MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 35

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 24.02.2017

TOPLANTI NO                       : 45/35

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:30

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Bahadır ACAR x         Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN x          Kübülay ÖZBEK

 

KARAR NO 1: Odamız Personel Belgelendirme Kuruluşu Yönetim Kurulu`nun önerisi üzerine Odamızın kurduğu Norm Geliştirme Merkezi çalışmalarında hazırlanacak ilgili normların hazırlanması için ve Odamızın uluslararası standartlar yayınlanmadan önce taslak dokümanlara erişebilmesi ve görüş iletilebilmesinin sağlanması amacıyla APLAC (Asya Pacific Laboratuvar Kuruluşları Birliği) aday üye (associate) olarak yapılan 28.11.2016 tarihli başvurumuzun uygun bulunması nedeniyle yıllık 530 AUD aidat tutarının yatırılmasına ve bu süreçte yapılabilecekler konusunda bir rapor hazırlanmasına,

 

KARAR NO 2: Yönetim Kurulumuzun 10.02.2017 tarih ve 45/34 sayılı oturumunda alınan 4 nolu karar uyarınca İstanbul`da oluşturulacak Test-Ölçüm Merkezi irtibat birimi için EMO İstanbul Şubesi`nin 16.02.2017 tarih ve İst-00-618 sayılı demokratik merkeziyetçi geleneklerimize uygun olmayan yazısına verilecek cevabın ülkemizin içinde bulunduğu ortam gözetilerek örgüt içi tartışmaları referandum sonrasına ertelemesine, aynı yazıda Test Ölçüm Merkezi için tahsisini talep ettiğimiz yerin Şube ihtiyaçları için kullanıldığı ifade edildiğinden bu yerin kullanılmasından vazgeçilmesine, test-ölçüm cihazlarının, kiralık aracın da şubenin ihtiyaçları için kullanılacağı talep edildiğinden söz konusu cihazlar ve aracın Şubede bırakılmasına bu nedenle Test-Ölçüm Merkezi faaliyetleri için ayrı bir yer kiralanmasına, tefrişatının yapılmasına, 2 yeni araç kiralanmasına ve gerekli test-ölçüm aletleri alınmasına, İstanbul Şube`nin iktisadi işletme muhasebe hesaplarına erişiminin kaldırılmasına, mevcut bekleyen işlerin Oda Merkezi Muhasebe Birimi tarafından yürütülmesine, faturaların iade edilmesinin istenmesine, bu süreçleri Odamızın mali durumunu gözeterek çalışmaları yürütmek üzere Oda Müdürü Emre Metin ve Test-Ölçüm Merkezi İstanbul İrtibat Birimi Koordinatörü Aydın Tokdemir`e yetki verilmesine (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 3: Odamız ile yetkili sendika Tez-Koop İş ile uzlaşıldığı şekli ile sendikalı çalışanlarımız adına imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin (01.01.2017-31.12.2018) uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 4: Odamız Personel Yönetmeliği`ne tabi çalışan çalışanlarımıza 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren zam yapılmasına ve ücret katsayısının 2,73 olarak belirlenmesine,

 

KARAR NO 5: TÜRKAK IEC 17020,17025,17024,17021, Validasyon ve Ölçüm Belirsizliği eğitimlerine Taner Özden, Barış Çoruh ve Asmin Öden, Emre Metin ve Ozan Kayısı`nın katılmasına,

 

KARAR NO 6: EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu toplantı kararlarının uygunluğuna, toplantılara katılım sağlamayan komisyon üyelerinin yerine şubelerden yeni isimler istenmesine, EMO Bilişim Raporu`nun Hukuk Müşavirimizin incelemesinin ardından yayınlanmasına ve 1000 adet bastırılarak dağıtılmasına,

 

KARAR NO 7: EMO Ankara Şubesi`nin 24.02.2017 tarih ve Ank-EMO05-747 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Ankara Şubesi Teknik Müdürü olarak 17338 sicil numaralı üyemiz Melike Özlem Bilgili`nin istihdam edilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 8: EMO Diyarbakır Şubesi`nin 10.02.2017 tarih ve Diy-EMO05-169 sayılı yazısı ile ilettiği Mardin Temsilciliği büro görevlisi Kübra Dizdaroğlu`nun istifasının kabul edilmesine,

 

KARAR NO 9: EMO Diyarbakır Şubesi`nin 10.02.2017 tarih ve Diy-EMO05-170 sayılı yazısı ile ilettiği Mardin Temsilciliği Teknik Görevlisi olarak 52557 sicil numaralı üyemiz Behçet ÖZEL`in istihdam edilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 10: EMO Eskişehir Şubesi`nin 20.02.2017 tarih ve Esk-00-273 sayılı yazısı ile ilettiği Test Ölçüm Hizmetlerinde görevlendirmek üzere 65340 sicil numaralı üyemiz Çağrı Demirci`nin çağrıya dayalı olarak istihdam edilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 11: EMO Antalya Şubesi`nin 22.02.2017 tarih ve Ant-00-271 sayılı yazısı ile ilettiği YEKSEM Düzenleme Kurulu listesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 12: Odamızın ödemeleri için kullanılan çek talebi için findex üyeliği yapılmasına ve hesap yöneticisi olarak da Odamız Mali Müşaviri Uğur Taşkıran`ın yetkilendirilmesine,

 

KARAR NO 13: EMO Antalya Şubesi`nin 23.02.2017 tarih ve Ant-00-283 sayılı yazısı ile ilettiği WIN fuarına üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin katılımı ve konaklaması için 15.000 TL harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 14: EMO Antalya Şubesi`nin 22.02.2017 tarih ve Ant-00-272 sayılı yazısı ile ilettiği kahve makinası alımı için 900 TL harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO Antalya Şubesi`nin 18.02.2017 tarih ve Ant-00-258 sayılı yazısı ile ilettiği Şube bütçesindeki merkez payının 280.000 TL olarak güncellenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 16: EMO Antalya Şubesi`nin 22.02.2017 tarih ve Ant-00-275 sayılı yazısı ile ilettiği yazıcı alımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 17 (İktisadi): EMO Denizli Şubesi`nin 22.02.2017 tarih ve Den-00-185 sayılı yazısı ile ilettiği güç kalitesi ve enerji analizörü alımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 18: EMO İstanbul Şubesi`nin 21.02.2017 tarih ve İst-00-644 sayılı yazısı ile ilettiği eğitim salonu dolap, masa, sehpa ve etajer alımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 19: EMO İstanbul Şubesi`nin 21.02.2017 tarih ve İst-00-669 sayılı yazısı ile ilettiği Keşan Temsilcilği tabela yapımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 20: EMO Gaziantep Şubesi`nin 16.02.2017 tarih ve Gaz-00-435 sayılı yazısı ile ilettiği  sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 21: EMO İzmir Şubesi`nin 10.02.2017 tarih ve İzm-00-332 sayılı yazısı ile ilettiği sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 22: Yönetim Kurulumuzun 13.01.2017 tarih ve 45/30 sayılı oturumunda; sicil numaralı üyemiz ve  sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından EMO Bursa Şubesi`nden istenen bilgilerin soruşturmacıya gönderilmemesi nedeniyle soruşturma tamamlanamamış olup, dosyanın tamamlanması için anılan bilgilerin tamamlanması için dosyanın EMO Bursa Şubesi`ne iadesine,

 

KARAR NO 23: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına;

 

 

KARAR NO 24: Aşağıdaki tabloda yer alan ilgi yazılardaki aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına ve anılan üyelerin SMM-BT Belgesi olmadan projeleri imza attıkları anlaşıldığından anılan yazılarda yer alan ruhsatlarının iptali için ilgili Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 25: EMO Şubelerinin ilgi yazılarıyla ilettiği, aşağıdaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 26: Yönetim Kurulumuzun 04.11.2016 tarih ve 45/22 sayılı oturumunda; sicil numaralı üyemiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 27: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 28: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 29: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen SMM Belgesi olmaksızın serbest mühendislik faaliyeti yürüten üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 30: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimiz hakkında kovuşturma açılmasına yer olmadığına,

 

KARAR NO 31: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 32: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

KARAR NO 33: Odamızın POS hesaplarından 500.000 TL blokesinin kaldırılmasına,

 

KARAR NO 34: Odamız çek ve piyasa ödemelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki tutarların Şube hesaplarından Odamız hesabına aktarılmasının istenmesi için yazılmasına

Adana -10.000 TL, Ankara - 20.000 TL, Antalya - 100.000 TL, Bursa - 10.000 TL, Denizli - 30.000 TL, Diyarbakır - 5.000 TL, Eskişehir – 5.000 TL, Gaziantep - 20.000 TL, İstanbul - 50.000 TL, İzmir - 30.000 TL, Kocaeli - 20.000 TL, Mersin -5.000 TL, Samsun - 10.000 TL
Trabzon -10.000 TL

 

karar verilmiştir.

Başkan                    Başkan Yrd.                   Yazman                        Sayman

Hüseyin YEŞİL    Bahadır ACAR          Hüseyin ÖNDER      İbrahim AKSÖZ            

                                      

    Üye                   Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

Yusuf GÜNDOĞAN            Kadir ÖZKAN                Kübülay ÖZBEK

                                                                                        (Mazeretli)

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri