2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU PROGRAMI


 
22 EKİM 2007 PAZARTESİ

 

 

09:00

10:00

Kayıt

10:00

12:00

Açılış Konuşmaları

12:00

12:45

Açılış Sunumu: Bölgesel Forumlardan VI. Enerji Sempozyumuna
Olgun Sakarya-EMO

12:45

13:30

Poster Bildiriler Açılış

13:30

14:30

Yemek

 
I. OTURUM : "KÜRESELLEŞME" VE ENERJİ

 

 
Oturum Başkanı: Emin Koramaz MMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

14:30

14:50

Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye
Necdet Pamir-Enerji Uzmanı

14:50

15:10

Enerji Sektöründe Özelleştirmeye Karşı Mücadelede PSI Politikaları (PSI Policies on Energy Resistance to Privatisation )
David Boys-PSI

15:10

15:30

Enerji Senaryoları ile Enerji Politikalarına Farklı Bir Bakış
Barış Sanlı- DEK-TMK

15:45

16:05

Türkiye Elektrik Endüstrisinin Geleceği (The Future of Turkish Electrical Industry)
Prof.Steve Thomas- PSIRU, Dr.Seyhan Erdoğdu-Ankara Ünv. S.B.F , Oğuz Türkyılmaz –MMO

16:05

16:25

Elektrik Enerjisi Üretimindeki Birincil Kaynak Bileşiminin Bölgeler İle Ülkeler Ayrımında Analizi
Doç Dr. Nazif H. Sohtaoğlu İTÜ, Alper Bulut-İTÜ

16:25

16:45

Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi
Oğuz Türkyılmaz- MMO

16:45

17:15

Sorular ve Yanıtlar

18:00

Kokteyl

 
23 EKİM 2007 SALI

 
II. OTURUM: TÜRKİYE‘DE ENERJİ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 
Oturum Başkanı: Kemal Ulusaler EMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

09:30

09:50

Asfaltit ve Bitümlü Şeylin Türkiye’ deki Potansiyeli ve Enerji Değeri
Dr. İlker Şengüler-MTA

09:50

10:10

Hidroelektrik Santral Planlama ve İşletmesinde Yüksek Akımların Mevsimselliğinin Belirlenmesi
Araş. Gör. Aslıhan Albostan- İTÜ Enerji Enstitüsü, Prof. Dr. Bihrat Önsöz - İTÜ Enerji Enstitüsü

10:10

10:30

Dünyada Uygulanan Destek Modellerine Bağlı Olarak Rüzgar Enerjisi ile Sektörünün Gelişimi ve Ülkemizdeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Seyit Ahmet Akdağ - İTÜ Enerji Enstitüsü,Yrd. Doç. Dr. Önder Güler-İTÜ Enerji Enstitüsü

10:30

10:50

Liberal Enerji Piyasalarında Kamunun Rolü (İdealler ve Gerçekler)
H.Caner Özdemir - Makine Yüksek Mühendisi

10:50

11:00

Ara

11:00

11:20

Enerji Talebine Yönelik Küresel Eğilimler Kapsamında Sanayi Sektörünün Toplam Nihai Elektrik Tüketimindeki Rolü
Doç. Dr. Nazif H. Sohtaoğlu-İTÜ, Alper Bulut-İTÜ

11:20

11:40

Dünyada ve Türkiye’de Kömür Sektöründe Gelişmeler
Nejat Tamzok-Maden MO, Mehmet Torun-Maden MO

11:40

12:00

Yenilebilir Kaynağı Teşvik, İthal Yakıtı Caydırma Politikaları
Mustafa Sönmez- İktisatçı-Araştırmacı

12:00

12:30

Sorular ve Yanıtlar

12:30

13:30

Yemek

 
III. OTURUM: ENERJİ ALANINDA YENİDEN YAPILANDIRMA VE KAMU İŞLETMECİLİĞİ

 

 
Oturum Başkanı: Ertuğrul Ünlütürk ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

13:30

13:50

Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Bugünü ve Yarını
Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci- DEÜ Elektrik ve Elektronik Müh. Böl

13:50

14:10

Binalarda Enerji Verimliliği İle İlgili Avrupa Birliği Direktifleri ve Örnek Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye
Prof. Dr. Sermin Onaygil-İTÜ Enerji Enstitüsü, Y. Müh. Emre Erkin İTÜ Enerji Enstitüsü Y.Müh. Ebru Acuner Meylani- İTÜ Enerji Enstitüsü, Müh. Seyit Ahmet Akdağ

14:10

14:30

Rekabet Politikası Açısından Türkiye Elektrik Sektöründe Serbestleştirme ve Rekabet
Mert Karamustafaoğlu -Rekabet Uzmanı

14:30

14:50

Kamu İşletmeciliğinde Tasfiye Süreci: DSİ Örneği
Ahmet Göksoy-İMO

14:50

15:10

Elektrik Sektörü ve Özelleştirme
Bayram Eren-TES-İş

15:10

15:30

Elektrik Enerjisi Alanında Serbestleşme Sorunu ve Yeniden Yapılanma İhtiyacı
Av. Hayati Küçük

15:30

16:00

Sorular ve Yanıtlar

16:00

16:15

Ara

 
IV. OTURUM: ENERJİ ALANINDA TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELER

 

 
Oturum Başkanı: Taner Yüzgeç İMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

16:15

16:35

Türkiye’nin Resmi Enerji Ar-Ge Harcamalarındaki Eğilimler
Doç. Dr. Nazif H. Sohtaoğlu-İTÜ

16:35

16:55

Yerel Rüzgar Enerji Teknoloji Üretimi Destek Politikaları ve Türk Mevzuatı
Zerrin Altuntaşoğlu- Elektrik Mühendisi

16:55

17:15

Hidroelektrik Santrallerde Ar-Ge
Ayla Tutuş-İMO

17:15

17:35

İnternet Tarayıcısı Üzerinde Çalışabilen Elektrik Talep Tahmini Analizi Programı
Barış Sanlı DEK-TMK

17:35

17:55

Bor Madeninin Enerji Kaynağı Olarak Kullanılması
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Uslu-KTÜ Maden Müh. Bölümü

17:55

18:15

Sorular ve Yanıtlar

 
24 EKİM 2007 ÇARŞAMBA

 
V. OTURUM: ENERJİ, ÇEVRE, VERİMLİLİK, TASARRUF VE SOSYAL POLİTİKALAR

 

 
Oturum Başkanı: Mehmet Torun Maden MO Yönetim Kurulu Başkanı

 

10:00

10:20

Küresel Isınmanın Türkiye’nin Enerji Kaynaklarına Olası Etkileri
Sosyal Çevre Bilimleri Doktoru Çevre Yük. Müh Dr. Örgen Uğurlu, Araş. Gör.İlke Örçen-Ank. Üniv. Kamu Yönetimi

10:20

10:40

Karbondioksit Tutma ve Depolama
Muzaffer Başaran - Sabancı Holding Danışmanı

10:40

11:00

Elektrik Piyasasında Yeşil Sertifika Uygulamasını Düzenleme Kurumları Açısından İncelenmesi
Erol Ünal-EPDK, Mustafa Gözen- EPDK

11:00

11:20

Enerji Verimliliğinde Politika Seçenekleri
Tülin Keskin -MMO

11:20

11:40

Enerji Politikalarının Ekonomik - Sosyal Boyutu ve Tüketici Hakları
Turhan Çakar - Tüketici Hakları Derneği

11:40

12:00

Doğal Gaz Alımlarında Ne Hata Yaptık
Tufan Erdoğan-JMO

12:00

12:20

Ülkemizdeki Doğal Kaynaklardan Maden, Petrol ve Jeotermal Aramalarının Teknik ve Hukuksal Boyutları
A.Uğur Gönülalan-Jeofizik MO Yönetim Kurulu Başkanı

12:20

12:45

Sorular ve Yanıtlar

12:45

13:45

Yemek

 
PANEL

 

13:45

18:00

“Yeni Hükümetin Enerji Politikaları”
Panel Yöneticisi: Hüseyin Yeşil-TMMOB Yönetim Kurulu II. Baskanı

Oğuz Türkyılmaz- TMMOB

Gültekin Türkoğlu- TEK Eski Genel Müdürü

Ayfer Eğilmez- Petrol-İŞ

Mustafa Çetin- ETKB-Eİ Gn. Md. Yrd.

Ahmet Kavas- EÜD

Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2020 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.