devam etmektedir.

 

45. Olağan Genel Kurulda "Belgelendirme" konusunda mevcut uygulamayı değiştiren yeni bir karar alınmamıştır. İktidarın Odalar üzerindeki baskısı her geçen gün artmakta, yeni bir yapılanmaya gidilmediği takdirde Odamız tarafından verilen belgelerin geçerliliği ortadan kaldırılmak istenmektedir. Genel kurulda alınan karar meslektaşlarımızın haklarının korunması ve kamu yararı açısından önemlidir. Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) hizmeti üreten üyelerimizin haklarını koruma amacı taşıyan ve bugüne kadar sürdürülen ilişkimiz nasılsa bundan sonra da aynı anlayışla sürdürülmesine devam edilecektir. Odamız üyenin diploması ile elde etmiş olduğu haklarının geliştirilmesi ve mesleki birikiminin gelişimine katkı koyan bir çalışma anlayışına sahiptir. Bunun en somut örneği de MİSEM eğitimleridir.   

 

A Tipi Muayene Kuruluşuna gelince;

 

Şu anda yapılan "Topraklama Ölçümü", "Katodik Koruma Testleri", "Asansör Denetimleri", "Bina Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü", "Elektromanyetik Alan Ölçümü" gibi hizmetlerin akredite edilmiş kuruluş olarak yapılmasına yönelik bir karardır. Buradaki amaç yukarıda ifade edildiği üzere; iktidarın Oda olarak bizi meslek alanımızın dışında tutma istek ve uygulamalarına karşı önlem almaktır. Çünkü artık süreç, şu anda yapılan bu hizmetlerin bir süre sonra akredite kuruluş olmadığımız için kabul görmeyeceği bir alana doğru ilerlemektedir. Kamusal denetim açısından önemi tartışılmaz olan ancak A Tipi Muayene Kuruluşu olmadığımız gerekçesiyle kabul edilmeyecek olan bu hizmetleri yapamaz duruma düşecek ve bir anlamda da  "piyasanın" tercihine terk etmiş olacağız.

 

Odamız bunun somut örneğini asansör denetimlerinde yaşamıştır. Bilindiği üzere, geçmişte Yerel Yönetimlerle yapılan protokoller çerçevesinde Makine Mühendisleri Odası ile birlikte yapılan bu hizmet, İlgili Bakanlık tarafından çıkarılan bir yönetmelik sonucu Odamızın A Tipi Muayene Kuruluşu olmaması nedeniyle bu alanın dışında kalmasına neden olmuştur. Oysa, kamusal denetim açısından önem taşıyan asansör denetimleri halen A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılmakta olup, üyelerimiz bu alanın dışında tutulmaktadır.     

  

45. Olağan Genel Kurulumuzda alınan bu iki karar; Odamızın, mesleğimizin ve üyelerimizin ortak çıkarları açısından çok önemlidir. Bu kararların uygulanması, EMO`nun bugüne kadar ki bilimden, mesleğin genel çıkarlarından, meslektaşlarının haklarından ve kamu yararından yana duruşunu değiştirmeyecektir. Bunun tersini düşünenlere tavsiyemiz; geçmişten günümüze kadar EMO`nun siyasi iktidarlar karşısında "mesleğimiz" ve "demokrasi" mücadelesindeki dik duruşuna bakmalarıdır.

 

Saygılarımızla.

 

45.Dönem Yönetim Kurulu   

 


KARAR NO 2: Yönetim Kurulumuzun 22.04.2016 tarih ve 45/04 sayılı oturumunda oluşturulmasına karar verilen komisyonların aşağıdaki isimlerden oluşturulmasına ve sorumlu YK üyesi ile sorumlu çalışanların aşağıdaki isimlerden oluşturulmasına;

 

Komisyonlar

Sorumlu YK Üyesi

Sorumlu Çalışan

MİSEM Daimi Komisyonu

Hüseyin Önder

Emre Metin

Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu

İbrahim Aksöz

Ozan Kayısı, Zehni Yılmaz

SMM Daimi Komisyonu

Yusuf Gündoğan, Hamza Koç

Süleyman Kibar, Ali Fuat Aydın

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Kubilay Özbek

Süleyman Kibar

Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

Bahadır Acar

Emre Metin

Yapı Denetim Daimi Komisyonu

İbrahim Aksöz

Süleyman Kibar

Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu

Kubilay Özbek, Bahadır Acar, Kadir Özkan, Nagehan Abacılar, Oya Kiraz, Hamza Koç

Olgun Sakarya

Enerji Daimi Komisyonu

Kubilay Özbek, Bahadır Acar, Kadir Özkan, Nagehan Abacılar, Oya Kiraz, Hamza Koç

Olgun Sakarya

Kadın Komisyonu

Oya Kiraz, Nagehan Abacılar, Melike Özlem Bilgili, Huriye Alacakaptan, Cansel Aslan

Oylum Yıldır

Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

Kubilay Özbek, Oya Kiraz

Ozan Kayısı

Kitap Secim Komisyonu

Hüseyin Önder

Emre Metin

Elektrik Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu

Hüseyin Önder

Süleyman Kibar

ATEX/IECEX Çalışma Grubu

Kubilay Özbek, Hamza Koç

Emre Metin

Test-Ölçüm, Standartlaştırma ve Yaygınlaştırılması Komisyonu

Bahadır Acar, Oya Kiraz

Ozan Kayısı, Ali Fuat Aydın, Kamil Bahçeci

Bilirkişilik Komisyonu

Yusuf Gündoğan, Kadir Özkan

Süleyman Kibar

Yönetmelikler Komisyonu

Hüseyin Önder, Kadir Özkan, Oya Kiraz, Hamza Koç

Emre Metin

Oda Etkinlikleri Komisyonu

İbrahim Aksöz

Barış Aydın, Oylum Yıldır

Kamu Çalışanları Komisyonu

Bahadır Acar, Nagehan Abacılar

Olgun Sakarya

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu

Melike Bilgili, Oya Kiraz, Huriye Alacakaptan

Süleyman Kibar

Kontrol ve Otomasyon Komisyonu

Melike Bilgili

Ozan Kayısı

Tıbbi Cihaz Teknolojileri ve Biyomedikal Komisyonu

Melike Bilgili

Emre Metin

Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu               

45542   Mehmet Çağrı Çetiner, 31127 Tonguç Ünal, 8138 Mehmet Bahadır Demir, 24320 Halil Ortakcı, 59886 Arkan Atalay, 30660      Ahmet Sormaz, 7345    Zeki Müezzinoğlu, 34053 Faruk Dellalbaşı, 33137 Ahmet Can Kutlu, 7229 Bülent Çarşıbaşı, 29068 Nuray Öz, 43493 Ahmet Sert, 46522 Tamer Bilal

SMM Daimi Komisyonu

18328   Bilal Tanburoğlu, 3784 Faruk Fevzi Dinler, 12662 Rüştü Bekdikhan, 29871 Mutlu Yılmaz, 22363 Arif Dönmez, 28993 Murat Çelik, 27357 Alkan Ulukoca, 28964 Cengiz Korkmaz, 3479 Süleyman Servet Kumsal, 6776 Cevat Şahin, 15802 Ethem Atalay Tercan, 10020 İsmail Alkaya, 46522 Tamer Bilal, 36649 Tuncay Değermenci

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

8399 Mazhar Oymanlı, 13552 Levent Özel, 11957 Naci Basmacı, 27197 Turay Volkan Ayanoğlu, 50739 Armanc Eşin, 29269 Levent Çelik, 22990 Bülent Daşoluk, 4511   Vasfi Seber, 40642 Murat Kocaman, 27340 Bayram Etkar, 14888 Ahmet Aldanoğlu, 17671 Hasan Kablan, 36649 Tuncay Değermenci

Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

33738   Ömürhan Avni Soysal, 41594 Onur Yazıcı, 15018 Sedat Gökmenoğlu, 36662 Erdem Durmaz, 37996 Evindar Aydın, 49716 Veysel Balun, 27217 Mustafa Serdar Çınarlı, 48996 Özgür Katırcıoğlu, 15907 Tarık Tarhan

Yapı Denetim Komisyonu

24362   Cem Hüzmeli, 4192 Şükrü Güner, 8800 Ali Tolun, 7458 Mahir Başyiğit, 37053 Fatih Mardinoğlu, 57442 Bişar Tutuş, 38246 Yalçın Coşkun, 55342 Mehmet Nur Cantaşdemir, 5204 İsmail Öztürk, 10471 Mehmet Hepzarif, 18007 Emrullah Çevirme, 4812 Altan Coşar, 50341 Recep Üslü, 24130 Hüseyin Karasoy

Kitap Seçim Komisyonu

25313   İlhan Yıldırım, 32878 Ceren Görkem Coşkun Murat, 7039 Necati Okman, 13606 İrfan Şenlik, 26927 Engin Çetin, 59878 Mehmet Ceylan, 3534 Selçuk Esen, 27217 Mustafa Serdar Çınarlı, 35555 Alkan Alkaya, 38647 Murat Kardaş

Elektrikli Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu

25313   İlhan Yıldırım, 43999 Özenç Akdağ, 46492 Aslıhan Vural, 6229 Tunç Aladağlı, 60886 Vahdettin Yetkin, 58204 Aykut Kadir Kozandağı, 43739 Akın Eser, 9557 Nevzat Çeltek, 18250 Gökhan Sezer, 35555 Alkan Alkaya, 46675 Saygın Önder Akal

ATEX / IECEX Çalışma Grubu

36673   Timur Kurt, 4118 Mustafa Kemal Sarı, 43385 Alper Gül, 32300 Burak Özgen, 32827 Cengiz Acar, 47311 Oğuz Soylu, 12832 Saadet Nuruilah Güleç, 20452 Murat Yapıcı, 25115 Hasan Avni Haznedaroğlu, 31450         Özgür Temiz

Test Ölçüm Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma Komisyonu

7207 Ömer Çelik, 16619 Arif Salamcı, 56267 Mehmet Burak Demir, 9325 Hüsamettin Pala, 48637 Fatma Derya Sevinçli, 27277 Murat Kaya, 23589 Zeliha Aziret, 7076 Kemal Tankut, 38377 Haşim Kılıç, 54228 Egemen Akkuş, 58479 Başar Tür, 13167 Bekir Toroğlu, 10430 Emin Arif Özkesen

 

 

Bilirkişilik Komisyonu

8477 Kenan Sıkık, 9346 Cemil Tekkeli, 19746 Hüseyin Şahin Gültüter, 9247 Firuzan Tunca, 5685 İsmail Sever, 27325 Erol Bacalan, 33252 Onur Oluklulu, 21349 Ali Katar, 10345 Mustafa Bulut, 25848 Ali Fuat Aydın, 14888 Ahmet Aldanoğlu, 18520 Temel Alperen

Yönetmelikler Komisyonu

17486   Mehmet Mak, 12631 Hacı Ali Yiğit, 9759 Bekir Kumbul, 33998 Aytaç Sevim, 22363 Arif Dönmez, 28304 Mehmet Orak, 9971 İrfan Satır, 28635 İslim Arıkan, 6162 Süleyman Sırdaş Karaboğa, 11080 Nuri Sedat Gülşen, 44745 Suat Özkoç, 11097 Kamer Gülbeyaz, 19987 Adnan Korkmaz

Oda Etkinlikleri Komisyonu

17486 Mehmet Mak, 23422 Neşe Akkoç, 18703 İbrahim Kücü, 18741 Sabiha Cesur, 14640 Bülent Pala, 36895 Ferhat Çıra, 45738 Adil Güzle, 13094 Bünyamin Sağlam, 11231 Hüseyin Ergun Doğru, 11080 Nuri Sedat Gülşen, 15802 Ethem Atalay Tercan, 59372 Berkcan Gücer, 14788 Mehmet Özdağ

Kamu Çalışanları Komisyonu

41550   Barış Cem Özdoğan, 15619 Alaattin Ali Yolcu, 28633 Sevilay Uyar, 33970 Mustafa Uzel, 25607   Dilek Başer, 60916 Alican Çetinkaya, 57138 Hatice Aydın, 47327 Mehmet Bora Batur, 20451 Zekiye Feryal Gezer, 25094 Mahmut Gürhan Erdoğdu, 14337 Muhammet Alkış, 15907 Tarık Tarhan

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu

11442   Turgay Kökten, 61707 Burak Akın, 60442 Deniz Karakuş, 17278 Halil İbrahim Bakar, 39934 İsmail Orkun Yılmaz, 52134 Elif Özsat, 40206 Ömür Yıldız, 41734 Mustafa Çelikkol, 21059 Tayfun İşbilen, 7956 Alpaslan Güzeliş, 44745 Suat Özkoç, 31423 Görkem Türkmen, 54407 İbrahim Deniz Saygılı

Kontrol ve Otomasyon Komisyonu

27849   Erol Ayas, 46770 Hüseyin Mert Külahçı, 47342 Serhat Nafiz, 3835 Turhan Karaçim, 37974 Burcu Ceren Sarıoğlu, 36895 Ferhat Çıra, 29269 Levent Çelik, 4157 Erdener Ildız, 29152 Mahir Ulutaş, 35555      Alkan Alkaya, 53605 Ahmet Kurada

Tıbbi Cihaz Teknolojileri ve Biyomedikal Komisyonu

31656 Önder Yıldız, 35650 Barış Çoruh, 38453 Mehmet Gökhan Yıldız, 56015 Zafer Durmaz, 9768 Faik Kemal Özoğuz, 16590 Hasan Şahin

Enerji Daimi Komisyonu

17486 Mehmet Mak, 27069 İbrahim Efdal Çiçekdemir, 18996 Abdulkadir Yalçın, 17857 Ahmet Dokgöz, 17690 Fatih Kaymakçıoğlu, 4270 Uğur Bican, 13363 Muhsin Dugan, 31261 Mehmet Ali Kıran, 19451 İlhan Metin, 11694 Mesut Yaman, 23667 Behcet Tufan, 31511 Adem Kurt, 9325 Hüsamettin Pala, 13736 Selim Aybey, 14660 Halil Suat Türker, 28837 Remzi Çınar, 14640 Bülent Pala, 3308 Abdullah Şavklı, 12891 Seyit Ali Gürsoy, 23389 Erim Arıcı, 28304 Mehmet Orak, 32330 Mehmet Tanrıkulu, 32827 Cengiz Acar, 30660 Ahmet Sormaz, 33125 Cumhur Burak Çırakoğlu, 10560 Bülent Demircan, 7554 Celal Köse, 7389 Metin Çangalgil, 28635 İslim Arıkan, 10538 Nahit Eser, 24338 Muzaffer Özturan, 24659 Halil Uğur, 58573 Tuğçe Çakırca Ekşioğlu, 8687 Gazi İpek, 19325 Dağıstan Bekiroğlu, 13504 Bilgin Akbal, 15802 Ethem Atalay Tercan, 7684 Erdal Arslan, 25115 Hasan Avni Haznedaroğlu, 5701 Mustafa Kadıoğlu, 11293  Saffet Özdemir, 29625 Umut Temizkan, 26190 Özgür Alpaslan, 59372 Berkcan Gücer, 14788 Mehmet Özdağ, 15907 Tarık Tarhan, 12504 Suat Yılmaz, 28912 İlker Ceylan, 34054 Emre Akyüz, 34660 Özer Öztürk, 21695 Ahmet Atmaca, 35777 Mahmut Çolak, 8398 Cem Kükey, 14876 Cengiz Göltaş, 15482 Tarık Öden, 2982 Nedim Bülent Damar, 3165 Teoman Alptürk, 4980 Necati İpek, 44444 Zihni Yücel Tekin, 11151 Kemal Bekir Ulusaler, 19978 Bilal Gümüş, 8899 Nedim Tüzün, 60162 Ali Can Doğan, 51973 Evrim Mısır, 56456 Barça Güney, 8270 Tuncay Özkul, 11205 Ali Naci Işıklı, 3768 Mehmet Ali Atay, 7121 Rüstem Özata

 

KARAR NO 3: TMMOB Yönetim Kurulu`nun 19.12.2015 tarih ve 356 sayılı kararı ile uygun bulunan "TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına ait; İzmir ili Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1207 Ada, 189 Pafta, 1 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Oda adına satışı konusunda Mahir Ulutaş (TC Kimlik No: …….), ve Alparslan Güzeliş`in (TC Kimlik No: ….) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebimiz üzerine anılan taşınmazın Oda 45. Genel Kurulu`nun verdiği yetki ile EMO İzmir Şubesi`nin 02 Haziran 2016 tarih ve İzm-00-1344 sayılı yazısı ile ilettiği Füsun SARAÇOĞLU`na (TC Kimlik No: …..) satılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 4: EMO İzmir Şubesi`nin 02 Haziran 2016 tarih ve İzm-00-1344 sayılı yazısı ile ilettiği mülk satışı ile Tamer Demirkaya (TC Kimlik No: ….) ile anlaşma yapılmış olmasına rağmen ilgili kişinin haklı bir nedene dayanmaksızın alıştan vazgeçmesi nedeniyle oluşan zararın tahsili için gerekli hukuki girişimlerde bulunmak üzere Av. Zeki İşlekel`in görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 5: EMO İstanbul Şubesi Elektronik MDK seçiminin yenilenmesi ile ilgili üye dilekçelerinin değerlendirilmek üzere EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu`na gönderilmesine,

 

KARAR NO 6: EMO İstanbul Şubesi`nin 02.06.2016 tarih ve İst-00-3331 sayılı yazısı ile ilettiği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON) 2017 etkinliği Düzenleme Kurulu Başkanı olarak 13161 sicil nolu Berker Özağaç`ın atanmasına,

 

KARAR NO 7: EMO İstanbul Şubesi`nin 20.05.2016 tarih ve İst-00-3072 sayılı yazısı ile ilettiği TMMOB Diyarbakır İKK Buzdolabı kampanyasına 10 adet dolap desteği vermesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 8: EMO Eskişehir Şubesi`nin 24.05.2016 tarih ve Esk-00-578 sayılı yazısı ile ilettiği Bilecik İl Temsilciliği ile ilgili Temsilci Buğra Levent ile Temsilci Yardımcıları Yakup Yüce ve Hüseyin Yılmaz`ın görevden alınmalarına, boşalan Temsilcilik görevine 35684 sicil nolu Suat Zafer Meriçelli`nin ve Temsilci Yardımcısı olarak 43643 sicil nolu Erdem Gedik`in atanmasına,

 

KARAR NO 9: EMO İstanbul Şubesi`nin 02.06.2016 tarih ve İst-00-3328 sayılı yazısı ile ilettiği Lüleburgaz İlçe Temsilciliği ile ilgili Temsilci Gökhan Serdar ÖZCANLAR`ın istifasının kabulüne, boşalan Temsilcilik görevine yapılan eğilim yoklamasına göre 47631 sicil nolu Yaman UÇAR`ın, temsilci yardımcılıkları görevine 12375 sicil nolu Mustafa ARI, 29636 sicil nolu Bülent Zafer SEBER, 31285 sicil nolu Emrah YİĞİT ve 53317 sicil nolu Erhan BÜYÜKYILMAZ`ın atanmasına,

 

KARAR NO 10: EMO Denetleme Kurulunun 29 Mayıs 2016 tarihinde EMO Gaziantep Şubesi Denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/007 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 05, 06, 15, 17 ve 22 nolu maddelerinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 1 ve 9 nolu maddelerinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 17.06.2016 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Gaziantep Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 11: EMO Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2016 tarihinde EMO Antalya Şubesi Denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/005 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 22 nolu maddesinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 7 nolu maddesinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 17.06.2016 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Antalya Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 12: EMO Denetleme Kurulunun 30 Mayıs 2016 tarihinde EMO Adana Şubesi Denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/006 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 17 ve 27 nolu maddelerinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 03 nolu maddelerinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 17.06.2016 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Adana Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 13: EMO Denetleme Kurulunun 27 Mayıs 2016 tarihinde EMO Mersin Şubesi Denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/004 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 17, 19 ve 27 nolu maddelerinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 02 nolu maddelerinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 17.06.2016 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Mersin Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 14: EMO Trabzon Şubesi`nin 31.05.2016 tarih ve Tra-00-368 sayılı yazısı ile ilettiği demirbaşların kayıtlardan düşürülmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO İzmir Şubesi`nin 01.06.2016 tarih ve İzm-00-1317 sayılı yazısı ile ilettiği demirbaşların kayıtlardan düşürülmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 16: EMO Trabzon Şubesi`nin 31.05.2016 tarih ve Tra-00-369 sayılı yazısı ile ilettiği Şube bülteni basımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 17: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.06.2016 tarih ve İst-00-3296 sayılı yazısı ile ilettiği projeksiyon alımı için harcama yetkisi verilmesine,

KARAR NO 18: EMO Gaziantep Şubesi`nin 27.05.2016 tarih ve Gaz-00-1417 sayılı yazısı ile ilettiği pano alımı ve boya yaptırılması için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 19: EMO Gaziantep Şubesi`nin 31.05.2016 tarih ve Gaz-00-1484 sayılı yazısı ile ilettiği 3 adet koltuk alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 20: EMO Bursa Şubesi`nin yazı ile ilettiği 53489 sicil nolu üyemiz Ahmet ÇAVUŞ`ın Çağrıya Dayalı İş Sözleşmesi ile istihdamının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 21: EMO İstanbul Şubesi`nin ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …. Oda sicil nolu üye ….. soruşturmacı olarak atanmasına ve anılan üyelerin SMM-BT Belgesi olmadığından ruhsatlarının iptali için Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

 

KARAR NO 22: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere … Oda sicil nolu üye …….. soruşturmacı olarak atanmasına

 

 

karar verilmiştir.

Başkan                  Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

Hüseyin YEŞİL   Kübülay ÖZBEK       Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ          Üye                               Üye                                  Üye

 

Yusuf GÜNDOĞAN       Kadir ÖZKAN              Bahadır ACAR                                                       

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri