MERKEZ ADANA ŞUBE ANKARA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE DENİZLİ ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE ESKİŞEHİR ŞUBE GAZİANTEP ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KOCAELİ ŞUBE MERSİN ŞUBE SAMSUN ŞUBE TRABZON ŞUBE

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

GÜNDEM


Geri Dön

Karar No : 56

TMMOB

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

 

TOPLANTI TARİHİ                : 04.11.2017

TOPLANTI NO                       : 45/56

TOPLANTI YERİ                    : ANTALYA

TOPLANTI SAATİ                  : 13:30

KATILANLAR                         : ( x )

 

Hüseyin ÖNDER    ( x )        Yusuf GÜNDOĞAN  ( x )   

Bahadır ACAR       ( x )          İbrahim AKSÖZ      ( x )

Hüseyin YEŞİL       ( x )         Kadir ÖZKAN         ( x )       

Kübülay ÖZBEK     ( x )

 

KARAR NO 1: Elektrik Mühendisleri Odası 46. Olağan Genel Kurulu`nun çoğunluklu olarak 23-24 Mart 2018 tarihlerinde Odamız Hizmet Binasında, çoğunluksuz olarak 30-31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde yapılmasına ve 30-31 Mart 2018 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi`nin kiralanmasına, delegelerin konaklamasına yönelik olarak bedelleri Şubeler tarafından karşılanmak üzere otel rezervasyonlarının yapılmasına, Oda Genel Kurulu masraflarının kontrolü amacıyla harcırah yönergesine ve tasarruf tedbirleri genelgesine uygun olarak harcama yapılması için Şubelere yazı yazılmasına,

 

KARAR NO 2: Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin 462. sayısının eki olarak Kadın Bülteni basımının Satın Alma Komisyonu`nun 31.10.2017 tarihli kararı doğrultusunda 3.000 adet için ... TL+KDV bedelle en uygun teklifi veren ..... Tic. Ltd. Şti`ne yaptırılmasına,

 

KARAR NO 3: Enerji Kimlik Belgesi BEP-TR II Eğitim Bedelinin 3 günlük 375 TL olarak belirlenmesine,

 

KARAR NO 4: Oda Yönetim Kurulu`nun 25.01.2017 tarih ve 45/32 sayılı toplantısında oluşturulan Satın Alma Komisyonu üyelerinin Hüseyin Önder, Bahadır Acar, İbrahim Aksöz, Kadir Özkan, Kübülay Özbek olarak yeniden belirlenmesine,

 

KARAR NO 5: MİSEM kapsamında gerçekleştirilen Asansör Avan Proje Eğitim Bedeli`nin 200 TL olarak belirlenmesine,

 

KARAR NO 6: Oda Yayın Kurulu Toplantısı`nın 11.11.2017 tarihinde 16:00`da Oda Hizmet Binası`nda gerçekleştirilmesine,

 

KARAR NO 7: 07-08.12.2017 tarihlerinde Zonguldak`ta gerçekleştirilecek ATEX Sempozyumu kapsamında "ATEX Yönetmelikleri Kapsamında Denetim" panelinde 20452 sicil nolu üye Murat YAPICI`nın görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 8: 12-15.10.2017 tarihlerinde İzmir Selçuk Şirince`de gerçekleştirilen 6. Akademik Kamp`ın ... TL olarak gerçekleşen bütçesinin uygunluğuna,

 

KARAR NO 9: EMO Adana Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Ada-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu, 54236 sicil nolu üye Nuh KAR`ın Güneş Enerjisi Sistem ve Tesisatı Eğitimi Eğitmeni olarak atanması talebinin MİSEM Komisyonu`na iletilmesine,

 

KARAR NO 10: EMO Samsun Şubesi`nin ****.2017 tarih ve Sam-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu Şube Hizmet Binası asansör tadilatı için ... TL harcama yetkisi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 11: EMO Samsun Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Sam-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu 09.12.2017 tarihinde gerçekleştirilecek Oda etkinliği için ... TL harcama yetkisi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 12: EMO Kocaeli Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Koc-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu, 10394 sicil nolu üye Reha ÜNÜVAR`ın Enerji Nakil Hatları (36 kV`a kadar) Proje konusunda eğitmen olarak atanması talebinin MİSEM Komisyonu`na iletilmesine,

 

KARAR NO 13: EMO İstanbul Şubesi`nin ***.2017 tarih ve İst-00-*** sayılı yazısı iletmiş olduğu 39806 sicil nolu üye Murat GÜNDÜZAY`ın 31.10.2017 tarihi itibariyle görev ayrılma talebinin uygunluğuna, yasal haklarının ödenmesine,

 

KARAR NO 14: EMO İstanbul Şubesi`nin ***.2017 tarih ve İst-00-*** sayılı yazısı iletmiş olduğu 29745 sicil nolu üye Tülin GÖNEN`in 01.11.2017 tarihi itibariyle EMO İstanbul Şube Müdür Vekili olarak atanmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 15: EMO İstanbul Şubesi`nin ***.2017 tarih ve İst-00-*** sayılı yazısı iletmiş olduğu Asuman Gülay YILDIRIM`ın görev süresinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmasına,

 

KARAR NO 16: EMO İzmir Şubesi`nin ***.2017 tarih ve İzm-00-*** sayılı yazısı iletmiş olduğu 04.11.2017 tarihinde Antalya`da düzenlenen YEKSEM`e üyelerin ulaşımı ve diğer giderlerin karşılanması için ... TL harcama talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 17: Danıştay 8. Dairesi`nin 01.06.2017 tarih ve 2011/880 E. 2017/4567 K. Sayılı kararı ile iptal edilen EMO En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği`nin 1. maddesindeki "yeterlilik" ibaresi, 10. maddesinin (ğ) bendindeki "ülke ekonomisine ve şartlarına" ibaresi ile 10. maddesinin (h) bendindeki "ihale bedeli üzerinden" ibaresinin temyiz edilmeksizin kararın Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü`ne gönderilerek anılan yönetmelik üzerinde Danıştay kararına uygun düzeltmelerin yapılmasının sağlanmasına,

 

KARAR NO 18: EMO Diyarbakır Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Diy-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu EMO Elazığ İl Temsilciliği`nde kullanılan 1 adet yazıcı ve 1 adet koltuğun demirbaş kaydından düşülmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 19: EMO Diyarbakır Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Diy-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu Şubede kullanılan yazıcının demirbaş kaydından düşülerek yerine ... TL bedelle çok fonksiyonlu yazıcı alınması için harcama talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 20: EMO Diyarbakır Şubesi`nin ***.2017 tarih ve ***-1577 sayılı yazısı ile iletmiş olduğu EMO Şanlıurfa İl Temsilci Yardımcısı 36516 sicil nolu üye Ömer BOZDAL`ın istifa etmesi üzerine, yerine 55871 sicil nolu üye Ayşe Funda YAĞMUR`un atanmasına,

 

KARAR NO 21: MİSEM Komisyonu`nun ***.2017 tarih ve 45/*** sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda 11652 sicil nolu üye Fikret GÜNAR`ın ilk eğitiminin izlenmesi koşulu ile asansör konusunda MİSEM eğitmeni olarak atanmasına,

 

 

KARAR NO 22: MİSEM Komisyonu`nun ***.2017 tarih ve 45/*** sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda 61966 sicil nolu üye Selami KESLER`in Güneş Enerjisi Sistemler ve Tesisatı konusunda MİSEM eğitmeni olarak atanmasına,

 

KARAR NO 23: EMO Kocaeli Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Koc-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu; EMO İktisadi İşletmesi bünyesinde görev yapmakta olan 64341 sicil nolu İdris ÖZÇELİK`in görev süresinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılması talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 24: EMO Genel Kurulu açılışında verilmek üzere, EMO Hasan Balıkçı Onur Ödülü`ne ilişkin önerilerinin Şube Yönetim Kurullarından 30.11.2017 tarihine kadar iletmelerinin talep edilmesine,

 

KARAR NO 25: MİSEM Komisyonu`nun ***.2017 tarih ve 45/*** sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda sınav sorularının MİSEM Komisyonu tarafından güncellenmesinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 26: MİSEM Komisyonu`nun ***.2017 tarih ve 45/*** sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda eğitim notlarının MİSEM Komisyonu tarafından güncellenerek tüm eğitimlerde komisyon tarafından onaylanmış dokümanların kullanılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 27: SMM Daimi Komisyonu`nun ***.2017 tarihli toplantısında önerilen şekli ile 2018 yılı yapı projelerine ilişkin en az ücretlerin belirlenmesinde her yapı sınıfı için Oda katsayısının (OK) aşağıdaki gibi uygulanmasına:

 

1A        0,89                 1B       1,00                2A       1,04                 2B       0,93    

2C       0,92                 3A       0,69                3B       0,67                 4A       0,68    

4B       0,68                 4C       0,68                5A       0,60                 5B       0,59    

5C       0,59                 5D       0,60               

 

KARAR NO 28: 2018 yılı En Az Ücret Tanımlarında yer alacak yapı sınıflarının mimari yapı sınıflarına uygun olacak şekilde düzenlenmesine,

 

KARAR NO 29: 2018 yılı en az ücret tanımları bölgesel azaltma katsayılarında (BK) herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

 

KARAR NO 30: 2018 yılı mesleki denetim bedelinin 85 (seksenbeş) TL olarak belirlenmesine,

 

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yetki sınırındaki ve 50 kW altı projeler/hizmetler için mesleki denetim bedelinin 15 (onbeş) TL olarak uygulanmasına,

 

KARAR NO 31: 2018 yılı en az ücret tanımlarında 2017 yılı ücretlerine göre artış yapılmamasına (OMDU uygulamaları hariç),

 

KARAR NO 32: SMM-BT belge başvurularında üyelerimizin belge bedellerini taksitle ödeyebilmelerine ve taksit seçeneklerini artırmak için EMOP/Üye arayüzünden ön başvuru ile birlikte çevrimiçi tahsilat olanağı sağlanmasına,

 

KARAR NO 33: 2018 yılı SMM-BT belge bedellerinin 2017 yılına göre artırılmamasına ve aşağıdaki gibi olmasına

 

SMM Belgesi (İlk Çıkartma)                 760,00 TL

SMM Belgesi (Yenileme)                      660,00 TL

BT Belgesi (İlk Çıkartma)                  1.060,00 TL

BT Belgesi (Yenileme)                          860,00 TL

Büro Tanıtım Belgesi (İlk Çıkartma)  1.550,00 TL

Büro Tanıtım Belgesi (Yenileme)       1.200,00 TL

SMMHB (Her belge için)                    1.500,00 TL

 

KARAR NO 34: 2018 yılı serbest mühendislik bürolarında çalışacak ücretli mühendislerin en az ücretinin TMMOB tarafından belirlenecek asgari ücret tutarında uygulamasına,

 

KARAR NO 35: 2018 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmi Gazete`nin ilanlar bölümünde yayınlatılmasına,

 

KARAR NO 36: Üyelik Belgesi olarak verilen belgelerin ücretlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

 

Oda Üyelik Belgesi                                                    25 TL

İhale Belgesi                                                              85 TL

SMM`li Üyeler İçin İhaleye Katılma Belgesi              85 TL

Yapı Denetim Belgesi İçin Oda Üyelik Belgesi         85 TL

Tanıtım Dosyası İçin Oda Üyelik Belgesi                  25 TL

Proje Yarışması için Üyelik belgesi                           25 TL

Yeterlilik Dosyası için Üyelik belgesi                         25 TL

Yapı Denetim Belgeliler İçin Oda Üyelik Belgesi      25 TL

Taahhütlü Belge                                                        85 TL

Topraklama Üye Sicil Belgesi                                   35 TL

Şantiye Şefliği Belgesi                                              85 TL

Enerji Yöneticiliği için Üyelik belgesi                         85 TL

KİK Belgesi                                                                85 TL

TUS Yoktur Belgesi                                                   85 TL

Bilirkişilik Belgesi                                                       25 TL

 

KARAR NO 37: EMO Gaziantep Şubesi`nin ***2017 tarih ve Gaz-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu Fatma ATEŞ`in yarı zamanlı olarak işe başlatılmasının uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 38: EMO Kocaeli Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Koc-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu çağrıya dayalı personel olarak görev yapan 4909 sicil nolu İzzet KURT, 30985 sicil nolu Recep KAYAER, 67232 sicil nolu Hasan BABAYİĞİT`in 31.10.2017 tarihi itibariyle iş akitlerinin fesh edilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 39: EMO Bursa Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Bur-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu EMO İnegöl İlçe Temsilciliği`nde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı alımı için ...TL+KDV harcama yetkisi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 40: EMO İzmir Şubesi`nin ***.2017 tarih ve İzm-00-*** sayılı yazısı ile iletmiş olduğu yazıcı alımı için ... TL+KDV harcama yetkisi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 41: EMO Antalya Şubesi`nin ***.2017 tarih ve Ant-00-1376 sayılı yazısı ile iletmiş olduğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlik için ... TL maddi destek verilmesi talebinin uygun bulunmasına,

 

KARAR NO 42: 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul`da yapılacak olan EEMKON 2017 için Ali Fuat AYDIN, Taner ÖZDEN, Banu SALMAN KESER, Bahar YALÇIN, Ozan KAYISI` nın görevlendirilmesine,

 

KARAR NO 43: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Toplantısı`nın 17.11.2017 tarihinde İstanbul`da gerçekleştirilmesine,

 

KARAR NO 44: YEST Komisyonu Toplantısı`nın 17.11.2017 tarihinde İstanbul`da gerçekleştirilmesine,

 

KARAR NO 45: Elektronik MEDAK Toplantısı`nın 17.11.2017 tarihinde İstanbul`da gerçekleştirilmesine,

 

KARAR NO 46: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere *** Oda sicil nolu üye *** soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş olup üyelerimiz hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,

KARAR NO 47: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere **** Oda sicil nolu üye *** soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporları incelenmiş olup üyelerimizin dosyalarının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

 

 

KARAR NO 48: EMO İzmir Şubesinin ***.2017 tarih ve İzm-00-*** sayılı yazısı iletmiş olduğu *** sicil nolu üye ... ... hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmasını almak üzere .... sicil nolu üye ...... soruşturmacı olarak atanmıştı. Soruşturmacı tarafından hazırlanan soruşturma raporu incelenmiş olup üyemizin dosyasının Oda Onur Kurulu`na sevkine;

 

KARAR NO 49: Aşağıda tarih ve sayıları verilen yazılar ile iletilen üyelerimiz hakkındaki iddiaları soruşturmak ve savunmalarını almak üzere ..... Oda Sicil nolu üye ......`in soruşturmacı olarak atanmasına,

 

KARAR NO 50: Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne,

 

KARAR NO 51: Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin istifa taleplerinin gerekli şartları sağlamadıklarından reddine,

karar verilmiştir.

Başkan                            Başkan Yrd.             Yazman                         Sayman

 

 

 

Hüseyin ÖNDER       Yusuf GÜNDOGAN  Bahadır ACAR         İbrahim AKSÖZ

                       

Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Hüseyin YEŞİL              Kadir ÖZKAN                                   Kübülay ÖZBEK

          

 

 

 

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
KEY İnternet Hizmetleri