MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 15

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 12.08.2016

TOPLANTI NO                       : 45/15

TOPLANTI YERİ         : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK x      Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN  x          Bahadır ACAR x        

 

KARAR NO 1: Ülkemizde üretilen ürün, hizmet ve sistemlerin denetimleri ilgili olarak yeterli norm bulunamadığı için başkaca kuruluşların ürettiği dokümanlar norm olarak kabul edilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin 7.maddesinde aşağıdaki amaç yer almaktadır:

"e) Meslekle ilgili standartları, normları, yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak"

Bu maddeyi hayata geçirerek mühendislik hizmetleri ile sistemlerin niteliği ve uygulamalara ilişkin normları hazırlamak ve yayınlamak amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası Norm Geliştirme Merkezi ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılmasına,

 

KARAR NO 2: "Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ" 01 Ağustos 2016 tarih ve 29788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İlgili tebliğ çerçevesinde Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin belgelendirme sürecindeki eğitim ve sınavlarını gerçekleştirmek üzere Makina Mühendisleri Odası ile protokol yapılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 3: Oda Etkinlikleri Komisyonu tarafından önerilen aşağıdaki etkinliklerin merkezi olarak düzenlenmesine ve ilgili birimlere etkinlik düzenleme konusunda yetki ve görev verilmesine, etkinlik düzenleme, bilim ve yürütme kurullarının yönergeye uygun olarak oluşturularak Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına, kurulların, etkinlik bütçelerinin ve düzenleme kurulu raporlarının düzenli olarak gönderilmesinin istenmesine, etkinlik takvimi ve düzenleme kurulu toplantılarının oda takvimine uygun olarak planlanmasına, etkinlik internet sitelerinin merkezi olarak tasarlanıp ilgili birimlerce güncellenmesine, merkezi etkinlikler dışındaki komisyon raporunda yer alan yerel etkinliklerin (sempozyum, çalıştay, bölgesel forum) de oda takvimine uygun olarak planlanması için bütçesi ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna onayına sunulmasına,

 

45. DÖNEM ETKİNLİK ADI

DÜZENLEYECEK BİRİM

TARİHİ/TAHMİNİ TARİHİ

5. Akademik Kamp/Sistem ve Kontrol

Merkez

13-15 Ekim 2016

6. Akademik Kamp

Merkez

Nisan 2017

7. Akademik Kamp

Merkez

Ekim 2017

Asansör Sempozyumu-MMO ile birlikte

İzmir Şube

13-14-15 Ekim 2016

ELECO-Ulusal Sempozyumu

Bursa Şube

1-2-3 Aralık 2016

ATEX/IECEX Sempozyumu

Kocaeli Şube

12-13 Mayıs 2017

Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu

Eskişehir Şube

26-27 Mayıs 2017

TMMOB Enerji Sempozyumu

Merkez

9-10 Haziran 2017

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi

Ankara-Antalya

29-30 Eylül 2017

Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu

Mersin Şube

6-7 Ekim 2017

Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi

İzmir Şube

19-22 Ekim 2017

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

Antalya Şube

3-4 Kasım 2017

EEMKON`2017

İstanbul Şube

16-17-18 Kasım 2017

ELECO-Uluslararası Sempozyumu

Bursa Şube

30 Kasım 1-2 Aralık 2017

     

KARAR NO 4: Yönetim Kurulumuzun 15 Temmuz 2016 tarih ve 45/12 sayılı oturumunda alınan kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

EMO 45. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu toplantısının 25 Eylül 2016 (Pazar) tarihinde Ankara`da yapılmasına,

 

KARAR NO 5: Oda Yönetim Kurulu`nun 21 Ekim 2016 tarihli toplantısının Diyarbakır`da Şube Yönetim Kurulu ile birlikte yapılmasına,

 

KARAR NO 6: Elektronik MEDAK`ın aşağıdaki şekilde oluşturulmasına ve ilk toplantısının 3 Eylül 2016 tarihinde Oda Merkezi`nde yapılmasına,

 

Asıl Üyeler

Suat Kaş (Antalya), Mustafa Güveoğlu (Bursa), Hakkı Kaya Ocakaçan (İstanbul), Suat Özkoç (Kocaeli) , Neşe Akkoç (Ankara), Tayfun İşbilen (İstanbul), Gökhan Sezer  (İzmir)

Yedek Üyeler

Özenç Akdağ (Ankara), Neval Şimşek (Diyarbakır), Deniz Ülker (İzmir), Yavuz Alkan (İzmir), Enes Yılmazer (İstanbul), Ömer Adışen (Bursa), Hüseyin Mert Külahçı            (Ankara)

 

KARAR NO 7: EMO Eskişehir Şubesi`nin 27.07.2016 tarih ve Esk-00-748 sayılı yazısı ile ilettiği üyelere hukuki destek verilmesi amacıyla Av. Aslı Soylu ile 1500 TL+KDV bedelle 1 yıl süre ile avukatlık sözleşmesi imzalanmasına,

 

KARAR NO 8: EMO Kocaeli Şubesi`nin 09.08.2016 tarih ve Koc-EMO00-1394 sayılı yazısı ile ilettiği TÜPRAŞ ile yapılacak sözleşmenin istenmesine, sözleşme kapsamında yapılacak test-ölçüm hizmetlerinin yürütülmesi için 23052 sicil nolu üyemiz Zafer YİŞ, 63719 sicil nolu üyemiz İsmail AY, 63749 sicil nolu üyemiz Erman Can GÜLER ve 64070 sicil nolu üyemiz Erkan Fuat ESMER`in 3 ay süre ile Test Ölçüm Merkezi Teknik Görevlisi kadrosunda iktisadi işletmede göreve başlatılmasına,

 

KARAR NO 9: EMO Kocaeli Şubesi`nin 09.08.2016 tarih ve Koc-EMO00-1395 sayılı yazısı ile ilettiği TÜPRAŞ Sözleşmesi kapsamında yapılacak test-ölçüm hizmetlerinde kullanmak üzere 3 ay süre ile merkezi araç kiralama sistemi üzerinden araç kiralanmasına,

 

KARAR NO 10: EMO 2017 ajandasının 45.000 adet olarak en uygun teklifi veren MATTEK Matbaacılık`a bastırılmasına,

 

KARAR NO 11: EMO İzmir Şubesi`nin 03.08.2016 tarih ve İzm-00-1877 sayılı yazısı ile ilettiği V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu kararlarının, tahmini denk bütçesinin (777,050.00 TL) ve Yürütme Kurulu listesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 12: EMO Ankara Şubesi`nin 09.08.2016 tarih ve Ank-00-3518 sayılı yazısı ile ilettiği Elektrik Teknolojileri ve Bina Otomasyon Fuarı için Oda logosunun destekleyen kuruluşlar arasında yer almasının ve işbirliği yapılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 13: EMO İstanbul Şubesi`nin 12.08.2016 tarih ve İst-00-4417 sayılı yazısı ile ilettiği su arıtıcı cihaz alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 14: EMO İstanbul Şubesi`nin 12.08.2016 tarih ve İst-00-4414 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Hizmet binasının taşınması nedeniyle ilgi yazıda iletilen bütçesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO İstanbul Şubesi`nin 12.08.2016 tarih ve İst-00-4416 sayılı yazısı ile ilettiği wireless çoklayıcı cihaz alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 16: EMO İstanbul Şubesi`nin 12.08.2016 tarih ve İst-00-4415 sayılı yazısı ile ilettiği terkedilen hizmet binasında bulunan jeneratörün kullanılamayacak durumda olması nedeniyle demirbaş kaydından düşürülmesine,

 

KARAR NO 17: Yönetim Kurulumuzun 17.05.2016 tarih ve 45/07 sayılı oturumunda ….sicil nolu üyemiz …. hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere ….. sicil nolu üyemiz ………… soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı raporu incelenmiş olup anılan üyenin dosyasının Onur Kurulu`na sevkine,

 

Dosyaya ek olarak …. sicil nolu üyemiz …… 01.07.2016 tarihli dilekçesi ile aynı üyenin soruşturmacı raporunda soruşturmacı tarafından da dile getirilen hususların dosya ile ilişkisi olduğu görüldüğünden anılan dilekçenin Onur Kurulu`na iletilmesine,

 

KARAR NO 18: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere …. Oda sicil nolu üye ……. soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimiz hakkında kovuşturma açılmasına yer olmadığına;

 

 

KARAR NO 19:  …. sicil nolu üyemiz …. tarafından düzenlenen soruşturmacı raporuna istinaden ….. sicil nolu üyemiz ….. dosyası Onur Kurulu`na sevkedilmiş olup dosya hakkında Onur Kurulu tarafından cezaya yer yok kararı verilmiştir. Soruşturmacı raporu ve dosya içeriği ile üyenin savunması gözetilerek üye hakkında ceza verilmesi kanaatinde olduğumuzdan dosya ile ilgili TMMOB Yüksek Onur Kurulu`na itirazda bulunulmasına,

 

KARAR NO 20: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

.

 

KARAR NO 21: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

karar verilmiştir.

  

Başkan                       Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

 

 

 

 

Hüseyin YEŞİL          Kübülay ÖZBEK       Hüseyin ÖNDER       İbrahim AKSÖZ            

 

Üye                                              Üye                                                      Üye

 

 

 

 

 

Yusuf GÜNDOĞAN     Kadir ÖZKAN     Bahadır ACAR                                                                                                               

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri