2005

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

AB-GATS SÜRECİNİN MÜHENDİSLİK ALANINA ETKİLERİ SEMPOZYUMU


03.06.2005 - 04.06.2005 (İTÜ Maçka Mustafa Kemal Anfisi)

 

Genel Bilgiler

Dünya ölçeğinde siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel büyük bir dönüşümün yaşanmakta olduğu bu günlerde, Avrupa Bİrliği - Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (AB – GATS) ekseninden gündeme gelen konuları ve sorunları ülkemizin, mesleğimizin ve insanlığın geleceği açısından değerlendirmek bu sempozyumun en genel amacını oluşturmaktadır. Bu yeni dönem aynı zamanda dünya kapitalizminin en derin kriz evrelerinden birisiyle de örtüşmektedir. Küresel ölçekte sermayenin serbest dolaşımını hedefleyen ve krizin derinleşmesine bağlı olarak sürekli yeni nitelikler kazanan neoliberal düzenlemeleri elen alan sorgulamalar bu krizin varlık nedenini olduğu kadar geleceğin şekillenişini anlayabilmek açısından da can alıcı bir öneme sahiptir.

Yapılan düzenlemelerin her bir sosyal kesimi ve sektörü nasıl etkileyeceği sorununun yanıtını bulma görevi, ilgili sosyal kesimin veya sektörün bizzat kendine ve yurtsever aydınlara, yurtsever uzman ve akademisyenlere, doğal olarak ilgili meslek odalarına düşmektedir. Bu durumdan görev çıkaran odamız, yapılan düzenlemelerin odamız üyesi ve meslektaşlarımız olan ELEKTRİK, ELEKTRONİK, HABERLEŞME ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİNİN ekonomik, sosyal, mesleki yaşamlarını nasıl etkileyeceğini, bununla ilintili olarak; ülkemizin sanayileşmesi ve kalkınması için stratejik bir öneme sahip olan bu sektörlerin nasıl etkileneceğini, genel olarak işgücünün, özel olarak mühendislik işgücünün ve meslektaşlarımızın nasıl bir geleceğe doğru sürüklenmekte olduğunu tahlil ve tespit etmek üzere bu sempozyumu düzenlemektedir.

Sempozyumda bilim adamı ve uzmanların bilimsel araştırma niteliğindeki bildirilerinin yanısıra meslektaşlarımızın ekonomik, sosyal, mesleki yaşamlarını yansıtan somut alan araştırmalarına ve yaşam deneylerine de yer verilecektir. Ayrıca araştırmalar Türkiye ile sınırlı değildir. Dış ülke deneylerini konu alan, ülke gruplarına göre mukayeseli analizlerin, bilgilerin ve düşüncelerin paylaşıldığı bir bilgi ve düşünce platformu tasarlanmakta, çalışmalarını yurt dışında sürdüren araştırmacıların da çağrılı olarak sempozyuma katkı vermeleri planlanmaktadır.

Saygılarımızla.


 
 
 
 
  
 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.