MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 12

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                :15.07.2016

TOPLANTI NO                       : 45/12

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK x      Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN  x          Bahadır ACAR           

 

KARAR NO 1: EMO 45. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu`nun 24 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır`da yapılmasına, Şubelerden 10 Ağustos 2016 tarihine kadar gündem önerilerinin istenmesine,

 

KARAR NO 2: Oda Yönetim Kurulu`nun 28 Temmuz tarihli toplantısının İzmir Şube Yönetim Kurulu ile birlikte İzmir`de, 11 Ağustos 2016 tarihli toplantısının İstanbul Şube Yönetim Kurulu ile birlikte İstanbul`da, 23 Eylül 2016 tarihli toplantısının Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu ile birlikte Diyarbakır`da yapılmasına,

 

KARAR NO 3: EMO 45. Olağan Genel Kurulu`nda karar altına alınan EMO Mesleki Denetim Çalıştayı`nın 1-2 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya`da yapılmasına, organizasyon için Antalya Şube Yönetim Kurulu`na görev ve yetki verilmesine, çalıştay gündemi, tartışma başlıkları ve işleyişinin SMM Daimi Komisyonu tarafından belirlenmesine, çalıştay katılımcılarının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına;

Oda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, SMM Daimi Komisyonu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu`ndan SMM`den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2 üye,

 

KARAR NO 4: Serbest Müşavir Mühendis olarak çalışan üyelerimizin üstlenecekleri "İşletme Sorumluluğu" hizmetlerinin, elektrik tesislerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabul işlemleri aşamasında başlatılması ve işletilmesi süresince sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde bu süreç proje onay aşamasında başlatılmış olup, proje onayından tesisin tamamlanmasına kadar geçen sürede tesiste işletme sorumluluğunu ilgilendirecek herhangi bir hizmete ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu nedenle anılan yönetmeliğin ilgili maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

 

5 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"c) Şebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme süresince, İlgili Teknik Mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür."

 

KARAR NO 5: Yönetim Kurulumuzun 16.06.2016 tarih ve 45/10 sayılı oturumunda alınan karar gereğince EMO Gebze Temsilciliğinin belirlenmesi için 13 Temmuz 2016 tarihinde yapılan eğilim yoklaması sonuçları doğrultusunda 21499 sicil nolu üyemiz Veysel Suludere`nin Temsilci olarak, 59267 sicil nolu üyemiz Murat Korkmaz, 52478 sicil nolu üyemiz Murat Çiftçi, 38117 sicil nolu üyemiz Mehmet Cüneyt TÜFEKÇİOĞLU ve 49149 sicil nolu üyemiz Pınar Demir`in temsilci yardımcısı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 6: MİSEM Komisyonu`nun 24.06.2016 tarihli toplantısında alınan ve Oda Yönetim Kurulumuza önerilen;

 

  1. MİSEM Yetkilendirme ve Katılımcı belge fiyatlarının 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren 35 TL olarak uygulanmasına ve eğitim ücreti ile birlikte alınmasına (Kübülay Özbek`in karşı oyuyla)
  2. Aşağıdaki eğitimlerinin ücretlerinin 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Eğitimi                                     200 TL

Enerji Nakil Hatları (36 Kv`A Kadar) Proje Eğitimi                           750 TL

Reaktif Güç Kompanzasyonu Ve Harmonikler Eğitimi                     200 TL

Trafo Merkezleri Tasarımı (36kv`A Kadar) Eğitimi                           200 TL

Patlayıcı Ortamlarda Elektriksel Güvenlik Temel Eğitimi                200 TL

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi         300 TL

Şantiye Şefliği Eğitimi                                                                       300 TL

Elektrik SMM Eğitimi                                                                         200-300 TL

Asansör SMM Eğitimi                                                                        350 TL

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi                                     300 TL

YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi                                  400 TL

Katodik Koruma Eğitimi                                                                    200 TL

Yangın Algılama Ve Uyarma Sistemleri Eğitimi                               200 TL

Bilirkişilik/Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi                                      200 TL

 

  1. Eğitmen ücretlerinin aşağıdaki tablo dahilinde 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren yeniden belirlenmesine

SÜRE

Şehir İçi

Şehir Dışı

Mühendis - 2 Saate kadar

100

-

Mühendis - Yarım gün 

150

250

Mühendis - Tam gün

300

375

Akademisyen 2 Saate kadar

125

-

Akademisyen Yarım günlük 

200

275

Akademisyen Tam günlük 

400

500

Diğer (Doktor, Avukat, Mali Müşavir, İş Güvenliği Uzmanı gibi ) 2 saate kadar

100

-

Diğer (Doktor, Avukat, Mali Müşavir, İş Güvenliği Uzmanı gibi ) Yarım gün

150

250

Diğer (Doktor, Avukat, Mali Müşavir, İş Güvenliği Uzmanı gibi ) Tam gün

300

375

 

 

KARAR NO 7: Enerji Daimi Komisyonu`nun 25.06.2016 tarihinde alınan kararların uygun bulunmasına, ilgili yönerge kapsamında Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu`nun aşağıdaki şekilde atanmasına;

1- Teoman Alptürk, 2- Nedim Bülent Damar, 3- Belgin Emre Türkay, 4- Tarık Öden, 5- Tuncay Özkul, 6- Muhsin Dugan,7- Cem Kükey

 

KARAR NO 8: EMO 5. Akademik Kamp etkinliğinin Prof. Dr. Yağmur Denizhan koordinatörlüğünde 13-16 Ekim 2016 tarihlerinde "Sistem ve Kontrol" konusunda yapılmasına, kamp bütçesinin denk bütçe olması için destekleyen kuruluş desteği alınmasına,

 

KARAR NO 9: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nın 12.07.2016 tarih ve 1/K-890 sayılı yazısı ile ilettiği TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2016 Düzenleme Kurulu`na Odamızı temsilen İbrahim Aksöz`ün ve Melike Özlem Bilgili`nin bildirilmesine,

 

KARAR NO 10: TMMOB Makina Mühendisleri Odası`nın 29.06.2016 tarih ve 60/3700 sayılı yazısı ile ilettiği TMMOB Sanayi Kongresi 2017 Düzenleme Kurulu`na Odamızı temsilen Kübülay Özbek`in bildirilmesine,

 

KARAR NO 11: EMO İzmir Şubesi`nin 15.07.2016 tarih ve İzm-00-1684 sayılı yazısı ile ilettiği 5. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi`nin Düzenleme Kurulu için Yusuf Gündoğan ve Hamza Koç`un isimlerinin bildirilmesine,

 

 

KARAR NO 12: EMO İzmir Şubesi`nin 11.07.2016 tarih ve İzm-00-1654 sayılı yazısı ile ilettiği İzmir 4. İdare Mahkemesi`nin 2016/572 sayılı kararının uygulanmak üzere TRT Genel Müdürlüğü`ne gönderilmesi ve sonucunun takip edilmesi için EMO İzmir Şubesi`nin yetkilendirilmesine,

 

KARAR NO 13: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.07.2016 tarih ve İst-00-3919 sayılı yazısı ve aynı içerikli EMO Kocaeli Şubesi`nin 12.07.216 tarih ve Koc-00-1221 sayılı yazısı ile ilettiği ve 16.06.2016 tarih ve Mrk-EMO01-3301 sayılı yazımıza istinaden Test Ölçüm Merkezi Şube Koordinatörü görevlendirmeme kararının gözden geçirilmesinin İstanbul ve Kocaeli Şube Yönetim Kurulu`ndan istenmesine,

 

KARAR NO 14: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.07.2016 tarih ve İst-00-3918 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Hizmet Binası`nın taşınması ile ilgili olarak ilgi yazıda geçen adresteki taşınmazın kiralanması için kontrat imzalamasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO Eskişehir Şubesi`nin 11.05.2016 tarih ve Esk-EMO05-534 sayılı yazısı ile ilettiği 3 ay geçici süreli Şube Teknik Görevlisi Sadettin Kaan Şahin`in Teknik Görevli kadrosuna atanmasına,

 

KARAR NO 16: EMO Ankara Şubesi`nin 29.06.2016 tarih ve Ank-00-3044 sayılı yazısı ile ilettiği 30183 sicil nolu üyemiz Mehmet Karabacak`ın Konya İl Temsilci Yardımcısı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 17: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.07.2016 tarih ve İst-00-3921 sayılı yazısı ile ilettiği Kartal Temsilciliği ihtiyacı için taşınabilir bilgisayar ve yazıcı alımının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 18: EMO İzmir Şubesi`nin 11.07.2016 tarih ve İzm-00-1657 sayılı yazısı ile ilettiği Şube ihtiyacı için bedelle su ısıtıcı alımının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 20: 33738 sicil nolu üyemiz Ömürhan Avni Soysal`ın 05.05.2016 tarihli dilekçesi ile ilettiği hususlar ile ilgili olarak 54438 sicil nolu Ahmet Yüksel Baysal`ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle meslek ilkelerine uyması yönünde ve Odayı kamuoyu önünde haksız ithamlarla ilgili küçük düşürmesi nedeniyle yazılı olarak uyarılmasına ayrıca EMO Gaziantep Şubesi`nin de haksız ithamlarda bulunan üyeler ile ilgili yapılan şikâyetleri bekletmeksizin işlem yapmak üzere Oda Yönetim Kurulu`na iletmesinin istenmesine,

 

KARAR NO 21: EMO İstanbul Şubesi`nin 11.07.2016 tarih ve İst-00-3941 sayılı yazısı ile ilettiği şikayet epostası ile ilgili olarak ….. sicil numaralı üyemiz …………. hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ……… sicil numaralı üyemiz ………….. soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 22: EMO İstanbul Şubesi`nin 11.07.2016 tarih ve İst-00-3937 sayılı yazısı ile ilettiği 45664 sicil nolu üyemiz Kerem Tunçer`in SMM-BT belgesi olmaksızın proje üretmesi nedeniyle düzenlenen ruhsatları iptal etmeyen Eyüp Belediyesi`nin21.06.2016 tarih ve E.15754 sayılı yazısı ile ilettiği idari işlemin iptali için dava açmak üzere EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu`nun yetkilendirilmesine,

 

KARAR NO 23: EMO Eskişehir Şubesi`nin 02.07.2016 tarih ve Esk-00-697 sayılı yazısı ile ilettiği ve …….. sicil nolu üyemiz …………. ………..sicil nolu üyemiz ………… hakkında ileri sürdüğü iddiaları soruşturmak üzere ……… sicil nolu üyemiz ………… soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 24: EMO İstanbul Şubesi`nin 11.07.2016 tarih ve İst-00-3950 sayılı yazısı ile ilettiği ve Odin İç ve Dış Ticaret Turizm İnşaat Sanayi A.Ş.`nin ……… sicil nolu üyemiz ………… hakkında ileri sürdüğü iddiaları soruşturmak üzere …….. sicil nolu üyemiz …………… soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 25: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …….. Oda sicil nolu üye ……….. soruşturmacı olarak atanmasına

 

 

KARAR NO 26: EMO Denizli Şubesi`nin ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …….. Oda sicil nolu üye ……….. soruşturmacı olarak atanmasına ve anılan üyelerin SMM-BT Belgesi olmadığından ruhsatlarının iptali için Denizli Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

 

KARAR NO 27: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın ilgi yazılarıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ……… Oda sicil nolu üye …………. soruşturmacı olarak atanmasına

 

 

KARAR NO 28: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 29: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

karar verilmiştir.

Başkan                  Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

Hüseyin YEŞİL   Kübülay ÖZBEK       Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ                                              

Üye                                 Üye                              Üye

 

 Yusuf GÜNDOĞAN              Kadir ÖZKAN                    Bahadır ACAR

 

                                                                                                (Mazeretli)

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri