MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 48

 

 

 

TMMOB 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

 

TOPLANTI TARİHİ : 11.08.2017

TOPLANTI NO : 45/48

TOPLANTI YERİ : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

TOPLANTI SAATİ : 18:00

KATILANLAR : ( x )

 

Hüseyin ÖNDER    ( x )          Yusuf GÜNDOĞAN  ( x )    

Bahadır ACAR        ( x ) İbrahim AKSÖZ        ( x ) 

Hüseyin YEŞİL       ( x ) Kadir ÖZKAN ( x )  

Kübülay ÖZBEK     ( x )

 

 

KARAR NO 1: Oda Müdürü 28.07.2017 tarihli dilekçesinde yer aldığı üzere, yasal tüm hakları ödenerek 31.07.2017 tarihi itibarıyla istifa talebinin uygun bulunmasına ve EMO`daki çalışma süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,

 

KARAR NO 2: Odamız büro görevlisi iş akdinin Toplu İş Sözleşmesi uyarınca kazanılmış işçilik alacakları ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle karşılıklı anlaşma ile feshedilmesine,

 

KARAR NO 3: Odamız Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatı (YEST) Daimi Komisyonunun 22.07.2017 tarihli toplantısında alınan 2 ve 7 nolu kararlara yönelik çalışma yapılması üzerine Odamız YEST Daimi Komisyonu`na görev verilmesine, diğer kararların uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 4: Elektrik Mühendisleri Odası`nın İzmir Şubesi Yeni Hizmet Binası`nın yapımı sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan alınacak geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi almak üzere yapılacak ödemenin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 5: Elektrik Mühendisleri Odası`nın akreditasyon kapsamında  ilgili Mühendis personellerinin Makina Mühendisleri Odası Muayene  Kuruluşu bünyesinde, Ankara ve Antalya illerindeki asansör periyodik kontrol işinde "asansör periyodik kontrol muayene elemanı"  olarak geçici istihdamına ilişkin  düzenlenen protokolun uygunluğuna, (Kadir Özkan ve Kübülay Özbek`in karşı oyu ile)

 

KARAR NO 6 : 24 Nisan 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren TS 12255 Yetkili Servisler standartına göre hizmet yürüten Asansör Yetkili Servislerinde/Firmalarında Teknik Sorumlu olarak görev yapmak isteyen üyelerimize ilişkin olarak, Odamızın MİSEM kapsamındaki Asansör SMM Eğitimine katılmış olan üyelerimizin talep etmesi durumunda üyelik belge ücreti karşılığında Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Belgesi düzenlenmesine; eğitime katılmamış olan üyelerimizin ise MİSEM kapsamında gerçekleştirilecek Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlu eğitimine katılmalarının zorunlu tutulmasına, belge düzenlenmesi aşamasında aşağıdaki işlemlerin uygulanmasına, (Kadir Özkan ve Kübülay Özbek`in karşı oyu ile)

 

a) Matbu Dilekçe/Başvuru Formu 

b) Asansör Yetkili Servisi/Firmasının Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

c) Matbu Taahütname

d) SGK İşe Giriş Bildirgesi

e) Noter Onaylı Ücret Sözleşmesi  

f) Belge Ücreti (Sonradan Belirlenmek Üzere)

 

KARAR NO 7: MİSEM Komisyonu`nun 17.12.2016 tarihli toplantısında önerilen ve Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 45_29/11 no`lu kararı ile kabul edilen elektrik tesislerinde topraklamalar eğitim setinin bedelle yaptırılmasına ve İzmir`de yapılacak Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi`nde sergilenmek üzere İzmir Şubemize teslim edilmesine,

 

KARAR NO 8:  Üyelerimize dağıtımı yapılmak üzere ekte yer alan "Elektrik Mühendisleri Odası Ajanda-2018 Baskı Sözleşmesi" kapsamında adet "EMO Ajandası" ile SMM üyelerimize dağıtılmak üzere SMM sayısı kadar "SMM Ajandası" için piyasadan teklif alınmak suretiyle ajanda bastırılmasına,

 

KARAR NO 9: Oda`nın MİSEM Eğitimlerinde kullanılan;

-YG Elektrik Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitim Notları yayınından adet,

-Elektrik SMM 1 kV altı ve Üstü Eğitim Notları yayınından adet,

-İçerisinde yer alan Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler de gözden geçirilerek Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi ve Uygulama Esasları yayınından adet, 

-Elektrik Tesislerinde Dolaylı Dokunmaya Karşı Koruma ve Topraklama yayınındaki formül ve şekillerdeki baskı hatalarının giderilmesi amacıyla, kitap yazarının denetiminde ve yaklaşık bedelle özel kalıp yaptırıldıktan sonra söz konusu yayından da adet basılmasına, 

 

KARAR NO 10: Oda Yönetim Kurulunun 31.03.2017 tarih 45/37-5 nolu kararı gereği tek bir operatörde toplanan ve geçiş işlemi tamamlanan Odamız adına kayıtlı sabit telefonlarla yapılan görüşmeler için aylık bazda tek fatura düzenlenmektedir. Fatura bedelinden Şube görüşmelerine düşen bedelin hesaplanmasında; Şubenin ay içinde yapmış olduğu görüşme süresinin (dakika) faturaya esas toplam görüşme süresine (dakika) bölünmesiyle elde edilecek oranın dikkate alınmasına ve bu bedeller üzerinden mahsuplaşma yapılmasına,

 

KARAR NO 11: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 4. Sınıf öğrencisi, EMO-Genç üyesi 03.08.2017 tarihli dilekçesinde konu edilen, zorunlu stajını EMO İktisadi İşletmesi İstanbul Test-Ölçüm Merkezinde yapması talebinin uygun bulunmasına ve stajyer olarak çalıştığı süre içindeki yasal haklarının ödenmesine,

 

KARAR NO 12: EMO Denizli  Şubesi`nin 27.07.2017 tarih ve Den-00-628 sayılı yazsında konu edilen; Yönetim Kurulumuzun 24.07.2017 tarih 45/46-18 sayılı kararı ile işe başlatılması uygun bulunan sehven yanlış yazıldığı belirtilen ad-soyadının olarak düzeltilmesi talebinin uygun bulunmasına,    

 

KARAR NO 13: EMO Denizli  Şubesi`nin 28.07.2017 tarih ve Den-00-638 sayılı yazsında konu edilen; Şube`de geçici büro personeli olarak çalışan 24.07.2017 tarihinden itibaren anlaşmalı olarak iş akdinin fesih edilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 14: EMO Eskişehir Şubesi`nin 01.08.2017 tarih ve Esk-00-1453 sayılı yazısında konu edilen; Şubenin ihtiyacı olan klima alımı ve tesisatının yaptırılması için, Televizyon alımı için harcama yetkisi verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO Gaziantep Şubesi`nin 06.07.2017 tarih ve Gaz-05-2258 sayılı yazısında konu edilen; Şube TİS katsayısı ile Personel Yönetmeliği ücret katsayısı arasındaki farklı uygulamadan kaynaklı eşitsizliğin giderilmesi için Personel Yönetmeliği ücret katsayısının da 0,80 olarak uygulanması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 16: EMO Gaziantep Şubesi`nin 04.08.2017 tarih ve Gaz-00-2897 sayılı yazısında konu edilen; Serbest Müşavir Mühendislik faaliyeti yürüten üyelere EMO Logolu Baret alınması harcama yetkisi verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 17: EMO İstanbul Şubesi`nin 19.07.2017 tarih ve İst-00-2713 sayılı yazısında konu edilen; cihazı İktisadi İşletme kapsamında yürütülen Test-Ölçüm hizmetlerinde kullanılmak üzere alınmış olması nedeniyle Şube`ye  iade edilmesi yönündeki talebin uygun bulunmamasına ve yazılı bilgi verilmesine,

 

KARAR NO 18: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.08.2017 tarih ve İst-00-2895 sayılı yazısında konu edilen; Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON) 2017 çalışmalarında görevlendirilmek üzere, EMO Personel Yönetmeliği kapsamında 3 (üç) ay geçici süre ile işe başlatılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 19: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.08.2017 tarih ve İst-00-2897 sayılı yazısında konu edilen; Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON) 2017 sekreterliğine yardımcı olmak üzere, 5 (beş) ay süre ile net ücretle ve yemek için personele verilen tutar kadar yemek kartı ücreti verilerek sözleşmeli olarak çalıştırılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 20: EMO İstanbul Şubesi`nin 01.08.2017 tarih ve İst-00-2896 sayılı yazısında konu edilen; Şube SMM Komisyonu ve Boğaziçi EDAŞ birlikteliğinde yürütülen eşzamanlılık katsayılarının güncellenmesi çalışmaları için tespit edilen 60 trafo bölgesindeki yaklaşık 10.000 tesisata ait yük profillerinin sahadan çıkarılması için EMO-Genç üyelerinin ihtiyaç duyulan günlerde her türlü sosyal ve iş güvenliği önlemleri alınması şartıyla geçici hizmet bedelli olarak TL/Gün ücretle, ayrıca günlük yol ve yemek ücreti ödenerek çalıştırılması talebinin öngörülen tahmini bütçesinin de oluru alınmak koşuluyla uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 21: EMO İstanbul Şubesi`nin 08.08.2017 tarih ve İst-00-2978 sayılı yazısında konu edilen; Şube`nin yeni hizmet ofisi için ihtiyaç duyulan 7 adet masa, dolap ve masa ayırma aparatlarının bedelle satın alınması için harcama yetkisi verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 22: EMO İstanbul Şubesi`nin 09.08.2017 tarih ve İst-00-2982 sayılı yazısında konu edilen; Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON) 2017 etkinliğinde kullanılmak üzere bedelle diz üstü bilgisayar alınması için harcama yetkisi verilmesi talebinin uygun bulunmasına,  

 

KARAR NO 23: EMO İstanbul Şubesi`nin 08.08.2017 tarih ve İst-00-2979 sayılı yazısında konu edilen;

- Şube`nin muhasebe servisinde kullanılmak üzere  bedelle çok fonksiyonlu yazıcı alınması ve

- EEMKON 2017 çalışmalarında kullanılmak üzere bedelle dizüstü bilgisayarı alınması,

için harcama yetkisi verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 24: EMO İstanbul Şubesi`nin 08.08.2017 tarih ve İst-00-2980 sayılı yazısında konu edilen; Lüleburgaz Temsilciliğinde bulunan; 

Şeklinde sıralanan demirbaşların tamir edilemez durumda olmaları nedeniyle demirbaş kayıtlarından düşülmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 25: EMO Kocaeli Şubesi`nin 24.07.2017 tarih ve Koc-00-1039  sayılı yazısında konu edilen; Test-Ölçüm Hizmetlerinde görevlendirilmek üzere işe başlatılmış olan sözleşmesinin 2 (iki) ay süre ile uzatılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 26: EMO Kocaeli Şubesi`nin 01.08.2017 tarih ve Koc-00-1082 sayılı yazısında konu edilen; Şube Teknik Görevlisi yasal tüm hakları ödenmek suretiyle istifa talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 27: EMO Kocaeli Şubesi`nin 01.08.2017 tarih ve Koc-00-1081 sayılı yazısında konu edilen; Şube Test Ölçüm kadrosunda çalışan yasal tüm hakları ödenmek suretiyle istifa talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 28: EMO Kocaeli Şubesi`nin 08.08.2017 tarih ve Koc-00-1107 sayılı yazısında konu edilen; Gebze Temsilciliği büro görevlisi yasal tüm hakları ödenmek suretiyle istifa talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 29: EMO Kocaeli Şubesi`nin 11.08.2017 tarih ve Koc-00-1123 sayılı yazısında konu edilen; Gebze Temsilciliğinde Teknik Görevli kadrosunda çalıştırılmak üzere sicil nolu işe başlatılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 30: EMO Ankara Şubesi`nin 02.08.2017 tarih ve Ank-00-4705 sayılı yazısında konu edilen; Şube`de Teknik Görevli kadrolarında çalıştırılmak üzere işe başlatılması talebinin uygun bulunmasına,

KARAR NO 31: EMO Ankara Şubesi`nin 02.08.2017 tarih ve Ank-00-4703 sayılı yazısında konu edilen; Kırıkkale İl Temsilciliği`nde büro personeli kadrosunda yarı zamanlı olarak çalıştırılmak üzere başlatılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 32: EMO Ankara Şubesi`nin 08.08.2017 tarih ve Ank-00-4787 sayılı yazısında konu edilen; Biyomedikal El Kitabı`nın bilimsel editörlük hizmetleri için Şube`de yarı zamanlı Teknik Görevli olarak 3 (üç) ay süre ile işe başlatılması ve ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin 3 (üç) ay daha uzatılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 33: EMO Ankara Şubesi`nin 02.08.2017 tarih ve Ank-00-4702 sayılı yazısında konu edilen; EMO Kırıkkale İl Temsilci Yardımcılığına Sicil nolu atanması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 34: EMO Ankara Şubesi`nin 04.08.2017 tarih ve Ank-00-4745 sayılı yazısında konu edilen; EMO Kayseri İl Temsilciği personeli  toplam gün izin kullanacağı ve Temsilcilikte başka çalışan olmaması nedeniyle, bu süre içinde  geçici süreli ve günlük sigortalı olarak işe başlatılması talebinin uygun bulunmasına,  

 

KARAR NO 35: EMO Ankara Şubesi`nin 02.08.2017 tarih ve Ank-00-4704 sayılı yazısında konu edilen; EMO Yozgat İl Temsilciliği`ne bir adet çay-kahve makinesi ile bir adet elektrik süpürgesi alımı için harcama yetkisi verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 36: EMO Ankara Şubesi`nin 02.08.2017 tarih ve Ank-00-4709 sayılı yazısında konu edilen; EMO Konya İl Temsilciliği`nde kullanım ömrü dolduğu için kalibrasyonu yapılamayan 2 (iki) adet Topraklama Ölçüm Cihazı yerine demirbaş olarak yenilerinin alımı için harcama yetkisi verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 37: EMO İstanbul Şubesi`nin 03.08.2017 tarih ve İst-00-2933 sayılı yazısında konu edilen; İzmir Şube tarafından açılan Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Eğitimi`ne katılan Sicil nolu üye, İzmir Şube personelimuhatap e-posta mesajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına ve  Sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 38: EMO Eskişehir Şubesi`nin 28.06.2017 tarih ve Esk-00-1328 sayılı yazısında konu edilen; Şube teknik personeli tarafından yapılan Denetim Ölçümlerinde sicil nolu üye tarafından yapılan doğalgaz topraklama ölçümlerindeki aksaklıkların giderilmesi talep edilmesine karşın üyenin can ve mal güvenliği riski içeren söz konusu  aksaklıkları gidermemesi nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına ve  Sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 39: EMO Eskişehir Şubesi`nin 28.06.2017 tarih ve Esk-00-1328 sayılı yazısında konu edilen; Şube teknik personeli tarafından yapılan Denetim Ölçümlerinde sicil nolu üye tarafından yapılan doğalgaz topraklama ölçümlerindeki aksaklıkların giderilmesi talep edilmesine karşın üyenin can ve mal güvenliği riski içeren söz konusu  aksaklıkları gidermemesi ve Elektrikçiler Odası adına ölçüm yapması  nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına ve Sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 40: Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 43/66 sayılı oturumunda kabul edilen Mali İşler Yönetmeliği`nin 24. maddesi uyarınca Odamız hesaplarının tek müşteri numarası altında toplanması ve merkezi olarak takip edilebilmesi amacıyla aşağıdaki hesabın kapatılarak burada bulunan tutarların Odamızın bu bankada açacağı yeni hesaba aktarılmasına ve bu yeni hesap üzerinde işlem yapmak üzere Odamız Muhasebe Görevlisi ile Adana Şube Muhasebe Görevlisi yetki tanımlaması yapılmasına,

 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Hesap Numarası *************

 

KARAR NO 41: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere Oda Sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 42: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere Oda Sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına,

KARAR NO 43: Aşağıdaki tabloda yer alan ilgi yazılardaki üyeler hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere Oda sicil nolu üye soruşturmacı olarak atanmasına ve anılan üyelerin SMM-BT Belgesi olmadan projeleri imza attıkları, topraklama tesisatı periyodik kontrol raporu düzenledikleri anlaşıldığından anılan yazılarda yer alan ruhsatlarının iptali için ilgili Şube Yönetim Kurulu tarafından ilgili belediyelere yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 44: Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne;

 

KARAR NO 45: Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine;

 

 

karar verilmiştir.

 

  

 Başkan     Başkan Yrd.       Yazman       Sayman

 

 

 

 

 

 

Hüseyin ÖNDER    Yusuf GÜNDOGAN Bahadır ACAR        İbrahim AKSÖZ    

 

Üye               Üye                    Üye

 

 

 

 

 

 

   Hüseyin YEŞİL          Kadir ÖZKAN Kübülay ÖZBEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

AJANDA - 2018 BASKI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE – 1 TANIMLAR

Bu şartnamede TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi`ne "ODA", TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2018 Ajandasına "AJANDA", tasarım, kâğıt temini, baskı, cilt işleri, paketleme ve Oda`nın belirleyeceği noktalara dağıtım hizmetini yapacak olan şirkete ise "YÜKLENİCİ" denecektir.

 

MADDE – 2 KAPSAM

Şartnamenin kapsamı AJANDA 2018`in tasarım (Ön ve arka kapak, bilgi sayfaları, ajanda iç sayfaları, ilan grafikleri) kâğıt temini, baskı, cilt işleri, paketleme ve Oda`nın belirleyeceği noktalara (Merkez, 14 EMO Şubesi ve Kıbrıs`a) dağıtım hizmetleri yapma işleridir. 

 

MADDE – 3 AJANDA 2018 İÇERİĞİ

Ajanda aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

Ajanda Sahibine İlişkin Bilgiler: 1 sf.

Vergi, SSK vs. Bilgiler: 3 sf.

Ajanda Tanıtımı: 1 sf.

EMO, EMO Şube ve Temsilcilikler Tanıtımı: 4 sf.

Ajanda Önsöz: 2 sf.

EMO Üyelik Açıklamaları: 1 sf.

TMMOB ve Odalar Tanıtımı: 1 sf.

2018, 2018 ve 2018 Toplu Takvimi: 2 sf.

Ulusal ve Uluslararası Telefon Kodları: 1 sf.

Ulusal ve Uluslararası Trafik Kodları: 1 sf.

Elçilikler, Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve

Kitle Örgütleri vb. Tanıtımı: 4 sf.

Önemli Gün ve Haftalar Dizini: 1 sf.

Teknik Bilgiler: 88 sf

İçindekiler : 2 sf.

Ajanda İç Sayfaları: 160 yaprak (320 sf)

Sair: 7 sf.

Reklamlar:            40 yaprak (80sf.)

Ayraç

 

Olmak üzere toplam 519 sf., 1 kapaktan oluşacaktır. Bu miktarlarda yüzde 5`e kadar azalma veya artma olduğunda fiyat sabit kalacaktır. Azalma veya artma miktarı yüzde 5`i geçerse ek ödeme veya eksik ödeme miktarı karşılıklı görüşmelerle belirlenecektir. 

 

• İç Sayfa Boyutu :  16x24 cm,

• İç Sayfalar :  70 gr/m2 1. hamur kâğıt

• Reklam sayfaları : Tam sayfa silme 14x21 cm ebadında 90 gr/m2 kuşe kâğıt

• Kapak : 16x24 cm ebadında 16`lık mukavva karton üzerine 170 gr/m2 leykam kuşe kâğıt üzerine selofon kaplanarak sıvama yapılacaktır. 

• Arka kapakta 4 renk reklam olacaktır. 

• Ön kapak Odanın istediği şekilde tasarlanacaktır.

• Ön kapak içi ve karşısı ile arka kapak içi ve karşısında reklam olacaktır.

• Ayraç, kurdeleli üzeri selefon kaplı çift taraflı 4 renk 5 x 20 cm ebadında 350 gr/m2 kuşe kâğıttan olacak ve üzerine reklam basılacaktır.

• Cilt iplik destekli, dikişli, freze plastik cilt olacaktır

• Ajanda günlük kullanılan sayfalar Pazartesi/Cuma günleri arasında her gün, her biri ayrı sayfada olacak ve Cumartesi-Pazar günleri birlikte tek sayfada basılacaktır.  Pazartesi/Cuma günleri arasında her gün sayfa altı ve sayfa üstünde olmak üzere toplam 13 bant reklam olacak ve bu bant reklamlar her hafta aynı biçimde tekrar edilecektir. Ajandanın günlük kullanılan sayfaları tek renk, teknik sair iç sayfaların 16 sayfası 4 renk diğer sayfalar tek renk ve reklam sayfaları 4 renk olacaktır. Her ayın son Pazar günü olmak üzere ajandada 12 adet şiir yer alacaktır. Şiirler Oda tarafından belirlenecektir.

• Reklam filmleri Oda tarafından temin edilerek Yükleniciye verilecektir. Yüklenici tarafından hazırlanacak olan reklam filmleri için ayrıca bir fiyatlandırma yapılacaktır.    

 

Yüklenici işin her aşamasında Oda`dan onay alarak tasarımını yapacaktır. Onay alınmadan baskıya girilmeyecektir. Yanlış tasarım ve baskıdan doğan zararları Yüklenici kendisi karşılayacaktır. Yüklenici herhangi bir ad ve nam altında bu işler için ek bir bedel isteyemez. 

 

MADDE – 4 AJANDANIN HAZIRLANMASI

Yüklenici işi kendi bürosu ve elemanlarını kullanarak yapacaktır. Ajanda tasarımı, dizgi, mizanpaj, kağıt temini ve basımı için yapılacak her türlü harcama Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ajandanın gerek tasarım, gerekse baskı aşaması dâhil her aşamada Odadan Olur alınacaktır. Son baskı öncesi prova baskı Oda`ya onaylatılacak ve ondan sonra baskıya girilecektir. 

 

MADDE – 5 AJANDA DİLİ 

Ajanda dili hem Türkçe hem de İngilizce olacaktır. 

 

MADDE – 6 BASKI ADEDİ ve DAĞITIM

Baskı adedi 45.000 (kırkbeşbin) adettir. Bu miktarda artma ya da eksilme olursa Yüklenicinin toplam fiyatı 45 bin adete bölünerek birim fiyat bulunacak ve artma ve eksilmelerin bedeli bu şekilde hesaplanarak toplam maliyet hesaplanacaktır.  

Dağıtım aşamasında Oda tarafından, sevk adreslerini de içerecek şekilde bir dağıtım listesi verilecektir. Liste EMO tarafından onaylandıktan sonra dağıtım yapılacak ve kargo gönderi bilgilerinin karşı taraf onaylı birer sureti Oda`ya verilecektir. Gönderi paketleme ve kargo masrafları Yüklenici`ye aittir.  

 

MADDE – 7 AJANDANIN SATIŞI

Dağıtım sonunda kalan ajandaların satış hakkı Odaya aittir. Yüklenici ajandayı hiçbir biçimde satamaz ve EMO tarafından bildirilenler dışında kimseye dağıtamaz.

 

MADDE – 8 VERGİ, RESİM, SGK VB. GİDERLER

Bu sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulanmasından doğan bedele tekabül eden her türlü vergi, resim, harç, işçi ücretleri ve SGK primleri, bunlara ait muhtasar vergi ve her türlü ödemeler Yükleniciye aittir. 

Ayrıca bu sözleşmeden doğan sözleşme damga vergisi de yüklenici tarafından ödenecektir. 

 

MADDE – 9 SÖZLEŞME KONUSU İŞİN BEDELİNİN SABİTLİĞİ

Sözleşmeyle belirlenen işlerin toplam Bedeli  : 

Yazı ile …………………………………………………….. artı KDV ‘dir

 

MADDE  -10 YÜKLENİCİYE ÖDEMELER

Ödeme planı sözleşmenin imzalaması takiben 20 gün içerisinde ayrı bir protokolle belirlenecektir.

 

MADDE – 11 İŞİN SÜRESİ

Yüklenici sözleşmeyi takiben 5(Beş) gün içinde işe başlayacak ve Oda ile birlikte bir iş akış planı oluşturacaktır. İşin dağıtım dahil bitim süresi 30 Kasım 2017`dir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. 

 

MADDE – 12 ZORLAYICI SEBEPLER

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Oda tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

 

MADDE – 13 TEMİNAT VE CEZALAR

Yüklenici sözleşme tarihinde Oda adına düzenlenmiş sözleşme bedelinin % 10(On)`u kadar bedelli Kesin Teminatı Odaya verecektir. İşin süresinde tamamlanamaması durumunda her gecikme günü için ....... Yüklenici alacağından ceza olarak kesilecektir. Gecikmenin 15 günü geçmesi durumunda Oda Yükleniciyi cezalı çalıştırıp çalıştırmamaya veya işin kalan kısmından doğan zararlarını Yükleniciden tahsil edip etmemeye ya da Yüklenici`nin teminat mektubunu tahsile tam yetkilidir. Yüklenici kağıt bedeli kadar avans talep etmesi halinde toplam kağıt bedeli kadar miktarı Oda lehine All Risk sigorta yaptırmak zorundadır ve avans miktarı kadar kesin teminat, ayrıca ODA` ya verilecektir.

 

MADDE – 14 DENEME SÜRESİ ve FESİH

Bu sözleşme için deneme süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gündür. Deneme süresi içerisinde Oda, Yüklenici`nin bu işi yapamayacağına kanaat getirirse sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir. Odanın bu süre içindeki zararlarını Yükleniciden tazmin etme hakkı saklıdır. Fesh etmeden dolayı Yüklenici hak talebinde bulunamaz. 

 

Yüklenici gerek işin zorluğu gerekse kendisi için karlı olmayacağı gibi gerekçelerle sözleşmeyi feshederse Odanın Yüklenici`nin Kesin Teminatını gelir kaydetme hakkı saklıdır. 

 

MADDE – 15 İŞİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİ

Yüklenici sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahıslara devredemez. 

 

MADDE – 16 HAKLAR

Yüklenici işin yapılması için kendisine verilen gerek reklam filmlerini gerekse sair bilgileri işin sonunda hem basılı halde hem de PC`de okunabilen disket veya CD olarak Oda`ya teslim edecektir. Ajanda bilgileri Oda`nın malıdır ve Yüklenici bu bilgileri hiçbir şekilde başka yerde kullanamaz ve başkalarına devredemez. Bilgilerin ve reklam filmlerinin üçüncü şahıslara devrinden dolayı Oda`nın işin bitiminden sonra olsa bile karşılacağı yaptırımlar aynen Yüklenici`ye yansıtılır. Bu şartname ile Yüklenici ajanda bilgilerini ve filmlerini başka bir yerde kullanmayacağını ve başkasına vermeyeceğini kabul etmiş sayılır. 

 

MADDE – 17 ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İmzalanacak sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde Ankara İş Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 

 

MADDE – 18 DİĞER KOŞULLAR

Şartname konusu işlerin yürütülmesinde Yüklenici`nin adresine yapılacak bildirim aynı gün Yüklenici`nin kanuni adresine yapılmış sayılacaktır.

 

 

 

YÜKLENİCİ a ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ a.

İMZA EDEN İMZA EDEN

 

 

 

 

KAŞE KAŞE

 


Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2018 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri