2009

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

YETKİN YETKİLİ UZMAN MÜHENDİSLİK KAVRAMI VE UYGULAMALARI KURULTAYI


24.10.2009 - 25.10.2009 (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS ODİTORYUM SALONU)

 

Genel Bilgiler

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde saat 10.00 - 18.00 arasında Yetkin, Yetkili ve Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampus Oditoryum Salonu‘nda düzenlendi.

İki gün süren kurultay EMO YK Başkan Yardımcısı Tarık Öden‘in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında ".....Mevcut sistemin, eğitimden başlayarak oluşturduğu eşitsizliğin, yetkin, yetkili, yeterli, uzman, profesyonel vb. tanımlarıyla tescillenmesi mühendislerin serbest piyasa koşullarında rekabet ve alan paylaşımı gibi sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kapitalist üretim ilişkilerine ve piyasa koşullarına göre dönüştürülen gelişmelere karşı emeğin örgütlenmesi çok büyük önem taşımaktadır. Sorunlara eğitim, istihdam, hakça paylaşım gibi tüm alanları kapsayacak bütünsel bir bakışla yaklaşarak sorunların kaynağına inmek ve çalışmak gerekmektedir. Statü belirlemeye dönük sınıflandırma ve hiyerarşik adlandırmaların meslektaşlarımız arasında eşitsizlik yaratması ve emeğin ucuz işgücü olarak değerlendirmesini" kabul etmeyeceklerini belirten Tarık Öden‘den sonra, şubemiz YK Başkanı Erhan Karaçay söz aldı. "Yetkili, yetkin, uzman kavramlarını bir süredir tartışıyor, ama somutlayamıyoruz. Nedir? Ne sonuçlar doğuracak? Tam, net şeyler söyleyemiyoruz. Ama örgütümüz, TMMOB ve bağlı Odalar gerçekten sistemin kaleleri diyebileceğimiz Dünya Ticaret Örgütü gibi birliktelikleri, IMF hatta AB ülkelerdeki gelişmeleri izlemeye çalışıyor. Bu konuda farklı görüşlerde söz konusu(...)

Özellikle ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde bu süreç,  Dünya Ticaret Örgütünün doğması ve sürdürülen GATS sürecini imzalamamızla birlikte başka bir yöne evrildi. Hizmet Ticareti Anlaşması sürecine ilişkin uygulamalar halen devam etmektedir.  Bizlere yansıyan, kamuoyuna yansıyan birçok uygulamaları var. Ama bizlerin de bilmediği bir çok mevzuat düzenlemeleri var. Gece yarısı çıkan yasalarla, o yasalardan alınan yetkiyle bir çok düzenlemeler yapılıyor. (...) Yine bu süreçte bir çok uygulamalar gündeme geliyor. Üniversitelerde Danışma Kurulları oluşturulurken, Diplomalara ‘Mühendis‘ yazılması, (hatta bazı üniversitelerimizin kuruluş yönetmeliklerinde yazılacağı belirtilmesine rağmen) YÖK‘ün baskısıyla yazılmamaktadır. İşte böylesi bir süreçte EMO 41. Dönem Genel Kurulu‘nda bu kurultayın yapılması kararlaştırılıyor(....) Kurultayın hazırlık sürecinde katkı koyan tüm yönetici arkadaşlarımıza, üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ederim....."

Erhan Karaçay‘dan sonra Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Kurtuluş Kaya, kurultay süreciyle ilgili bilgiler verdikten sonra; "....Bu kurultayın yapılış amacını bir kez daha hatırlayalım. Gerek Odamız içersinde gerek TMMOB‘ye bağlı diğer Odalarda tartışılan, farklı uygulama biçimleri olan, bazı yerlerde tartışmanın sürdüğü, bazı yerlerde ciddi mesafeler alındığı bir ortamda biz bu tartışmayı Elektrik Mühendisleri Odası‘nda açtık. Örgüt önemli bir iş yaptı; bunu tartışmaya açarak; bu konuları tartışılabilir duruma getirerek...

Bütün kurultay hazırlık sürecinde örgüt içersinde bu konudaki farklı görüşlerin tartışılabilmesi sağlanmıştır. Bugüne kadar da süreci en demokratik ve katılımcı şekilde işletmeye çalışılmıştır. .." diyen Kurtuluş Kaya, kurultayda tartışılacak konular, kurultayın sürdürülüş biçimi (kurultayın serbest kürsünün olacağı forum şeklinde sürdürüleceği), konuşmacı profili (EMO ve EMO-Genç üyelerinin kürsüyü kullanabileceği,  her oturum başlangıcında Kurultay Düzenleme Kurulu üyesi bir kişinin sunum yapacağı,vb); konularında bilgilendirmede bulunduktan sonra; "....buradan çıkaracağımız sonuçlar ve tartışma kültürü bu örgütün geleceğine de yön versin" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kurultay "Yerel Etkinlikler Bilgilendirmesi" başlığı altında,  EMO YK. Yazmanı Hüseyin Önder‘in yürütücülüğünde sürdürülen oturumda, yerellerde yapılan kurultaylarla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Ankara, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Mersin, Denizli, İzmir, Adana ve Samsun‘da yapılan yerel çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Öğleden sonra, "AB Uyum Yasaları, GATS süreci ve Türkiye‘deki Yasal Düzenlemeler" başlığıyla 1. Oturum, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Sırdaş Karaboğa‘nı yürütücülüğünde sürdürüldü. Düzenleme Kurulu üyesi EMO Kocaeli Şube YK yazmanı Avni Haznedaroğlu‘nun çerçeve sunum yaparak tartışmayı başlattığı ve forum şeklinde süren oturumda birçok konuşmacı söz alarak, düşüncelerini ve önerilerini dile getirdi.

İkinci oturum, "Mühendislik Eğitimi, Akreditasyon, YÖK ve Diploma Unvanları" başlığını taşıyordu. EMO Mersin Şube YK Başkanı Kamer Gülbeyaz yürütücülüğünde sürdürülen oturum, konu ile ilgili olarak Düzenleme Kurulu üyesi EMO YK eski başkanlarından Ali Yiğit‘in çerçeve sunumu ile başlayan oturum, çok sayıda katılımcının görüş ve düşüncelerini aktarması ile sonlandırıldı.

İkinci günün ilk oturumu (3. Oturum) "Yetkin/Yetkili/Uzman Mühendislik Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik, Meslek İçi Eğitim ve TMMOB İçi Uygulamalar" başlığı taşıyordu.  Ankara Şube YKK Başkanı Ramazan Pektaş‘ın yürütücülüğünde yapılan forum, yine çeşitli görüş ve düşüncelerin yer aldığı bir bölüm oldu. Düzenleme Kurulu üyesi EMO İstanbul Şube YK başkan yardımcısı Kurtuluş Kaya‘nın çerçeve sunumu ile açılan oturumda, verilen önergede "kurultayımızda gerçekleştirilen oturumlar ve forumlardaki görüşlerin ve ortaklaşılan görüşlerin ve halen devam eden tartışmaların kayıt altına alınması için Kurultay Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun yapacağı çalışmaların önümüzdeki günlerde örgütümüz ve kamuoyu ile paylaşılmasını öneriyoruz." denilerek 17 kişilik bir komisyonun oluşturulması talep edildi. Salonun katılımıyla bu öneri kabul edildi.

Son olarak kurultayın değerlendirilmesi ve sonuç bildirgesinin görüşülmesi oturumu yapıldı. EMO Kocaeli Şube YK Başkanı Mustafa Şerit‘in yürütücülüğünü gerçekleştirdiği oturumda sonuç bildirgesinde yer alması gereken konular somutlanmaya çalışıldı. Kurultayın kapanışında Sonuç Bildirgesi Komisyonu‘na verilmek üzere Kocaeli Şubesi YK Yazmanı Avni Haznerdaroğlu, sonuç bildirgesinde yer verilecek çerçeve ana başlıkları Kurultayın onayına sundu. Son hali verilecek Kurultay Sonuç Bildirgesi en kısa sürede yayınlanacak.


 
 
 
 
    

Kroki


 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.