2013 2009 2007 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

IV. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ


4. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU (İTUSEM 2009) SONUÇ BİLDİRGESİ
                                                                      

TMMOB EMO Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri tarafından her iki yılda bir düzenlediğimiz İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 2009)  15,16 Ekim 2009 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsünde gerçekleştirilmiştir.

İTUSEM‘de, iletişim teknolojileri alanında yapılan bilimsel ve teknik çalışmaların tartışılmasına zemin oluşturulması; üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarındaki araştırmacılar arasındaki bilgi alışverişinin sağlanması, sektördeki gelişmeler, topluma etkileri, konu ile ilgili hukuksal sorunlar ve önlemlerin tartışılacağı akademik bir platform  oluşturulması ve aynı zamanda sektördeki çeşitli kuruluşların bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.

Sempozyum, TMMOB‘ye bağlı odaların şube temsilcileri, üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler, kurumlardan mühendis ve kurum temsilcilerin yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İki gün ve 8 oturumda gerçekleşen sempozyumda kabul edilen 37 bildiriden 34 ü sunulmuştur. Açılışta Adana ÜSAM Genel Koordinatörü Prof. Dr. A. Hamit SERBEST "Teknoloji ve Mühendislik" isimli çağrılı bildirisini sunmuş, aynı gün "İletişim Medya ve Toplum" başlıklı panel gerçekleştirilmiş, 2. gün ise "İletişim Teknolojilerindeki Değişimin Boyutları" isimli panel düzenlenmiştir.

Sempozyumun bilimsel ve akademik hedefine uygun düşmesi için bildiriler konusunda titizlik gösterilmiş, konunun muhatabı bilimsel komite üyelerine yönlendirilmiş ve değerlendirilmiştir. Bildiri sunumu yapmak için gelen akademisyenlerin katılım oranının yüksek olması ve bildiri sunumlarını takip eden katılımcılarında yoğun olması bu hedefe ulaşıldığının göstergesidir.

EMO‘ nun iletişim teknolojilerindeki değişimlere ve iletişim olgusuna bakış açısının yansıtılması amacıyla iki farklı panel düzenlenmiştir. İletişim kavramının sosyal alanda, medyada ve toplumda yansımasının tartışıldığı ilk panelde Doç. Dr. Nurcan Törenli yönetiminde Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Doç. Dr. Funda Başaran ve Ertuğrul Kürkçü alternatif iletişim kavramı ve medya konularında fikirlerini paylaştılar. İkinci panelde şubemiz yönetim kurulu üyesi Ekrem Gültekin‘in yönetiminde sektörden firma temsilcileri olan Osman Duman - Karel Genel Müdür Yrd. Ender Akıncı - Thales Group Genel Müdürü, Önder Özdemir - Tilda A.Ş Genel Müdürü ve değerli hocamız Prof. Dr. Arif Nacaroğlu - Gaziantep Üniversitesi- iletişim sektöründeki son yenilikleri paylaştılar.

Sempozyumda sunulan bildiriler, gerçekleşen paneller ve sempozyum süresince yapılan tartışmalardan iletişim teknolojileri, iletişim kavramı ve sempozyum içeriği konusunda şu değerlendirmeler yapılabilir.

1.      Yeni iletişim teknolojileri öncelikle mobil iletişim ve internet teknolojileri, çok hızlı değişen ve hızla yenilenen pahalı yatırımlar gerektiren teknolojileridir. Mobil iletişim teknolojileri üzerinden veri iletişimi her geçen gün daha yüksek hızlara erişmektedir. Ancak üretici firmaların yeni teknoloji belirlenmesinde ve yaygınlaşmasında büyük oranda çıkar etkisi görülmektedir.

2.      Sempozyumda ortaya çıkan sonuçlardan birisi ülkemizin teknolojiyi üretmekten çok teknolojiyi tüketen, bu yöntemle ülke kaynaklarını çok uluslu iletişim şirketlerine aktaran bir pozisyonda olduğu görülmektedir.

3.      Ülkemizde iletişim teknolojileri alanında bilimsel çalışmaların oldukça yüksek ve tatminkar olduğu fakat teknoloji yatırımına uygun mali destek politikalarının eksikliğinden, özel sektörde, endüstriyel Ar-Ge çalışmalarında düşüklüğünden, teknoloji geliştirme konusunda üniversitelerin yetersiz kalmasından dolayı bu bilimsel çalışmalar değerlendirilememekte, hayata geçirilememekte çoğu zaman bu çalışmaları yapanlar yurt dışına çıkmakta, beyin göçü yaşanmaktadır.

4.      Ülkemizde iletişim alanında, medyada dünyada olduğu gibi tekelleşmenin yoğun yaşandığı, toplumun doğru bilgiye ulaşmakta sıkıntı yasadığı, olayların ve durumların manipüle edildiği görülmektedir.

5.      Günümüzde medyada farklı bir dil yaratmak oldukça zor olmaktadır. Eski tip iletişim araçları yüksek kapital gerektirdiğinden bu alanda internet gibi yeni iletişim teknolojilerinin kullanılması yaygınlaştırılmasının gerekliliği görülmektedir.

6.      Ülkemizde iletişim altyapısının standart hale getirilmesi gerekmektedir. Veri iletiminde standartların oluşmaması teknolojilerin kullanımında sorunlar yaratmaktadır.

7.      Çözüm için sorunların doğru tanımlanarak, dünyadaki gelişmeleri iyi izleyerek ülkemizin ekonomik ve sosyal özelliklerine yanıt veren yeni iletişim politikaları oluşturulmalı ve kaynaklar kararlı bir biçimde bu amaca uygun olarak aktarılmalıdır.  

8.      Sempozyumda bildirisi bulunan akademisyenlerin yüksek oranda bildirilerini sunmak için sempozyumda bulunmaları ve sunumları izleyenlerin sayısının tatminkar düzeyde olması sempozyumun bilimsel yeterliliğe, çekiciliğe ve olgunluğa ulaşmasının kanıtı olarak görülebilir.

9.      Sadece bir anabilim dalını içeren özel sempozyumlarda ilgiyi arttıracak ve EMO‘ nun bu konudaki toplumsal bakış acısını yansıtmasını sağlayacak panellerin yapılması önemlidir.

10.   Üniversitedeki ilgili bölümlerle ortak düzenlenen sempozyumun birçok aşamasında ihtiyaç duyulan koordinasyon, mekan sorunu, sempozyum yürütmesinde yer alacak kadro ve ihtiyaç duyulan maddi destek konularında üniversite ayağının eksik kalması irdelenmeli, sorunu giderici çalışmalar yapılmalıdır.

11.  Sempozyumun önceki iki periyodunda destek sunan, ülkemizin köklü bilimsel kuruluşu TÜBİTAK bu seneki sempozyumumuza destek olamayacaklarını bildirmişlerdir. Bu konudaki farklı uygulama irdelenmeli, gerekli olan koşulların giderilmesi sağlanmalıdır.

12.  Sempozyum içerisindeki panellere örgenci katılımının yüksek olmasına rağmen, mezun veya EMO üyelerinin katılımın çok az olması irdelenmeli, EMO‘ nun düzenlediği etkinliklerin örgütsel çalışmalara da hizmet edecek konuma getirilmesi için çalışma yapılmalıdır.

13.  Sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde örgütsel işleyişi aksatmayacak, üyelerin katkılarıyla oluşturulmuş örgüt bütçesini etkilemeyecek düzeyde harcamaların yapılması ve daha etkin bir sempozyum bütçesi oluşturulması konularında titizlik gösterilmesi önemlidir. 

 

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.