MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 41

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

TOPLANTI TARİHİ                : 16.05.2017

TOPLANTI NO                       : 45/41

TOPLANTI YERİ                    : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TOPLANTI SAATİ                  : 18:00

KATILANLAR                         :

Hüseyin YEŞİL x                    Bahadır ACAR x        Hüseyin ÖNDER          İbrahim AKSÖZ x

Yusuf GÜNDOĞAN x            Kadir ÖZKAN x          Kübülay ÖZBEK  

 

KARAR NO 1: EMO Norm Geliştirme Merkezi‘nin çalışmalarının uluslararası alandaki gelişmelerini izlemek üzere aday üye olduğumuz APLAC organizasyonun 16-24 Haziran 2017 tarihlerinde Tayland‘da düzenlenecek Annual Meeting-Genel Kurul etkinliğine masrafları destekleyen kuruluşlar tarafından karşılanmak ve Odamıza mali yük getirmemesi koşulu ile Oda Müdürü Emre Metin‘in Odamızı temsilen katılmasına,

 

KARAR NO 2: Odamız üyeleri Melda Yaman ve Özgür Öztürk ile kitap çevirisi, editörlüğü, rapor hazırlanması ve e-eğitim içerikleri hazırlanması için telif/danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmasına,

KARAR NO 3: Elektrik Mühendisleri Odası Test Ölçüm Merkezi ihtiyacı için 5 adet Lüksmetre, 5 adet Takometre,5 adet Pensampermetre, 5 adet Kuvvetölçer, 5 adet Kumpas, 5 adet Alçak Gerilim Detektörü alımı için en uygun teklifi veren firmadan 3.430 TL + KDV harcama yapılmasına,

KARAR NO 4: Elektrik Mühendisleri Odası Test Ölçüm Merkezi için ihtiyaç olan yazılım hizmetinin alınan teklifler içerisinde en uygunu olan ve görüşmeler sonucunda oluşan 65.000 TL bedelle IWAS Hi-Tech firmasına yaptırılmasına, yazılımın test edilerek kabul işlemlerinin Satın Alma Komisyonu tarafından yapılmasına,

KARAR NO 5: SMM Daimi Komisyonu‘nun 04.05.2017 tarihinde yaptığı toplantıda alınan kararların uygun bulunmasına,

 

  • 2017 yılına ilişkin olarak En Az Ücret Tanımlarında 0,90 TL olarak belirlenmiş olan 100 m2 artan m2 başına Enerji Kimlik Belgesi düzenleme hizmet bedelinin, mevcut binalar için 0,90 TL; yeni binalar için 0,50 TL olacak şekilde düzenleme yapılmasına,
  • Mesleki Denetim Metodolojisine ilişkin komisyonda oluşturulan taslak metnin Şubelere iletilmesine, Şube görüşlerinin değerlendirilmesi gündemiyle bir sonraki toplantının  29.05.2017 tarihinde Ankara‘da 11.00‘de gerçekleştirilmesine,

 

KARAR NO 6: SMM Daimi Komisyonu‘nun 04.05.2017 tarihinde yaptığı toplantıda alınan aşağıdaki kararın uygun bulunmasına ve Yönetim Kurulumuzun 07.10.2016 tarih ve 45/20 sayılı oturumunda alınan 8 nolu kararın aşağıdaki şekilde 01.06.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize edilmesine;

 

KARAR NO 8: Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yetki sınırındaki ve 50 kW altı projeler/hizmetler için mesleki denetim bedelinin 15 (onbeş) TL olarak uygulanmasına 2016 yılında olduğu gibi devam edilmesine,

 

KARAR NO 7: Elektronik MEDAK Komisyonu‘ndan istifa eden Suat Özkoç yerine ilk sıradaki yedek Özenç Akdağ‘ın asıl üye olarak atanmasına , Elektronik MEDAK toplantısı için yer, gündem ve tarih bilgisinin komisyondan talep edilmesine,

 

KARAR NO 8: Çocuklar için hazırlanan enerji ve çocuk hikaye/boyama kitaplarından destekleyen kuruluş desteği ile 5.000 adet tıpkı basım yaptırılmasına,

 

KARAR NO 9: EMO Kocaeli Şubesi‘nin 04.05.2017 tarih ve Koc-00-703 sayılı yazısı ile ilettiği EMO Sakarya Temsilciği heyetinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Temsilci 39287 sicil numaralı Halil Atay, Temsilci Yardımcıları 30984 sicil numaralı Turgay Demirgövde, 42500 sicil numaralı Şamil Aykut, 42137 sicil numaralı Bilgin Köroğlu, 36358 sicil numaralı Zakir Onur Şenel

 

KARAR NO 10: EMO Kocaeli Şubesi‘nin 16.05.2017 tarih ve Koc-EMO17-753 sayılı yazısı ile ilettiği ATEX/IECEX Sempozyumu Düzenleme Kurulu‘nda Odamızı temsilen Kadir Özkan, Yusuf Gündoğan, Oya Kiraz ve Melike Özlem Bilgili‘nin isminin bildirilmesine,

 

KARAR NO 11: ERUSİS Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu‘na Test Ölçüm Merkezi Koordinatörü Ozan Kayısı‘nın eklenmesine,

 

KARAR NO 12: EMO Ankara Şubesi‘nin 16.05.2017 tarih ve Ank-00-2790 sayılı yazısı ile ilettiği Sinyal ve Görüntü İşleme Çalıştayı‘nın TED Üniversitesi ile ortak olarak 16.000 TL bütçe ile yapılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 13: EMO İstanbul Şubesi‘nin 08.05.2017 tarih ve İst-00-1801 sayılı yazısı ile ilettiği MİSEM eğitmeni olarak önerilen Murat Başkan, Kemal Atasoy, Ayhan Akgül, Uğurcan Uğurlu ve Özkan Karataş‘ın yazı ekinde eğitim notları iletilmediğinden eğitim notlarının istenerek değerlendirilmek üzere MİSEM Komisyonu‘na iletilmesine,

 

KARAR NO 14: EMO Kocaeli Şubesi‘nin 05.05.2017 tarih ve Koc-EMO17-716 sayılı yazısı ile ilettiği ATEX/IECEX Sempozyumu 159.800 TL gelir gider denk tahmini bütçesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO Ankara Şubesi‘nin 05.05.2017 tarih ve Ank-EMO05-2470 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Teknik Görevlisi Hüseyin Mert Külahçı‘nın istifasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 16: EMO Trabzon Şubesi‘nin 15.05.2017 tarih ve Tra-00-309 sayılı yazısı ile ilettiği Şube Teknik Müdürü Abdülkadir Kalkışım‘ın yasal hakları ödenerek iş akdinin feshedilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 17: EMO Antalya Şubesi‘nin 09.05.2017 tarih ve Ant-EMO17-688 sayılı yazısı ile ilettiği boş bulunan Şube Teknik Görevlisi kadrosuna personel alınmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 18: EMO Antalya Şubesi‘nin 09.05.2017 tarih ve Ant-EMO17-687 sayılı yazısı ile ilettiği Isparta Temsilciliği Teknik Görevlisi‘nin aynı zamanda Burdur Temsilciliğinde de görevlendirilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 19: EMO Antalya Şubesi‘nin 04.05.2017 tarih ve Ant-EMO17-673 sayılı yazısı ile ilettiği YEKSEM Yürütme Kurulu‘nun 08 Nisan 2017 tarihli toplantı kararlarının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 20: EMO İstanbul Şubesi‘nin 09.05.2017 tarih ve İst-00-1812 sayılı yazısı ile ilettiği Şube bülteni dağıtımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 21: EMO İstanbul Şubesi‘nin 09.05.2017 tarih ve İst-00-1814 sayılı yazısı ile ilettiği Puento Kablosuz Laser Presenter alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: EMO Antalya Şubesi‘nin 09.05.2017 tarih ve Ant-EMO05-689 sayılı yazısı ile ilettiği telefon seti alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 23: EMO Gaziantep Şubesi‘nin 10.05.2017 tarih ve Gaz-00-1226 sayılı yazısı ile ilettiği yazı tahtası alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 24: EMO Bursa Şubesi‘nin 08.05.2017 tarih ve Bur-00-951 sayılı yazısı ile ilettiği dolap alımı için harcama yetkisi verilmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 25: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere  Oda sicil nolu üye

soruşturmacı olarak atanmasına;

 

 

KARAR NO 26: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş ve üyelerimizin dosyalarının Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 27:   sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş olup üyemizin dosyasının Onur Kurulu‘na sevkine,

 

KARAR NO 28:   sicil numaralı üyemiz   hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor incelenmiş olup üyemizin dosyasının Onur Kurulu‘na sevkine,

 

KARAR NO 29: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere   Oda sicil nolu üye   soruşturmacı olarak atanmasına,

 

 

KARAR NO 30: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

 

KARAR NO 31: Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

KARAR NO 32: Odamız çek ve piyasa ödemelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki tutarların Şube hesaplarından Odamız hesabına aktarılması için yazılmasına

 

KARAR NO 33: Odamız POS hesaplarından 100.000 TL POS blokesinin kaldırılmasına,

karar verilmiştir.

 

 Başkan                      Başkan Yrd.                  Yazman                        Sayman

 

 

 

 

Hüseyin YEŞİL          Bahadır ACAR          Hüseyin ÖNDER      İbrahim AKSÖZ           

                                                                       (Mazeretli)

  Üye                                               Üye                                                     Üye

 

 

 

 

     Yusuf GÜNDOĞAN                    Kadir ÖZKAN                                  Kübülay ÖZBEK

 

                                                                                                                            (Mazeretli)                                    

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri