MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 13

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 28.07.2016

TOPLANTI NO                       : 45/13

TOPLANTI YERİ                : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK         Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN  x          Bahadır ACAR           

 

KARAR NO 1: TMMOB`nin 28.06.2016 tarih ve 1143 sayılı yazısı ile TMMOB Enerji Sempozyumu için Odamızı görevlendirmiştir. TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu`nun aşağıdaki isimlerden oluşturulmasına;

 

1 Dr. Ali Uğurlu                   Kimya Mühendisleri Odası

2 Erman Car                       Metalurji ve Malzeme Mühendisleri O.

3 Nejat Tamzok                  Maden Mühendisleri Odası

4 Mehmet Kayadelen         Maden Mühendisleri Odası

5 Çetin Koçak                     Jeofizik Mühendisleri Odası

6 Hüseyin Bilgi                    Çevre Mühendisleri Odası

7 Ali Bayar                           Bilgisayar Mühendisleri Odası

8 Ali İpek                             Harita ve kadastro Mühendisleri O.

9 İhsan Kaş                         İnşaat Mühendisleri Odası

10 Ercan Erzincan              Peyzaj Mühendisleri Odası

11 Menşure Işık                  Şehir Plancıları Odası

12 Hasan Topal                   Mimarlar Odası

13 A. Oğuz Türkyılmaz       Makina Mühendisleri Odası

14 Şayende Yılmaz            Makina Mühendisleri Odası

15 Mehmet Mak                  Elektrik Mühendisleri Odası

16 Fatih Kaymakçıoğlu       Elektrik Mühendisleri Odası

17 İlhan Metin                     Elektrik Mühendisleri Odası

18 Bülent Pala                    Elektrik Mühendisleri Odası

19 Mehmet Orak                 Elektrik Mühendisleri Odası

20 Remzi Çınar                   Elektrik Mühendisleri Odası

21 Hakan Tuna                   Elektrik Mühendisleri Odası

22 İslim Arıkan                    Elektrik Mühendisleri Odası

23 Erol Celepsoy                Elektrik Mühendisleri Odası

24 Mahir Ulutaş                   Elektrik Mühendisleri Odası

25 Ethem Atalay Tercan    Elektrik Mühendisleri Odası

26 Seyfetttin Atar                Elektrik Mühendisleri Odası

27 Mehmet Özdağ              Elektrik Mühendisleri Odası

28 Prof. Dr. Hasan Karal    Elektrik Mühendisleri Odası

29 Teoman Alptürk             Elektrik Mühendisleri Odası

30 Bülent Damar                Elektrik Mühendisleri Odası

31 Prof. Dr. Belgin Türkay Elektrik Mühendisleri Odası

32 Tarık Öden                     Elektrik Mühendisleri Odası

33 Tuncay Özkul                  Elektrik Mühendisleri Odası

34 Muhsin Dugan                 Elektrik Mühendisleri Odası

35 Cem Kükey                     Elektrik Mühendisleri Odası

36 Necati İpek                      Elektrik Mühendisleri Odası

37 Olgun Sakarya                 Elektrik Mühendisleri Odası

38 Saffet Özdemir                Elektrik Mühendisleri Odası

39 Musa Çeçen                     Elektrik Mühendisleri Odası

40 Gazi İpek                         Elektrik Mühendisleri Odası

41 Levent Egüz                     Elektrik Mühendisleri Odası

42 Bilal Gümüş                    Elektrik Mühendisleri Odası

43 Nedim Tüzün                   Elektrik Mühendisleri Odası

44 Alkan Alkaya                  Elektrik Mühendisleri Odası

45 Sedat Gülşen                    Elektrik Mühendisleri Odası

46 İ. Efdal Çiçekdemir         Elektrik Mühendisleri Odası

47 Abdullah Şavklı                Elektrik Mühendisleri Odası

48 Uğur Bican                      Elektrik Mühendisleri Odası

49 B. Kemal Ulusaler           Elektrik Mühendisleri Odası

50 H. Ali Yiğit                      Elektrik Mühendisleri Odası

51 H.Suat Türker                  Elektrik Mühendisleri Odası

52 Erim Arıcı                        Elektrik Mühendisleri Odası

53 Zihni Yücel Tekin            Elektrik Mühendisleri Odası

54 Hamza Koç                      Elektrik Mühendisleri Odası

55 Seyit Ali Gürsoy              Elektrik Mühendisleri Odası

56 İrfan Şenlik                      Elektrik Mühendisleri Odası

57 Suat Yılmaz                     Elektrik Mühendisleri Odası

58 Ali Can Doğan                 Elektrik Mühendisleri Odası

59 Evrim Mısır                      Elektrik Mühendisleri Odası

60 Abdullah Onur Kısar       Elektrik Mühendisleri Odası

61 Hacer Öztura                   Elektrik Mühendisleri Odası

62 Kadir Özkan                    Elektrik Mühendisleri Odası

63 Bahadır Acar                   Elektrik Mühendisleri Odası

64 Nagehan Abacılar            Elektrik Mühendisleri Odası

65 Mehmet Turgut                Elektrik Mühendisleri Odası

 

 

KARAR NO 2: TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu toplantısının 8 Ekim 2016 tarihinde Ankara`da yapılmasına,

 

KARAR NO 3: TMMOB`nin 28.06.2016 tarih ve 1141 sayılı yazısı ile ilettiği TMMOB Çalışma Gruplarına aşağıdaki isimlerin bildirilmesine,

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu                                                  : Mazhar Oymanlı

Bilirkişilik Çalışma Grubu                                                                              : Melike Özlem Bilgili

Kadın Çalışma Grubu                                                                                   : Meliha Işık Gürbulak

Yapı Denetimi Çalışma Grubu                                                                      : Şükrü Güner

Kamuda Çalışan Müh. Mimar, Şehir Pl. Özlük Hakları Komisyonu             : Bahadır Acar

Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu                            : Ercan Dursun

Mesleki Denetim Çalışma Grubu                                                                 : Hamza Koç

Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu                           : Nuri Sedat Gülşen

Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu                                                    : Olgun Sakarya

Ücretli, İşsiz ve Emekli Müh. Mimar. Şehir Pl. Çalışma Grubu                    : Ömürhan Avni Soysal

TMMOB Enerji Çalışma Grubu                                                                     : Nedim Bülent Damar

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi Çalışma Grubu               : Emre Metin

Mevzuat İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu                                             : Seyit Çankaya

Savaşın Etkilediği Kentlerin Yapısal Sorunları Çalışma Grubu                   : Mehmet Orak

 

KARAR NO 4: EMO Ana Yönetmeliği‘nin 71. maddesinde tanımlanan Oda Danışma Kurulu toplantısının 7 Ocak 2017 tarihinde Ankara‘da toplanmasına,

 

KARAR NO 5: EMO 45. Olağan Genel Kurulu önergeleri içinde yer alan ve çalışma yapılmak üzere Genel Kurul tarafından tarafımıza iletilen EMO Asgari Ücret Kurultayı`nın 5 Kasım 2016 (Cumartesi) tarihinde her şubeden 1 Yönetim Kurulu Üyesi, varsa 1 Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu üyesi ve Şube Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2 üye ve EMO Ücretli İşsiz Mühendisler Komisyonu üyeleri ile Ankara`da yapılmasına, kurultay öncesinde ücretli mühendis asgari ücreti ile ilgili yerel kurultaylar yapılabileceğinin şubelere iletilmesine yerel kurultay yapılması durumunda Şube Yönetim Kurulu tarafından önerilecek 2 üyenin yerel kurultaya katılmış olması şartının aranmasına, Kurultay Düzenleme Kurulu`nun EMO Ücretli İşsiz Mühendisler Komisyonu ile Oda Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmasına,

 

KARAR NO 6: EMO 45. Olağan Genel Kurulu önergeleri içinde yer alan ve çalışma yapılmak üzere Genel Kurul tarafından tarafımıza iletilen Ücretli Mühendisler Çalışma Yönetmeliği taslağının EMO Asgari Ücret Kurultayı`nın ardından kurultay sonuçları ile birlikte hazırlanmasına,

 

KARAR NO 7: EMO Denetleme Kurulunun 22 Temmuz 2016 tarihinde EMO Denizli Şubesi Denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/015 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 3, 4, 5, 6, 8, 22, 23, 27, 28, 31 ve 32 nolu maddelerinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 1 ve 2 nolu maddelerinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 19.08.2016 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Denizli Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 8: MİSEM Komisyonu`nun 24.06.2016 tarihli toplantısında alınan ve Oda Yönetim Kurulumuza önerilen Personel Belgelendirme Kuruluşu çalışmaları ile ilgili olarak İç Tetkikçi, TS EN 17024 ve ISO 9001 eğitimleri ile danışmanlık hizmeti satın alınması için PBK Yönetim Kurulu`na görev ve yetki verilmesine, Personel Belgelendirme Kuruluşu hazırlık çalışmaları ile birlikte yürütülmek üzere MİSEM Yetkilendirme Belgeleri sınavlarının Yönetim Kurulumuzun 24.08.2007 Tarih ve 40/34 sayılı toplantısında karar altına alınan MİSEM Eğitim Yönergesi`nin 5. Maddesi kapsamında eğitimlerden ayrı olarak MİSEM Koordinatörlüğü tarafından planlanan sınav takvimi kapsamında 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren yapılmasına,

 

KARAR NO 9: EMO Antalya Şubesi`nin 22.07.2016 tarih ve Ant-EMO05-1218 sayılı yazısı ile ilettiği Manavgat Temsilciliğimiz Büro Görevlisi Rahime Özge Öksüz`ün aynı zamanda Alanya Temsilciliğimizde de görevlendirilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 10: EMO İzmir Şubesi`nin 29.06.2016 tarih ve İzm-00-1624 sayılı yazısı ile ilettiği Aydın Temsilciliği tefrişi için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 11: EMO Bursa Şubesi`nin 28.07.2016 tarih ve Bur-00-1233 sayılı yazısı ile ilettiği Şubemizde geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen işten çıkartma işleminden sonra açılan geri dönüş davasının başından bu yana hukuki süreci Oda Avukatlarımızla birlikte yürüten ve temyiz sürecinde de görev alacak olan Av. Berrin BAYAM`a bu dosya için mevzuat çerçevesinde Avukatlık ücreti ödenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 12: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere … Oda sicil nolu üye ………..soruşturmacı olarak atanmasına

 

 

KARAR NO 13: Aşağıdaki tabloda yer alan ilgi yazılardaki aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ………Oda sicil nolu üye …. soruşturmacı olarak atanmasına ve anılan üyelerin SMM-BT Belgesi olmadan projeleri imza attıkları anlaşıldığından anılan yazılarda yer alan ruhsatlarının iptali için ilgili Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

 

KARAR NO 14: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …….. Oda sicil nolu üye …….. soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

KARAR NO 15: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

 

KARAR NO 16: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

karar verilmiştir.

 Başkan                  Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

Hüseyin YEŞİL    Kübülay ÖZBEK  Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ       

                      (Mazeretli)

Üye                              Üye                                     Üye

 

 Yusuf GÜNDOĞAN          Kadir ÖZKAN                  Bahadır ACAR

 

                                                                                           (Mazeretli)

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri