2023

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ŞARJ TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI


16.12.2023 - 16.12.2023 (LUXOR GARDEN HOTEL)

 

Genel Bilgiler

CUMHURİYETİN 100. YILINDA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ŞARJ TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi tarafından uçtan uca araştırmaların ve tecrübelerin paylaşıldığı "Cumhuriyet`in 100. Yılında Elektrikli Araçlar ve Şarj Teknolojileri Çalıştayı" 16 Aralık 2023 Cumartesi tam gün boyunca Kocaeli Luxor Garden Hotel‘de yapıldı.

Elektrikli Araçlar ve Şarj Teknolojileri ana temalı çalıştayda, birbirini kısa aralarla takip eden beş ayrı oturum gerçekleştirildi.

Oturum başlıkları;

·      Elektrikli Araçların ve Akülerin İncelenmesi

·      Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, Seçimi, Kurulum, Lisanslama, Servis Hakkında Paylaşımlar

·      Sahadaki Elektrikli Araçların, Şarj İstasyonlarının ve Yangın Söndürücülerin İncelenmesi

·      Elektrikli Araç Kullanıcılarının Deneyim / Tecrübe Paylaşımları

·      Elektrikli Araçların Riskleri (Yangın, Kaza Riskleri vb.) ile Sigortalanması olarak, oturum başkanlarının moderatörlüklerinde, toplam 21 panelist, araştırma, tecrübe ve uygulamaları; sunumlar ve canlı örnekler şeklinde katılımcılarla paylaştı.

Her bir oturum, katılımcıların ilgili konulardaki soruları ve panelistlerin bunlara verdiği yanıtlarla tamamlandı.

Çalıştay süresince dış sahada,

·   1 adet elektrikli otobüs,

·   1 adet elektrikli kamyonet

·   8 adet farklı firmaların elektrikli araçları,

·   3 adet üniversitede gerçekleştirilen ve çeşitli yarışmalarda derece alan elektrikli araç

·   4 adet farklı tipteki özelliklerde (Dış mekan/ev tipi, DC/AC) şarj istasyonları sergilendi.

Çalıştayın katılımcı verileri aşağıdaki şekildedir:

 

Katılımcı Türü

Katılımcı Sayısı

Sektör ve EMO üyesi temsilcileri

292

Akademisyen

45

Üniversite öğrencisi

287

Konu hakkında bilgi almak isteyenler

92

Kamu kurumları temsilcileri

37

 

 

Toplam

753

 

Şehirlere Göre Katılımcılar

Katılımcı Sayısı

Kocaeli ilinden gelen katılımcılar

493

Kocaeli dışından gelen katılımcılar

260

 

 

Toplam

753

 

Bu verilerden de görüleceği gibi, çalıştaya gösterilen ilgi ve katılımcı yoğunluğu, seçilen konunun ne kadar ilgi çekici olduğunun tipik bir göstergesini oluşturmuştur.

Çalıştaydaki sunumlardan tipik bilgiler ise aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

·      Türkiye`de şu anda 54 bine yakın elektrikli araç bulunmakta olup, talep hızla artmaktadır. Aynı şekilde, Dünya`da da talep hızlı bir artış sergilemektedir.

·      Elektrikli araçlar, özellikle fosil yakıtların çevresel olumsuz etkilerinden kurtulmak için teşvik edilmektedir.

·      Elektrikli araçların şarj edilebilmeleri için ülkemizdeki mevcut elektrik arzının dışında bir talep olarak ciddi ölçekte bir elektrik üretimine gereksinim duyulacaktır. Bir süre sonra mevcut şebekeler buna yetersiz kalacaktır. Bu da enerji sistemlerinde, gerek üretim, gerekse dağıtım tarafında yeni yatırımlar yapılması anlamına gelmektedir. Şu an için geçici olarak, araç şarjlarının enerji sarfiyatının en düşük olduğu gece zamanında yapılması yerinde bir çözüm olabilir.

·      Afetlerde ve uzun süreli enerji kesilmelerinde bu araçlar bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilmelidir.

·      Elektrikli araç satın alındığında karşılaşılan sorunlardan en önemli bir tanesi, şarj cihazının ya da istasyonunun kurulacağı bölgede yeterli düzeyde elektrik dağıtım şebekesi besleme gücünün mevcut olamamasıdır. Bu durumda bireysel ya da ticari kullanıcı olarak ilgili elektrik sağlayıcısından gerekli izinler alınamayabilmektedir.

·      Piyasada çok fazla sayıda araç şarj cihazı ve istasyonu satılmaktadır. Ancak cihaz satın alırken kullanıma en uygun olacak şekilde seçim yapılmalı, cihazın yetkili servislerinin bulunup bulunmadığına özellikle dikkat edilmelidir.

·      Piyasada halihazırda elektrikli araç şarj cihaz ve istasyonlarının tesisat ve montajlarını yapan firmaların büyük bir çoğunluğu maalesef bunu tam bilinçli, yönetmelik ve kurallara uygun bir şekilde yapmamaktadır. Bu nedenle doğru ve profesyonel elektrik montaj firmalarının tercih edilmesi, yapılan tesisatların da daha sonra kesinlikle denetlenmesi gerekmektedir.

·      Çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeni yapılacak binalarda ve otoparklarda belli sayıda elektrikli araç şarj istasyonu yeri (ve cihazı) bulunmak zorundadır. Bu nedenle projelerin çizimlerinde ilgili sektör firmalarının (mimarlar, elektrik mühendisleri, inşaat firmaları gibi) buna özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

·      Kullanılan araçla özellikle şehirlerarası çok yolculuk yapan ya da sürekli araçla hareket halinde olan biri için şu anki koşullar çerçevesinde hibrit bir araç daha uygun olabilir.

·      AVM, restoran, kafe, otel, büyük kapasiteli hastane, otoparklar gibi işletmeler için işletmecilerin elektrikli araç şarj istasyonu kurmaları, piyasadaki rekabet şanslarını ve tercih edilirliklerini ciddi biçimde artırmaktadır.

·      Ticari olarak münferit bir şarj istasyonu kurulumu için bulunulan şehrin belediyesinden ruhsat alınması gerekmektedir. Örneğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuda gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmış durumdadır.

·      Elektrikli araçlarda batarya modüler bir biçimde bulunmaktadır. Bataryaların farklı nedenlerden ötürü aşırı ısınması yangın riski doğurabilir ve yangın sonrası zehirli gaz çıkışı da olabilir. Bu nedenle batarya konusu büyük bir önem taşımaktadır.

·      Elektrikli araçlarda batarya kaynaklı yangınlarda araca birkaç saat süresince itfaiye tarafından tazyikli su tutularak bataryaların soğutulması sağlanmaktadır. Ancak, bu soğutma sonrasında bile bataryaların kimyasal özelliklerinden ötürü kendiliğinden oksijen üretimi yapabilmekte ve içten içe yanmayı sürdürmektedir.

·      Türkiye`de henüz elektrikli araçlarda bir yangın çıkmamıştır. Dolayısıyla bu alandaki deneyimler yurt dışında vuku bulan olgulardan öğrenilmekte ve tüm dünyada itfaiye birimleri birbiriyle paylaşmaktadır. 

·      Elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçlardan bütünüyle farklı olduklarından, kullanımları konusunda araç servis firmalarının önerdiği talimatlara uyulması çok büyük bir önem taşımaktadır.

·       Ortalama 10 yıl sonra elektrikli araç bataryası artık kullanılamaz hale geldiğinde yenisini almak bugünkü piyasa koşullarında oldukça ciddi bir masraf çıkarmaktadır.

·      Kullanılmış bataryaların özel olarak ilgili servislerde saklanması gerekmektedir. Çünkü bu tür batarya atıkları da ciddi bir çevre sorununa yol açmaktadır. Bu tür batarya atıklarını alan bir atık firması henüz Türkiye`de bulunmamaktadır. Ancak bazı firmalar şu an bununla ilgili yatırım çalışmaları yapmaktadır. Diğer yandan, bu tip batarya atıklarının ne yapılacağı diğer ülkeler için de ayrı bir sorun oluşturmakta olup, henüz kesin bir çözüm bulunamamıştır.

·      Elektrikli araçların sigorta işlemleri, normal araçlardan farklı bir biçimde yapılmaktadır. Bu nedenle de sigorta yaptırırken poliçe maddelerinin dikkatlice okunması, poliçenin neleri kapsayıp kapsamadığının iyice anlaşılması gerekmektedir.   

·      Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla belirli periyotlarda bu çalıştayların yapılması talebi katılımcılardan ve akademisyenlerden gelmiştir.

·      Özellikle Üniversitelerde; Mühendislik ve Meslek Yüksek Okulu Bölümleri`nde elektrikli araçlar ile ilgili konularda müfredatta değişiklik yapma, ilave ders açma konuları gündeme alınmalıdır.

·      Çalıştay Sunumları İçin Bağlantı Linki: https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=144440&tipi=2&sube=13

 


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.