MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 40

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 04.05.2017

TOPLANTI NO                       : 45/40

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

Hüseyin YEŞİL x                    Bahadır ACAR x        Hüseyin ÖNDER x       İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN             Kübülay ÖZBEK  x

 

KARAR NO 1: 22 Nisan 2017 tarihinde yapılan EMO 4. Koordinasyon Kurulu raporunun Ek-1‘deki haliyle yayınlanmasına,

 

KARAR NO 2: 22 Nisan 2017 tarihinde yapılan MİSEM Komisyonu kararlarının uygunluğuna ve şubelere bildirilmesine,

 

KARAR NO 3: EMO 6. Akademik Kamp etkinliğinin Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör koordinatörlüğünde "Hesaplamalı Sinir Bilimi" konusu ile 12-15 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Şirince Matematik Köyü‘nde yapılmasına,

 

KARAR NO 4: EMO Denetleme Kurulunun 19.04.2017 tarihinde EMO Samsun Şubesi ve İktisadi İşletmenin Samsun‘da bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/039 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 17, 19, 27, 28 ve 31 nolu maddesinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 2, 9 ve 10 nolu maddesinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Samsun Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 5: EMO Denetleme Kurulunun 10.04.2017 tarihinde EMO Diyarbakır Şubesi ve İktisadi İşletmenin Diyarbakır‘da bulunan evrakları üzerinden yapılan denetlemesi sonrasında oluşturmuş olduğu ve 45-D/038 nolu Denetleme Raporunun incelenmesi sonucunda; "Mali Denetim" bölümünün 11, 12, 26, 27 ve 28 nolu maddesinde yer alan ve "Temsilcilikler" bölümünün 1, 2, 8, 9 ve 10 nolu maddesinde yer alan olumsuzlukların giderilmesi ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulumuzun 22.05.2017 tarihine kadar bilgilendirilmesi için EMO Diyarbakır Şubesine yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 6: EMO Samsun Şubesi‘nin 22.03.2017 tarih ve Sam-00-249 sayılı yazısı ile ilettiği Amasya, Ordu, Çorum ve Sinop İl Temsilcilikleri personel ücret katsayısının 0,70 olarak güncellenmesine ve Personel Yönetmeliği‘ne derç edilmesine,

 

KARAR NO 7: EMO Antalya Şubesi‘nin 20.03.2017 tarih ve Ant-EMO05-394 sayılı yazısı ile ilettiği Isparta ve Burdur İl Temsilcilikleri personel ücret katsayısının 0,70 olarak, Şube Merkezi‘nin ise 0,90 olarak güncellenmesine ve Personel Yönetmeliği‘ne derç edilmesine,

 

KARAR NO 8: EMO Kocaeli Şubesi‘nin 27.04.2017 tarih ve Koc-00-672 sayılı yazısı ile ilettiği 23052 sicil numaralı üyemiz Zafer Yiş ve 30985 sicil numaralı üyemiz Recep Kayaer‘in 3 ay süre ile iktisadi işletme bünyesinde Test-Ölçüm Mühendisi olarak istihdam edilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 9: EMO Ankara Şubesi‘nin 25.04.2017 tarih ve Ank-00-2072 sayılı yazısı ile ilettiği vefat eden SMM Daimi Komisyonu üyesi F.Fevzi Dinler yerine Ali Gündüz‘ün atanmasına,

 

KARAR NO 10: Baskısı tükenen Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu kitabından 1.000 adet tıpkı basım yaptırılmasına, Baskısı tükenen kapaklı EMO dosyasından 3.000 adet tıpkı basım yaptırılmasına, Baskısı tükenen kapaklı Enerji Kimlik Belgesi Eğitim CD‘sinden 3.000 adet tıpkı basım yaptırılmasına, EMBK Sınavları için 3.000 adet kurşun kalem yaptırılmasına,

 

KARAR NO 11: EMO Ankara Şubesi‘nin 04.05.2017 tarih ve Ank-00-2383 sayılı yazısı ile ilettiği 5 adet masaüstü, 1 adet taşınabilir bilgisayar alımı ile televizyon alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO (İktisadi) 12: EMO Kocaeli Şubesi‘nin 27.04.2017 tarih ve Koc-00-671 sayılı yazısı ile ilettiği test-ölçüm faaliyetlerinde kullanmak üzere çok fonksiyonlu elektrik tesisat ölçüm cihazı ve topraklama ölçüm cihazı alımı için iktisadi işletme bütçesinden harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 13: EMO İstanbul Şubesi‘nin 03.05.2017 tarih ve İst-00-1742 sayılı yazısı ile ilettiği perde alımı için 942 TL, 10 adet sandalye alımı için, Çorlu Temsilciliği çay makinası alımı için harcama yetkisi verilmesine,

 

KARAR NO 14: EMO Antalya Şubesi‘nin 24.04.2017 tarih ve Ant-EMO08-586 yazısı ile ilettiği 16423 sicil numaralı üyemiz Ercüment Yergök‘ün EXPO 2016 içerisinde yer alan tesislerin işletme sorumluluğunu üstlenme talebinin ilgi yazıdaki sözleşmede açık hüküm yer almaması nedeniyle reddine,

 

KARAR NO 15: EMO Antalya Şubesi‘nin 24.04.2017 tarih ve Ant-EMO08-585 yazısı ile ilettiği 57115 sicil numaralı üyemiz Onur TORUN‘un 91 adet tesisin işletme sorumluluğunu üstlenme talebinin ilgi yazıdaki vekaletnamede açık hüküm bulunmaması ve sayı sınırı aşımı nedeniyle reddine,

 

KARAR NO 16: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye  

soruşturmacı olarak atanmasına;

 

 

KARAR NO 17: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 18: Türkiye İş Kurumu Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü‘nün 26.04.2017 tarih ve 8752 sayılı yazısı ile ilettiği   sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 19: EMO Mersin Şubesi‘nin 31.03.2017 tarih ve Mer-EMO08-296 yazısı ile ilettiği   sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 20: EMO Kocaeli Şubesi‘nin 28.04.2017 tarih ve Koc-EMO06-679 sayılı yazısı ile ilettiği   sicil numaralı üyemiz   yazı ekinde sunulan listedeki projelerin üyenin Proje ve Uygulama Denetçisi olarak denetlediği projeler olduğu görüldüğünden soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

KARAR NO 21: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına,

 

 

KARAR NO 22: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

               

 

KARAR NO 23: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

               

 

karar verilmiştir.

   Başkan                    Başkan Yrd.                  Yazman                        Sayman

 

 

 

 

Hüseyin YEŞİL          Bahadır ACAR          Hüseyin ÖNDER      İbrahim AKSÖZ           

 

  Üye                                               Üye                                                     Üye

 

 

 

 

     Yusuf GÜNDOĞAN                    Kadir ÖZKAN                                  Kübülay ÖZBEK

                                                              (Mazeretli)
EK-1

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM 

4. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI NOTLARI

 

Elektrik Mühendisleri Odası 45. Dönem 4. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 22 Nisan 2017 tarihinde Ankara`da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

 

Gündem

1.         Bilgilendirme

•    Referandum Sonrası Türkiye

•    Oda Faaliyetleri Bilgilendirmesi

•    Mali Durum Bilgilendirmesi

•    Şubelerin ve Kurulların Bilgilendirmesi

2.         Dönemsel Etkinlikler

3.         Meslek Alanımızda Yaşanan Gelişmeler

 

TOPLANTI NOTLARI

45. Dönem 4. Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in genel bir değerlendirme konuşmasıyla yapıldı.

Bilgilendirme  gündem maddesinde Oda Yönetim Kurulu Yazmanı Hüseyin ÖNDER tarafından ve Mali durum ile ilgili Oda Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim AKSÖZ tarafından bilgilendirme yapıldı.

Oda Kurullarının ve Şube Yönetim Kurulları adına yapılan bilgilendirmelerde diğer gündem maddelerine de değinildiğinden tüm gündemler birleştirilerek görüşüldü.

 

Toplantıda katılımcılara 1 Nisan 2016- 07 Ocak 2017 arasında Oda gündemindeki konular ve mali durumu ve yazışmaları içeren bir rapor dağıtılmıştır.

Toplantıya Trabzon Şube ve TMMOB Yüksek Onur Kurulu dışında tüm şube ve kurullardan katılım sağlanmıştır.

Genel Değerlendirme

Koordinasyon Kurulu 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği Referandumunun ardından yapılmıştır. Toplantı öncesi 12631 sicil numaralı üyemiz Hacı Ali Yiğit`in Olağanüstü Genel Kurul yapılması ve bu süreçte Oda Yönetim Kurulu yerine 3 kişilik çağrı heyeti (Kayyum) atanmasını talep eden dava dilekçesi Oda`ya ulaşmış ve değerlendirmelerde bu konu öne çıkmıştır.

 

Oda Yönetim Kurulu Başkan‘ının açılış konuşmasında genel bir Türkiye değerlendirmesi yapılmıştır.

OHAL koşullarında yoğun baskı ve tehdit altında bir referandum süreci geçirdik. Devletin tüm olanaklarının bir parti tarafından kullanıldığı, halkın vergilerinin halka karşı kullanıldığı bir "evet" kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Halkoylaması sürecindeki baskı ve tehdit ortamı ne yazık ki oylama sonuçlarında yaratılan yeni şaibelerle katmerlendi.

 

Demokratik ve eşit koşullarda bir referandum süreci yaşanmadığı gibi seçim güvenliği ve sonuçlarına ilişkin güvenilirlik de zedelendi.  Mühürsüz oylardan, tercih yerine evet mührü kullanılmasına; YSK`dan veri akışının kesilmesine; daha önce parti temsilcilerinden alınan mühürsüz evet oylarını kullanıp sandık kurulundan alınan mühürlü oyları da para karşılığı bu parti temsilcilinin satın almasına uzanan bir yığın şaibe ortadadır.

 

Zaten OHAL koşullarında dayatılan bu Anayasa değişikliğinin meşruiyeti yoktu, bu koşullarda açıklanan sonuçların da meşruiyeti kalmadı. Üstelik bu meşruiyet sorunu sadece Anayasa değişikliğinin hazırlanış, topluma dayatılış ve yapılan halkoylamasındaki hukuksuzluklarla sınırlı değildir.

 

Anayasa değişikliğinin bizatihi kendisi demokrasinin temel kurallarını yok sayan bir içeriğe sahiptir. Yani demokrasiyi araç yaparak demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedef alan bir düzenleme söz konusu olduğu için de bu Anayasa değişikliğinin meşruluğu yoktur.

 

Özetle, demokrasiden nasibini almamış bir zihniyetin demokrasicilik oyununa tanıklık ettik. Demokrasi değil demokrasicilik oynandığının en açık ifadesi de halkoylaması sonrasında en yetkili ağızdan "Atı alan Üsküdar`ı geçti" sözüyle ortaya konulmuştur.

 

Tüm hukuksuzluklara; bunca baskı ve tehdide karşın açıklanan kesinleşmemiş sonuçlara bakıldığında ülkemizde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti mücadelesini sahiplenen geniş bir taban olduğu açıktır.  1980`den itibaren yürütülen gericileştirme projesine, bilimi ve aklı yok saymaya yönelik atılan onca adıma; eğitim sisteminin çürütülmesine, kültür endüstrisiyle toplum mühendisliği yapılmaya soyunulmasına karşın Cumhuriyet değerlerini yok edememişlerdir.

 

Elbette 40 yıllık bu gericileştirme sürecinin bir çırpıda durdurulup aydınlık bir geleceğe evrilmesine imkân yoktur.  Bizler öyle safsata mucizeler peşinde değiliz; akıl ve bilim ışığında atacağımız adımlara olan inancımızla mücadelemizi sürdürmeliyiz. İşte tam da bu nedenle umudumuz sona ermemiş, tam tersine güçlenmiştir. Bu halkoylaması 1990`lardan bu yana ilk kez İstanbul, Ankara gibi metropollerden yükselen bir değeri ortaya koymaktadır. Eğitim oranı yükseldikçe gericiliğe verilen primin azaldığının görülmesi çok çok önemlidir.

 

Demokratik, laik, hukuk devleti ve Cumhuriyet`e inanan tüm toplum kesimleri için bu dayatmacı Anayasa değişikliğine karşı verilmiş olan mücadele büyük bir kazanımdır.  Evet de çıksa hayır da çıksa mücadelemize devam edeceğimizi daha önce söylemiştik. Şimdi "Herkesin ‘Hayır`ı kendisine" denebilecek şekilde örgütlenen kampanyanın ve ortak değerlerin daha inançla savunulması gerekmektedir.

 

Elbette işimiz kolay değildir. Zaten hiç kolay olmadı. O nedenle yılgınlık yok. Bu mücadeleyi yok etmelerine imkan da yok. Neden? Çünkü bu mücadelenin insan olmaya dayanan haklılığı ve meşruluğu vardır. İnsanı dünyadaki tüm varlıklardan ayıran en temel özelliği; değerler sistemiyle yarattığı kendine özgü dünyasıdır. Din ne kadar sömürü aracı olarak kullanılırsa kullanılsın insan hayatına verilen değer, özgür düşüncenin durdurulamaz oluşu, gerçeğin ışıldayan parlaklığı bu mücadelenin haklılığını her zaman ortaya koyacaktır.

 

Yani referandum kaybedilse de vicdanlarda kazanan demokratik, eşit, laik, hukuk devleti kurma özlemine dayanan Cumhuriyet ve özgürlükçü düşüncedir. Kimi tarihsel dönemeçlerde yenilmiş gibi görünen bu değerler mutlaka ama mutlaka kazanacaktır.

 

Ne yazık ki Anayasa değişikliği sonrası ortaya çıkan söylemler, artık görünüşte bile "balkon konuşmasına" ihtiyaç duymayan bir iktidar gücüyle karşı karşıya olduğumuzu da göstermiştir. Belki bu süreç gerçeklerin görünürlüğünü yakıcı bir şekilde artıracaktır.

 

Baskının, şiddetin dozunun daha da yükseleceğini söylemek komplo teorisi değildir. Referandum sürecindeki hukuksuzlukları sorgulamak, bunlara tepki göstermek, oy hakkına sahip çıkmak bile suçmuş gibi göz altılara başlanmıştır. "Evet`in meşru olmadığı yönünde halkı galeyana getirmek" gibi bir suç oluşturmuşlardır. Tüm bunlara karşı direnmek, oy hakkımıza sonuna kadar sahip çıkmak hepimizin görevidir.  Anayasa değişikliğinin yaşama geçirilmesiyle nasıl bir yönetim biçiminin getirilmiş olacağını aslında hepimiz biliyoruz. Çünkü zaten bu yönetim biçiminin prototipi diyeceğimiz OHAL ortamını hepimiz yaşadık ve yaşıyoruz.

 

Referandumun hemen sonrasında OHAL`i dördüncü kez uzattılar ve böylece 1 yıl boyunca ülkenin OHAL ile yönetilmesini sağlamış oldular. Anayasa değişikliği ile OHAL adı altındaki hukuksuzluklara yasal kılıf geçirilmiş olacaktır.

 

İktidarın kendini güvenceye alma girişimi olarak nitelendirebileceğimiz Anayasa değişikliği ile partili bir tek adam tarafından tüm kurumların, yargının belirlendiği bir yönetim şekli yürürlüğe girecektir. Demokrasinin güvencesi olan güçler ayrılığı ilkesinin ve denetimin olmadığı bir yönetim şekli altında başkan; devletin tüm gücünü denetimsiz olarak kullanacaktır.

 

Tüm bunlardan daha önemlisi; bu uygulamaların yaratacağı olası sonuçlardır. Ülkemizi dünyadan ve insani değerlerden uzaklaştıracak bir sürece sokulması tehlikesi bulunmaktadır. Referandum sonrası en yetkili ağızlardan idamın getirilmesi için yeni bir halkoylaması yapılmasından söz edilmiştir. Meşruluğu tartışmalı bir Anayasa değişikliği süreci daha tamamlanmamışken yeni bir Anayasa değişikliği gündeme sokulmak istenmektedir.

 

Türkiye`nin dünyadan koparılması dış müdahalelerin farklı boyutlara ulaşması gibi hepimiz için ciddi bir tehlikeyi de barındırmaktadır. Bu tehlike mevcut iktidarın izleyeceği dış politikada gizlidir. Barışçıl bir çizgiyi kaybeden; yurt bütünlüğünü, insan hakları ve can güvenliğini öteleyen anlayışın Ortadoğu`yu buladığı kan gölü ülkemiz için çok yakın bir tehdit oluşturmaktadır. Ortadoğu`ya demokrasi getirme sevdalılarının getirdikleri; savaş, ölüm, yıkım, acı ve yurdundan sürülen insanların göçüdür. 

 

Emperyalistlerin paylaşım savaşında halkların tercihi değil, çıkarlar belirleyicidir. Ülkemizin bu tercihlere taşeron yapılması kan ve acıdan başka bir şey vaat etmemektedir. Diğer karşı karşıya olduğumuz tehlike ise ekonomiktir. Bu Anayasa değişikliğinin bir önemli ayağını da ülkemizde yaratılan rant alanlarının paylaşım kavgası oluşturmaktadır.

 

İktidarın üretken olmayan, araştırma-geliştirmeye ve yüksek teknolojili üretime dayanmayan ekonomi politikaları tıkanma noktasına gelmiştir. Bu tıkanıklığın bedelini ne yazık ki halkın dar gelirli kesimleri ödeyecektir.

 

Bunun ilk adımı da referandum öncesinde iktidarın OHAL`e sırtını dayayarak çıkardığı Varlık Fonu olmuştur. Şimdi kıdem tazminatına ilişkin düzenlemelerden tutun, elde kalan sınırlı kamu varlıklarının haraç mezat satışına; sosyal güvenlik haklarının tırpanlanmasına; emeğin kazanımlarının daha da kısıtlanmasına yönelik uygulamalar ardı ardına gelecektir.

 

Büyüme gerçekleştirmeyen ekonomide enflasyon artışı da dar gelirli kesimi vuracaktır. İşsizlik giderek artmakta, genç işsizlerin yanında artırılmış olan emeklilik yaşı nedeniyle çalışmak zorunda olmasına karşın iş bulamayan yaşlı bir nesil sorunu da ortaya çıkmaya başlamıştır. Tüm bunlar biz mühendis emeğini de yakından ilgilendirmektedir. Ne yazık ki Odamızın yaptığı araştırma EMO üyesi mühendisler arasında işsizliğin yakıcı bir sorun haline dönüştüğünü ortaya koymuştur.

 

Geldiğimiz noktada; bu Anayasa değişikliği ne mevcut iktidar için bir son ne de bu Anayasa değişikliğine "Hayır" diyenler için bir sondur.  Mücadele devam edecektir. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmemi TMMOB ve odalarımızın aldığı tavır hakkında önemli birkaç noktayı da ekleyerek tamamlamak istiyorum.

 

TMMOB ve odalarımız her zaman demokratik, laik, eşitlikçi bir Türkiye`den, emeğin ve insan haklarının korunmasından yana olmuştur. Bu temel duruş, TMMOB ve odalarımıza yönelen her türlü baskı ve tehdide rağmen bu Anayasa değişikliği sürecinde de net olarak ortaya konulmuştur.  Korku dağlarına karşı ayakta duran TMMOB ve odalarımızı, Anayasa değişikliğine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için kampanya yürüten tüm meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

 

Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

1.         Oda faaliyetlerinin her türlü engellemeye rağmen sürdürülmesi gerektiği

2.         Mali durum ile ilgili üyelere yazılacak aidat mektubunun önce Şubelere iletilmesi sonrasında üyelere gönderilmesi gerektiği

3.         Odamızı, "Kayyum" sürecine götürecek teşebbüslerin doğru olmadığı,

4.         Mesleki denetim, işletme sorumluluğu, TUS gibi uygulamalarda tüm şubelerin aynı çabayı göstermesi gerektiği,

5.         Oda etkinliklerinde örgütsel katılımın önemli olduğu ancak etkinlik bütçeleri ve oda bütçesi gözetilerek etkinliklere ilgili YK üyelerinin katılmasının daha faydalı olacağı,

6.         Oda etkinlikleri sonrasında yenilen yemekler ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlıkları sürdürülen harcırah düzenlemesinin hızlandırılması gerektiği,

7.         MİSEM eğitimleri ile EMBK sınavlarının tüm şubelerde yapılabilmesi için yerelden eğitmen ve yerelden gözlemci sayısının artırılması için Şubelerin çaba göstermesi gerektiği,

8.         Oda iktisadi işletmesinin ve Oda`nın denetlenmesi ile ilgili denetleme kurulu raporlarının ve Oda Yönetim Kurulu`nun cevaplarının dikkatle incelenmesi ve herhangi bir tartışmaya  meydan vermeyecek   açıklıkta  çalışmaların yapılması gerektiği,

 

Yukarıda oluşan eğilimler, toplantıda tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

45. DÖNEM YÖNETİM KURULU

22 Nisan 2017

 

                                                                                   

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri