MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 17

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 02.09.2016

TOPLANTI NO                       : 45/17

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Kübülay ÖZBEK        Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN               Kadir ÖZKAN x          Bahadır ACAR x        

 

KARAR NO 1: Merkezi Paris`de bulunan Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE)`ye kurumsal üyelik başvurusunda bulunulmasına,

 

KARAR NO 2: EMO Norm Geliştirme Merkezi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmelik taslağının görüş alınmak üzere Şubelere, Kurullara ve üyelere gönderilmesine ve 3 Ekim 2016 tarihine kadar alınan görüşlerin değerlendirilmesine,

 

KARAR NO 3: Elektrik Mühendisleri Odası 45. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu Toplantısının aşağıdaki gündemle 25 Eylül 2016 tarihinde Ankara`da yapılmasına;

  1. Bilgilendirme

·         Oda Faaliyetleri

·         Şubelerin ve Kurulların Bilgilendirmesi

·         Mali Durum

  1. Mali Yapılanma ve Geçiş Planı Taslağı Değerlendirmesi
  2. 15 Temmuz Darbe Girişimi ve OHAL
  3. Dönemsel Etkinlikler

 

KARAR NO 4: Yönetim Kurulumuzun 06.05.2016 tarih ve 45/06 sayılı oturumunda alınan karar gereğince kurulan Test-Ölçüm Merkezi faaliyetleri için istenen Şube Koordinatörü olarak atanacak isimleri yazışmalara rağmen göndermeyen ve yazılan tekit yazılarına cevap vermeyen aşağıdaki şubelerdeki isimlerin mevcut görevlerinin yanında Test-Ölçüm Merkezi Şube Koordinatörü olarak resen atanmasına, bu isimler ile birlikte şubede faaliyet yürüten çağrıya dayalı personeller için 17020-17025 standardı eğitimlerinin Test-Ölçüm Merkezi tarafından planlanarak organize edilmesine (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla);

Diyarbakır – Murat Kaya

İstanbul – Tülin Gönen

Kocaeli – Özgür Katırcıoğlu

Trabzon – Abdulkadir Kalkışım

 

KARAR NO 5: MİSEM tarafından verilen eğitimlerin ardından yapılan yetkilendirme belgesi sınavlarının (Bilirkişilik, Güneş, Rüzgar, Biyogaz ve Jeotermal Enerjisi Tesisatı ve Yangın Algılama Sistemleri Eğitimi hariç) iptal edilmesine; 01/10/2016 tarihi itibarıyla bu sınavların Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) tarafından yapılmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 6: 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerlilik süresi dolan yetkilendirme belgelerinin (Bilirkişilik, Güneş, Rüzgar, Biyogaz ve Jeotermal Enerjisi Tesisatı ve Yangın Algılama Sistemleri Eğitimi hariç) yenilenmemesine; tekrar belge almak isteyen üyelerimizin Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) tarafından yapılacak olan sınavlara katılarak belge alabileceklerinin duyurulmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 7: Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi`nin ardından yapılan sınavın iptal edilmesine; 01/10/2016 tarihi itibariyle Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) tarafından "Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Mühendis Yetkilendirme" sınavının yapılmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 8: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi`nin ardından yapılan sınavın iptal edilmesine; 01/10/2016 tarihi itibariyle Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) tarafından "Elektrik Tesislerinde 1 kv Altı ve 1 kv Üstü Topraklamalar Mühendis Yetkilendirme ve Elektrik Tesislerinde 1 kv Altı Topraklamalar Mühendis Yetkilendirme" sınavının ayrı ayrı yapılmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 9: Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama Eğitimi`nin ardından yapılan sınavın iptal edilmesine; 01/10/2016 tarihi itibariyle Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) tarafından "Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama Mühendis Yetkilendirme" sınavının yapılmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 10: Asansör SMM Eğitimini tamamlayanlara yönelik Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) "Asansör Projelendirme Mühendis Yetkilendirme" sınavının yapılmasına (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 11: Elektrik Mühendisleri Odası Personel Belgelendirme Kuruluşu (EMBK) tarafından yapılan Mühendis Yetkilendirme sınavlarının sonunda başarılı olanlara aşağıdaki belgelerin EMBK tarafından düzenlenmesi için yetki verilmesine (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

  • Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Mühendis Yetki Belgesi
  • Elektrik Tesislerinde 1 kV Altı ve 1 kV Üstü Topraklamalar Mühendis Yetki Belgesi
  • Elektrik Tesislerinde 1 kV Altı Topraklamalar Mühendis Yetki Belgesi
  • Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama Mühendis Yetki Belgesi
  • Asansör Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi

 

KARAR NO 12: Akreditasyon süreçleri kapsamında Oda Müdürü Emre Metin`in aynı zamanda EMO İktisadi İşletmesi Müdürü olarak atanmasına,

 

KARAR NO 13: Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu`nun 27.08.2016 tarihli toplantısında alınan kararların uygunluğuna, komisyonun 2. Toplantısının 14 Ekim 2016 tarihinde İzmir`de yapılmasına,

 

KARAR NO 14: Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu`nun 27.08.2016 tarihli toplantısında alınan kararların uygunluğuna, komisyonun 2. Toplantısının 8 Ekim 2016 tarihinde Ankara`da yapılmasına,

 

KARAR NO 15: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu`nun 27.08.2016 tarihli toplantısında alınan kararların uygunluğuna, komisyonun 2. Toplantısının Aralık 2016 tarihinde Ankara`da yapılmasına,

 

KARAR NO 16: 5 Kasım 2016 tarihinde yapılması planlanan EMO Asgari Ücret Kurultayı`nın isminin EMO Asgari Ücret Çalıştayı olarak ve aynı katılım sınırlaması ile revize edilmesine, EMO Asgari Ücret Kurultayı`nın 29 Temmuz 2017 (Cumartesi) tarihinde her şubeden 1 Yönetim Kurulu Üyesi, varsa 1 Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu üyesi ve Şube Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2 üye ve EMO Ücretli İşsiz Mühendisler Komisyonu üyeleri ile Ankara`da yapılmasına, kurultay öncesinde ücretli mühendis asgari ücreti ile ilgili yerel kurultaylar yapılabileceğinin şubelere iletilmesine, yerel kurultay yapılması durumunda Şube Yönetim Kurulu tarafından önerilecek 2 üyenin yerel kurultaya katılmış olması şartının aranmasına, Kurultay Düzenleme Kurulu`nun EMO Ücretli İşsiz Mühendisler Komisyonu ile Oda Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmasına,

KARAR NO 17: EMO İstanbul Şubesi`nin 18.08.2016 tarih ve İst-00-4505 sayılı yazısı ile ilettiği Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ile ilgili önerileri üzerine EMO Ankara Şubesi`nin 24.08.2016 tarih ve Ank-EMO15-3708 sayılı yazısı ve EMO Antalya Şubesi`nin 25.08.2016 tarih ve Ant-00-1411 sayılı yazısı ile ilettiği hususlar birlikte değerlendirilerek Kongre tarihinin Nisan 2017 olarak revize edilmesinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 18: EMO Adana Şubesi`nin 24.08.2016 tarih ve Ada-00-0727 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Müdürü Önder Mert`in istifasının 31.08.2016 tarihi itibariyle kabulüne, yasal haklarının ödenmesine ve bugüne kadar örgütümüze verdiği katkılardan ötürü kendisine teşekkür edilmesine,

KARAR NO 19: EMO İzmir Şubesi`nin 02.09.2016 tarih ve İzm-00-2089 sayılı yazısı ile ilettiği 3-5 Mayıs 2016 tarihlerinde İzmir`de yapılacak olan IEEE Electro Mobility Conference WELMO`2017  etkinliğinde Odamızın Düzenleyen Kuruluşlar arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ve IEEE ile birlikte yer almasının uygun bulunmasına ve EMO İzmir Şubesi`ne yetki verilmesine,

KARAR NO 20: EMO Kocaeli Şubesi`nin 23.08.2016 tarih ve Koc-00-1474 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Sakarya Temsilciliğinin aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına;

Temsilci 9811 sicil nolu üye Hidayet Barbaros Akyüz, Temsilci Yardımcıları 39287 sicil nolu üye Halil Atay, 42500 sicil nolu üye Erkan Tırrmıkçı, 62674 sicil nolu üye Dinçer Macazoğlu

KARAR NO 21: EMO Kocaeli Şubesi`nin 23.08.2016 tarih ve Koc-00-1475 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Düzce Temsilciliğinin aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına;

Temsilci 30770 sicil nolu üye Erol Topuz, Temsilci Yardımcıları 15418 sicil nolu üye Okan Eren Kuru, 42773 sicil nolu üye Hakan Çelik, 46917 sicil nolu üye Ahmet Serdar Erdem, 50403 sicil nolu üye Abdurrahman Güneş

KARAR NO 22: EMO İzmir Şubesi`nin 31.08.2016 tarih ve İst-00-4688 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Bülteni basımı için bedelle basımının uygun bulunmasına,

KARAR NO 23: Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi bünyesinde oda birimlerinde muhasebe birimlerinde çalışan aşağıdaki tablodaki kişilerin tabloda belirtilen Türkiye İş Bankası hesapları üzerinde ticari interaktif bankacılıktan 01.04.2018 tarihine kadar tek başına işlem yapma veya görüntüleme yetkisi verilmesine;

 

YETKİLİ    : SEYFETTİN ATAR

MŞT. NO

EMO BİRİMİ

 

ŞUBE KODU

HESAP NO

YETKİ TÜRÜ

3752778

MERSİN

URAY

6607

341154

HAVALE,EFT,VERME ALMA ALICI TANIMLAMA-İLERİ TARİHLİ EFT /HAVALE TALİMAT VERME,-FATURA ÖDEME TALİMAT VE OTOMATİK ÖDEME İPTAL ETME,VERME VERGİ, SGK ÖDEMELERİ VS.EKSTRE ALMA, POS İŞLEMLERİ TÜM İNTERAKTİF BANKACILIĞI İŞLEMLERİNİN AÇIK

3752778

KARAMAN

KARAMAN

4522

1025232

 

KARAR NO 24: 2017 yılı için SMM üyeler için Ajanda yaptırılmasına devam edilmesine, ajandaların üyelere kurye ile dağıtılmasına, üyelere dağıtılmak üzere takvim, masa takvimi, kalem ve küp kağıt yaptırılması için teklif alınmasına,

KARAR NO 25: Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyeler hakkında Şubelerin yazıyla ilettiği üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ...Oda sicil nolu üye ...... soruşturmacı olarak atanmasına

 

KARAR NO 26: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye ....soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 27: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere ... Oda sicil nolu üye .... soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

KARAR NO 28: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;   

 

KARAR NO 21: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

karar verilmiştir.

Başkan                       Başkan Yrd.             Yazman            Sayman

Hüseyin YEŞİL   Kübülay ÖZBEK Hüseyin ÖNDER İbrahim AKSÖZ           

                    (Mazeretli) 

 Üye                         Üye                               Üye

 

 

Yusuf GÜNDOĞAN    Kadir ÖZKAN    Bahadır ACAR                      (Mazeretli)                                                                   

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri