MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 36

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 10.03.2017

TOPLANTI NO                       : 45/36

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

 

Hüseyin YEŞİL x                    Bahadır ACAR x         Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN x          Kübülay ÖZBEK

 

KARAR NO 1: EMO 45. Olağan Genel Kurulu`nda A Tipi Muayene Kuruluşu ve Test-Ölçüm Merkezi kurulması kararı alınmıştır. Genel Kurul`ca alınan karar, kendine özgü mevzuat ve standartlara uygun yürütülmesi ve Oda bütünlüğünü kapsayacak organizasyon gerektiren özelliğe sahiptir. Odamız içerisinde farklı görüşlerin bulunduğu da dikkate alınarak, ilgili mevzuatın imkan verdiği ölçüde, bu farklı görüşlerin tercihlerini de göz önünde bulunduran yöntemler geliştirilmeye gayret gösterilmiş ve özellikle Muayene Kuruluşu bünyesindeki iş organizasyonu ve çalışanların niteliğiyle ilgili Şubelere inisiyatif tanınmıştır.

 

Oda içerisinde, tüm şube ve temsilcilikleri de kapsayacak tek bir organizasyon olarak kurulması gereken, işleyiş olarak idari ve teknik standartlardaki özellikleri asgari olarak taşıması gereken Muayene Kuruluşu, Şube yönetimlerinin yerel olanak ve davranışlarına belirli ölçülerde uyarlanabilirse de, bu organizasyon yapısının dışarısında kalmaları söz konusu değildir.

 

Odamız 45. Olağan Genel Kurulunda alınan kararın ertesinde, birkaç şubemizden, kararın ertelenmesi, uygulanmaması yönünde öneriler gelmiş, bu önermeler giderek baskı kurmaya, Odanın olağanüstü genel kurula götürülmesinin talep edilmesine uzanan bir sürece girilmiştir. Oda Yönetim Kurulumuza Genel Kurul kararı uygulattırılmayarak, Genel Kurul iradesini ortaya çıkartan yaygın şube ve üye tabanıyla karşı karşıya getirilmeye çalışılmıştır. Oda üyelerinin Genel Kurulda alınan kararları benimsememeleri doğal olmakla birlikte, Oda organlarının Genel Kurul kararlarını uygulamaması, bu kararlara karşı direnmesi, uygulanamaz hale getirmesi hak ve yetkileri bulunmamaktadır.

 

Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu, Muayene Kuruluşu organizasyonu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan kararları ısrarla tanımadığı ve uygulamayacağı yönünde kararlar alarak Yönetim Kurulumuza sürekli olarak "bildirimde" bulunmuştur.  Şube Yönetim Kurulumuzla yapıcı bir sürecin başlatılabilmesi amacıyla yazışmalar ve görüşmeler yapılmış, Organizasyon yapısının tamamlanabilmesi amacıyla, Şube tarafından yapılmayan işlemlerden bazılarının merkezden koordine edilmesi zorunlu olmuş ancak buna rağmen İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz bir adım daha öteye geçerek, Odamız içerisinde ikinci merkez gibi çalışmaya başlayarak, farklı bir organizasyon oluşturmaya girişmiş ve aldığı kararları tüm şubelere bildirme yoluna gitmiştir.

 

-        16.06.2016 tarih ve 3301 sayılı Yazımızla, Oda Yönetim Kurulumuzun 06.05.2016 tarih ve 45/06 sayılı oturumunda alınan, Test-Ölçüm Merkezi faaliyetlerini koordine edecek teknik görevlilerin belirlenebilmesi amacıyla tüm şubelerden mevcut teknik görevli/teknik müdürler arasından 1 Temmuz 2016 tarihine kadar birer isim bildirmeleri istenmiştir. İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz, 28.06.2016 tarih ve 40/20 sayılı oturumunda oy çokluğu ile koordinatör atamasının yapılmamasına karar vermiştir.

 

-        Oda Yönetim Kurulumuz, 15.07.2016 tarih ve 45/12 sayılı oturumunda alınan karar gereği, Şube Yönetim Kurulundan koordinatör görevlendirmeme kararının gözden geçirilmesini ve belirlenecek bir ismin 27.07.2016 tarihine kadar iletilmesini istemiştir. İstanbul Şube Yönetim Kurulu, 26.07.2016 tarih ve 40/23 sayılı oturumunda tekrar aynı kararı olarak Yönetim Kurulumuza göndermiştir.

 

-        Mevzuat gereği zorunlu ve süreli olan organizasyon yapısının oluşturulabilmesi ve Muayene Kuruluşu kimliğinin kazanılabilmesi amacıyla, İstanbul Şube sınırlarında görev yapacak koordinatör, 02.09.2016 tarih ve 45/17 sayılı kararla Oda Yönetim Kurulumuzca belirlenerek, Şubemiz bilgilendirilmiştir. İstanbul Şube Yönetim Kurulu, 21.09.2016 tarih ve 4929 sayılı yazı ile, koordinatör atamasının yapılmamasına dair aldıkları kararları Oda Yönetim Kuruluna bildirdiklerini, "her ne kadar Genel Kurul kararı olsa da A Tipi Muayene Kuruluşu ve Personel Belgelendirme Kuruluşu ile ilgili çalışmaların ertelenmesi, ertelenmediği takdirde Şube olarak bu çalışmalara katılmayacaklarını ifade ettiklerini"; Şube olarak Test-Ölçüm hizmetlerini SMM`lerin yapması için hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini ve Oda Yönetim Kurulunun koordinatör atamasını ilgiliye tebliğ etmeyeceklerini iletmişlerdir.

 

-        Anılan yazışma ve kararlar nedeniyle, Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz tarafından 27.09.2016 tarih ve 4923 sayılı yazı ile, İstanbul Şube Yönetim Kurulumuz uyarılarak, Genel Kurul kararları ile demokratik geleneklere uymaya davet edilmiştir.

 

-        İstanbul Şube Yönetim Kurulu, 27.12.2016 tarih ve 40/43 sayılı oturumunda, "Test-Ölçüm Hizmetlerinin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren SMM Üyelerimizce yapılmasının Oda Yönetim Kurulu`na bildirilmesine" karar vermiştir. Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz tarafından, 02.01.2017 tarih ve 148 sayılı yazı ile, daha önceki tüm yazışmalar ilgi tutularak ikinci bir uyarıda bulunulmuş, Odamızda yürütülen çalışmaların zaafa uğramaması için geçiş planlaması yapılması ve bu duruma ilişkin önerilerinin iletilmesi istenilmiştir.

 

-        İstanbul Şube Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun hareket edilmesine yönelik uyarılarla ilgili olarak, 03.01.2017 tarih ve 40/44 sayılı oturumunda yaptığı değerlendirme ve görüşleri Yönetim Kurulumuza iletmiş, sonuç olarak Oda Yönetim Kurulunun bir sonraki toplantısında alınacak kararların Şubeye ulaşması ve kendilerince değerlendirilmesine kadar 2017 yılı içinde EMO İktisadi İşletme adına şubede yapılan hizmet üretiminin durdurulduğu, sadece 2016 yılından bu yıla sarkan hizmet üretimlerinin çağrıya dayalı üyeler tarafından yapılacağı bilgisi verilmiştir.

 

-        Şube Yönetim Kurulu`nun Test-Ölçüm hizmetlerini durdurduğunu bildirmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 10.02.2017 tarih ve 45/34 sayılı oturumunda, İstanbul Şube bünyesinde, organizasyon bütünlüğüne uygun olarak hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla ve İstanbul Şube Yönetim Kurulunun kararını değiştirmesine kadar süreyle sınırlı olarak yeni görevlendirmeler yapılmış, daha önce test-ölçüm işlerinde kullanılan tüm araç, gereç, bilgi, belgenin oluşturulan koordinatörlüğe devredilmesi ve Perpa Eğitim Merkezi`nin tahsis edilmesi istenilmiştir. Oluşturulan koordinatörlük faaliyetleriyle ilgili geçici işleyiş de ayrıntılı olarak belirlenmiş ve İstanbul Şubemize gönderilmiştir.

 

-        İstanbul Şube Yönetim Kurulu, 16.02.2017 tarih ve 618 sayılı yazı ile; Test-Ölçüm hizmetlerinin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren SMM üyelerce yapılmasının Oda Yönetim Kurulu`na bildirildiği ve bu yönde uygulamanın başlatıldığı; Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan koordinatörlüğe cihaz, araç ve bilgilerin devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; Şube Yönetim Kurulu`nun gerek A Tipi Muayene Kuruluşu ve gerekse PBK ile ilgili görüşlerinin çok net olduğu ve bunun defalarca ifade edildiği; A Tipi Muayene Kuruluşu ve PBK konularındaki karşı duruşlarında ısrar ettikleri; test-ölçüm hizmetlerinin SMM üyelere yaptırılacağını yazılı ve sözlü olarak tarafımıza ilettikleri; Şubeye gelen test-ölçüm ile ilgili yazılı başvuruların, Oda Yönetim Kurulumuzun "kayıt dışı" kuracağı birime ve koordinatörlüğe gönderilmesinin çalışma ilkelerine uygun olmadığı; 13.02.2017 tarihi itibari ile şubeye gelen test-ölçüm taleplerinde görev almak isteyen SMM üyelere duyuru ve çağrı yapıldığı, Genel Kurul kararlarına muhalefet eden şubelere el koyma çabasından acilen vazgeçilmesini beklediklerini ifade etmişlerdir.

 

Yukarıda yer verilen süreç sonucunda, Odamız İstanbul Şube`sinde Genel Kurul kararının uygulanmasının engellenmesi için yoğun ısrarı devam ederken, bu ısrar son olarak Şube Yönetim Kurulu`nun aldığı kararları diğer şubelere bildirmesine kadar ulaşmıştır. İstanbul Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olarak aldığı bir dizi kararı, 06.03.2017 tarihli yazı ile diğer şubelere göndererek, Oda içerisinde farklı bir organizasyonu, merkezi bir şekilde hayata geçirmeye girişmiştir. 6235 sayılı Kanun, Odamız Ana Yönetmeliği ile diğer mevzuatımızda yer verilen kurallara aykırı olarak Odamız genelinde bir zafiyet oluşmasına, Oda organlarının çalışmalarını aksatmaya yönelik bu davranışların sona erdirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin içinden geçtiği koşullar da dikkate alınarak İstanbul Şube Yönetim Kurulumuzun son kez uyarılarak, Oda bütünlüğü içerisinde hareket etmeye davet edilmesi, Odamızın işleyişini bozan, emeğimizi ve enerjimizi boşa harcayan davranışlarda ısrar edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağının bildirilmesine (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla)

 

KARAR NO 2: Elektrik Mühendisleri Odası 45. Dönem 4. Koordinasyon Kurulu Toplantısının 22 Nisan 2017 tarihinde Ankara`da yapılmasına, kurullardan ve şubelerden gündem önerilerinin istenmesine,

 

KARAR NO 3: EMO Elektronik Müzesi kurulması için Erdener Ildız tarafından hazırlanan rapor çerçevesinde Odamıza mali yük getirmeyecek şekilde çalışma yapmak üzere Erdener Ildız`ın yetkilendirilmesine (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla),

 

KARAR NO 4: İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Klubü tarafından yapılan Temiz Enerji Günleri için 800 TL destek verilmesine,

 

KARAR NO 5: Elektrik Mühendisleri Odası Test-Ölçüm Merkezi ihtiyacı için aşağıdaki üyelerimizin ilgili birimlerde Çağrıya Dayalı Statüde istihdam edilmesine (Kadir Özkan`ın karşı oyuyla);

İstanbul          : Oğulcan Gülderen , Ümit Berkup, Mesut Binici ve Sinan Ejder

Merkez           : Yakup Orkun Kılıç, Meltem Yılmaz, Meltem Şahin, İlhami Samet Arslan

 

KARAR NO 6: Elektrik Mühendisliği Dergisi 460. Sayısının 25.000 adet basılarak üyelerimize dağıtılmasına,

 

KARAR NO 7: Baskısı tükenen EMO-Genç broşürünün güncellenerek 10.000 adet bastırılmasına,

 

KARAR NO 8: 23-26 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak olan EMO 5. Akademik Kampı için Emre Metin, Oylum Yıldır, Bahar Tanrısever ve Cihan Sert`in İzmir`de görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 9: EMO İstanbul Şubesi`nin 23.02.2017 tarih ve İst-00-692 sayılı yazısı ile ilettiği EEMKON`2017 bütçesinin gelir kalemlerinin detaylarının istenmesine,

 

KARAR NO (İktisadi) 10: EMO Ankara Şubesi`nin 10.03.2017 tarih ve Ank-Diğ04-1001 sayılı yazısı ile ilettiği Biyomedikal Mühendisliği El Kitabı`nın hazırlanması ve basılması için 92.500 TL harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 11: EMO Ankara Şubesi`nin 10.03.2017 tarih ve Ank-Diğ04-1000 sayılı yazısı ile ilettiği Biyomedikal Mühendisliği Mesleği ve Türkiye`deki Durumu Çalıştayı için Şube bütçesinden 27.000 TL harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 12: EMO Ankara Şubesi`nin 07.03.2017 tarih ve Ank-EMO15-944 sayılı yazısı ile ilettiği Akademik Kamp etkinliği için Dr.Onur Koçak`ın katılımının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 13: EMO Antalya Şubesi`nin 10.03.2017 tarih ve Ant-EMO06-350 sayılı yazısı ile ilettiği Suat KAŞ`ın MİSEM Eğitmeni olarak görevlendirilebilmesi için MİSEM Komisyonu görüşünün istenmesine,

 

KARAR NO 14: EMO Diyarbakır Şubesi`nin 02.03.2017 tarih ve Diy-00-270 sayılı yazısı ile ilettiği MİSEM eğitim ücretleri ile ilgili olarak işsiz mühendis üyelerimize uygulanan prosedürün uygulanmasına,

 

KARAR NO 15: EMO Antalya Şubesi`nin 07.03.2017 tarih ve Ant-00-325 ve 326 sayılı yazısı ile ilettiği Isparta Temsilci Yardımcısı Melahat İnci Alay`ın istifasının kabulüne, yerine 30749 sicil numaralı Mehmet Çallıoğlu`nun atanmasına,

 

KARAR NO 16: EMO İstanbul Şubesi`nin 09.03.2017 tarih ve İst-00-905 sayılı yazısı ile ilettiği Şube 2016 bütçesindeki fasıl aktarımlarının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 17: EMO İstanbul Şubesi`nin 09.03.2017 tarih ve İst-00-908 sayılı yazısı ile ilettiği harici bellek alımı için  harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 18: EMO Samsun Şubesi`nin 01.02.2017 tarih ve Sam-00-166 sayılı yazısı ile ilettiği Sinop Temsilciliği klima alımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 19: EMO Samsun Şubesi`nin 09.03.2017 tarih ve Sam-00-204 sayılı yazısı ile ilettiği Sinop Temsilciliği çay makinası alımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 20: EMO Adana Şubesi`nin 07.03.2017 tarih ve Ada-00-228 sayılı yazısı ile ilettiği Hatay Temsilciliği tadilatı ve tefrişi için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 21: EMO Denizli Şubesi`nin 09.03.2017 tarih ve Den-00-252, 260, 249 ve 248 sayılı yazısı ile ilettiği network sistemi yenilemesi için, kesintisiz güç kaynağı alımı için, kamera/alarm sistemi alımı için ve projeksiyon alımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: EMO Eskişehir Şubesi`nin 09.03.2017 tarih ve Esk-00-386 sayılı yazısı ile ilettiği fotoğraf makinası alımı için harcama bütçesi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 23: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına;

 

 

KARAR NO 24: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 25: Yönetim Kurulumuzun 09.02.2016 tarih ve 44/66 sayılı oturumunda;   sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyemizin dosyasının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 26: Yönetim Kurulumuzun 02.02.2016 tarih ve 45/33 sayılı oturumunda;  sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyemiz ile ilgili olarak suç duyurusunun sonucunun beklenmesine,

 

KARAR NO 27: TMMOB`in 28.02.2017 tarih ve 335 sayılı yazısı ile ilettiği İran uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Yashar Shekarchi KHANGHAHI`nin ülkemizde çalışmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 28: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

              

KARAR NO 29: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

                

 

karar verilmiştir.

Başkan                    Başkan Yrd.           Yazman                    Sayman

Hüseyin YEŞİL    Bahadır ACAR     Hüseyin ÖNDER      İbrahim AKSÖZ                                                  

    Üye                       Üye                                Üye

 

Yusuf GÜNDOĞAN           Kadir ÖZKAN               Kübülay ÖZBEK                                                                                                         (Mazeretli)

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri