2011 2010 2008 2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

SONUÇ BİLDİRGESİ - 2.AĞ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ULUSAL SEMPOZYUMU


TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Kıbrıs TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbrıs TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası  tarafından "Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu" 16 - 18 Mayıs 2008 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne‘de düzenlenmiştir. Sempozyuma ilişkin genel bilgiler;

1-     9 - 11 Haziran 2005‘te İstanbul‘da TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nce gerçekleştirilen Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu (ABG 2005), alanında ilk kez Türkçe sunum yapılan ulusal bir etkinlikti. O zamandan bugüne ilgi alanlarda ülkemizde hem ulusal hem de uluslararası anlamda pek çok  bilimsel etkinlik düzenlendi. ABG 2005 ile ABG 2008 karşılaştırıldığında aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir:

•·        İlk sempozyumda 2 çağrılı konuşma, 26 bildiri ve 1 özel sunum yapılmış, 3 panel düzenlenmişti. O sempozyumda poster sunumları yoktu. ABG 2008‘de ise 2 çağrılı konuşma, 33 bildiri, 16 poster sunumu yapılmış, 2 panel düzenlenmiştir. Sunumlardaki artış sevindiricidir. Bildirilerin % 16 kadarı araştırma kurumları ve özel sektörden gelmiş; % 84‘ü akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Bu oran ABG 2005‘te benzer biçimde % 20 - % 80 şeklindeydi.

•·        ABG 2005‘in 3 panelinde elektronik imza, açık işletim sistemlerinde bilgi güvenliği ve RFID uygulamaları tartışılmıştı. ABG 2008‘in 2 panelinde ise e-devlette güvenlik ve bilişim hukuku: kişisel hakların ihlali konuları ele alınmıştır. Panel konularındaki bu değişim, ağ ve bilgi güvenliğinde teknik anlamda yeterli bir olgunluk düzeyine ulaşıldığı; tartışmaların güvenlikle ilgili uygulamaların yaygınlaşmasına ve yaşamımıza etkilerine odaklandığı şeklinde yorumlanabilir.

•·        ABG 2005‘te, 8 ayrı oturumda Telsiz Ağlarda Güvenlik, Taşınabilir Kod Güvenliği, Saldırı Belirleme, Tasarsız Ağlarda Güvenlik, Bilişim Hukuku ve Güvenlik, Biyometri Uygulamaları, Şifreleme Yöntemleri, Asıllama, Veri Bütünlüğü, Akıllı Kart Uygulamaları, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Güvenli Örün Uygulamaları ve Güvenlik Araçları konularındaki bildiriler tartışılmıştı. ABG 2008‘de ise toplam 8 oturum Bilgi Güvenliği, Kriptoloji, Kablosuz Ağlar, Performans Değerlendirmesi, Ağ Güvenliği, Sektör Uygulamaları, Güvenlik Yönetimi konularındaki sözlü ve poster sunumlara ayrılmıştır. Ele alınan konularda belirgin bir farklılaşma göze çarpmamıştır.

2-     ABG 2008 katılımcılarının bazılarının belirttiği bir husus ülkemizde bilişim mevzuatındaki koordinasyon sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için bilişim sorunlarını doğrudan değerlendirip yönetimsel kararlar almada katalizör olabilecek bir "bilişim bakanlığı"nın kurulması gerekliliğidir. Mevcut durumda bilişim konuları birçok farklı bakanlık tarafından ayrı ayrı ele alınmakta yada bazen konu ile ilgili makam bulunmamakta bu da koordinasyonu zorlaştırmaktadır. Ancak bu konuda meslek odalarının düşüncelerinin de dikkate alınması işleyişin sağlıklı olabilmesi açısından önemlidir.

3-     Ülkemizde kurumların güvenlik planlarını oluşturmaya yeterince önem vermedikleri, bunun da güvenlik açıkları yarattığı belirlenmiştir. Gerçekten de çok az kurumda bilgi güvenliği yönetim sistemleri işler durumdadır. Bu eksikliğin giderilmesi için yasal mevzuat ve bilinçlendirme amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

4-     Ülkemizde e-devlet uygulamaları hızla artmaktadır. Uygulama yazılımlarının sertifikalandırılmasında gözlenen eksiklikler de kullanıcının bilinçlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Olası açıkların yaratabileceği bilgi kaçağı kurumların prestijlerini yitirmelerine ve vatandaşın e-devletin kolaylıklarından uzak durmasına yol açabilir.

5-     Yakın dönemde yürürlüğe giren "Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele" alanındaki yasanın yeterli katılımla hazırlanmadığı ve yetersiz olduğu dile getirilmiştir. Bu ve benzeri yasa hazırlıklarının konunun ilgilendirdiği tüm tarafların geniş katılımı ile gerçekleştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

6-     Ülkemizde bilişim suçlarının takibinin mevcut yasalarla layıkıyla yapılmasının zorluğu ortaya koyulmuş; bu bağlamda bilirkişilik müessesesinin de ıslahı gereği öne çıkmıştır. Üniversitelerde hukuk biliminin altında bilişim hukuku anabilim dalının kurulması, ayrıca bilgisayar ve bilişim mühendisliği bölümlerinde seçmeli olarak bilişim hukuku dersinin okutulmasının yararlı olacağı ifade edilmiştir. Bilirkişi atamalarında, mevcut bilirkişilik mevzuatında aksamalar görülmekle birlikte, diğer meslek disiplinlerinde olduğu gibi bilişim alanında da uzmanların meslek odalarından talep edilmesinin bu konuda yaşanan sorunların aşılmasında çözüm olacağına değinilmiştir. Bilirkişilik sorununun aksayan yönlerinin doğru tespit edilmesi doğru çözüm için önemli olacaktır.

7-     Kablosuz ağların dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaştığı, kullanıcıların güvenli ağ kullanımına dikkat ettikleri istatistiklerle ortaya koyulmuştur.

8-     KKTC‘de ağ güvenliği alanında kısa zamanda önemli yol kat edildiği, yavru vatanın gerekli mevzuat değişikliklerini gerçekleştirmede ve tek elden koordinasyonun sağlanmasında bilinçli bir yol izlediği memnuniyetle kaydedilmiştir.

9-     Diğer mühendislik projelerinde olduğu gibi bilişim tabanlı projelerin hazırlanma, kontrol ve onayı ile ilgili kanuni süreçlerin yetersiz olduğu, bu projelerde onay mekanizmasına ilgili meslek kuruluşlarının dahil edilmesi, bu alanda eğitim almış kişilerin yönetiminde bu projelerin yapılması ve bununla birlikte, bilgisayar ve bilişim mühendislerinin henüz ayrı bir meslek odası olmadığı vurgulanmıştır. Halen Elektrik Mühendisleri Odası içinde yer alan Bilgisayar ve Yazılım Mühendislerinin  meslek odasının gerekli koşullar oluştuğunda KKTC‘de olduğu gibi Anavatanda da ayrı bir oda olarak kurulmasının önemi vurgulanmıştır.

10- ABG2008‘i izlemek ve katkı sunmak üzere Zonguldak‘tan yola çıkan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesine bağlı Zonguldak İl Temsilcisi Vehbi ASLAN‘ı 15 Mayıs 2008 sabah saatlerinde Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki yolun Göktepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kaybettik. Vehbi ASLAN‘ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. ASLAN‘ın ailesine, arkadaşlarına ve EMO camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar diliyoruz. ABG2008 Sempozyumu‘nu Vehbi ASLAN‘nın anısına ithaf ediyoruz.

Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu  2

Yürütme Kurulu   TAŞINABİLİR UZATMA KABLOLARI

01.09.2021
 


Çok Okunanlar


KADIN ÜYELERİMİZ İŞYERLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

EMO 48. DÖNEM IV. KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

SAKARYA TEMSİLCİLİĞİMİZ EMO GENÇ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

SAKARYA TEMSİLCİLİĞİMİZ EMO GENÇ ÜYELERİMİZE SEKTÖRLE BULUŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ SEDAŞ’A ZİYARET DÜZENLENDİ

Okunma Sayısı: 2003


Tüm Sempozyum Haberleri

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.