2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU PROGRAM


19 HAZİRAN 2009 CUMA

09:00- 10:00    KAYIT          

10:00- 11:30    AÇILIŞ VE AÇILIŞ KONUŞMALARI

11:30 -11:50    SUNUŞ BİLDİRİSİ 1: Yrd.Doç.Dr. Bilal GÜMÜŞ... EMO Diyarbakır Şube Yön.Kur.Üyesi

11:50-12:10    SUNUŞ BİLDİRİSİ  2: Prof. Dr. Şener OKTİK ......Muğla Üniversitesi Rektörü

12:10 -13:30    ÖĞLEN ARASI

13:30-15:00     I. OTURUM                          

OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Mehmet Ş. KÜÇÜKDOĞU

Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Santralleri ve Ilısu HES‘e Alternatif Olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde Uygulanabilirliği

Hüseyin ERDOĞAN, Bilal GÜMÜŞ, S. Berat EFE, Cem KUTLU, Hasan BAYINDIR, Yurdagül BENTEŞEN YAKUT, Ferhat ÇIRA, Ramazan ASLAN

Kyoto Protokolü Kapsamında Türkiye‘nin Yenilenebilir Enerji Politikalarına Genel Bir Bakış

Arif Kıvanç ÜSTÜN, Meltem APAYDIN, Ümmühan BAŞARAN FİLİK, Mehmet KURBAN

OECD/IEA Ülkelerinin Ar-Ge Harcamalarındaki Eğilimler Kapsamında Yenilenebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmelerin İncelenmesi

Yusuf CANSIN, Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Maliyet Analizi ve Sürdürülebilir YEK Uygulamaları

Ö. Faruk ERTUĞRUL, M. Bahattin KURT

13:30-15:00     I. OTURUM (POSTER)

OTURUM BAŞKANI: Yrd.Doç.Dr. Hasan BAYINDIR

21. Yüzyılda ABD Değişen Enerji Politikaları ve Bu Politikalarda Güneş Enerjisinin Yeri

Ferhat ÇIRA, Sümeyra CEVHEROĞLU

Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde (KİKU) Güneş ve Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Uygulamaya Konulmuş Projeler I

Mahmut AYDINOL

Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde (KİKU) Yapılacak Yenilenebilir(Güneş, Rüzgar) Enerjisi Projeleri II 

Mahmut AYDINOL

Hindistan‘ın Rüzgar Enerjisi Üretimi

Mahmut AYDINOL

15:00 - 15:15  ÇAY- KAHVE ARASI

15:15 - 16:45              II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Musa ÇEÇEN

Güneş Pilleri İle Sıcak Su Elde Etme ve Sokak Aydınlatması 

Sabir RUSTEMLİ, Ferit DİNÇADAM,  Metin DEMİRTAŞ

Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç Noktası İzleyici Algoritmalarının Karşılaştırılması

Nevzat ONAT, Sedat ERSÖZ

Fotovoltaik Güç Destekli Mikro Sulama Sistemi Projesi 1: Genel Esaslar

Ümran ATAY, Yusuf IŞIKER, Bülent YEŞİLATA

Fotovoltaik Güç Destekli Mikro Sulama Sistemi Projesi 2: Simülasyon Çalışması

Ümran ATAY, Yusuf IŞIKER, Bülent YEŞİLATA

15:15 - 16:45              II. OTURUM (POSTER)

OTURUM BAŞKANI: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KURBAN

Erzincan‘ın Biyodizel Yakıt Amaçlı Tarımsal Üretim Potansiyeli

Murat ÇETİN, Hüsamettin KUŞ

Türk Kahvesi Telvesinden Biyodizel Üretimi

Yüksel ABALI, Ramazan GÜMÜŞ, Seher VATANSEVER, Nurtaç ERSÖZ

Sürdürülebilir Bir Sistemde Biyogazın Yeri

Vedat YILMAZ

Biyokütle ve Atıkların Küresel Enerji Dengesindeki Rolünün İncelenmesi

Nazif Hülagü SOHTAOĞLU, Duygu PAPUR

16:45 - 17:00  ÇAY- KAHVE ARASI

17:00 - 19:00              PANEL

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ ARTIRILMASI KONUSUNDA YAPILABİLECEKLER

PANEL YÖNETİCİSİ: Tarık ÖDEN (EMO YK Başkan Yrd.)

PANELİSTLER:

Prof.Dr. Mehmet Ş. KÜÇÜKDOĞU (Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı, İstanbul Kültür Üniversitesi)

Cengiz GÖLTAŞ (EMO Enerji Çalışma Grubu)

F. Birsen ALAÇAKIR (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)

Murat ALÖKMEN (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı)

 

 

20 HAZİRAN 2009 CUMARTESİ

09:00-10:30     III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Sabir RÜSTEMLİ

Bodrum Konut Sektöründe Güneş Enerjili Evsel Sıcak Su Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi

Arda KARASU

Ekolojik Mimarlık Kapsamında Bina Bütünleşik Nano PV Malzemenin İncelenmesi

İdil AYÇAM,  Nilay Özeler KANAN

Sürdürülebilirlik Kapsamında Yenilenebilir ve Etkin Enerji Kullanımının Yapılarda Uygulanması

F.Demet AYKAL,  Bilal GÜMÜŞ, Y. Berivan ÖZBUDAK AKÇA

Diyarbakır İlinde Çok Foksiyonlu Güneş Enerjili Kurutma Sistemi Üzerine Bir Araştırma

Nermin TOSUN, Hasan BAYINDIR, Hüseyin AYDIN

10:30 - 10:45   ÇAY- KAHVE ARASI

10:45 - 12:15   IV. OTURUM                                  

OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Sermin ONAYGİL

Elektrik Güç Sistemine Bağlı Rüzgâr Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinin Bütünleşik Modellenmesi

Özgür Salih MUTLU, Eyüp AKPINAR

Ortalama Rüzgar Hızı ve Güç Yoğunluğunun Hesaplanması

M. Nuri ALMALI, Tahsin ETE

Rüzgar Enerjisinde Kullanılan Jeneratörlerin Karşılaştırmalı Analizi

Meltem APAYDIN, Arif Kıvanç ÜSTÜN, Mehmet KURBAN, Ümmühan BAŞARAN FİLİK

Hidroelektrik Santrallerin Modellenmesi

Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU

10:45 - 12:15   IV. OTURUM (POSTER)

OTURUM BAŞKANI: Yrd.Doç.Dr.F. Demet AYKAL

Fotovoltaik Güneş Elektriği Sistemleri

D. Selkan POLATKAN 

Güneş Enerjili Neme Duyarlı Toprak Sulama Sistemi Tasarımı

Şaban YILMAZ, A.Serdar YILMAZ, Etem KÖKLÜKAYA

Güneş Bacaları ve Türkiye‘de Kullanılabilirliği

Erol TÜRKMEN, Mehmet KURBAN, Ümmühan BAŞARAN FİLİK

Güneş Bacası Yardımıyla Laboratuar Şartlarında Elektrik Üretimi (Model Çalışma)

Mahmut AYDINOL,  Tayfun ASLAN

12:15 -13:30    ÖĞLEN ARASI

13:30- 15:30    PANEL

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÜLKEMİZİN ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ YERİ

PANEL YÖNETİCİSİ: Nedim TÜZÜN (EMO Diyarbakır Şube YK Başkanı)

PANELİSTLER:

Prof.Dr. Sermin ONAYGİL (İTÜ Enerji Enstitüsü)

Musa ÇEÇEN (EMO YK Başkanı)

Budak DİLLİ (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü)

Çelik ERENGEZGİN (Diyarbakır Güneş Evi Proje Müellifi ve Danışmanı)

15:30 - 15:45   ÇAY- KAHVE ARASI

15:45- 17:15    V. OTURUM                         

OTURUM BAŞKANI: N. Sedat GÜLŞEN

Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretiminde Biyokütle ve Atıkların Yeri

Nazif Hülagü SOHTAOĞLU

Dizel Motorlarda Biyodizel Kullanımının Performans ve Egzoz Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi

Neşe BUDAK, Hasan BAYINDIR, H.Lütfi YÜCEL

Hayvansal Yağlardan Biyodizel Üretimi ve Teknik Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Gökçen AKGÜN, Hasan BAYINDIR, Hüseyin AYDIN, Zahir DÜZ

Kullanım Süresi Geçen Mayonezden Biyodizel Üretimi

Yüksel ABALI, Kadir ARISOY, Enver ATİK, Ramazan GÜMÜŞ

15:45- 17:15    V. OTURUM (POSTER)

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mahmut AYDINOL

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan  Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ö. Faruk ERTUĞRUL, M. Bahattin KURT

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Ulaşım Sistemlerinde Kullanım Uygulaması,

Mehmet Caner ÇAKAR, Ümmühan BAŞARAN FİLİK, Mehmet KURBAN

Yapılaşmada Güneş Enerjisi Kullanımı ve Estetik Çözüm Örnekleri

H. Mutlu DANACI, R. Eser GÜLTEKİN

Çoruh Havzasındaki Küçük Hidroelektrik Santrallerin Durumu

Adem AKPINAR, Murat İ. KÖMÜRCÜ, Murat KANKAL, Mustafa H. FİLİZ

17:15- 17:30    ÇAY- KAHVE ARASI

17: 30-19:00    VI. OTURUM

OTURUM BAŞKANI: Yrd.Doç.Dr. Bilal GÜMÜŞ

Fotovoltaik Yakıt Pili Birleşik Sisteminin Deneysel İncelenmesi

İsmail HİLALİ, M.Azmi AKTACİR, Bülent YEŞİLATA

Yakıt Pillerinin Konutsal Uygulamalarda Kullanımı

Zehra URAL, Muhsin Tunay GENÇOĞLU

Enerji Gereksiniminde Bazı Gerçekler, Jeotermal Enerji ve Yasal Durum

Adem ULUŞAHİN

Tektonik Yapısı ve Stratigrafisi Işığında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Jeotermal Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Şefik İMAMOĞLU

 

 

21 HAZİRAN 2009 PAZAR

07:30-19:30     SOSYAL PROGRAM

Hasankeyf, Midyat, Mardin Gezisi

Gezi Katılım Ücreti: 20 TL

SERGİ :

19-20-21 HAZİRAN 2009 SAAT 09:30 - 20:00 ARASINDA

GÜNEŞEVİNDE ZİYARETE AÇIK OLACAKTIR.

(316 KB)

PDF uzantılı dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.