2009

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

· 

GENEL

· 

SMM

· 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

· 

MİSEM

· 

EMO E-POSTA

· 

FERDİ KAZA SİG.

· 

İMZA YETKİSİ

· 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

· 

SORUN SÖYLEYELİM

· 

ENERJİ KİMLİK BELG.

· 

ENAZ (ASGARİ) ÜCRETLER

· 

YAPI DENETİM

· 

E-İMZA

· 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

· 

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

· 

EMBK

· 

KVKK

EMO-GENÇ YAZ EĞİTİM KAMPI TAMAMLANDI - EMO GENÇ YAZ EĞİTİM KAMPI


 
Meslektaş adayları ile birlikte üretim, toplumcu bakış açısı, kamu yararı, emeğin değeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkındalık yaratılması konuları, mevcut öğrenci ve üniversite sorunları, çözüm önerileri ve geleceğe ilişkin EMO-Genç çalışmalarının tartışılmasının hedeflendiği EMO-Genç Yaz Eğitim Kampı 26 Ağustos-2 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
 

12 şubeden toplam 126 EMO-Genç üyesi ile TMMOB, EMO, EMO İzmir, Diyarbakır, Ankara Şubelerinden temsilcilerin katıldığı kampın ilk günü kayıt işlemlerinin ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında ilk olarak EMO-Genç adına Diyar Saraçoğlu Yaz Eğitim Kampı‘nın yapılması sürecine yönelik çalışmaları aktardı.

EMO İzmir Şubesi YK Başkanı Sedat Gülşen konuşmasında; İzmir Şubesi‘nin Oda‘nın birçok ilk etkinliğini gerçekleştiren bir Şube olduğunu belirterek, EMO-Genç Yaz Eğitim Kampı‘nın gelecekteki yöneticileri bugünden biraraya getirmek, Oda kültürünü paylaşmak amacını da taşıdığını ifade etti. Mühendislik kavramına dikkat çeken Gülşen; mühendislerin hergünü yeniden yaratan insan olarak öneminin yadsınamayacağını, etik kuralların meslek yaşamında önemli olduğunu belirterek kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

EMO YK Yazman Üyesi Hüseyin Önder ise konuşmasında Oda‘nın kuruluşundan bu yana meslek, meslektaş, kamu ve ülke yararını gözettiğini bu doğrultuda çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti. Önder; ülkemizde mühendisliğe, bilime verilen önemin gün geçtikçe azaldığına dikkat çekerek İstanbul‘a yapılması planlanan üçüncü Boğaz Köprüsü, Ankara‘da Akay Kavşağı tartışmalarının, Binaların Yangın-dan Korunması hk. Yönetmelik‘in yayınlanma sürecinin bunlara örnek olduğunu belirtti.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ise açılış konuşmasında; TMMOB yönetiminin temel felsefesinin geliştirici, ön açıcı olduğunu, mühendisliğin bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturan insan odaklı bir meslek olduğunu ifade ederek mühendislerin doğal olarak kendilerini toplumdan uzak hissedemeyeceklerini, sorunlarının toplumun sorunlarından uzak tutulamayacağını belirtti. TMMOB‘nin ilkelerinin, çalışma planının belirleyicilerini Demokrasi Kurultayı, Mühendislik Mimarlık Kurultayı ve Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri olarak niteleyen Soğancı katılımcılara ve katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından ikinci oturum olarak yerellerde EMO-Genç çalışmaları ile ilgili Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Samsun Şubeleri EMO-Genç temsilcileri katılımcılara bilgi aktardı.

Kampın programı, kurallar, atölyelerle ilgili bilgi verilmesi sonrasında TMMOB-EMO Belge-seli gösterimi gerçekleştirildi. Belgesel gösteriminin ardından EMO Ankara Şube‘den Haşim Aydıncak, EMO tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Kampın ilk günü kamp ateşi etrafında söylenen şarkılar ve halaylarla son buldu.

Kampın program çerçevesinde ikinci gün EMO Kocaeli Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından hazırlanan TMMOB Türkiye‘de Mühendislik Örgütlenmesi konulu panel ve Diyarbakır Şube Öğrenci Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye‘de Üniversite Gençliğinin Sorunları konulu söyleşi gerçekleştirildi.

TMMOB Türkiye‘de Mühendislik Örgütlenmesi konulu panelde öğrenciler tarafından Türkiye‘de mühendislik hizmetleri, TMMOB tarihi ve günümüzde mühendislik dünyasındaki yeri, Avrupa Birliği‘ne uyum ve uluslararası sözleşmelerle değişen mühendislik kriterleri gibi bugünün mühendis dünyasının durumu, sorunları ve Odaların bu dünyada rolü tartışıldı.

Türkiye‘de Üniversite Gençliğinin Sorunları konulu söyleşide Dicle Üniversitesinin Kürt sorununa bakışı, Batı üniversitelerinde Kürt öğrenci olarak okumak, bölge gençliğinin sorunları vb. konularda Diyarbakır Şube Öğrenci Komisyonunun çalışması aktarıldı ve görüşler alındı.

Kampın dördüncü günü Ankara ve İzmir Şube Öğrenci Komisyonları tarafından hazırlanan Bilim ve Teknoloji Kim İçin? konulu söyleşide gelişen teknolojinin kime hizmet ettiği, neyi amaçladığı konularında öğrencilerin çalışmaları sunuldu ve tartışıldı.

Samsun ve İstanbul Şube Öğrenci Komisyonları tarafından hazırlanan Mühendislik Eğitimi ve Üniversiteler konulu söyleşide geçmişteki eğitim sistemlerine genel bir bakış, günümüz ekonomisinde eğitim sistemi, mühendislik eğitiminin sanayiyle paralelliği, üniversitede bilgi üretim sürecinde öğrencinin ve akademisyenin rolü, militarizmin üniversite eğitimi üzerinde etkisi, üniversite-sanayi işbirliği, amacı, eğitimin ticarileştirilmesi sürecinde bilginin metalaşması ve piyasalaşması konuları tartışıldı.

Kampın beşinci günü EMO Adana Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından hazırlanan Özgür Yazılım Felsefesi konulu söyleşide Özgür Yazılım‘ın ve felsefesinin ne olduğu, özgür yazılım için yapılan etkinlikler, yazılım ürünleri, Pardus ve Türkiye‘de Özgür Yazılım‘ın durumu konuları tartışıldı.

Diyarbakır, Mersin ve İzmir Şube Öğrenci Komisyonlarınca ortaklaşa hazırlanan Enerji Politikaları, Nükleer ve Çevre konulu panelde nükleer enerjinin ve nükleer santrallerin politik yönden irdelenmesi, nükleer enerjinin olumlu ve olumsuz yönleri, nükleer enerji ile ilgili sayısal veriler, nükleer enerjinin alternatifleri ile çevre konusunda Hasankeyf‘in görünmeyen yüzü, Ilısu Baraj Projesi ile hedeflenenler ve de Hasankeyf‘i koruma projeleri hakkında çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

Kampın altıncı günü EMO İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından hazırlanan Mühendislik-Toplum İlişkisi konulu söyleşide halk için, halkla birlikte mühendislik bilgisi ve pratiklerinin üretimi, tarihsel örnekler, TMMOB-toplum ilişkisi, mühendislerin sınıfsal konumu ve tarihsel değişimi, mühendislik etiği konuları tartışıldı.

EMO İzmir Şubesi Öğrenci Komisyonunca yürütücülüğü üstle-nilen Yetkin, Yetkili, Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları konulu forumda öğrenciler bu kavram ve uygulamalar hakkında düşüncelerini ifade ettiler. İlk olarak 24-25 Ekim 2009 tarihinde İstanbul‘da düzenlenecek Yetkin, Yetkili, Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı hakkında Sıdıka Ödel tarafından bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirmenin ardından öğrenciler özellikle yetkin mühendislik kavramı üzerinde yoğunlaştı ve görüşlerini ifade etti. Çoğunlukla bu kavramın AB Gats süreci ve neo liberal politikaların uzantısı olduğu, daha önce sağlık alanında olduğu gibi mühendislerin de sermayeye ucuz iş gücü sağlanması için ortaya konulduğu, EMO‘nun bunu kabul etmesiyle bu uygulamaların yasalaşacağı endişesi taşıdıkları, belgelendirmenin ise bu kavramın uzantısı olduğu, öncelikli olarak üniversite eğitiminin düzeltilmesi için çaba gösterilmesi gibi konular gündeme getirilirken bazı öğrenciler ise üniversite sonrasında mesleğin gelişimi için eğitim süreçlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kampın son günü EMO Bursa Şubesi Öğrenci Komisyonu‘nun kampın üçüncü günü kamptan ayrılması üzerine sabah planlanan Kriz ve Mühendislik konulu panel iptal edildi. Sonrasında ise Kampın değerlendirildiği ve EMO-Genç örgütlülüğünün tartışıldığı Öğrenci Forumu gerçekleştirildi.

Bu forum İzmir, Mersin ve Kocaeli Şubeleri adına toplam üç EMO-Genç tarafından yürütülmüş, kampın değerlendirildiği, EMO-Genç örgütlülüğü ile Oda Yönetim Kurulu Başkanı‘nın kapanış konuşmasının yapılacağı üç gündem üzerinden sürdü.

Kampın; yoğun programına karşın güzel ve verimli geçtiği genel eğilim olarak belirtilerek, bir sonraki kampın Akkuyu, Anamur veya Karadeniz‘de yapılarak pratik eyleme dönüştürülebilecek bir alanda yapılması, programın biraz esnetilmesi, akşam programlarının azaltılması gibi görüşler dile getirildi.

EMO-Genç örgütlülüğü konusunda ise dikey ve yatay örgütlenme biçimleri ile EMO-Genç Merkezi Örgütü adıyla merkezi yönetim biçimi tartışıldı.

Kampın diğer etkinlikleri ise şöyle gerçekleştirildi.

Dinletiler

Hatırla Sevgili ile Elveda Rumeli gibi bir çok dizinin müziklerini besteleyen Erdal Güney ve Grubu, dizi müzikleri ve diğer sevilen şarkıları seslendirdiler.

Ege müziği ile Yunan müziğinin ortak seslerinden oluşan bir repertuvar ile Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray İki Yakadan Ezgiler adıyla saz dinletisi sundu.

Müzik Söyleşisi

Ali Cenk Gedik kolaylaştırıcılığında Erdal Güney‘in politik müziğe bakış açısı, politik müziğin oluşumu ve evrimi, kattığı değerler ile Erdal Güney‘in genel olarak müziğe bakış açısı, felsefesi, toplumsal yönü, duyarlılıkları konusunda öğrencilerle sıcak bir söyleşi içerisinde görüş alışverişinde bulundu ve öğrencilerin bu konuda sorularını yanıtladı. Ayrıca Ali Cenk Gedik politik müzik ve gelişimi konusunda görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşiler

Sermaye ve Mühendislik

Ahmet Öncü ve Ahmet Haşim Köse tarafından sermaye ve kapitalizmin tanımı, gelişimi konularında verdikleri genel bilgilerden sonra sermayenin toplumla ilişkisi, emeğin sömürülmesi, sermaye birikim sürecinin gelişimi ve bu gelişiminin mühendisliğe etkisi, mühendislerin sermayeyle ilişkişi, kapitalist sistemin krizi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kapitalizmin Krizi ve Toplumsal Mücadele

İşaya Üşür tarafından kapita-lizmin tarihsel süreçlerinde yaşadığı krizler, krizlerin nedenleri ve en son yaşanan kriz konusunda yaptığı bilgilendirmenin ardından toplumsal açıdan kriz ve kapitalizmle müca-dele etmenin yöntemleri aktarıldı.

Kısa Film Gösterimi ve Söyleşi

Muş‘un bir köyünde yaşayan bir çocuğun üniversiteyi kazandıktan hemen sonra düşünce suçuyla gözaltına alınarak uzun yıllar cezaevinde kalması ve 9 yıl sonra evine dönmesini ailesinin gözüyle anlatan Hayaller Birer Kırık Ayna adlı belgesel sunumunun ardından Sonbahar filminin yönetmeni Özcan Alper ve Hayaller Birer Kırık Ayna belgeselinin yönetmeni Orhan Eskiköy ile birlikte söyleşi gerçek-leştirildi.

Söyleşide genç kuşak sineması ve sinemacılarının durumu, son dönemde toplumsal anlayışla yap-tıkları çalışmalardan örnekler, korsan üretimi, telif hakları ile sunumu yapılan belgeselin hazır-lanması aşamasında yaşananlar, bir sonraki planladıkları çalışmaların içeriği gibi bilgileri öğrencilerle paylaşıldı.

Atölye Çalışmaları

Tiyatro, Evrim-Felsefe, Ritm, Anadolu Kültürü ve Müziği, Fotoğ-rafçılık, Kısa Film Atölye çalışmaları düzenlendi.

Tiyatro Atölyesinde İzmir EMO-Genç üyesi Ece Yelkencioğlu kolaylaştırıcılığında 20 kişiden oluşan atölye çalışma grubu hazırladıkları bir senaryo üzerinden kamp boyunca çalışmalarını yürüterek kampın son günü kısa süreli bir oyun sahnelediler.

Evrim-Felsefe Atölyesinde İzmir EMO-Genç üyesi Elem Güzel kolaylaştırıcılığında ağırlıklı olarak darwinizm konusu tartışıldı.

Ritm Atölyesi Mersin EMO-Genç üyesi Serdar Ayyıldız kolaylaştırıcılığında darbuka, tef, zil vb. müzik aletleri dışında tesiste bulunan çatal, kaşık, plastik şişe, tahta tepsi gibi doğal malzemelerin de yardımıyla çalışmalarını kamp boyunca yürüttü ve kampın altıncı günü yaptığı çalışmaları öğrencilerin önünde sergiledi.

Anadolu Kültürü ve Müziği Atölyesi Cenk Güray kolaylaştırıcılığında Anadolu müziğinin tarihi, gelişimi, Yunan ve Ege müziği konusunda çalışmalarını aktardı, atölye katılımcıları ayrıca Diyarbakır Halk Oyunu çalışmasını yürüterek halk oyunları gösterisi sundu.

Kısa Film Atölyesi için konusunda uzman iki konuğun kolaylaştırıcılığında film çalışması için iki video kamera ile üç ayrı gruplar oluşturularak çekim, montaj ve kurgu üzerinde bilgilendirmeler yapıldı. Kısa film atölyesi çalışması kampın son günü mini bir kamp belgeseli ile son buldu.

Fotoğrafçılık Atölyesi ise Ankara Şubesi adına katılan Mete Karakul kolaylaştırıcılığında fotoğraf çekim teknikleri konusunda yapılan bilgilendirmeler sonrasında atölyede yer alan öğrencilerin kamp boyunca yaptığı çalışmalar kampın son günü slayt gösterisi eşliğinde sunuldu.

Kamp süresinde masa tenisi, basketbol, voleybol ve satranç turnuvaları düzenlenmiş olup gecenin geç saatlerine kadar sürdürülen ve kampın yoğun programından arta kalan zamanlarda gerçekleştirilen yarışmalar öğrenciler arasında kaynaşmayı, iletişimi de beraberinde getirdi.

Efes Müzesi ve Ören Yerleri Gezisi

Kampın üçüncü günü program çerçevesinde 3 profesyonel rehber eşliğinde Selçuk‘taki Efes Müzesi ve Ören Yerleri gezisi düzenlendi. Rehberler Müze ve Ören Yerleri‘nin tarihi, önemi, Anadolu Antik Kentleri arasındaki öneminden söz ederek genel bilgilendirmede bulundu. Celcius Kütüphanesi, Antik Tiyatro Yukarı Agorası ve Aşağı Agorası, Odeon, Yamaç Evleri, Hadrian Tapınağı, Domitian Tapınağı, Mermer Cadde, Herakles Kapısı, Traianus Çeşmesi gibi birçok yer rehberler eşliğinde tanıtıldı. Şubemiz, kampa katılan tüm EMO-Genç temsilcileri ve diğer konuklar için Kültür ve Turizm Bakanlığından müze giriş kartları çıkartarak sadece Efes Müzesi ve Ören Yerlerine değil bir yıl boyunca tüm müze girişlerinde kullanılabilmesi sağlandı.

Diğer yandan kampta yaşanan olumsuzlukların temelinde kampta yer alan öğrenci profilinin genel oda öğrenci profilini tam yansıtmaması, kampa katılmak isteyen isimlerin tespiti için bölümlerde yeterli duyuruların ve toplantıların yapılamaması önemli etken olmuştur. Şube Yönetim Kurullarının kampın hazırlanışı sürecinde yeterince bilgilendirilmemesi, bazı bölgeler-den gelen konuşmacıların program dışında ve içeriğine uymayan konuşmalar yapması, kamp süresince görevlendirilen Kamp İdare Komisyonu‘nun asıl görevinin kampın sağlıklı bir şekilde sevk ve idaresinin sağlanması ve Kamp Yürütme Kurulu ile EMO İzmir Şubesi Yöne-tim Kurulu‘na yardımcı olunması iken görevi dışında yetki kullanması, ayrıca her türlü fikrin özgürce ifade edildiği, tartışıldığı, farklı görüşlere saygı gösterildiği bir kamp hedefine karşın farklı görüşlere karşı yeterli tahammülün gösterilmemesi, bu birlikteliğin sağlanmasına yönelik Oda Yönetici ve üyeleri ile gerekli diyalog ortamının oluşturulamaması, en önemlisi Oda tarafından düzenlenen etkinliklerin Oda Genel Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararları ile Oda kültürü, gelenekleri ve Yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirildiğinin farkına varılmaması ve Oda‘nın kimliği, kurumsal yapısı ve temsiliyeti hakkında bilgi eksikliği özet olarak sıralanabilir. Amacı TMMOB, EMO ve EMO Genç örgütlenmesi olan ve örgüt düzeyinde ilk kez düzenlenen EMO Genç Yaz Eğitim Kampı‘nın sonuçlarının değerlendirilmesi gerekli olup ileride düzenlenecek benzeri etkinliklerde bu tür olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçilmelidir.BİNA ELEKTRİK TESİSATLARINDA SİSMİK KORUMA SEMİNERİ / VİDEO HABER

24.11.2021
 


Çok Okunanlar


X. ASANSÖR SEMPOZYUMU
PROGRAM / KAYIT


ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: AUTODESK REVİT ELEKTRİK // VİDEO HABER

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: BİNA ELEKTRİK TESİSATLARINDA SİSMİK KORUMA

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: AUTODESK REVİT ELEKTRİK

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER: ALÇAK GERİLİMDE SELEKTİVİTE

ALÇAK GERİLİMDE SELEKTİVİTE SEMİNERİ / VİDEO HABER

YÜZYÜZE ETKİNLİK: GENÇ MÜHENDİSLER BULUŞUYOR

378. SAYI: X. ASANSÖR SEMPOZYUMU`NA ÇAĞRI

DİPLOMA YETMİYOR, MÜHENDİSLER İŞSİZ (FOX TV)

ACİL EYLEM PLANINA ÇAĞRISI: ENERJİ ZAMLARI DOLAYLI YANSIYOR

Okunma Sayısı: 1776


Tüm Sempozyum Haberleri

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2021 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ :

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.