2012

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ULUSLARARASI VEBLEN, KAPİTALİZM VE AKILCI BİR İKTİSADİ DÜZEN İÇİN OLANAKLAR SEMPOZYUMU


06.07.2012 - 07.07.2012 (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU - ISTANBUL)

 

Genel Bilgiler

www.veblenconference.org

Veblen, Kapitalizm ve Akılcı bir İktisadi Düzen için Olanaklar

İstanbul`da 6–7 Temmuz 2012 tarihlerinde Veblen`in temel kuramlarına ve kavramlarına odaklanan uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) tarafından desteklenen sempozyum, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Uluslararası Thorstein Veblen Derneği ve Sabancı Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun temel amacı, araştırmacıları, akademisyenleri, lisansüstü öğrencilerini, eylemcileri ve "mühendisleri" bir araya getirerek, Veblen`in finansallaşmış kapitalizm, finansal krizler ve kapitalizmin tahripkâr doğası üzerine ileri sürdükleri ile onun akılcı bir iktisadi düzenin kurulmasında "mühendislere" biçtiği rol ve bu bağlamda ister devrimci bir altüst oluşla, isterse de reformist düzenlemelerle olsun, politik yoldan dünyayı değiştirmenin zorluğuna dair duyduğu ciddi kuramsal şüpheleri hakkında tartışmalarını sağlayacak bilimsel bir zemin sunmaktır. Politik olarak dünyanın değiştirilebileceği hakkında kötümser olması, Veblen`i Marx`ın devrimci pratik olarak devrimci kuram konumlanışından uzaklaştırır. Dolayısıyla Veblen`in Marx ile karşılaştırılması her ikisinin de daha iyi anlaşılabilmesini sağlayabileceği gibi, Veblen`in, insanların yağmacı egemen sınıfın iktidarını destekleyen bir dizi gelenekçi, duygusal ve gizemli inançlarca büyülenmiş ve zincirlenmiş özneler olarak kavramasına dayanan kurumsalcılığını anlamak açısından da zengin açılımlar sunabilir. Her ne kadar işçi sınıfı ve çok önemsediği mühendisler de dâhil olmak üzere hiçbir toplumsal faile kesin bir devrimci faillik atfetmese de, Veblen`in eserleri, Marx`ınkiler gibi, alışkanlıkları gereği tutucu olan insanların toplumsal olarak akılcı bir iktisadi sistemi inşa etmek üzere hareketlenebileceklerine dair bir sorgulamayı gündeme getirmektedir. İçinden geçmekte olduğumuz derin finansal bunalım neticesinde kapitalizmin tahripkâr doğası hiç olmadığı kadar açıkça gözlenebildiğinden, bu tür bir sorgulama için bundan daha uygun bir zaman düşünmek belki de mümkün değildir. Acaba, Veblen`in siyasi görüşlerini dillendirirken kullandığı "asilik cüretkârlığı ya da "başkaldırma cesareti" olarak Türkçeleştirilebilecek kavrayışı, dünyayı değiştirme mücadelesine bir umut ya da ışık tutabilir mi? Yoksa, Veblen`i sadece kapitalizmi akıldışı bir iktisadi ve toplumsal sistem olarak eleştirmiş bir düşünür olarak tanımlayıp, dünyayı değiştirme mücadelesinde Marksizm başta olmak üzere başka yönlere ve arayışlara yönelmek daha mı anlamlı olacaktır?

Sempozyuma daha önce yayınlanmamış bildiriler kabul edilecektir. Çağrılı ve gönderilen tüm bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler sempozyum kitabında yayınlanacak ve Elektrik Mühendisleri Odası`nın internet sitesinde yer alacaktır.

Sempozyumun dili İngilizce ve Türkçedir. Bütün oturumlarda anında çeviri yapılacaktır.

 


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.