2009

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

HATAY BÖLGESİ ENERJİ FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ


HATAY ENERJİİ FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

  

  

Hatay Enerji Forumu EMO Adana Şubesi, İskenderun Temsilciliği, Hatay Temsilciliği ve Osmaniye Temsilciliği tarafından 5 Aralık İskenderun Belediye Meclisi Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde, elektrik alanında uygulanan özelleştirme ve serbest piyasa modelleri ile yaratılan parçalı ve plansız yapılanma, günümüzde insan yaşamının temel bir unsurunu oluşturan elektrik hizmeti sunumunu pahalılık ve yoksulluk açmazıyla karşı karşıya bırakmıştır. Alım garantili özeleştirme uygulamaları nedeniyle zarara uğratılan kamu, Elektrik Piyasası Kanunu‘nun devreye girmesiyle elektrik yatırım açmazı, ardından özel sektörün fiyat taleplerinin karşılanabilmesi için getirilen borsa sistemiyle tanıştı.

Hatay Enerji Forumu ile Hatay Bölgesinin elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımındaki sorunların tespit edilmesi, çözüm yollarının tartışılması, bu bölgedeki enerji alanındaki yatırımlar ve çevreye etkilerinin değerlendirilmesi, sektörden ve akademik çevrelerden bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Forum, üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler, kurumlardan mühendis ve kurum temsilcilerin yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Forum, açılış konuşmalarının ardından üç oturum gerçekleşmiş ve her oturumda konuşmacılar sunumları, katılımcıların soruları ve önerileri ile katkı sunmuşlardır.

Forumda, Tuncay ÖZKUL‘un oturum başkanlığını yaptığı "BÖLGENİN ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM PROFİLİ" adlı ilk oturumda Toroslar EDAŞ Hatay İl Müdürü İlhan KARABULUT, TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü Yılmaz EĞERCİ ve İSDEMİR A.Ş. Elektrik Dağıtım Müdürü Mesut KEYFLİ konuşmacı olarak katıldılar. Bu oturumda Bölgenin ve Ülkenin enerji profili ile ilgili bildiriler sunuldu, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Ali DORAN‘ın oturum başkanlığını yaptığı "BÖLGENİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ VE ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI" adlı ikinci oturumunda EMO 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ULUSALER, Adana Çimento A.Ş. Teknik Hizmetler Müdürü Mahmut SELEKOĞLU ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal GÜMÜŞ konuşmacı olarak katıldılar. Bu oturumda yenilenebilir enerji kaynakları, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyeli, bölgede üretilen enerjinin  ne kadarının bu tür üretimden faydalanarak sağlandığı ve enerjinin etkin kullanılmasıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Kenan SAPMAZ‘ın oturum başkanlığını yaptığı "BÖLGEDE ENERJİ ALANINDAKİ YATIRIMLAR, BUNLARIN ÇEVREYE ETKİLERİ VE ÖNERİLER" adlı üçüncü ve son oturumda İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Eski Başkanı Bülent BOZDOĞAN, EMO Samsun Şubesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı Metin TELETAR, Enerji Analiz Uzmanı Haluk DİRESKENELİ ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU termik santraller, bu santrallerin çevreye ve yaşama etkisi, bu santrallerin nasıl kurulması gerektiği, kurulum aşamasında alınması gereken belgeler ve bölgedeki bu santrallerin durumu hakkında bilgi katılımcılara aktarıldı.

Forum bölümünde çeşitli meslekteki katımcılar, düşüncelerini ve önerilerini paylaştılar.

Etkinlikte sunulan bildiriler, forum süresince yapılan tartışmalar ve değerlendirmelerden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

  • Bölgeye ilişkin etkili bir enerji politikasının oluşturulabilmesi için konuyla ilgili değerlendirmelerde;

      i) Hatay ilinin halen hazırlanmakta olan Stratejik Planı kapsamında endüstri bölgesi ve yerleşim bölgesi olarak ilan edilen kısımların nereler olacağına dikkat edilmelidir.

      ii) Önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen İskenderun-Payas Bölgesi Temiz Hava Planı esas alınmalıdır.

      - Bu çalışma kapsamında bölgenin mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi ve ileriye yönelik öneri ve planların ortaya konulması beklenmektedir.

      - Kurulması düşünülen yeni tesisler, enerji üretim santrallerinin kirletme potansiyelleri ve etki düzeylerinin sağlıklı şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

      iii) Kurulması planlanan  yeni tesislerin yer seçimi aşamasında ÇED çalışmaları titizlikle gerçekleştirilmelidir.

  • Enerji verimliliği konusuna özen gösterilmelidir.
  • Bölgenin elektrik enerjisi iletim ve dağıtımına yönelik alt yapı çalışmaları yeniden programlanarak, program dahilinde tamamlanmalıdır.
  • Ülkemizde büyük bir potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olarak kullanılması gerekmektedir. Bu amaca ulaşma konusunda yerel yönetimlerin, meslek odalarının, üniversitelerin ve diğer kurum ve kuruluşların işbirliği ve kentin sahipleri olan halkın bu konuda bilinçlenerek çalışmalara katılmaları gerekmektedir. Bölgenin yenilenebilir kaynakları su, güneş ve rüzgar potansiyeli de ivedilikle değerlendirilmelidir.
  • Bölgede küresel krizle birlikte zaten gerilemekte olan sanayi yapısı yeniden canlandırılmalıdır. Mevcut  rüzgar potansiyeli dikkate alınarak rüzgara yönelik elektromekanik sanayi alt yapısı oluşturulmalı, bunun için gerekli destekleyici yasalar çıkartılmalıdır.
  • Bölgenin yenilenebilir potansiyeli ortada iken gereğinden çok fosil kaynağa dayalı santrallerin (özellikle ithal kömüre dayalı olanlar) tesisine izin verilmemelidir.
  • Çevre maliyetlerini göz ardı eden yatırımlar yapılmamalıdır.
  • Halkı ikna etmeden, onayını almadan hiçbir tesisin yapımına izin verilmemelidir.

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2022 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.